Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700- och förra hälften av 1800-taletHYTTER.

Två personer med ovannämnda namn funnos bosatta i Nykarleby i slutet av 1700-talet. Den ene född i Gävle, den andre i Hudiksvall; deras inbördes släktskap (bröder?) framgår ej av kyrkböckerna.


A.

I. Georg Petter (Göran) Hytter, f. i Gävle 25 jan. 1735. Kom från Hudiksvall 1762. Familjen återvände till sistnämnda ort 1781. Kopparslagare. — Gift med Kristina Berg, f. på Ekesunds bruk 1 jan. 1739.

II. Barn (födda i Nykarleby):

Johan, f. 7 juni 1763.

Jonas, f. 29 sept. 1764.

Georg Petter, f. 25 juli 1766, d. i Nykarleby 24 okt. 1768 i hetsig feber.

Sara Elisabet, f. 21 april 1768, d. i Nykarleby 2 maj 1770 i hetsig feber.

Sara Margareta, f. 6 juli 1770.

Olof, f. 9 nov. 1772, d. i Nykarleby 12 febr. 1777 i koppor.

Georg Petter, f. 23 juli 1775.

Erik, f. 20 nov. 1776, d. i Nykarleby 18 dec. s. å. i slag.

Kristina Lovisa, f. 9 sept. 1778.B.

I. Johan Hytter, f. i Hudiksvall 29 dec. 1751. Kom från Hudiksvall som bagargesäll 1774. Senare bagarmästare i Nykarleby. Erhöll burskap som bagare 1/5 1775. Ägde hälften av gården 36. Död i Nykarleby 29 mars 1796 av tärande sjukdom. — Gift i Nykarleby 25 oktober 1774 med Lovisa Holm, f. i Nykarleby 27 dec. 1751, d. där 28 okt. 1816 av gikt, dotter till handlanden i Nykarleby Johan Holm och Brita Munstrin.

II. Barn (födda i Nykarleby):

Olof, f. 5 aug. 1775, d. i Nykarleby 22 aug. 1776 i magplågor.

Johan Erik, f. 21 dec. 1777. Flyttade till Stockholm.

Anna Brita, f. 11 febr. 1781, d. i Nykarleby 6 nov. 1827 i slag, ogift.

Kajsa Lena, f. 17 okt. 1782, d. i Nykarleby 9 okt. 1783 i bröstsjuka.

Anders, f. 12 mars 1788, d. i Nykarleby 29 juli 1799 i vattusot.

LINDQVIST.


Fig 3.

Gården längst till vänster, sett framifrån är n:o 40, som 1817—46 ägdes av rådman Isak Lindqvist, i mitten är rådhuset och till höger gård 42, som 1785—1858 hyste apoteket. Dessa tre byggnader bildade den östra sidan av salutorget.


Släkten härstammar från Kårda socken i Småland, Jönköpings län. Här var under senare hälften av 1600-talet bosatt Störje Bas, innehavare av ett Lindåsen benämnt torp. Denne hade två söner, vilka efter torpet antogo namnet Lindquist; den äldre var den här nedan nämnde Abraham, den yngre hette Sven, född 1732, som flyttade till Jönköping och blev stamfar för en köpmanssläkt därstädes.

(Enligt avlidna juriskandidaten P. V. LYBECKS anteckningar om sin mödernesläkt, vilka anteckningar jag först nyligen genom välvilligt tillmötesgående av doc. ERIK KIHLMAN, varit i tillfälle att genomläsa.)Tab. 1.

I. Abraham Lindqvist, f. i Kårda socken, Jönköpings län år 1696. Var borgare i Jakobstad 1743—1765. Det sistnämnda året erhöll familjen, 14 januari, attest för flyttning till Nykarleby. Enligt Nykarleby stads kyrkoböcker skulle han dock ensam inflyttat redan 1761 med flyttningsbetyg av 11/9, i vilket finnes antecknat, att han var ledig till äktenskap, varjämte samtidigt företeddes, avvittringsinstrument från magistraten i Jakobstad. Månne icke dessa motsägande uppgifter kunna förklaras så, att han år 1761 infann sig i Nykarleby för att ingå nytt giftermål (se nedan) och först 1765 definitivt flyttade till Nykarleby. Flyttade dock ännu en gång till Pedersöre 1784 och därifrån till Messuby, varifrån han återvände till Nykarleby 1787 för att kvarbliva där till sin död, den 11 februari 1799, förorsakad av ålderdom. Han skulle i sina unga år varit karolin. ZACHARIAS TOPELIUS låter i Fältskärns Berättelser (inledningen till 10:nde berättelsen) fältskären berätta ett och varje om honom: så skulle han i sin ungdom varit mycket stark, han hade sålunda en gång, då han förföljdes av kosackerna, lyftat både häst och lass över gärdet. »Men sista åren hade den reslige mannen krympt ihop till en liten, snövit gubbe, vars rygg stod i en båge och som av de då levande med häpnad betraktades som ett spöke från forntiden.» Han var till professionen svarvare. Torde hava haft under sin vistelse i Messuby en liten lanthandel (sonen Karl var då handlande i Tammerfors). — Gift 1:o troligen i Jakobstad med Brita Trana, som avled i Jakobstad 12 juli 1753 av kolik, vid 43 års ålder; 2:o i Jakobstad 16 okt. 1761 med änkan Anna Maria Bergman, som sagda år med attest kom från Nykarleby. Hon måste väl dock kort därefter avlidit, ty hon medföljde ej vid familjens flyttning till Nykarleby (finnes dock ej antecknad såsom död i Jakobstad).

II. Barn (födda i Jakobstad):

1. Nils; upptagen i kyrkböckerna i Jakobstad för åren 1744—1760; bortflyttad 1761.

1. Anna Greta, f. 1740. »Har fel på målet». Död i Nykarleby 14 nov. 1800 i hetsig feber. — Gift i Nykarleby 29 dec. 1765 med drängen, senare sjömannen Adam Johansson, som antog namnet Sarman, f. 1740, d. i Nykarleby 6 febr. 1790 i hetsig feber.

III. Barn (födda i Nykarleby):

Margareta Sarman, f. 25 juli 1766, död i Nykarleby i sept. 1805 av »brottfall». Tjänarinna.

