Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700- och förra hälften av 1800-talet


FORSBERG.

Släkten härstammar från Uppsala.


Tab. 1.

I. Karl Johan Forsberg, f. i Uppsala 22 juli 1812. Modern ogift tvätterska på Karlbergs krigsakademi. Enligt moderns bestämda uppgift skulle fadern varit dåvarande kronprinsen av Sverige, f. d. marskalken av Frankrike och fursten av Ponte Corvo Jean Baptiste Bernadotte, sedermera Sveriges och Norges konung under namn av Karl XIV Johan. Om ock en sådan uppgift måste mottagas med stor försiktighet, så talade dock hans svartlockiga hår, hans bruna hy och hans gascogne'ska lynnesdrag i livets alla skiften med en viss sannolikhet för ett sådant antagande. Egentligen skomakare till professionen, kom han dock såsom sjöman till Finland på ett svenskt fartyg, lastat med järnmalm för Kimo bruks räkning. Rymde från fartyget och slog sig ned i Nykarleby som skomakare 1835. Flyttade 1845 till Nykarleby landskommun, Smedsbacka, såsom torpare, skogvakt och sockenskomakare. Han har stått modell för P. W. Lybecks novell: »En kungason» i novellsamlingen »Den siste majgreven». Död i Nykarleby landskommun 6 april 1894 av ålderdom. — Gift i Nykarleby 2 juli 1836 med Anna Gustava Långberg, f. i Nykarleby 16 april 1805, d. i Nykarleby landskommun 10 nov. 1879 av ålderdom, dotter till skomakaren i Nykarleby Håkan Långberg och Ulrika Magdalena Ahlqvist.

II. Barn:

Karl Teodor, f. i Nykarleby 9 nov. 1836, d. där 2 april 1838.

Karl Teodor, f. i Nykarleby 14 aug. 1839, skomakare, d. 2 jan. 1909. Tab. 2.

Johanna, f. i Nykarleby 12 april 1842. Flyttade till Vasa 29/10 1860, där hon sedan dess vistats.

Johan Alfred, f. på Smedsbacka i Nykarleby landskommun 1 dec. 1845. Sjöman. Flyttade till Danmark. Död i Köpenhamn 1878. — Gift i Danmark.


Tab. 2.

II. Karl Teodor Forsberg (son till Karl Johan F., tab. 1), f. i Nykarleby 14 aug. 1839. Skomakare, först på landet samt senare i staden (14/4 1890 anmält sig sinnad bedriva skomakerirörelse i Nykarleby stad). Död på Nykarleby landskommuns kommunalhem 2 jan. 1909 av ålderdom. — Gift i Nykarleby landskommun 26 juni 1859 med Anna Sanna Gustavsdotter Dahllund, f. i Nykarleby landskommun (Soklot) 2 dec. 1836, d. på Nykarleby landskommuns kommunalhem, d. 14 dec. 1910 av ålderdom, dotter till torparen Gustav Mattson Dahllund och Kajsa Mattsdotter Vidlund.

III. Barn (födda på Smedsbacka i Nykarleby socken):

Johan Teodor, f. 10 nov. 1860, handlande. Tab. 3.

Karl August, f. 6 april 1863, skomakare, d. 16 maj 1922. Tab. 5.

Lydia Wilhelmina, f. 31 maj 1866. Flyttade till Helsingfors 1888. Lever som änka i S:t Michel. — Gift i S:t Michel 16 nov. 1890 med konduktören Axel Alexander Nygren, f. i Vasa 15 sept. 1866, d. i Hangö 26 aug. 1895 i lungsot.

Viktor Alfred Georg, f. 16 okt. 1869, skomakare, d. 28 okt. 1927. Tab. 6.

Fritiof Albert, f. 20 sept. 1872, målare. Tab. 9.

Adrian Reinhold, f. 14 okt. 1875, d. i Nykarleby landskommun 2 jan. 1878 av slag.

Adrian Valentin, f. 22 maj 1878. En kortare tid polis i Vasa, numera fiskhandlande där.

Anna Alexandra, f. 14 juli 1882. Till Amerika, där gift med snickaren Anton Ginman, Brooklyn.

IV. Barn:

Anton, Franzes, Wodrow, Reimond, Albert Ginman.


Tab. 3.

III. Johan Teodor Forsberg (son till Karl Teodor F., tab. 2), f. i Nykarleby landskommun 10 nov. 1860. Skomakare. Flyttade till staden såsom skomakare enligt anmälan till magistraten 21/3 1881, till Jakobstad 1882. Anmälde åter 26/3 1900 om skomakerirörelse i Nykarleby. Vistades i Amerika 1903—1919. Efter hemkomsten till Nykarleby innehaft skoaffär och matvaruhandel, sedan 1925 endast matvaruhandel och bageri. — Gift 1:o i Jakobstad 1881 med Anna Maria Lindqvist, f. i Jakobstad 9 dec. 1854, d. där 14 juli 1889 i struplungsot, dotter till sjömannen Gustav Lindqvist och Maria Kristina Sundberg; 2:o i Nykarleby landskommun 15 maj 1902 med Hulda Johanna Hellman, f. i Nykarleby landskommun (Soklot) 1 sept. 1877, dotter till sjömannen Henrik Hellman och hans hustru Johanna. [Bageriet fanns i gårdsbyggnaden på Karleborgsgatan, Skeppar.]


Johan Teodor Forsberg och hustrun Hulda bredvid sitt lusthus. Bägge hade varit i USA där Forsberg dragit på sig minarsjukan.
[Johan Teodor Forsberg och hustrun Hulda bredvid sitt lusthus. Bägge hade varit i USA där Forsberg dragit på sig minarsjukan.
Maud Granvik tillhandahöll.
(Inf. 2008-04-23.)]

