XIX. INDUSTRIALISERINGSFÖRSÖK EFTER KRIGET

Mirka OY Keppo AB

 [Boxer-logotypen.]

Bland Nykarlebyindustrierna 1975 märkes även Mirka Oy Keppo Ab i Jeppo. Företaget tillverkade slippapper och slipduk. VD var ekon.mag. Henry Lindgård. Antalet anställda var 72 och företaget var därmed stadens näststörsta arbetsplats. Mirka hade grundats 1943 i Sockenbacka, Helsingfors, men flyttades 1962 till Kiitola fabriker i Jeppo, sedan bergsrådet Emil Höglund blivit delägare i firman. Verksamheten var då ännu rätt obetydlig och personalen uppgick till ett fåtal. År 1973 fusionerades företaget med Oy Keppo Ab och s.å. kunde en ny industrihall om drygt 3.000 m² golvyta tas i användning. Hallbygget kostade c:a 6 milj. mk. Här producerades sedan alla slag av slipmaterial, medan sandpapperstillverkningen fortfarande var lokaliserad till den gamla fabriken i Kiitola. Produktionen, som till c:a 50 % gick till utlandet, expanderade starkt under de följande åren och efterfrågan på arbetskraft ökade. 31)Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 552.


Nästa kapitel: Den nya järnvägen.


Att företaget i dag går så bra har varit en räddning för kommunen när många arbetstillfällen inom pälsdjursunäringen försvunnit.


*     *     *

 


En hälsning hemifrån när jag besökte Nordbygg på Stockholmsmässan i början på april. Mirkas representant Stefan Gustavsson från det helägda dotterbolaget Mirka Scandinavia AB i Karlstad förevisar slipmaskinen LEROS. På Mirkas hemsida stod: ”Vi är glada att meddela att vår nya elektriska vägg- och takslipmaskin, Mirka® LEROS, har fått Red Dot: Best of the Best Award 2018 för banbrytande design.”

(Inf. 2018-05-03.)


Läs mer:
Företagets webbplats.
(Inf. 2004-04-17, rev. 2022-01-05 .)