III. NÅGRA NYKARLEBYFAMILJER. BORGARE, TJÄNSTEMÄN OCH VANLIGT FOLK

Familjerna Turdin och Rosenkampff


Släkten Turdin var den äldsta av de här behandlade Nykarlebysläkterna. Den vann burskap i staden redan 1692, spelade en bemärkt roll i stadens historia och blev genom gifte 1834 befryndad med ätten Rosenkampff. Utöver vad som senare sägs om huset Turdins fall (d.a.s. 475 ff.) skall här några kompletterande, delvis anekdotiska uppgifter lämnas.

Först några ord om Johan Turdin d.ä. Han föddes den 24 juni 1746, blev handlande och rådman och dog den 8 juni 1795 i Nykarleby. Han ägde från år 1779 1/2 gården nr 9, som han 1784 sålde, då han övertog gården nr 11. Den ägdes av hans andra hustru sedan 8 febr. 1787 Anna Häggblad (f. 16.10.1747, d. 26.2.1804), 1. gången gift med handl. Fredrik Forsberg, (d. 1784). Turdin var första gången gift med Katarina Juthe (f. 6.2.1749, d. 13.5.1786). I detta äktenskap föddes barnen Anna Stina (f. 1774), gift med notarien och kassören i Nykarleby Elias Magnus Roundell, Helena Catharina (f. 1776), gift med sjökaptenen J. Chr. Berger och Johan (f. 6.1.1778, d. i Nkby 26.10.1834).


18. Kommerserådet Johan Turdin d.y. Oljemålning av W. Carstens 1827. Herlers museum.

19. Kommerserådinnan Anna-Sofia Turdin, f. Backman. Oljemålning av W. Carstens 1827. Herlers museum.

Med Johan Turdin d.y. skapades familjens förmögenhet. Han blev handlande och rådman liksom fadern, gifte sig omkring 1800 med sin förre principals [husbondes] Samuel Calamnius änka Anna Sofia Backman, tidigare omnämnd i detta arbete, och övertog med henne en hel del tillgångar. Han inköpte på auktion 1796 faderns gård nr 11 och senare dessutom gårdarna nr 24 och 37 samt obebyggda tomterna 71 och 82. Han innehade vidare 29/96 av beckbruket och Hans Sigfrids, Lars Eriksson Lussis och Pehr Anderssons hemman av stadens donationsjord.

Turdin blev även storredare. Han ägde 3/4 av fregattskeppet Ellida (148 1/2 läster), 1/7 av fregattskeppet Hoppet (134 läster), 1/6 av fregattskeppet Amphion (136 1/2 läster) och 1/4 av karavellen Solid (18 läster). Turdin hedrades 1825 av kejsar Alexander I med titeln kommerseråd.

I sitt första äktenskap hade fru Turdin barnen Josef Reinhold (d. 17.1.1842), Greta Christina (d. 1826), gift med handl. Matts Lithén, Catharina Sofia (d. 1868), gift med dr. Z. Topelius d.ä. och Maria, gift med prof. Gustaf Toppelius i Uleåborg. I sitt andra äktenskap hade hon fem barn, av vilka Gustaf Wilhelm och Augusta Johanna nådde vuxen i ålder.

Bland kommerserådet Turdins släktingar i Nykarleby märktes fru Schale1) (Anna-Caisa Forsberg-Schale, f. 5.2.1768, d. 7.9.1833), troligen dotter till Johan Turdin d.ä. och hans andra fru Anna Häggblad, medan hon ännu var gift med handl. Fredrik Forsberg: ”No ä ho syster min, men no sku ja få gift me me ena om ja sku vila!” [Nog är hon min syster, men om jag ville skulle jag få gifta mig med henne.], skall kommerserådet ha sagt.

Turdin var känd för sin givmildhet och sitt goda hjärta. Då Johan Ludvig Runeberg år 1822 om hösten for till Helsingfors för att avlägga studentexamen, besökte han på genomresan Turdins. Vid avskedet förde rådmannen och hustrun in sin unge gäst i gatuboden, mätte upp tyg till en ny kostym och skänkte det åt honom. Som skeppsredare visste Turdin, att Runebergs far låg hemma, slagrörd och oförmögen att försörja sin familj.— Båda makarna Turdin var kända för sin hjälpsamhet mot fattiga.

Kommerserådet Turdin avled den 26 okt. 1834 i Nykarleby.

Vid arvsskiftet 1832 efter kommerserådinnan Turdin omfattade förmögenheten bl.a.:2)

Gården nr 11 med åbyggnad
       ”     ”   24    ”         ”
       ”     ”   37    ”         ”  

Obebodda tomterna 71 och 82

Hemman:
Hans Sigfrids 17/96 mtl [mantal]
Lars Eriksson Lussis 11/144 mtl
Pehr Anderssons 13/216 mtl

Lindor:
Bäckas åkerlinda 29 kpld [kappland; 32 kappland= 1 tunnland, ca 0,5 hektar]
Mormors
Bäckströms
Svartas
Sagers
Sandåkern
Appelbergs
Svältback
Röijers
        ”
        ”
        ”
        ”
        ”
        ”
        ”
        ”

Mormors potatisland
Krooks           ”
Häggroths       ”
Himmelsmossen 14 kpld
         Summa 6 217 rbl 50 kop sr. [rubler/kopek silver.]

Magasiner och bodar:
1 gammal boda vid norra tullen
1 större och 1 mindre magasin vid Frillas
1 gammal boda norr om beckbruket

Bageri vid Repslagarbanan (värt 80 rbl)
Beckbruket (värt 1,406 89 19/29 rbl)
Stuga på Djupsten (värd 150 rbl)

Skeppsparter:
3/4 av fregattskeppet     Ellida (148 läster)
1/2  ”          ” Hoppet (134 läster)
1/6  ”          ” Amphion (136 läster)
1/4  ”   karavellen Solid (18 läster)

Andelarna i Ellida värderades till 7.500 rbl., i Hoppet till 2.666:5 rbl och i Amphion till 1.333:33 rbl.

Guld 21 1/4 dukater arbetat guld c:a 72 rbl
Silver 47 2/3 lod arbetat silver 572 rbl
Tenn, bleck, sängkläder, böcker, handels- och exportvaror c:a 5.450 rbl
Kontanta penningar, medaljer o.dyl., silvermynt, riksgäldssedlar och rubelbancoassignationer 12.072 rbl

Hela arvet uppgick till 49.128 rbl bco ass. Det skiftades så att lott nr 4 tillföll dottern, professorskan Maria Toppelius i Uleåborg. Lotten utgjorde 1/12 av mödernearvet och uppgick till 4.093 rbl 96 3/4 kop. De övriga barnens lotter blev av allt att döma innestående i dödsboet. Hela den turdinska förmögenheten uppgick vid Johan Turdin d.y:s död 1834, såsom på annat ställe nämnts, till 99.417:40 rbl bco ass.3)


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 164—167.


Nästa kapitel: Turdinska gården under kriget.


Läs mer:
Turdin i Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700- och förra hälften av 1800-talet av Woldemar Backman.