BRANDEN

Kvarter och byggnader som skonades vid stadsbranden


Plan af Nykarleby stad Torg Öppen plan Sprut hus väg till kyrkoherde bohlet Berg-   ga-    tan Anmärkning. De med rödt färglade stadsdelarne äro de obrända: de olaverade dem elden härjat. A det ställe där elden utbröt. A Nykarleby Elf Storbron Öppen plan Källbacksgatan Trädgårds-    -ga      tan Å-    ga-     tan Östra ga tan Väg till Wasa Berggatan Berggatan Rådhus  ga  tan Kyrka Kartan [här redigerad] medföljde guvernör v. Rechenbergs rapport till generalguvernören. Färgade områden skonades (rödfärgade på originalet). Branden utbröt vid lågorna närmast den östra älvstranden.

För pekaren över de röda prickarna för förklaring.

 Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, bilaga VI. Originalet finns i Finlands riksarkiv, FRA.


Läs mer:
Branden, Släckningsförsök och bärgning och Vad som återstod efter stadsbranden av Erik Birckav Erik Birck.
(Rev. 2024-01-05 .)