XIII. NYKARLEBY UNDER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

Finland självständigt


Den 5 jan. 1918 anlände till Helsingfors budskapet, att verkställande centralkommittén i ”Petersburg” godkänt folkkommissariernas framställning om erkännande av Finlands självständighet, och den 11 jan. publicerades nyheten i Österbottniska Posten. ”Med oskrymtad tacksamhet erkänna vi den trohet mot grundsatsen om folkens självbestämningsrätt den ryska demokratin visat” genom detta beslut, heter det i ÖP:s ledare. ”Ryssarna måste nu taga konsekvenserna av sin deklaration och avveckla den ryska makten” i Finland. De hade ej mera rätt att utöva offentlig myndighet i landet och var härefter att betrakta som ”främlingar inom den fria republiken Finlands gränser.”

Ett tecken på att man i Nykarleby betraktade den gamla ryska tiden som definitivt passerad var att i början av jan. den ryskspråkiga texten på gatskyltarna försvann från s.g.s. alla gathörn, ”utan att gårdsägarna själva eller vederbörande stadsmyndighet bidrog därtill.” Skyltarna skulle nu ommålas så att stadsbefolkningens språk, svenskan, skulle stå före det andra inhemska språket.

Omkring den 13—14 jan. lämnade den del av gränsbevakningen, som varit förlagd i rådhuset, staden. Nu var endast närmare 50 man kvar där i staden och i hamnen. Ett tjugotal hästar medfördes även, liksom ”de utmärglade hästkrakar, som ända sedan hösten släpat sig omkring på gator och gårdar. En del militärhästar såldes på torget den 26 jan. Avtåget gick lugnt i Nykarleby, men i Bennäs utanför Jakobstad brände ryssarna ned den tvåvåningsbyggnad, gamla mejeriet, där de varit förlagda. Större delen av garnisonen låg fortfarande kvar i grannstäderna och i slutet av jan. spreds genom tidningarna uppgiften, att nya trupper passerat Riihimäki, på väg till Österbotten.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 434.

Nästa kapitel: Frihetskrigets utbrott.


DE NYA GATSKYLTARNA

     Under innevarande vecka ha hörngårdarna i staden blivit prydda med nya trespråkiga gatskyltar, på vilka svenskan är närmast åskådaren och riksspråket på längsta avstånd.


Österbottniska Posten nr 49/1912.Gatuskylt från Norra Torggatan där den ryskspråkiga texten "försvunnit". Tillhör Lars Pensar och har suttit på hans barndomshem vid Bankgatan 4 vid korsningen med Kyrkogatan.
Gatuskylt från Norra Torggatan där den ryskspråkiga texten ”försvunnit”. Tillhör Lars Pensar och har suttit på hans barndomshem vid Bankgatan 4 vid korsningen med Kyrkogatan. Carl Fredrik Öhrling målade skyltarna.

Den övertjärade texten: С.[евер]/Sever = Norra...
(Inf. 2004-03-23.)]

 

En äldre skylt. Tomt nr 42 vid N. torggatan i 15 kvarteret och 2 stadsdelen.Tillhör Lars Pensar och har suttit på hans barndomshem vid Bankgatan 4 vid korsningen med Kyrkogatan.
En äldre skylt. Tomt nr 42 vid N. torggatan i 15 kvarteret och 2 stadsdelen. Tillhör Lars Pensar och har suttit på hans barndomshem vid Bankgatan 4 vid korsningen med Kyrkogatan.
(Inf. 2004-03-23.)


Läs mer:
Tege om gatuskyltar. 1934
Erk om gatuskyltar. 1945
Blomströms gård med skyltar på tre språk.
Gatunamnskyltar av nyare modell.
(Rev. 2024-01-10 )