Brita Sarman, f. 24 mars 1768. Flyttade 1788 till Gamlakarleby.

Johan Sarman, f. 5 jan. 1771. Sjöman. Död i Vasa 15 nov. 1821 av lungsot. — Gift med klockardottern Kajsa Greta Lindbohm, f. i Nykarleby 11 jan. 1775, d. där 23 sept. 1856 av ålderdom.

Abraham Sarman, f. 28 aug. 1773, d. i Nykarleby 4 sept. 1773.

Anders Sarman, f. 9 nov. 1774. Omkommen på en sjöresa 29 aug. 1801.

Anna Sarman. f. 29 nov. 1777, d. i Nykarleby 12 juni 1785 i rödsot.

Helena Sarman, f. 13 nov. 1780, död i Nykarleby 19 jan. 1816 i barnsäng.

Kajsa Stina Sarman, f. 6 dec. 1784, d. i Nykarleby 11 juni 1785 i rödsot.

1. Petter, f. tvilling 15 febr. 1743, d. i Jakobstad 1 apr. s. å.

1. Johan, f. tvilling 15 febr. 1743, d. i Jakobstad 1 apr. s. å.

1. Isak, f. 21 juni 1744, styrman, d. 29 aug. 1801. Tab. 2.

1. Karl, f. 29 januari 1747, rådman, d. 19 juni 1839. Tab. 4.

1. Anders, f. 16 mars 1749.

1. Torstanus, f. 12 maj 1751.Tab. 2.

II. Isak Lindqvist (son till Abraham L., tab. 1), f. i Jakobstad 21 juni 1744. Besökt där pedagogin under några veckor vårtermin 1756 samt följande hösttermin. Antecknad i matrikeln som »utfattig». Erhöll burskap i Nykarleby, där han dock redan i 30 år varit bosatt, 7/5 1798. Först uppgiven som försvarskarl, men sedan 1782 såsom sjöman. Ägde gården 112, men tillbytte sig gården 92 (år 1782). Död på Östersjön 29 augusti 1801 och var då styrman på galeasen Carl Georg (kapten Johan Kristian Berger, se denne), som vid återresan från Lybeck gick förlorad med manskap och last. — Gift i Nykarleby 5 december 1765 med Anna Häggrot, f. i Nykarleby 2 okt. 1739, d. där 11 april 1808 i bröstfeber, dotter till besökaren Karl Häggrot och Karin Mattsdotter.

III. Barn (födda i Nykarleby):

Brita Lena, f. 1 oktober 1766, död i Nykarleby 1 juni 1770 i hosta.

Abraham, f. 10 februari 1768, d. i Nykarleby 18 mars s. å.

Katarina Margareta, f. 1 mars 1769, d. i Nykarleby 11 maj s. å.

Karl, f. 18 febr. 1773. Tab. 3.Tab. 3.

III. Karl Lindqvist (son till Isak L., tab. 2), f. i Nykarleby 18 febr. 1773. »Till sjöss 1794». I kyrkboken är intagen som hans hustru Maria Zalin, f. i Pedersöre 1769.

IV. Barn:

Johan, f. i Nykarleby 15 aug. 1794, d. där i juni 1797.

Isak, f. 26 nov. 1775, död 10 januari 1776 i hosta (kallas i de dödas bok Josef).Tab. 4.

II. Karl Lindqvist (son till Abraham L., tab. 1), f. i Jakobstad 29 jan. 1747. Sjöman, senare (i slutet av 1770-talet) handlande. Flyttade såsom handlande från Nykarleby till Tammerfors 1781, där han, också såsom handlande, bodde i gården 7. Återvände till Nykarleby 1795. Fortsatte här handeln. Rådman 1812. Kurator för Nykarleby stads fattigkassa 1803. Kyrkovärd. Ägare av gården 23 (köpebrev 13/2 1794), som han sålde. 29/10 1830 åt rådman A. Hammarin, som ägde granntomten. Redan 2/7 1825 hade han på offentlig auktion inropat gården 120 på Källbacken, som han ägde till sin död. L. ägde hälften av galeasen Carl Georg (18 ½ läster) samt 2/3 av briggen Freja. Död i Nykarleby 19 juni 1839 av ålderdom. — Gift 1:o i Nykarleby 27 dec. 1772 med Margareta Mattsdotter, f. 1740, d. i Nykarleby 30 aug. 1779 i slag; 2:o i Nykarleby 19 nov. 1780 med Maria Margareta Tronstedt, f. i Siikajoki 22 dec. 1753, d. i Nykarleby 25 juni 1825 i lungsot, dotter till korporalen vid Österbottens regemente Jakob Tronstedt (f. 1701, d. i Siikajoki 2/2 1774) och hans hustru Margareta.

III. Barn (de i första giftet födda i Nykarleby, de i andra giftet i Tammerfors):

1. Abraham, f. 19 maj 1773, handlande, d. 21 febr. 1828. Tab. 5.

1. Anders, f. 14 januari 1775, handlande, d. 27 aug. 1801. Tab. 6.

1. Karl Matias, f. 10 mars 1777, d. i Nykarleby 22 mars s. å.

1. Brita Maria, f. 19 april 1778, d. i Nykarleby 10 december 1833 i lungsot. — Gift 1:o i Nykarleby 8 mars 1810 med skräddaren, senare handlanden i Nykarleby Johan Bäck, f. i Nykarleby 1 mars 1760, d. där 23 augusti 1821 i lungsot; 2:o i Nykarleby 4 jan. 1826 med kardmakaren i Nykarleby Fredrik Granholm, bondson från Munsala (Bröms), f. där 1791, d. i Nykarleby 21 oktober 1868 av ålderdom.

2. Karl Jakob, f. 19 okt. 1781. Sjöman. Död genom skeppets förlisning 29 augusti 1801, då också farbrodern Isak och brodern Anders omkommit.

