Älven nedanför Jöns Drakesväg fylld med stockar.
Mikael Schalin tillhandahöll.

Illustrerar Det fredliga Nykarleby av Erik Birck.
(Inf. 2014-06-16.)]