I. DEN GAMLA STADEN

Brunnsgästerna år 1817

Hovrättsrådet

(Bror Marc.) Stierwald

(Vasa)
häradshövdingChristian Sundius(Munsala)
   ”(Zachris) Alopaeus(Salo)
   ”(Ernst August) Hjelt(Vasa)
   ”(Jonas) Högman(Vasa)
handelsman(Pehr ev. Nils) Malm(Jakobstad)
befallningsmanDanielson
ingenjörGarvolius
fältrevisorSchoultz
handelsman(Carl Johan) Berger(Nykarleby)
kyrkoherden(Matias) Castrén(Kemi)
unge herrCastrén
pastor(Israel) Reinius(Storkyro)
komminister(Henrik Adrian) Rislachius(Nedervetil)
magisterUtter
guldsmeden(Johan) Björklund(Nykarleby)
garvarenNyberg
(häradshövding)Carl Synnerberg(Nykarleby skn)
tullförvaltaren(Johan) Giers(Nykarleby)
fru(Anna Catharina) Schale(Nykarleby)
 ”(Maria Elisabeth) Synnerberg(Nykarleby skn)
 ”Garvolius
mademoiselleHögman(Vasa)
   ”Lithén
   ”Sadelin
   ”Lindfors
   ”Lindfors
   ”Juth
   ”Steckzen
fru kyrkoherdskanLagus(Lappo)
mademoiselleLagus(Lappo)
   ”Lagus(Lappo)
jungfruNyström
madameEkblad
flickanSusanna Johansdr från Eliases i Oravais
 ”Lisa från Lomiby (?)
f. soldatenJacob Sik från Kalajoki
skräddarenCasper Alm från Kalajoki
bondehustrunMaria Högbacka(Nykarleby skn)
änkanAnna Höglund(Nykarleby skn)
hustruLussi från Jeppo
löjtnant(Carl) v. Rosenkampff(Nykarleby)
flickanEklund(Nykarleby)
handl.Lindqvist(Nykarleby)
demoiselleBackman(Nykarleby)

Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 54 f.


Läs mer:
Brunnsholmarna och Nykarleby hälsobrunn av Erik Birck.