XIV. EFTER BRANDEN

Förteckning över tomtförsäljning i kronologisk ordning


Förklaringar

Tabellen är en sammanställning i kronologisk ordning av tomter som köptes 1858—1870 ur De nya tomterna utauktioneras och Staden anhåller om byggnadslån. Byggandet fortsätter av Erik Birck.
     Länkar vid tomtnummer leder till illustrationer (samma som i Hädangångna hus), av husen som byggdes på tomterna.
     Vissa tomter bebyggdes ej av de som köpte dem.


Läs mer:
Som komplement gjorde jag en tabell med tomerna i nummerordning.
Stadsplan med tomtnummer.


Kvar-
ter

Tomt
nr

Storlek
alnar²

Köpare

Rbl.

1858

28 juli
16
43
6375 Rådman C. W. Sundström
855
44
6375 Albert Dyhr
400
15 6375 Carl Johan Berger
1000
6375 Albert Dyhr
810
6375 Änkefru rådmanskan Sofia Lybeck
784
6375 Handl. Theodor o. Alfred Häggblom
452
46
6375 Viktualiehandl. Robert Ahlqvist
384
45
6375 Rådmannen Johan Adolf Lybeck
400
17 6375 Handl. Ernst August Waselius
351
  6375 Skräddarmästaren Anders Forssell
200
6375 Skepparen Gustaf Ahlström
303
6375 Prov. och stadsläkaren Dr Jakob Fredrik Blank
488
64
6375 Färgmästare Magnus Wahlberg
420
6375 Rådmannen Johan Adolf Lybeck
470
23 4500 Viktualiehandl. Henrik Sund
226
4400 Lands- och stadsfiskalen Johan Henrik Forssén
208
24 4500 Urmakaren Johan Fellman
400
4500 Skepparen Carl Adrian Synnerberg
315
97
4500 Skomakarmästaren Hans Henrik Garbén
141
25
98
3000 Sjömannen Fredrik Flén
23
6 6375 Handl. Gustaf Mauritz Hedström
220
11
6375 Handelsbetjänten Evert Engström
166
14 6375 Handl. Johan William Lundqvist
380
13
50
6375 Sjömansänkan Maria Rank
126
19
57
6375 Skepparen Carl Johan Pettersson
167
56
6375 Åkaren Johan Henrik Svedberg
54
11
33
5250 Sjömannen Matts Axelsson
90
13
36
6375 Rådhusvaktmästaren Petter Olof Wahlberg
130
11 5250 Handl. Anders Gustaf Olson
75
25
5250 Styrmansänkan Maria Elisabeth Brunberg
76
19
69
6375 Skräddarmästaren Erik Forsman
21:50
22
76
3000 Sjömannen Johan Sundqvist
38
25
93
3000 Fiskaren Matts Hällstrand
14
99
3000 Sjömannen Matts Löfsten
50
19500
Summa
10.237:50

1859

Den 29 mars

25

100
3000 Fiskaren Carl Ahlström [Fortfarande i släktens ägo.]
42:50
26
101
3000 Skepparen Matts Brunberg
50:10
22
75
3000 Sjömannen Johan Jakob Levander
35
26
102
3000 Johan Flén den äldre
30
103
3000 Johan Wikman
15
90
3000 Fiskaren Johan Eklund
35
18000
Summa
207:60

Den 2 maj
25
92
3000 Sjömannen Matts Kronqvist
35
22
83
3000 Rådman Christian Wilhelm Sundström
35
6000
Summa
70
65)

Den 13 sept.
51
Hökaränkan Sofia Berg
60:50
89
Skräddaränkan Anna Hjelt
20

Den 1 nov.
48
Viktualiehandl. R. Ahlqvist
386

1860
Den 11 jan.
22
F.d. lotsen Carl Broman
90

Den 10 febr.
18
Handl. G. M. Hedström
481
19
Handelsbetjänten C. Nylund
318

Den 20 mars
32
Fiskaren Matts Hällstrand
78
38
Sjömansänkan Clara Sundqvist
100
14
Skomakaremästaren A. J. Thulin
100
85
Sjömannen Joh. Nilsson Nyman
17

Den 16 april
21
Sjömansänkan Clara Sundqvist
106
9
Helena Höglund
15
58
F. d. postiljonen Karl Hammarlund
78
35
Patrullslupsvakten Karl Carlberg
50

Summa Sr Rbl

12474:60
 72)


Den 13 juni
91
Sjömansänkan E. Backlund
10

Den 9 juli
37
Arbetskarlen Matts Löfholm
75

Den 23 juli
54
Arbetskarlen Jacob Peth
25
78
Skeppare F. A. Hedström
130
86
Brandvakten S. P. Lillqvist
10
67
Lotsen Matts Jungell
149

Den 20 aug.
12
Skepparen E. A. Henelius
150

Okt.
1
2
Organist A. Gästrin
50
3
Mamsell E. Backman
75
25
55
Hökare R. Ahlqvist
27:25
29
34
H. Löfgren
60

1861
Den 6 mars
70
Färgare W. Forsberg
5:50

Den 10 april
71
Sjömanshustrun Helena Wikman
5
29
Skräddare W. Skogman
150

Den 15 augusti
59
Sjöman Carl Björkman
255
77
Stadsfogden J. Lingonblad
35
73
Fiskaren J. W. Lasander
25
82
Lotsen Anders Jacobsson
33
94
Tullförvaltare P. J. Falck
151
17
Skepparen L. L. Lybeck
452
81
Blockmakaren A. J. Holmström
110
68
Fiskaren Matts Boman
75
13
Mamsell C. Herkepeus
77:50
49
Postiljon G. Eklund
60
Summa Sr Rbl
2195:25
73)

1865
87

1870
88


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del II, sid 605 f., 608—612.