XIV. EFTER BRANDEN

Gatunamnen


Gatunamnen i den nya stadsplanen motsvarade i stort sett de gamla från tiden före branden. De var från väster till öster räknat följande:

Gamla staden:

Ågatan längs älvstranden från Södra Tvärgatan i söder till Norra Tvärgatan. [F.d. Döbelnsgränd, Brogatan och gångvägen från Floraparkens södra del till kyrkan.]
Kyrkogatan från Södra Tvärgatan till Nybro-Boulevarden.
Rådhus Boulevarden från Södra Stakettgatan till Norra Stakettgatan. [Topeliusesplanaden]
Skolgatan mellan samma gator. [Gustav Adolfsgatan]
Östra Långgatan likaså mellan samma gator. [Karleborgsgatan]
Östra Stakettgatan mellan samma gator. [Mathesiusgatan]

Från söder till norr räknat hade gatorna följande namn:
Södra Stakettgatan från Södra Tvärgatan i en rät vinkel till Östra Stakettgatan. [Blev aldrig anlagd.]
Södra Tvärgatan från Ågatan till Östra Långgatan. [Bangatan]
Södra Torggatan mellan samma gator. [Sollefteågatan]
Norra Torggatan mellan Ågatan och Östra Stakettgatan. [Bankgatan]
Norra Tvärgatan mellan samma gator. [Borgaregatan]
Nybro Boulevarden mellan Nybron och Östra Stakettgatan. [Lybecksgatan]
Källbacksgatan mellan Rådhus Boulevarden och Östra Stakettgatan.
Norra Stakettgatan mellan samma gator. [Grev Tottgatan]

Nystaden:

I Nystaden var gatornas namn från väster till öster:
Westra Stakettgatan mellan Berggatan och Residensgatan i norra delen av Nystaden. [Blev aldrig anlagd.]
Mellangatan mellan Westra Boulevarden och Residensgatan. [Blev aldrig anlagd.]
Westra Långgatan mellan Tullgatan i söder och Residensgatan. [Seminariegatan]
Strandgatan mellan Berggatan och Residensgatan. [Blev aldrig anlagd.]

Från söder till norr var gatornas namn följande:
Tullgatan mellan Skogsterrängen i väster och älven. [Badhusstigen]
Brogatan mellan skogsterrängen och Westra gatan. [Bergstigen]
Berggatan mellan Westra Stakettgatan och Strandgatan. [Blev aldrig anlagd.]
Westra Boulevarden mellan Westra Stakettgatan och älven. [Residensgatan]
Fiskaregatan mellan Westra Stakettgatan och Strandgatan. [Blev aldrig anlagd.]
Residensgatan mellan Westra Stakettgatan och älven. [Erik Bergmans gata]


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 626.


Nästa kapitel: Byggnadsordningen av år 1859.


Som synes är Kyrko- och Källback[s]gatan de enda gatorna som har kvar sina ursprungliga namn. De flesta andra fick nya namn i och med stadsplanen av år 1912. De ursprungliga namnen Mellan- och Residensgatan finns kvar, men dock för andra gator. De förkortade namnen Staket- och Tvärgatan finns även.


Läs mer:
Lindhagens stadsplan med gatunamn införda.
Kapitlet Gatunamn.
(Inf. 2004-01-25)