 

IV. Barn:

1. Fanny Maria, f. i Nykarleby 26 febr. 1882. Emigrerade till Amerikas Förenta Stater 1902. — Gift där med byggmästaren Teodor Andersson, hemma från Hitis. Bosatta först i Brooklyn, sedan i Stat Newland.

V. Barn:

Teodor, Gunnar, Gunhild, Elisabet, Greta, Ingeborg, Anna Andersson.

1. Johan Valdemar, f. i Jakobstad 23 april 1883, d. där 21 okt. s. å. i skarlakansfeber.

1. John Ferdinand, f. i Jakobstad 27 nov. 1884, kontorist, d. 14 apr. 1921. Tab. 4.

1. Oskar Theodor, f. i Jakobstad 19 dec. 1888, d. där 3 nov. i skarlakansfeber.Tab. 4.

IV. John Ferdinand Forsberg (son till Johan Teodor F., tab. 3), f. i Jakobstad 27 nov. 1884. Reste till Amerika 1903. Kontorist i Brooklyn. Verksam medlem av Johannesförsamlingen, styrelsemedlem och dess sekreterare, senare finanssekreterare. Initiativtagare till andelsbolaget Victory Home Association samt dess sekreterare och ombudsman. Sedan 1918 medlem av direktionen för Svenska luterska immigranthemmet. Död i Brooklyn 14 apr. 1921 i lungsot. — Gift i Brooklyn 31 okt. 1909 med Naima Emilia Björkqvist, f. i Gamlakarleby 21 febr. 1885.

V. Barn (födda i Map Clerk):

Viking, f. 10 aug. 1910. Kontorist.

Roy Teodor, f. 20 dec. 1913. Student.

 

 Tab. 5.

III. Karl August Forsberg (son till Karl Teodor F., tab. 2), f. i Nykarleby landskommun 6 apr. 1863. Skomakare. Flyttade till Vasa enl. attest 8/11 1886. Död i Vasa 16 maj 1922 i strupkräfta. — Gift i Nykarleby 26 nov. 1886 med Amalia Stadig, f. i Nykarleby 10 apr. 1861, dotter till tunnbindaren i Nykarleby Johan Stadig och Maria Juslin (från Teerijärvi). Lever som änka i Vasa.

IV. Barn (födda i Vasa):

Fanny Vilhelmina, f. 10 okt. 1887, d. i Vasa 7 juli 1906 i skarlakansfeber.

Amalia Aina, f. 18 okt. 1889. — Gift 22 juni 1915 med Juho Jaakko Uusimäki, f. i Östermark 5 febr. 1886. Handelsresande. Familjen flyttade till Åbo 16/12 1925.

Jenny Augusta, f. 20 febr. 1892. — Gift i Vasa 30 mars 1928 med lagerbiträdet Frans Juho Hulkki, f. i Vasa 7 juni 1898.

Karl Bruno, f. 17 juni 1894. Typograf. — Gift 9 okt. 1920 med Aina Sofia Lall, f. i Solv 30 april 1898, dotter till arbetaren Anders Lall och hans hustru Vendla Sofia (från Pörtom).

V. Barn (födda i Vasa):

Aina Karin, f. 20 nov. 1920.

Doris Alice, f. 6 jan. 1925.

Hjördis Alexandra, f. 26 juni 1897. — Gift i Vasa 6 aug. 1922 med affärsbiträdet Johan Verner Holtti, f. i Vasa 2 febr. 1884.

Svea Maria, f. 2 okt. 1900. — Gift i Vasa 3 juli 1926 med stadsfogdebiträdet Elias Emil Rosenberg, f. i Vasa 16 febr. 1901.

Paul August, f. 20 dec. 1903. Affärsbiträde.


Tab. 6.

III. Viktor Alfred Georg Forsberg (son till Karl Teodor F., tab. 2), f. på Smedsbacka, Nykarleby landskommun, 16 okt. 1869. Skomakare i Nykarleby enligt anmälan 1/2 1895. Flyttade 1897 till Oravais såsom skomakare. Död i Oravais 28 okt. 1927 av magsår. — Gift i Nykarleby 27 nov. 1892 med Maria Johansdotter Vik, f. i Nykarleby landsk, 11 april 1873, dotter till fiskaren Johan Jakob Mattsson Vik och Brita Lovisa Höglund.

IV. Barn (de två äldsta barnen födda i Nykarleby, de övriga i Oravais):

Judit Maria, f. 28 april 1894. Flyttade till Vasa 1916. — Gift där 1918 med Georg Rebacka, från Petalax, som nu vistas i Canada.

Ester Alexandra, f. 16 juli 1895. — Gift i Oravais 19 juni 1919 med timmermannen i Oravais Karl Edvin Holmberg.

Georg Johannes, f. 10 dec. 1896. Bonde och slaktare. Tab. 7.

Martin Valdemar, f. 16 febr. 1898. Arbetare i Canada. — Gift 16 mars 1919 med Ida Lingonblad från Oravais.

Elvi Augusta, f. 17 juni 1899. Flyttade till Vasa 1922; gift där 1923 med arbetaren, tidigare sergeanten vid Vasa bataljon Valdemar Sahlberg [skall vara Sandberg] i Helsingfors.

Alfred Alfons, f. 1 okt. 1900, fabriksarbetare. Tab. 8.

Richard August, f. 19 mars 1902, d. i Oravais 31 jan. 1907 i lunginflammation.

Hjalmar Rudolf, f. 22 nov. 1903. Arbetare i Oravais.

