Nålörssågen på 1920-talet

Notera:

- Slipstenen framför kerattbanan-

Frej Kling tillhandahöll.

Läs mer:
Detalj av personerna.
Nålörssågen av Erik Birck.
(Inf. 2004-09-08, rev, 2023-04-28 .)

- Xvloppsröret och roddbåten med spel. - Brädorna framför fönstren. - Mannen på stenen med flaska i handen. Kanske någon av dem är Viljam Welin. - De nysågade brädorna.