2. Nils Fredrik, f. 20 jan. 1783, bonde, d. 21 jan. 1863. Tab. 7.

2. Johan Wilhelm, f. 20 jan. 1785, viktualiehandlande, d. 23 okt. 1835. Tab. 10.

2. Isak, f. 8 febr. 1788, vicekonsul, d. 8 jan. 1853. Tab. 11.

2. Greta Karolina, f. 6 jan. 1790, d. i Hyvinge 17 augusti 1862. — Gift i Nykarleby 28 jan. 1821 med tullförvaltaren i Nykarleby (sedan 1818) Pehr Engström, f. i Kristinestad 21 mars 1771, d. i Nykarleby 1 febr. 1834 i lungsot. Änkan kvarstannade i deras gård 27, som hon dock sålde 6/7 1837, för att flytta till den året förut på auktion inropade, norr om staden belägna tomten 127. Här bodde också fadern under sina sista år. Hon flyttade 1858 till Tusby.

2. Gustaf Adolf, f. 18 mars 1792. Handlande i Nykarleby. Senare »brukspatron». Innehade gården 108 (norra hälften), som dock försåldes 5/4 1823 och i stället inköptes 14/4 1824 gården 1—3, som han försålde 7/4 1847. Ägde samtidigt 1828—1838 Keppo hemman i Jeppo med dess år 1741 anlagda såg och kvarn, som var uppförd i slutet av 1700-talet, med sin hustrus styvfader Petter Gustaf Levelius såsom förvaltare. Han ägde också Mölnars hemman i Jeppo 1832—38. Han var tolagsbokhållare i Nykarleby 1827—1829. Var ägare av briggen Memoria, som dock 1836 strandade på holländska kusten, samt av fregattskeppen Trägen (215 läster) och Vinner, byggda på Nykarleby varv 1836—1837, av vilka det förra 1841 försåldes i Marseille för bodmeriskuld. Tillhörde stadens »äldste», från vilket uppdrag han dock befriades 1/5 1848, emedan han de senaste åren mest vistats på sina lantställen. Han hade nämligen egendomar på vitt skilda orter som framgår av bouppteckningsinstrumentet efter hans hustru. Dessa voro 1) gård på Nygårds hemman, uppförd på arrendejord, men med äganderätt till byggnaderna. Här bodde hustrun åtminstone det sista året av sin levnad och här dog hon. 2) Tuliniemi hemman (1/4 mantal) i Viitasaari socken. 3) Blästerverk och övriga anläggningar vid Saarifors i samma socken. 4) Sågverk och övriga anläggningar vid Pitkäkoski fors i Alajärvi. 5) I Kortesjärvi Lillvis skattehemman om 7/108 mantal. Dessutom ett annat hemman där om 7/72 mantal, ett blästerverk med hytta, ett pappersbruk (ännu ej fullt färdigt), samt två mjölkvarnar. 6) I Pedersöre en mjölkvarn i Nederpurmo och en i Sundby samt 7) i Kronoby ett kvarnställe. Allt i bouppteckningen värderat till 8,113 rubel silver (dock med avdrag för skulder m.m. av 3,190 rubel). Det gick dock senare bakåt med affärerna. Han flyttade till Kalajoki, där han hade gästgiveriet samt innehade ett kronoboställe Viia i Sievi. Han synes sålunda varit en driftig och mångfrestande affärsman, ehuru lyckan icke alltid var honom bevågen. Efter hans död upplåts boet till konkurs. Död i Kalajoki 13 okt. 1858 i nervfeber. — Gift i Nykarleby 16 nov. 1817 med Brita Kajsa Roundell, f. i Nykarleby 8 juni 1794, d. på Nygårds hemman i Nykarleby landskommun 11 nov. 1848 av rötsår, dotter till notarien och kassören i Nykarleby Elias Magnus Roundell, f. i Vasa 17 jan. 1767 samt därifrån inflyttad 1786, d. i Nykarleby 1 sept. 1795, och Anna Kristina Turdin i hennes 1:a gifte, f. i Nykarleby 14 aug. 1774, d. där 11 mars 1837 i kräfta samt gift 2:o med sågbokhållaren på Keppo såg Petter Gustaf Levelius. Brita Kajsa Roundell kallas i TOPELII Självbiografiska anteckningar en på sin tid beryktad person. I vilket avseende nämnes icke, och har icke kunnat utredas. Att förhållandet mellan de båda makarna, åtminstone under senare år, icke var synnerligen gott, framgår därav, att hon under sin sista sjukdom var ensam, vårdad av tvenne sköterskor, för vilka hon förklarade att mannen, trots inbördes testamente, icke efter hennes död skulle komma i åtnjutande av hennes giftorätt, utan skulle denna övergå till styvbröderna. En längre process vid rådstuvurätten i Nykarleby slutade med en överenskommelse, varigenom dessa bröder erhöllo en mindre penningsumma och en del möbler. Äktenskapet var barnlöst.

[Gustaf Adolf Lindqvists affärer av Erik Birck.
Den siste majgreven av P. W. Lybeck.]Tab. 5.

III. Abraham Lindqvist (son till rådman Karl L., tab. 4), f. i Nykarleby 19 maj 1773. Sedan barndomen butiksbiträde hos fadern. Anhöll 8/3 1797 om burskap, vilken anhållan förkastades. En förnyad ansökan 2/5 1798 ledde, efter underkastat förhör av tvenne rådmän, till positivt resultat. Sedan dess handlande; är också antecknad som »sjöfarande». Ägde hälften av galeasen Fri Svensk (44 läster). Sökte väktarsysslan vid Nykarleby kyrka 13/1 1823, men då handlingarna inkommo för sent lämnades ansökan utan avseende. Barnen erhöllo som gåva av rådmanskan Margareta Calamnius gården 5. Då flertalet av barnen inom kort avledo, kvarstodo som ägare fadern Abraham (5/8) och sonen Karl Jakob (3/8). Död i Nykarleby 21 febr. 1828 i slag. — Gift 1:o i Nykarleby 29 mars 1798 med Brita Paulin, f. i Nykarleby 19 maj 1774, d. där 9 febr. 1808 i bröstsjuka, dotter till fiskaren Jakob Paulin och Karin Skrivars; 2:o i Nykarleby 7 nov. 1815 med Anna Mattsdotter Flinkfeldt, f. på Kimo bruk i Oravais 7 nov. 1787, d. i Nykarleby 17 jan. 1834 i lungsot, dotter till torparen på Kimo bruk Matts Ersson Präst och Katarina Simonsdotter.