Elna Johanna, f. 9 juni 1905, d. i Oravais 13 mars 1914 i mässling.

Helmi Linnea, f. 13 febr. 1907. — Gift i Oravais 19 maj 1929 med chauffören Albin Bernhard Ekman, f. i Svartå 27 maj 1907.

Richard August, f. 28 juni 1908, d. i Oravais 15 juli 1908 av allmän svaghet (förtidsbörd).

Paul Runar, f. 15 juli 1909, d. 12 okt. 1912 i Oravais i skarlakansfeber.

Ragnar Gottfrid, f. 5 okt. 1911.

Gerda Ingeborg, f. 18 febr. 1915.

Paul Mikael, f. 11 april 1916, d. i Oravais 20 nov. 1918 i difteri.

Erik Einar, f. 27 febr. 1918.Tab. 7.

IV. Georg Johannes Forsberg (son till Viktor Alfred Georg F., tab. 6), f. i Oravais 10 dec. 1896. Bonde och slaktare i Oravais. — Gift i Oravais 28 nov. 1915 med Hilda Enroth, f. i Oravais 3 apr. 1893, d. där 8 juli 1930 i hjärtslag.

V. Barn (födda i Oravais):

Elin Maria, f. 22 nov. 1916.

John Georg, f. 27 febr. 1924.

Jarl Axel, f. 2 febr. 1926.

Gösta Gottfrid, f. 29 mars 1927.Tab. 8.

V. Alfred Alfons Forsberg (son till Viktor Alfred Georg F., tab. 6), f. i Oravais i okt. 1900. Fabriksarbetare. — Gift i Oravais 29 aug. 1920 med Katarina Sofia Eriksdotter England, f. i Oravais 21 apr. 1899, bonddotter.

VI. Barn:

Erik Alfons, f. i Oravais 5 jan. 1921.Tab. 9.

III. Frithiof Albert Forsberg (son till Karl Teodor F., tab. 2), f. på Smedsbacka i Nykarleby landskommun 20 sept. 1872. Målare. Flyttade till Vasa 1910. — Gift i Nykarleby 26 april 1894 med Maria Alexandra Thel, f. i Oravais 21 febr. 1872, dotter till snickaren Johan Thel.

IV. Barn:

Karl Werner, f. i Nykarleby 15 juli 1897. Handelsresande, bosatt i Vasa. — Gift den 5 jan. 1922 med Fanny Olivia Fogde, f. i Korsholm 25 febr. 1900.

V. Barn:

Greta Linnea, f. 23 febr 1923, d. 26 febr. 1923.

Karl Holger, f. 12 aug. 1930.

Frithiof Alexander, f. i Nykarleby 3 juni 1894. Död i Vasa 25 nov. 1923 i tuberkulos. Järnvägseldare. Mekaniker. — Gift 6 maj 1917 med Selma Adelina Bergendahl, f. i Solv 10 april 1895, som 6 juni 1927 ingick nytt äktenskap med Otto Heikkonen, f. i Taipalsaari 3 sept. 1897.

Axel Albert, f. i Oravais 22 dec. 1895. Byggnadsarbetare i Canada. Ogift.

Bertha Alexandra, f. i Nykarleby 16 febr. 1901. — Gift 31 dec. 1922 i Vasa med laboratorie-biträdet Sigurd Carenius, f. i Vasa 4 jan. 1896.

Jarl, f. i Vasa 13 sept. 1910. Handskmakare. Ogift.

HAMMARIN.


Fig 2.

Gården 22, åren 1810—58 ägd av rådmannen Adolf Hammarin, far och son, jämte den senares änka. Gården bildade den norra begränsningen av salutorget.


Enligt uppgift i Nykarleby kyrkböcker var den äldsta här nedan nämnda medlemmen av släkten född i Lövsta. Han har dock inte återfunnits i kyrkböckerna, varken för Österlövsta eller Västerlövsta, Uppsala län.Tab. 1.

I. Adolf Hammarin, f. i Lövsta (?) 22 juli 1766. Inflyttade till Nykarleby sannolikt i slutet av 1780-talet. Var då bruksbokhållare. Handlande i Nykarleby. Vald till rådman 6/1 1797. Ägde gården 45, som han erhållit genom sin hustru, samt dessutom sedan 15/1 1810 gården 22, belägen vid torget, där han drev sin handelsrörelse och som också tidigare tillhört hans svärfar. Änkan köpte ytterligare granntomten 23 29/10 1830. Sedan 16/3 1813 innehade han också 3/4 av tomten 13 och sedan 26/6 1810 den som kryddgård använda tomten 96. Ägde följande skepp och skeppsandelar: briggen Lovisa (47 läster) och brigantinen Gustaf Adolf (64 läster), 1/4 av brigantinen Maria Margareta (77 läster), 1/4 av fregattskeppet Hoppet (118 läster), 7/16 av briggen Marie Sofie (82 ½ läster). Änkan förvärvade ytterligare 1/2 av briggen Enigheten (138 läster) och 1/6 av barkskeppet Jupiter (127 läster). Han efterlämnade vid sin död en egendom, som värderades till över 40,000 rubel silver. Död i Nykarleby 16 mars 1824 i stenpassion. — Gift 27 jan. 1793 med Maria Aulin, f. i Nykarleby 10 juli 1770, d. där 23 juli 1833 i slag, dotter till handlanden och rådmannen i Nykarleby Niklas Aulin och Anna Christina Forssén.

II. Barn (födda i Nykarleby):

Margareta Kristina, f. 26 apr. 1794, d. i Nykarleby 21 aug. s.å. i kikhosta.

