VIII. STADENS FÖRVALTNING OCH STYRELSE

Stadsdirektörer samt Borgmästare och
t.f. borgmästare i Nykarleby


Stadsdirektörer i Nykarleby 1931—1975
      År
1931—1940 Apotekare Oskar Wilkman   10
1941—1944 Borgmästare Sven Adolf Berger 36)   4
1944—1952 Ingenjör Joh. W. Mouritzen   9
1953—1956 Ingenjör Anders Nordström 37)   14
1957—1971 Andelskassedir. Ernest Eklund   15
1972—[1992]  Dipl.ekonom
Börje Nygård
38)
  21
[1992–2002  Stig Östdahl   11
2002–2018 Gösta Willman]   17
2018–2021 Mats Brandt   4
2021–2024 Martin Norrgård   4
2024 Thomas Björk]    Borgmästare och t.f. borgmästare i Nykarleby
1810—1975 (1982)
[vhd= vicehäradshövding    
hovr.ausk.= hovrättsauskultant]    
Carl Jacob Stenman vhd 1796—1819  
Fredric Calamnius vhd 1819—1835  
Johan Fredric Töhlberg vhd t.f. 1835—1836 (3.8)  
Carl David Roundell vhd t.f. 1836 (22.8—31.12)  
Johan Anders Ludvig Haeggström vhd 1837—1849  
Berndt Erik Constantin Hildén vhd t.f. 1849—1851 (t. 14.2)  
Abraham Wilhelm Montin vhd 1851—1860  
Edvard Julius Höckert vhd 1860—1870  
Johan Tegström
hovr.ausk. t.f 1868 (29.4)—1871 (19.6)  
Theodor Alarik Wilander   1871 (29.3)—1884  
Robert Blomstedt vhd t.f. 1874 (22.6—21.8)  
Werner Johan Samuel Strömmer vhd t.f. 1884 (juni)—I885 (9.3)  
Kaarlo Conradi vhd t.f. 1884 (21.7)—1885 (10.3—1.6)  
W.J.S. Strömmer   1885 (26.2)—1901 (18.8)  
Elis Granfelt hovr.ausk. t.f. 1891 (1.8—31.8)  
Max Sabelll hovr.ausk. t.f. 1891 (1.9)—1892  
Isidor Eskil Henrik Taucher vhd t.f. 1892 (25.7)—1893 (1.10)  
Oscar Calamnius vhd t.f. 1895 (1.7)—1902 (9.10)  
Arthur Pontan vhd t.f. 1897 (okt)  
Lennart Forsgård hovr.ausk. t.f. 1901 (24.7—1.9)  
Oscar Calamnius   1902—1919 (4.2)  
Lennart Forsgård t.f. 1903 (mars)  
Bertel Taucher hovr.ausk. t.f. 1906 (30.7—30.8)  
Walter Österberg hovr.ausk. t.f. 1913 (11.7—1.9)  
Harald Hägerström hovr.ausk. t.f. 1919 (10.2—7.7)  
Axel August Herlin vhd 1919 (16.9)—1920 (1.11)  
Hilding Meinander vhd t.f. 1920 (juli—12.8)  
Igor Lindell hovr.ausk. t.f. 1920 (11.11)—1921 (13.4)  
Abraham Gotthold Sahlgren vhd t.f. 1920 (nov)  
Tönne Olof Antell hovr.ausk. 1921 (mars)—I922 (mars)  
Wiljo Lennart Nylund hovr.ausk. t.f. 1921 (13.9—13.11)  
Ragnar Hemmer jur.kand. t.f. 1922 (mars)  
Wiljo Lennart Nylund hovr.ausk 1922 (april—15.7)  
Ruben Fredrik Österberg vhd t.f. 1922 (15.7—27.11)  
Ruben Fredrik Österberg vhd 1922 (27.11)—1923 (1.9)  
Carl Stenfors hovr.ausk. t.f. 1923 (3.9)—1924 (15.2)  
Carl Stenfors vhd 1924 (15.2)—1930  
Carl Alarik Huldén hovr .ausk. vhd
fr. dec. 1932
1930 (sept)—1938  
Anders Herman Huhta vhd t.f. 1930 (1.7—29.11)  
Birger Nyman hovr.ausk. t.f. 1930 [?] (1.7—5.8)  
Sven-Adolf Berger vhd 1938—1947 (april)  
Holger Qvarnström vhd t.f. 1940 (juni)  
Bror Erik Uunila vhd t.f. 1947 (mars—april)  
Holger Stenbäck vhd t.f. 1947 (maj—sept)  
Holger Stenbäck vhd 1947—1965 (23.9)  
M. Mangs vhd t.f. 1963 (1.9)—1964 (1.3)  
Lennart Johansson vhd t.f.

1965—1982

 


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 339.


Följande sida: Rådmän i Nykarleby 1837—1975


Läs mer:
Förteckning över samtliga borgmästare från 1620 till 1929.
Nykarleby stads borgmästare 1620-1925 av Woldemar Backman har delvis andra datum.
(Rev. 2024-05-23 .)