IV. Barn (födda i Nykarleby):

1. Josef, f. 16 aug. 1798. Handelsbokhållare hos kommerserådet J. Turdin. Död i Nykarleby 6 okt. 1826 i lungsot.

1. Greta Kajsa, f. 16 febr. 1800, d. i Nykarleby 18 febr. s. å.

1. Brita Sofia, f. 18 jan. 1801, d. i Nykarleby 19 juni 1818 i lungsot. Bodde hos farfadern.

1. Greta Kristina, f. 11 sept. 1802, d. i Nykarleby 10 dec. 1808 i bröstfeber.

1. Karl Jakob, f. 9 apr. 1805. Skeppare. Död genom drunkning vid Strömstad i Sverige 24 dec. 1833. Ogift.

2. Abraham, f. 13 juli 1816, d. i Nykarleby 10 febr. 1817 i trånsjuka.

2. Matts Ehrnfrid, f. 29 dec. 1817. Torde ha dött i späd ålder.

2. Greta Karolina, f. 19 nov. 1820, d. i Nykarleby 28 mars 1861 i slag. Hade ett barn utom äktenskap: Petter Anton, f. i Nykarleby 17 jan. 1841; flyttade till Kristinestad 1857. — Hon gifte sig i Nykarleby 11 december 1844 med garvaren Niklas Lindvall, f. i Madesjö vid Söderhamn i Sverige 13 apr. 1813, d. i Nykarleby 18 febr. 1856 i slag. Makarna flyttade till Sverige 1845, därifrån de dock inom kort återkommo först till Ylihärmä, där ett garveri inköptes, samt 1849 till Nykarleby landskommun, Nygårds hemman, samt 1850 till staden, då gården 61 inköptes.

V. Barn:

Brita Carolina Lindvall, f. i Nykarleby 28 maj 1845.

Anna Eugenia Lindvall, f. i Ylihärmä 18 aug. 1847.

Josefina Charlotta Lindvall, f. i Ylihärmä 21 aug. 1849, d. i Nykarleby 13 juni 1915 av hjärtfel. Dvärgväxt.

Jenny Axeliana Lindvall, f. i Nykarleby 28 april 1852. Flyttade 1868 till Björneborg.

Nikolaus Napoleon Lindvall, f. i Nykarleby 1 febr. 1854. Flyttade 1870 till Petersburg.

2. Gustaf, 29 jan. 1823. Bodde hos farbrodern, rådmannen Isak L. Sjöman. Bosatte sig i San Francisco.

2. Petter Isak, f. 15 apr. 1826. Bokhållare. Flyttade till Gamlakarleby 1843. Troligen densamma vilken såsom f. d. underofficer vid Vasa indelta skarpskyttebataljon 10 mars 1858 erhöll tillstånd att vistas i staden.Tab. 6.

III. Anders Lindqvist (son till Karl L., tab. 4), f. i Nykarleby 14 januari 1775. Handlande (hökare). Erhöll burskap 1800. Ägde genom sin hustru ½ av gården 54. Död 29 augusti 1801 genom drunkning. — Gift i Nykarleby 25 maj 1801 med Brita Helena Juthe, f. i Nykarleby 24 maj 1778, dotter till handlanden i Nykarleby Erik Juthe och Elisabet Löfman. Efter mannens död inköpte änkan 1806 andra hälften av gården 54. Hon gifte sig 2:o i Nykarleby 19 apr. 1812 med sergeanten vid kejserliga sjöartilleriet Georg Kirileff. De bortflyttade 1812.

IV. Barn:

Margareta Elisabet, f. i Nykarleby 18 oktober 1801, d. följande dag.Tab. 7.

III. Nils Fredrik Lindqvist (son till Karl L., tab. 4), f. i Tammerfors 20 jan. 1783. Först bodbetjänt. Bortflyttade från Nykarleby 1807. Blev då soldat (ELIEL WEST nämner honom som underofficer vid det berömda Helsinge regementet. Såväl i kyrkböcker som mantalslängder omnämnes han dock endast såsom f. d. soldat. Han har ansetts som förebild till Fältskärn. »En gång då jag sporde Z. T därom», säger P. V. LYBECK i sina anteckningar, svarade han litet förbehållet, som oftast då det gällde hans arbetens uppkomst: »man vet int, kanske».) och deltog som sådan i 1808—1809 års krig. Följde med den retirerande svenska armén till Sverige, där han kvarblev en längre tid såsom bonde i Lövånger socken. Återvände till Finland 1832, slog sig ned som bonde i Monäs by av Munsala socken, först på Knuts hemman, sedan på ett av hemmanen Strömming (1/4 mantal skattehemman — 1/24 mantal kronohemman). Följde 1861 med hustru sonen Karl Jakob till Sievi. — Gift i Lövånger med Eva Eliasdotter, f. i Burträsk 1784, d. i Sievi 31 dec. 1862 av ålderdom.

IV. Barn (samtliga födda i Sverige, troligen i Lövånger):

Karl Jakob, f. 18 november 1816, bonde, d. 24 juni 1871. Tab. 8.

Karolina Fredrika, f. 29 sept. 1819, d. i Monäs, Munsala 1833 av rödsot.

Maria Johanna, f. 26 mars 1821, d. i Munsala 9 febr. 1892. — Gift 1:o med bondsonen i Monäs Matts Nynäs, f. i Kronoby 27 oktober 1823, d. i Munsala 27 mars 1859, av vilket äktenskap inga barn blevo vid liv; 2:o 19 mars 1863 med Jonas Mårtensson, f. i Oravais 4 juli 1836, och hade med honom sonen Karl Johan, f. 10 maj 1861, bonde i Monäs på Näs, som antagit namnet Björk; gift 8 juni 1886 med Kajsa Sofia Mattsdotter Henriksnäs, f. 24 september 1860, och hava dessa tre i livet varande barn, en son, som 1910 for till Amerika, och tvenne döttrar, av vilka en är gift med backstugukarlen Isak Nöjman i Monäs. Den andra dottern emigrerade 1929 till Kanada.Tab. 8.

IV. Karl Jakob Lindqvist (son till Nils Fredrik L., tab. 7), f. i Sverige (Lövånger) 18 november 1816. Bonde på Strömmings hemman, vilket fadern överlät åt honom, troligen år 1850. Flyttade till Sievi 1861 efter hustruns död såsom förvaltare av den i Kiskilä by belägna kronolägenheten Viia, som han innehade till 1867. Överflyttade sedan till Sverige och Norge. Död i Vadsö 24 juni 1871. — Gift med Stina Jakobsdotter, f. 12 maj 1822, d. i Munsala 7 juni 1861 i lungsot.