Johan, f. 7 sept. 1795, d. i Nykarleby 5 jan. 1796 i hjärtsprång.

Nils, f. 8 mars 1797, handlande, d. 23 sept. 1826. Tab. 2.

Anna Maria, f. 2 juni 1799, d. i Nykarleby 3 juli s.å.

Beata Sofia, f. 14 dec. 1801, d. i Nykarleby 8 juni 1802.

Adolf, f. 23 juni 1803. Handlande i Nykarleby. Rådman 4/2 1836. Ägare av följande skepp och skeppsandelar: fregattskeppet Adolf (267 läster), briggen Enigheten (102 läster), försåld 1848 till Vasa, 1/3 av skeppen Juno (159 läster) och Jupiter (127 läster) samt 2/5 av barkskeppet Alexander II (263 läster). Innehade tomterna 22 och 23, samt ägde 3/16 av beckbruket. Död på en badresa i Karlsbad 12 aug. 1857 av en bulnad. — Gift i Nykarleby 10 jan. 1833 med sin svägerska Susanna Karolina Svahn, som i sept. 1858 flyttade till Stockholm och senare var bosatt i Kuopio hos sin syster, doktorinnan Johanna Frosterus. Barnlösa.

Fredrik Robert, f. 22 nov. 1808, d. i Nykarleby 17 maj 1809 i rödmässling.
Tab. 2.

II. Nils Hammarin (son till Adolf H., tab. 1), f. i Nykarleby 8 mars 1797. Handlande i Nykarleby. Död där 23 sept. 1826 i andtäppa. — Gift i Nykarleby 18 dec. 1821 med Susanna Karolina Svahn, i hennes 1:a gifte, f. i Sotkamo 19 nov. 1804, dotter till apotekaren i Stockholm, sedermera handlanden, rådmannen och fabrikören i Nykarleby Johan Svahn och Susanna Lisa Schroderus samt gift 2:o med svågern (se tab. 1).

III. Barn (födda i Nykarleby):

Adolf Teodor, f. 8 nov. 1822, d. i Nykarleby 5 maj 1825 i hjärtsprång.

Maria Elisabet, f. 17 maj 1824. — Gift i Nykarleby 23 juni 1846 med svenska underlöjtnanten Uno Teodor Enegren, med vilken hon kort efter bröllopet flyttade till Stockholm.

Johan Niklas, f. 5 juni 1826, d. i Nykarleby 30 juli 1827 i hjärtsprång.

[Läs mer: Om Svahns och Hammarins av Erik Birck.]

(Inf. 2005-10-26.)

HEDSTRÖM.

Släkten härstammar från Umeå landsförsamling.


Tab. 1.

I. Erik Stolterman, f. i Stöcksjö i Umeå landsförsamling 1734, d. där 31 nov. 1813 i feber. Soldat. — Gift 1:o med Magdalena Hansdotter, f. 1732, d. 1794; 2:o med Anna Greta Johansdotter, f. 1759, d. 1830.

II. Barn:

1. Erik Hedström, f. 1767, skräddare, d. 1810. Tab. 2.

1. Jonas, f. 1774.

1. Margareta, f. 1776.

1. Olof, f. 1780, d. 1782.

2. Olof, f. 1803.Tab. 2.

II. Erik Eriksson Hedström (son till Erik Stolterman. tab. 1), f. i Umeå landsförsamling 1767. Skräddare i Stöcksjö. Bedrev laxfiske på Holmön vår- och sommartid. Död där 1810. — Gift 1:o med Maria Jansdotter Söderström, f. 1766, d. 1802; 2:o med Katarina Granberg, f. 1764; flyttade 1811 till Umeå stad.

III. Barn (födda i Umeå landsförsamling):

1. Erik, f. 16 sept. 1793, skomakarmästare, d. 14 jan. 1865. Tab. 3.

1. Magdalena, f. 1794. Flyttade med attest 10/7 1829 till »Södermanland vid Eka».

1. Johannes, f. 1796. Flyttade från by till by som dräng; försvinner ur kyrkböckerna.

1. Maja Stina, f. 1799; flyttade 1811 till Degerfors.

1. Jonas Gustav, f. 1800; flyttade till Umeå stad 1/10 1818. I Nykarleby 1819—20.

1. Katarina Charlotta, f. 1802, d. 1809.

2. Karolina, f. 1804, d. 1805.

2. Ulrika, f. 1806; flyttade till Umeå stad 1811.Tab. 3.

III. Erik Hedström (son till Erik H., tab. 2), f. i Umeå landsförsamling 16 sept. 1793. Kom 1818 till Nykarleby från Stockholm såsom skomakargesäll. Skomakarmästare. Ålderman. Bodde först i gården 76, troligen hos skomakarmästaren Anders Vikström. Kom genom giftermål i besittning av gården 65, som vid familjens bortflyttning försåldes 29/11 1838. Flyttade nämligen 1838 med familj till Jakobstad såsom sjötulluppsyningsman. Ägde där gården 112. Uppsade sitt burskap i Nykarleby dock först 1/5 1847. Återvände som änkling till Nykarleby år 1861, där han var bosatt hos sonen Gustaf Maurits. Död i Nykarleby 14 Jan. 1865 i magkräfta. — Gift i Nykarleby 15 okt. 1819 med Sanna Lisa Lund i hennes 2:a gifte, f. i Nykarleby 6 maj 1786, d. i Jakobstad 10 okt. 1858 troligen av ålderdom, dotter till sjömannen i Nykarleby Jakob Lund och Erika Johanna Beerman samt änka efter sjötulluppsyningsmannen Anders Ahlqvist.

