NÅGRA BLAD

ur

CARLEBORGS GREFSKAPS HISTORIA

1652—59.

av

E. W. Bergman

 

HELSINGFORS.
TIDNINGS- OCH TRYCKERIAKTIEBOLAGETS TRYCKERI,
1894.

Detalj ur pärmbilden som visar staden från sydväst.

Gick som följetong i augusti och september 2004.

 


Innehåll
Sid
  Förord 3
1. Carleborgs grefskap 4
2. Lorentz Freeses verksamhet såsom uppbördsman i Carleborgs grefskap 8
3. Grefskapets judiciela forhållanden 13
4. Peder Jonsson Werne; hauptman; prestval; vådadråp 17
5. Ny Carleby trivial-skola 25
6. Residens-bygget invid Carleborgs stad 35
7. Grefskapet och 1655 års reduktion, hauptmannen åren 1656—58 39
8. Hauptmannens lönevillkor, hans resor och död 59


E. W. Bergman (1894) Några blad ur Carleborgs grefskaps historia 1652—59.


{ } betyder undantagsvis min kommentar.
Originalext tryckt med mindre typsnitt än brödtexten är indragen ett steg.
Kopierad vid KB och publicerad med stöd från Svenska Österbottens kulturfond.
Om texten till viss del verkar bekant, kan det bero på att du läst den i Nykarleby stad 1620—1920 av V. K. E. Wichmann eller i Blad ur Nykarleby historia av Carl von Bonsdorff.
(Inf. 2004-07-30.)