V. Barn (födda i Monäs):

Maia Lisa, f. 3 mars 1843, d. i Munsala 19 aug. 1917. Följde med fadern till Sievi 1861, återvände till Munsala 1865. —Gift i Munsala 9 april 1865 med Johan Eriksson, från Jussila by i Munsala. Denne antog namnet Lindqvist, f. 24 jan. 1841; först bonde i Monäs, sedan backstugusittare i Brännlandet (Munsala). Av makarnas barn hava alla utvandrat till Sverige och Amerika, utom Anders Lindqvist, f. 1881, d. 1915, backstugusittare i Brännlandet, där hans änka Kajsa Lovisa, f. 6 maj 1870, ännu lever.

Karl Niklas, f. 13 apr. 1845, d. 28 juli 1912. Tab. 9.

Stina Sofia, f. 24 dec. 1847, d. 9 juli 1927 i Munsala. Åtföljde fadern till Sievi 1861. Återkom 1867 och gifte sig med backstugukarlen Johan Öhman, bosatt på Vexala bys mark invid Munsala kyrka. Av deras tre barn äro tvänne, en son och en dotter, i Amerika. Den tredje dog i minsjuka 1926.

Karolina Fredrika, f. 12 juli 1851; flyttade 1861 med fadern till Sievi. Återkom 1867. Sedan i tjänst hos sin gifta syster i Munsala, så i Grundsunda i Sverige (8 år), samt den längsta tiden (33 år) bosatt i Vasa, sysselsatt med olika, mest trädgårdsarbeten. Återvände i dec. 1927 till Monäs, där hon åtnjuter understöd av kommunen.

Johan Fredrik, f. 26 nov. 1842. Åtföljde fadern 1861 till Sievi. Återkom 1873. Flyttade 1878 såsom ogift till Lindsjö i Sverige.
Tab. 9.

V. Karl Niklas Lindqvist (son till Karl Jakob L., tab. 8), f. i Munsala (Monäs) 13 april 1845. Flyttade med fadern som ogift till Sievi 1861. Död i Sievi 28 juli 1912. — Gift där 8 okt. 1865 med Eva Lovisa Brygg, f. 1 januari 1837, d. i Sievi 31 december 1906.

VI. Barn (födda i Sievi):

Emma, f. 4 jan. 1866, flyttade 1904 till Kemi. — Gift där med Matti Aukusti Meskus.

Eva, f. 29 aug. 1875. — Gift i Sievi 1895 med Kalle Ahola, f. 11 dec. 1874, d. i Sievi 1930. Hon lever som änka i Sievi.

Karl Jakob, f. 24 okt. 1877, d. 12 juli i Sievi 1878.Tab. 10.

III. Johan Vilhelm Lindqvist (son till Karl L., tab. 4), f. i Tammerfors 20 jan. 1785. Viktualiehandlande i Nykarleby. Bodde i faderns gård 120. Död i Nykarleby 23 oktober 1835 i slag. — Gift i Nykarleby 29 maj 1818 med bonddottern Anna Mattsdotter Yrjas, f. i Soklot by av Nykarleby landskommun 17 maj 1787, d. i Nykarleby 16 aug. 1831 i lungsot.

IV. Barn (födda i Nykarleby):

Maja Greta, f. 4 juli 1818. Bortflyttade 1837.

Anna Vilhelmina, f. 24 juli 1820, d. i Nykarleby 10 april 1830 av hetsig feber.

Karl Jan, f. 19 febr, 1823. Bortflyttade 1841.

Gustav Vilhelm, f. 26 juni 1823. Konstapel. Drunknade i Nordsjön 16 febr. 1846.

Karolina, f. 18 maj 1829, d. i Nykarleby 23 juli 1833 i rödsot.Tab. 11.

III. Isak Lindqvist (son till Karl L., tab. 4), f. i Tammerfors 8 febr. 1788. Efter att ha genomgått pedagogin i Nykarleby, besökte han något läroverk i Stockholm samt konditionerde hos handlanden Gabriel Holmberg i Vasa. Handlande. Skeppsredare. Rådman. Vicekonsul. En av de första direktörerna i det i Nykarleby 13/12 1841 bildade sjömanshuset. Ägde gården 41, ett tvåvåningshus vid torget, vilken gård han inköpt 1/4 1817 och i grundremonterat. Sålde densamma 20/6 1846 åt handlanden Karl Edvard Ekholm. Ägde 1/3 av barkskeppet Jupiter (127 läster), 1/3 av fregattskeppet Juno (159 läster) samt ensam briggen Iduna (77 läster). Efter 1843 hade affärerna börjat försämras. Erhöll ackord mot 60 %, för vars betalande gård och annan egendom måste försäljas. Död i Nykarleby 8 jan. 1853 i slag. — Gift i Gamlakarleby 13 nov. 1819 med Johanna Sofia Kyntzell, f. i Gamlakarleby 27 febr. 1794, d. i Nykarleby 25 febr. 1857 av andtäppa, dotter till handlanden i Gamlakarleby Anders Kyntzell och Maria Snellman. Efter mannens död livnärde sig änkan med en liten bokhandel i Nykarleby.

IV. Barn (födda i Nykarleby).

Maria Emilia, f. 26 aug. 1821, d. i Helsingfors 14 nov. 1885 efter en långvarig nervsjukdom. — Gift i Nykarleby 30 dec. 1845 med skalden, professorn och statsrådet Zacharias Topelius, f. på Kuddnäs gård i Nykarleby landskommun 14 jan. 1818, d. på Björkudden i Sibbo 12 mars 1898 i följd av en förkylning.


V. Barn:

Aina Sofia Topelius, f. i Helsingfors d. 5 okt. 1846, d. på Havsudden i Borgå skärgård 15 dec. 1916 i lunginflammation. — Gift i Helsingfors 10 jan. 1867 med lektorn i matematik vid Borgå lyceum, filosofiemagistern Berndt Axel Nyberg, f. i Helsingfors 31 mars 1840, d. i Hoplax 9 maj 1924 i lunginflammation.