IV. Barn (födda i Nykarleby):

Erik August, f. 24 april 1821, d. i Nykarleby 18 nov. 1823 i kikhosta.

Maria Sofia, f. 15 maj 1822, d. i Oravais 23 jan. 1884 i maginflammation. — Gift i Jakobstad 6 juni 1847 med sjökaptenen Karl Petter Löfberg, f. i Jakobstad 27 april 1822. Styrman 1843. Sjökapten 1845. Kapten på bl.a. Nykarlebyfartygen barkskeppen Toivo och Usko. Han var son till klensmeden i Jakobstad Johan Erik Löfberg och Elisabet Jurvelius. Löfberg flyttade till Nykarleby 1850, där han dog 28 dec. 1873 i lungsot. Släkten torde härstamma från Ångermanland.

V. Barn (födda i Nykarleby):

Sofie Amelie Löfberg, f. 20 febr. 1853. Folkskollärarinna. Död i Oravais 2 april 1930 i gulsot.

Karl Emil Löfberg, f. 2 febr. 1855, d. i Nykarleby 16 april 1855 i koppor.

Karl Johan Löfberg, f. 21 juni 1856, d. i Nykarleby 4 april 1857 i tandplågor.

Maria Paulina Löfberg, f. 16 nov. 1857. Genomgått Vasa fruntimmersskola. Farmaciestuderande 17 aug. 1880. Konditionerat i Nykarleby, Tohmajärvi, Leppävirta, Varkaus, Vörå, Oravais och Hirvensalmi. Bosatt i Oravais sedan 1895.

Karolina Elisabet Löfberg, f. 11 maj 1861. Höll under många år barnskola i Oravais. Död i Hirvensalmi 28 maj 1897.

Petter Eliel Löfberg, i. 17 febr. 1863. Farmaciestuderande 17 dec. 1881. Provisor 27 maj 1886. Erhöll apoteksprivilegiet i Leivonmäki 30 apr. 1895, apoteket flyttades till Hirvensalmi 1901. Erhöll apoteksprivilegiet i Övermark 8 jan. 1909. Död i Övermark 8 jan. 1919 i »spanska sjukan».—Gift i Hirvensalmi 5 aug. 1900 med Elin Andersson, f. i Luhango 3 aug. 1874, dotter till kapellanen i Hirvensalmi, vicepastorn Anders Andersson och hans 2:a hustru Alexandra Vilhelmina Mahlberg.

Sigrid Irene Löfberg, f. 29 april 1866, d. i Nykarleby 4 april 1867 i tandsjuka.

Johanna Lisa, f. 15 mars 1824, d. i Nykarleby 1 maj 1824.

Frans August, f. 1 juni 1825, sjökapten, d. 12 apr. 1878. Tab. 4.

Gustav Maurits, f. 18 jan. 1829, handlande, d. 4 nov. 1907. Tab. 5.Tab. 4.

IV. Frans August Hedström (son till Erik H., tab. 3), född i Nykarleby 1 juni 1825. Inskrevs i rektorsklassen vid Jakobstads pedagogi 3 febr. 1835. Sjökapten 1852. Flyttade från Jakobstad till Nykarleby landskommun, där han ägde ett av Forsbacka hemman (13/48 mantal) 1863—1868, vilket sistnämnda år han flyttade till Oravais, där han inköpte en del av Ropars hemman och uppställde en lanthandel. Tidigare hade han varit kapten på bl.a. skonaren Delfin (31 läster), av vilken han var ägare till hälften, likaså ägare till 1/4 av briggen Toini (160 läster) samt kapten å skonaren Kiirus. Död i Oravais 12 april 1878 i slag. — Gift 1:o i Jakobstad 27 nov. 1856 med Katarina Eriksdotter Jåfs, f. i Lillkyro 12 juni 1833, d. i Nykarleby landskommun (Forsbacka) 9 maj 1865 i bröstsjukdom; 2:o var, då han flyttade till Oravais, förelyst med Lisa Jonansdotter Kuja, f. i Alahärmä 14 mars 1845, d. i Amerika 1920.

V. Barn:

1. Katarina Elisabet (Betty), f. i Nykarleby 17 mars 1861. Diakonissa. En tid föreståndarinna för kommunalhemmet i Nykarleby stad. Död i Sordavala 29 maj 1925 i bröstkräfta.

1. Maria Augusta, f. i Nykarleby 10 okt. 1863, d. i Åbo 10 mars 1907 i hjärninflammation. — Gift i Oravais 4 jan. 1885 med folkskolläraren Mårten Ingman, f. i Vörå 4 mars 1862. Genomgått Nykarleby seminarium 1882. Folkskollärare i Åbo 1882, 1907 slöjdföreståndare vid Åbo svenska och finska folkskolor. Slöjdlärare under 27 år vid Åbo svenska samskola. Inrättade 1885 en privat slöjdskola, som upprätthölls 28 år. Innehar från 1885 en snickerifabrik för tillverkning av skolmöbel och slöjdverktyg.

2. Erik August, f. i Oravais 8 okt. 1870. Lever i Amerika. — Gift där med Vera Fléen, f. i Nykarleby 7 maj 1874; emigrerade till Amerika 1892, dotter till sjömannen Jakob Julius Fléen och Sofia Josefina Lovell.

