XXI. STADENS FORTSATTA UTBYGGNAD OCH PLANERING

Den nya stadsplanen av år 1912Stadsplanen var färdigritad 1907 men fastställdes först 1912.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid 664 f.


Se mer:
Stadsplanen av år 1912 av Erik Birck.
Den stiliserade varianten i Nordisk familjebok är lättare att tolka
Detalj av stationsområdet nere till höger.

Öfversättning: I  Nåder stadfästad, Tsarskoje Seloe den 7/20 jubi 1912 Minister Statssekreterare A. Langhoff [Nedanstående text på ryska.] Tomter enligt förut fastställd stadsplan Föreslagna nya tomter AA Seminarii område B Kyrka C Normalskola