[VI. Sonen Paul Nyberg.]

Mikael Topelius, f. i Helsingfors 6 mars 1848, d. på Kuddnäs (Nykarleby landskommun) 3 sept. 1850 i skarlakansfeber.

Toini Matilda Topelius, f. i Helsingfors 14 mars 1854, d. i Nordstrand, Norge, 24 okt. 1910 av anämi.

Eva Maria Topelius, f. på Kuddnäs (Nykarleby landskommun) 4 sept. 1855, d. i Vaxholm, Sverige, 23 mars 1929 i lunginflammation. — Gift på Björkudden 21 okt. 1891 med artisten, målaren Johan Axel Gustaf Acke (intill 1904 Andersson), f. i Stockholm 7 apr. 1859, d. i Vaxholm 5 sept. 1924 i hjärtslag.

[Eva och JAG Acke på promenad.]

Rafael Zacharias Topelius, f. i Helsingfors 12 maj 1857, d. där 12 maj 1858 av följderna av en lunginflammation.

Rosa Emilia Topelius, f. i Helsingfors 4 okt. 1859, d. där 5 maj 1862 i skarlakansfeber.

Johanna Matilda, f. 1 okt. 1823, d. i Helsingfors 2 febr. 1891 i kronisk lungkatarr. — Gift 30 dec. 1845 med dåvarande borgmästaren i Nykarleby Johan Anders Haeggström, i hans 2:a gifte, f. på Kimo bruk i Oravais 1 aug. 1804. Student i Åbo 7 dec. 1822. Avlagt domarexamen 12/6 1836. Auskultant i Vasa hovrätt 19 aug. 1832. Senatskopist 12 sept. 1834. Borgmästare i Nykarleby 4 jan. 1837. Häradshövding i Salo domsaga (bosatt i Brahestad) 27 dec. 1849. Död i Brahestad 17 april 1870. Änkan med kvarlevande barnen flyttade till Helsingfors 1871.

V. Barn:

Alina Matilda Haeggström, f. i Nykarleby 25 dec. 1846, d. i Helsingfors 2 sept. 1914 i elakartad blodsjukdom.

Gustav Haeggström, f. i Nykarleby 14 juni 1848, d. där 27 juni s. å.

Anna Sofia Haeggström, f. i Nykarleby 30 mars 1850, d. i Brahestad 7 mars 1868 i lungsot.

Olga Johanna Haeggström, f. i Brahestad 7 februari 1852, d. där 14 juli 1870 i lungsot.

Johan Georg Haeggström, f. i Brahestad 22 okt. 1853, d. där 18 januari 1860 i skarlakansfeber.

Berta Emilia Haeggström, f. i Brahestad 27 september 1855, d. där 13 jan. 1860 i skarlakansfeber.

Isak Ossian Haeggström, f. i Brahestad, 27 juli 1857, d. där 15 jan. 1860 i skarlakansfeber.

Georg Bertel Ossian Haeggström, f. i Brahestad 12 aug. 1861, flyttade 1871 till Helsingfors. Död där 7 januari 1877 i skarlakansfeber.

Axel Alarik Haeggström, f. i Brahestad 29 aug. 1863, d. där 26 sept. 1865 i skarlakansfeber.

Isabella Augusta, f. 24 maj 1825, d. i Nykarleby 19 maj 1873 i bröstinflammation. — Gift i Nykarleby 19 maj 1846 med rådmannen och handlanden i Nykarleby Johan Adolf Lybeck, f. i Vasa 20 maj 1808, d. i Nykarleby 11 febr. 1895 av åldersbrand. Om släkten Lybeck, se A. WILSKMAN, Släktbok, Bd II, I. [Eller Erik Birck.]

Ludvig Isak, f. 3 oktober 1827, överdirektör, d. 2 febr. 1894. Tab. 12.

Hedvig Henriette, f. 14 jan. 1830, d. i Nykarleby 15 jan. 1831.

Johan Julius, f. 4 juni 1832, medicinekandidat, d. 13 juni 1877. Tab. 17.

Sofia Lotta, f. 24 jan. 1836, d. i Åbo 27 dec. 1916 i lunginflammation, begraven i Nykarleby. Efter föräldrarnas död vistades hon i sin svåger rådmannen J. A. Lybecks hem.

[Nykarleby stadsbibliotek 75 år av Carl-Rudolf Gardberg.]Tab. 12.

IV. Ludvig Isak Lindqvist (son till Isak L., tab. 11), f. i Nykarleby 3 okt. 1827. Inskrevs i rektorsklassen vid pedagogin i Jakobstad 27/8 1838. Fortsatte 1839 studierna i Stockholm vid den Hillska skolan (internat med militär disciplin). Erhöll vid varje uppflyttning silvermedalj för »utmärkt flit och hedrande uppförande». Student i Helsingfors 23 juni 1847. Bodde på hösten hos Zacharias Topelius. Var inblandad i affären doktor Bollinger, till vars befriande och rymning han bidrog. Efter en kortare tids studier i Helsingfors, fortsatte L. dessa i Stockholm under arkitekt Chiewitz' ledning. Flyttade till Åbo 1/9 1855. Länsarkitekt i Uleåborg 1861. Överdirektör i överstyrelsen för allmänna byggnaderna 1882. En tid viceordförande i konstnärsgillet. Hans sista levnadsår fördystrades av en ledsam omständighet: hans kamrerare och kassör hade under en spelnatt spolierat överstyrelsens kassa (c:a 200,000 mark), för vilket verkets chef ställdes till ansvar, och fick han av generalguvernör Heyden consilium abeundi [råd att avgå], »för bristande tillsyn». Vid en företagen undersökning erhöll han dock upprättelse och befriades från allt ansvar. Han hade nämligen flere år tidigare hos senaten anhållit om rätt att revidera kassan 4 gånger i året mot en gång, som statuterna föreskrevo, vilken anhållan dock ej föranlett någon åtgärd. Han fick dock icke tillbaka sin tjänst, men erhöll full pension 1887. Död i Helsingfors 2 febr. 1894 i magkräfta. — Gift i Esbo 28 sept. 1856 med Olga Linsén, f. i Helsingfors 28 maj 1836, d. där 5 okt. 1880 i lungsot, dotter till professorn i vältalighet och skaldekonst Johan Gabriel Linsén och hans 2:a hustru Vilhelmina Petronella Hoeckert. [Ritade Grundfeldtska huset.]