2. Frans Gustav, f. i Oravais 8 nov. 1872, d. där 7 juli 1883.

2. Susanna Josefina, f. i Oravais 26 nov. 1874. Vistas i Amerika.— Gift.

2. Aina Josefina, f. i Oravais 18 juni 1878. Vistas i Amerika.—Gift.Tab. 5.

IV. Gustav Maurits Hedström (son till Erik H., tab. 3), f. i Nykarleby 12 jan. 1829. Besökte pedagogin i Jakobstad 1840—1844. Anställd på affär i Vasa 1847; sedan bokhållare hos rådmannen Chr. Wilh. Sundström i Nykarleby. Öppnade egen affär 1852. Inköpte samma år halva tomten 39 samt 1855 också den andra hälften; efter branden tomten 18 vid torget. Bedrev icke blott minuthandel utan ock under en följd av år exportaffär: tjära, spannmål, trävaror och smör. Delägare uti olika skeppsföretag: 1/2 av skonaren Delfin (31 läster), 1/4 av briggen Toini (160 läster), ensam ägare av slupen Myran (19 läster), av jakterna Östersjön, Harald och Elisabet samt 2/5 av skonaren Kiirus (74 läster). Anlade en harts- och terpentinfabrik 1865, från och med 1869 icke i gång, definitivt nedlagd 1874. Startade (tillsammans med handlanden Elias Roos) en tobaksfabrik år 1861, som dock aldrig riktigt kom i gång. Ordförande i drätselkammaren 1875—1876. En av de fyra direktörerna i Nordfinska Ångfartsaktiebolaget Norden (1870). Direktör i sjömanshuset 29/10 1873. Överbrandmästare 19/4 1871. Lekmanna ombud vid 1:sta allmänna kyrkomötet i Åbo 1876. Gjorde till följd av nedåtgående konjunkturer konkurs 1878. Förestod Jakob Finniläs i Vasa filialaffär i Kalajoki, dit han med hustru och de två yngsta barnen flyttade hösten 1885, samt samma firmas filial i Ylivieska hösten 1886. Flyttade i juni 1894 till Nykarleby landskommun, Forsby, såsom disponent för benmjölsfabriken, en mindre såg och tvålfabrik (den sista anlagd 1898) i Kärrfors, som ägdes av herrar Bruno Juselius och [sonen] Joel Hedström i Björneborg. Död på Kärrfors invid Nykarleby 4 nov. 1907 av ålderdom. — Gift i Nykarleby 19 mars 1851 med Maria Josefina Sund, f. i Nykarleby 3 nov. 1830, dotter till sjökaptenen Johan Erik Sund och Maja Lena Werfwing, d. i Nykarleby landskommun (Kärrfors) 2 maj 1898 i hjärnblödning.

V. Barn (födda i Nykarleby):

Erik Gustav, f. 11 maj 1852, seminariedirektor, d. 3 apr. 1923. Tab. 6.

Maurits Joel, f. 5 mars 1854. Student 12/6 1871 från Vasa gymnasium. Genomgått handelsskolan i Åbo 14/6 1873. Erhöll burskap såsom handlande i Nykarleby 20/5 1878. Drätselkamrerare i Nykarleby 16/10 1878—1/5 1885. Förvaltare av Houru såg i Pyhäjoki 1885—1890. Kontorschef hos firman F. A. Juselius i Björneborg 1890—1908. Syssloman vid länssjukhuset i Gamla Vasa till sin död. Död i Gamla Vasa 23 juni 1922 i hjärtfel. — Gift i Nykarleby landskommun (på Jutbacka) 22 aug. 1886 med Rosa Aline Kjellman, f. i Nykarleby landskommun (Jutbacka) 11 juni 1857, d. i Nykarleby stad, dit hon efter mannens död flyttat, 23 mars 1923 i hjärtslag, dotter till häradsskrivaren Gustav Adolf Kjellman och Karolina Backman. Barnlösa. [Delägare i benmjölskvarnen. Konkursauktion.]

Josef August, f. 7 jan. 1856, d. i Nykarleby 23 mars 1872 av rötsår.

Axel Daniel, f. 23 juli 1857, förrådsförvaltare, d. 26 juli 1899. Tab. 9.

Maria Elisabet, f. 28 mars 1859, d. i Nykarleby 14 apr. s. å. i bröstsjukdom.

Vendla Maria, f. 5 juli 1860. Dimitterad från Ekenäs folkskolseminarium 1882. Tjänstgjort vid Nykarleby flickskola 1882—1885. Folkskollärarinna i Åbo 1885—1889, i Björneborg 1890—1893. Lärarinna vid lägre folkskolan i Vasa 1893—1922, därifrån avsked med pension. Bosatt i Nykarleby.

Sofia Josefina, f. 17 nov. 1861. Inskriven i poststyrelsen 1883. Föreståndarinna för Ilmola postexpedition 1888. Kontorsskrivare vid postkontoret i Åbo 1893, efter att ha vistats 6 månader i Petersburg för språkstudier. Bokhållare vid sistnämnda kontor 1895 och expediter 1904. Avgick med pension 1922. Bosatt i Nykarleby.

Hanna Elisabet, f. 14 dec. 1863. Dimitterad från Ekenäs seminarium 1886. Folkskollärarinna i Vasa 1887—1900. Reste som missionär till Kina i november 1908. Död därstädes i Jongsin [eller Tongsin] 26 nov. 1911 i magkräfta.

Lydia Helena, f. 16 aug. 1865. Genomgått Brahestads borgare- och handelsskola. Kassörska och bokförerska vid Nordiska Aktiebankens för handel och industri kontor i Gamlakarleby 1887. Kassörska vid samma banks (sedermera Nordiska Föreningsbanken) filialkontor i Vasa 1897. Avgick med pension 1 okt. 1922. Sedan dess bosatt i Nykarleby. Ägare av halva tomten 60.