V. Barn:

Hjalmar, f. i Uleåborg 19 juli 1857, d. där 1 sept. 1858 i skarlakansfeber.

Rudolf, f. i Uleåborg 28 dec. 1858, d. där 22 juni 1859 i skarlakansfeber.

Vivia Agda, f. i Uleåborg 8 maj 1860, d. i Viborg 29 nov. 1889 till följd av »tuberkulos i de inre organen». Målarinna. — Gift i Helsingfors 26 jan. 1887 med konsuln, sedan kommerserådet Ferdinand Alfthan, f. 16 okt. 1857, d. i Viborg 25 juni 1921 av blodförgiftning.

VI. Barn:

Isak Anton Alfthan, f. i Viborg 26 aug. 1888 Jägarkapten 1 juli 1920. Adjutant i Helsingfors kommendantstyrelse 1928, avsked 1929. Ogift.

Ludvig Gunnar, f. i Uleåborg 30 okt. 1862, stadsingenjör. Tab. 13.

Wilhelm Osvald, f. i Uleåborg 11 febr. 1865, d. där 26 maj 1866 i skarlakansfeber.

Isak Rafael, f. i Uleåborg 15 jan. 1867, skriftställare. Tab. 15.

Olga Johanna, f. i Helsingfors 4 apr. 1870, d. på Ramsdal i Bromarv 8 aug. 1911 i galopperande lungsot. Ingått fritt äktenskap i sept. 1903 med ingenjören Julius Severin Forsman, född 23 okt. 1876 i Helsingfors, son till diplomingenjören Julius Donatus Forsman och Hanna Aurora Palmberg.

VI. Barn:

Maria Kristina Forsman, f. i Lampis 17 juli 1904. Genomgått 7 klasser av Nya svenska samskolan i Helsingfors, Svenska kvinnoförbundets sociala kurs 1923, barnavårdsinstitutet i Grankulla 1924, Ekenäs seminarium 1927. Kommunal yrkesinspektris i Ekenäs. — Gift i Helsingfors 8 april 1929 med stadsfogden Gustaf Josef Stenbäck, f. i Vasa 20 mars 1904, son till hovrättsrådet i Vasa hovrätt Ernst Gustaf Stenbäck och Eva Maria Aminoff. Student 30/5 1922. Avlagt högre rättsexamen 31/5 1930. Stadsfullmäktigsekreterare i Ekenäs 30/3 1926, äldre politierådman där 17/7 1926, stadsfogde 1/4 1929.Tab. 13.

V. Ludvig Gunnar Lindqvist (son till Ludvig Isak L., tab. 12). f. i Uleåborg 30 augusti 1862. Diplomingenjör från Polytekniska institutet i Helsingfors 1883. Studerat vid Technische Hochschule i Charlottenburg 1885—1886. Tjänstgjorde vid olika järnvägsbyggnader i landet 1884—1888. Privat ingenjörs- och industriell verksamhet 1888—1898, tog bl.a. initiativ till grundandet av Brobyggnads Aktiebolaget, vars disponent han var till utgången av 1891. Uppförde i närheten av Villmanstrand Kaukas trådrullefabrik. Flyttade 1893 till Petersburg. Ingenjör vid Överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna 1898—1919. Under denna tid ledamot i en statskommité för uppgörande av en ny ordningsstadga och taxa för kanaler samt en av landets representanter vid den internationella sjöfartskongressen i Petersburg 1906. Stadsingenjör i Helsingfors 17 okt. 1919, från vilken tjänst han på grund av sjuklighet tog avsked 16 aug. 1925. Död på sin villa invid Lappvik station i Tenala 31 dec. 1925 i lung- och njurtuberkulos. — Gift i Helsingfors 24 maj 1887 med Alice Router, f. i Uleåborg 29 april 1866, dotter till affärsmannen Anton Mauritz Reuter och Elise Antoinette Sanmark. Lever som änka i Helsingfors.

VI. Barn:

Margareta (Margit), f. i Helsingfors 28 mars 1890. Student 14 maj 1908 från Nya svenska samskolan därst. Dimitterad diplomarkitekt från Tekniska högskolan i Helsingfors 1915. »Sysslat 22 år med arkitektarbete, men funnit instängt, stillasittande arbete fysiskt och psykiskt föga lämpligt för sin natur. Företagit långvariga utrikesresor bl.a. till Sydafrika och Indien som städerska på en lastångare. Sedermera sysselsatt med journalistik och anordnande av sällskapsresor».

Erik Gunnar, f. 17 juni 1894, advokat. Tab. 14.

Elise-Marie, f. i Petersburg 20 mars 1896. Besökt 6 klasser i Nya svenska samskolan i Helsingfors samt två klasser i Kotka svenska samskola. 1914—15 besökt handarbetsskola och hushållsskola m.m. 1916 genomgått seminarieklassen i Uppsala enskilda läroverk och därefter utbildat sig till skolkökslärarinna vid fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. Därifrån dimitterad juni 1918. Anställd 1918—19 i Marta matlagningsskola i Helsingfors och sedan sept. 1919 anställd som lärarinna i huslig ekonomi vid svenska flicklyceet i Helsingfors.

Tora Olga Charlotta, f. i Hoplax 14 febr. 1902. Genomgått Svenska samskolan i Helsingfors. Kontorist vid Helsingfors stads renhållningsverk 1921—23. Genomgått lärarinnekurser vid Helsingfors handarbetsseminarium 1925. Kontorstjänst 1927—29. Sedan nov. 1929 i England för språkstudier.Tab. 14.

VI. Erik Gunnar Lindqvist (son till Ludvig Gunnar L., tab. 13), f. i Lovisa 17 juni 1894. Student i Helsingfors 13 maj 1912. Avlagt rättsexamen 17 okt. 1917. Deltagit i frihetskriget från dess början, först som pluton- sedan som kompanichef, befordrad till reservlöjtnant och erhållit frihetskorsets 4:de klass med svärd. Efter krigets slut tjänstgjort i Finlands Vita garde, i divisionens stab och riksföreståndarens militärkansli, varvid erhållit Finlands Vita Ros 2. Avgått från aktiv tjänst 4 sept. 1919. Vicehäradshövding 1 dec. 1920. Auditör i tunga fältartilleriregementet 1920, i Finlands Vita garde 9 maj 1923. Sedan 1920 idkat advokatverksamhet. — Gift i Helsingfors 9 okt. 1920 med Maj Rothe, f. i Sverige 10 apr. 1897, adoptivdotter till konsuln Emil Rothe och Martha Avellan.

VII. Barn (födda i Helsingfors):

Karl Gustaf, f. 6 juli 1921.

Brita, f. 19 juni 1923.Tab. 15.

V. Isak Rafael Lindqvist (son till Ludvig Isak L., tab. 12), f. i Uleåborg 15 jan. 1867. Student 20 maj 1886. Fil. kand. 31 maj 1893. Bedrivit filologiska studier i Moskva 1896—1898. Amanuens vid Helsingfors universitets ryska bibliotek 29 nov. 1902, avsked 4 apr. 1906. Tidningsmannaverksamhet i Finlands, Sveriges och Rysslands press 1889—1904. Huvudredaktör för Fyren 1904—1921. Utgivare av Blänkfyren sedan 1924. Dömd 1916 till fängelse för majestätsförbrytelse. Var 1918 sänd till Petersburg för att bearbeta ryska vänsterpressen till förmån för Finlands lagliga regering. Utgivit: Ur Rysslands sång, Rim och Rapp I—III, Svarta boken (signatur Sepia). — Gift i Petersburg 1:o 29 nov. 1905 (i fritt äktenskap sedan flere år) med Olga Ivanoff, f. i Helsingfors 17 okt. 1879, d. i Helsingfors 6 nov. 1906 till följd av självmord i sinnesförvirring, dotter till ryska handlanden Ivan Ivanoff och Vilhelmina Blomström; 2:o i Helsingfors 25 sept. 1907 med Edith Hortensia Enroth, f. i Helsingfors 28 aug. 1889, dotter till snörmakaren Karl Fritiof Enroth och Sofia Vilhelmina Lindroth.

VI. Barn (födda i Helsingfors):

1. Isak Gunnar, f. 13 dec. 1898, premiärlöjtnant. Tab. 16.

1. Helga Rafaela, f. 5 maj 1905. Genomgått 7 klasser av Nya svenska flickskolan i Helsingfors samt Ekenäs husmodersskola. Kontorsbiträde och korrespondent. Nu sjuksköterska.

1. Agda, f. o. d. 1906.

2. Edda Charlotta, f. 6 dec. 1907. Genomgått 5 klasser av högre läroverk, måste avbryta för sjuklighet. Vistas i hemmet.

2. Agda Ingeborg, f. 26 juli 1909. Genomgått husmodersskola. Haft anställning vid speditionsaffären Union.

2. Vala, f. 21 aug. 1912. Genomgått 5 klasser av Hangö samskola. Besöker konstföreningens ritskola.

2. Brita, f. 31 aug. 1914. Genomgått 6 klasser av Hangö samskola.

 Tab. 16.

VI. Isak Gunnar Lindqvist (son till Isak Rafael L., tab. 15), f. i Helsingfors 13 dec. 1898. Elev vid Svenska normallyceum och seglade därefter två år med skolskeppet Glenard. Reste 1915 till Lockstedter Lager; svårt sårad vid Aafloden. Kom med Jägarbataljonen 27 till Vasa, sårades lätt i foten i Karelen, var med om Viborgs intagning som ordonnans hos överste von Coler. Efter krigets slut jägarfänrik. Erhöll frihetskorset. Deltog från början i Estlands frihetskrig, där han bl.a. var chef för Finska pansarbataljonen, och fick estländska frihetskorset. Tog värvning 1 sept. 1919 i Bermont-Avaloffs frikår, kämpade mot bolsjevikerna i Kurland. Ryska Georgskorset. Efter evakueringen 1 dec. 1919 slöt L. sig till Balticumtrupperna, deltog med dem mot letterna. Hamnade till sist i det tyska riksvärnet, därifrån han avgick efter en kortare tids tjänstgöring med premiärlöjtnantsgrad. Övergick sedan till affärsbanan. Medarbetare i agenturfirman W. O. Fischer i Stettin (1920). Grundade i bolag med denna år 1923 speditionsaffären Union, till vilken L. blev ensam ägare 1927. Överflyttade 1928 till Helsingfors, dit huvudaffären förlades med filialer i Stettin och Lybeck. — Gift i Talsen (Lettland) 10 aug. 1928 med Austra Wait, f. i Riga 1 mars 1896, dotter till inspektorn vid monopolförvaltningen i Lettland, Matis Wait, f. i Kursiten 29 juli 1864, och Mamalie Goldmann, f. i Frauenburg, Lettland, 22 dec. 1864.Tab. 17.

IV. Johan Julius Lindqvist (son till Isak L., tab. 11), f. i Nykarleby 4 juni 1832. Medicinekandidat. Flyttade från Nykarleby till Närpes enligt attest av 25/2 1873. Bodde hela tiden i Övermark by, som denna tid var en del av Närpes, på Mårtens hemman. Idkade här läkarpraktik. Död i Närpes 13 juni 1877 i bröstsjuka, begraven i Pörtom. — Gift i Närpes 1873 med Ida Charlotta Aulin, f. i Muhos 8 juni 1847, d. i Hollola 8 jan. 1890 i lungsot, dotter till kyrkoherdeadjunkten Jakob Aulin och Johanna Kristina Petterson. Efter mannens död flyttade änkan till Lappo (år 1879), där hon förestod postexpeditionen, samt 1888 till Hollola.

V. Barn:

Inna Charlotta, f. i Närpes 11 juli 1875, död i Muhos 28 jan. 1922 i kräfta. Flyttade 20/1 1890 från Hollola till Uleåborg. Folkskollärarinna, först i Temmes, sedan i Muhos från hösten 1899 ända till sin död.


Woldemar Backman (1933) Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700- och förra hälften av 1800-talet.
Fortsättning: Lindskog m.fl.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.

Läs mer:
Om Lindqvistarna av Erik Birck.
(Inf. 2005-11-07.)