Hulda Salome, f. 5 juli 1867. Elev vid apoteket i Vörå den 15 sept. 1884. Farmacie studerande 22/12 1891. Föreståndarinna för filialapoteket i Oravais 10/11 1896—1/8 1927, då filialen blev självständigt apotek. Sedan dess tillfälliga vikariat. Bosatt i Nykarleby.

Julia Matilda, f. 20 sept. 1869. Extra elev vid pedagogieklassen i Helsingfors 1884—1885. Kontorist i Ylivieska 1889—93. Sedan dess kontorist vid olika, för det mesta bankkontor. Sedan 10 juni 1910 kassörska och prokurist vid Vasa aktiebanks, sedermera Unionbankens kontor i Vörå. Avgått med pension 30/6 1931. Bosatt i Nykarleby.

Josef Johannes, f. 23 juni 1872, d. i Nykarleby 27 febr. 1873 av »inflammation».

Karl Mikael, f. 9 juni 1873, d. i Nykarleby 13 juni s. å. i allmän svaghet.

Paul Helge, f. 14 juni 1874, stationsinspektor. Tab. 10.Tab. 6.

V. Erik Gustav Hedström (son till Gustav Maurits H., tab. 5), f. i Nykarleby 11 maj 1852. Student från Vasa klassiska lyceum 1868. Fil. kand. 21 maj 1873. Fil. mag. 31 maj 1877. Pedagogie-examen 9 maj 1876. Studerat gymnastik vid Turnlehrerbildungsanstalt i Karlsruhe. En av föregångsmännen för gymnastiken i landet. En av grundarna av den första frivilliga gymnastikföreningen, Helsingfors gymnastikklubb, till vars hedersmedlem han senare valdes. Lektor 1876 i gymnastik, hälsolära och naturkunnighet (det sista ämnet utbytt 1879 mot teckning och slöjd) vid folkskollärarseminariet i Nykarleby. Dess direktor 5/2 1905. Erhöll på begäran avsked med pension 1/9 1911. Sedan vikarie i olika ämnen ända till året före sin död. Suttit i flere statskommittéer för behandling av skolfrågor: år 1884 (program för handarbets-undervisningen i folkskolor), 1892 (revision av seminarieförfattningen), 1894 (den s.k. lärobokskommittén). Utgivit: Lärobok i linjalritning och Folkskolans naturlära. Mångårig medlem av stadsfullmäktige i Nykarleby och dess viceordförande. Ordförande i drätselkammaren m.fl. kommunala uppdrag. En av Nykarleby sparbanks stiftare och dess direktör i många år. Grundlagt fruntimmersskolan i Nykarleby 1874 och dess föreståndare i många år. Ägde under olika tider gårdarna 18 (år 1879) och år 1897 södra hälften av tomten 106, samt sedan 1/4 1914 tomten 60. Död i Nykarleby 3 april 1923 av allmän arterskleros. — Gift i Nykarleby 7 aug. 1879 med Olga Alfrida Häggblom, f. i Nykarleby 8 mars 1858, dotter till handlanden i Nykarleby Alfred Häggblom och Ida Olivia Gyllander, död i Nykarleby 20 jan. 1933 i hjärtslag.

VI. Barn (födda i Nykarleby):

Erik Alfred Einar, f. 28 juli 1880, bankdirektör. Tab. 7.

Bruno Erik, f. 18 maj 1887, ingenjör, d. 23 maj 1919. Tab. 8.
Tab. 7.

VI. Erik Alfred Einar Hedström (son till Erik Gustav H., tab. 6), f. i Nykarleby 28 juli 1880. Student från Uleåborgs svenska lyceum 1900. Avlagt enstaka examina vid universitetet, avbrutit dessa till följd av de politiska förhållandena (värnpliktsfrågan). Tjänsteman och prokurist vid Vasa Aktie Bank i Björneborg 1902—1903. I privat tjänst i Kristinestad 1904—1906. Redaktör för »Syd-Österbotten» i Kristinestad 1907—1908. Föreståndare för Mellersta Österbottens vandrande folkhögskola 1908—1913. Rektor för Vörå folkhögskola 1913—1921. Föreståndare för Helsingfors Aktiebanks kontor i Nykarleby från 1921, därjämte redaktör för »Österbottniska Posten» i Nykarleby sedan 1922. Avlagt folkskollärarexamen vid Nykarleby seminarium 1911. I olika repriser t.f. lektor vid Nykarleby seminarium. Studerat folkhögskoleväsendet i Sverge, Danmark och Norge 1907, 1913, 1914. Stadsfullmäktig i Nykarleby (viceordförande sedan 1929). Innehaft en mängd förtroendeuppdrag inom svenskhetsarbetet å olika orter. — Gift 1:o i Nykarleby den 7 aug. 1906 med Sigrid Starck i hennes 2:a gifte, f. i Kristinestad 6 juni 1883, dotter till konsuln A. V. Starck och Alfhild Blomberg samt änka sedan år 1904 efter affärsmannen Wald. Stenberg; 2:o i Vasa 12 aug. 1929 med Dagny Hilja Irene Appelberg, f. i Helsingfors 20 april 1893, dotter till folkskoleinspektorn i Vasa distrikt Henrik Lennart Appelberg och Signe Malmberg.Tab. 8.

VI. Bruno Erik Hedström (son till Erik Gustav H., tab. 6), f. i Nykarleby 18 maj 1887. Genomgått 5 klasser i Vasa svenska lyceum samt Vasa industriskola. Studerat ingenjörsvetenskap i Frankenhausen och i Neustrelitz. Dimitterad från Teknikum i sistnämnda stad 1911. Föreståndare för A. B. Hubers kontor i Åbo. Död i Åbo 23 maj 1919 i »spanska sjukan». — Gift i Karleby 13 okt. 1912 med Elly Ragnhild Lagus, f. i Kotka 26 juni 1890, dotter till chefen för telegrafkontoret i Björneborg, kollegieassessorn Gabriel Edvard Lagus och Ada Charlotta Mollis.

VII. Barn:

Per-Erik, f. i Helsingfors 6 sept. 1913.

Trond Erik, f. i Åbo 27 sept. 1917.Tab. 9.

V. Axel Haniel Hedström (son till Gustav Maurits H., tab. 5), f. i Nykarleby 23 juli 1857. Besökte Polytekniska institutet i Helsingfors 2 år. Förrådsförvaltare vid Vasa banan, Uleåborgs banan, Karelska banan, Jyväskylä banan samt senast vid Rovaniemi banan, bosatt i Kemi, där han avled 26 juli 1899 i lunginflammation. Ogift.

VI. Son:

Ivar Anselm Hedström, f. 4 aug. 1894 i Tohmajärvi. Student från Vasa svenska lyceum 4 juni 1913. Genomgått Tekniska högskolan i Helsingfors. Diplomingenjör 1920. Erhöll tjänst vid A. B. Kone i Helsingfors. Flyttade 1927 till Björneborgs mekaniska verkstad, 1929 som maskiningenjör till Varkaus bruk. Under frihetskriget befordrad till fänrik. Ingick vid dess slut i flygvapnet och blev i augusti sänd till Tyskland för utbildning till flygare. Efter återkomsten kommenderad till Sandhamn. Tog avsked från militären och avslutade sina studier vid Tekniska högskolan. Löjtnant i reserven våren 1929. — Gift i Björneborg. 9 juni 1930 med Ester Grönholm, f. i Björneborg 19 maj, 1898, dotter till hamnkaptenen i Björneborg Edvard Grönholm och Maria Lall.

VII. Barn:

Marianne Elisabet, f. i Björneborg 8 aug. 1932.Tab.10.

V. Paul Helge Hedström (son till Gustav Maurits H., tab. 5), f. i Nykarleby 14 juni 1874. Genomgått 5 klasser av Uleåborgs svenska lyceum. Praktikant vid statens järnvägar 15/6 1892, linjetelegrafist av 6:e kl. 23/10 1897, andra bokhållare på Lappila station 17/4 1900, på Viborgs station 1/8 1901, på Bennäs station 1/1 1904, på Kannus station 1/9 1908, första bokhållare på Rovaniemi station 11/3 1913. Stationsinspektor på Orismala station 15/12 1915, på Nurmo station 16/8 1919, på Myllymäki station 1/9 1932. — Gift i Nurmo 3 nov. 1914 med Hilda Aline Korsberg, f. i Nurmo den 3 nov. 1896, dotter till målaren Isak Korsberg och Maria Kujanpää.

VI. Barn:

Inga Maria, f. i Orismala 9 juli 1916. [En bok som tillhört Inga.]

HOPPE.

Från Göteborg.

I. Johan Fredrik Hoppe, f. i Göteborg 1735. Inkom via Gamlakarleby till Nykarleby 11/2 1763 såsom guldsmedsgesäll, senare mästare. Ägde gården 109. Flyttade efter sin första hustrus död jämte två av barnen till Munsala 1786. Död där 9 dec. 1790 såsom inhyses på Långnäs i Monäs by av rötfeber (gratis begravning). — Gift 1:o i Nykarleby 6 mars 1763 med Helena Aspegren, f. i Nykarleby 10 sept. 1739, d. där 11 maj 1781 i lungsot, dotter till borgaren i Nykarleby Erik Aspegren och Brita Andersdotter Holmbäck; 2:o i Munsala med Susanna Jöransdotter, från Kantlax, f. 5 maj 1750, d. i Monäs by 31 okt. 1811.

II. Barn (alla utom det sista födda i Nykarleby):

1. Brita Helena, f. tvilling 2 febr. 1764, d. i Nykarleby 13 mars s. å.

1. Kristian Vilhelm, f. tvilling 2 febr. 1764, d. i Nykarleby 1 mars s. å.

1. Johan Erik, f. 7 apr. 1765, d. i Nykarleby 25 aug. s. å. i torsk.

1. Fredrik, f. 8 aug. 1766, d. i Nykarleby 2 apr. 1770 i koppor.

1. Anders, f. 19 nov. 1767, d. i Nykarleby 3 apr. 1770 i koppor.

1. Johan Henrik, f. 27 dec. 1769, d. i Nykarleby 1 april 1770.

1. Fredrik, f. 24 jan. 1771, d. i Nykarleby 28 mars s. å. i slag.

1. Kajsa Lena, f. 5 juni 1772; flyttade med fadern till Munsala. Deja å N:o 5 Dalkarl (Hirvlax by). Död mellan åren 1798 och 1803. Hade utom äktenskapet en son Johan, f. 11 aug. 1797.

1. Anna Greta, f. 4 oktober 1774; flyttade till Gamlakarleby 1793.

1. Kristian, f. tvilling 18 apr. 1776, d. i Nykarleby 29 juni s. å.

1. Maria, f. tvilling 18 apr. 1776, d. i Nykarleby 27 juni s. å.

1. Petronella, f. 14 nov. 1777.

2. Fredrik, f. på Storsved i Munsala 11 juni 1790. Förekommer 1812 i Monäs på läsförhör; försvinner därefter.

(Inf. 2005-10-31.)

Woldemar Backman (1933) Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700- och förra hälften av 1800-talet.


Fortsättning: Hytter m.fl.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.