XVII. STADENS INFRASTRUKTUR OCH ALLMÄNNA SERVICE UTVECKLAS

fortsättning på Kommunikationerna förbättras. Cykeln, bil- och busstrafik

[Taxi]


Den första hyrbilsstationen öppnades redan i mitten på 1920-talet och låg hörnet av Bankgatan och Östra Esplanadgatan. Den omfattade på 1930-talet 7—8 taxibilar. I juni 1947 drevs den av chaufförerna R. Häggman, G. Fjällström och Einar Sund [som ännu på 1970-talet var verksam] och hade då flyttats till hörnet av Västra Esplanaden och Borgaregatan. Senare slopades stationen. Under den följande tiden ökade antalet bilar snabbt. Efter kommunsammanslagningen 1975 var Nykarleby storkommun med 4200 registrerade fordon landets fordonstätaste kommun. Vid nyåret fanns 65 bilar i yrkesmässig trafik i staden, varav 15 taxibilar.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid 483.

Fortsättning: Busstationen.Birsbilar på esplanaden vid Forsbergs kiosk som skymtar bakom den mittersta bilen fotograferade vid decennieskiftet 20—30-tal. Bilarna som fanns i staden var Pihlainens Buick, Ahlströms två Chevrolet (Joels och Elisabets), Heselius Nash, Granviks Nash, Sunds Ford, Svanbäcks Studebaker och Fors Pontiac. Dessutom körde Solvin också birsbil, märke obekant. Notera telefonskåpet på stolpen till vänster!

Birsbilar på esplanaden vid Forsbergs kiosk som skymtar bakom den mittersta bilen fotograferade vid decennieskiftet 20–30-tal. Bilarna som fanns i staden var Pihlainens Buick, Ahlströms två Chevrolet (Joels och Elisabets), Heselius Nash, Granviks Nash, Sunds Ford, Svanbäcks Studebaker och Fors Pontiac. Dessutom körde Solvin också birsbil, märke obekant. Notera telefonskåpet på stolpen till vänster!
Elisabet Sund tillhandahöll via Stig Haglund bild ur Holger Haglunds samlingar.


I anslutning till birsbilarna minns jag att platsen användes en kort tid vid 40-talets slut, men flyttades för att vara mera i skuggan utanför uthusgaveln mellan samskolporten och Slottes skoaffär i HAB:s lillstuga. Då var telefonen upphängd på en stolpe där. Birsbilarna jag minns där var Ivar Granös, Nils Bonäs och Einar Sunds. Efter en kort tid (en sommar) började birsbilarna hålla till hemma hos sig och samarbetet runt gemensam birsstation upphörde.

Lars Pensar berättade.


*

En bilkollision inträffade i fredags på kvällen å Soklotvägen. En från Vasa-hållet kommande lastbil, vilken enligt uppgift bär skulden till olyckan, sammanstötte nämligen med en hyrbil, kommande från motsatta hållet, vilken kastades i diket, som på platsen är mycket djupt, och hamnade med hjulen i vädret. Samtliga passagerare sluppo undan med blotta förskräckelsen, men bilen ramponerades ganska illa.


Österbottniska Posten, 10.05.1935, nr 19, s. 2. Huruvida notisen avser nedanstående foton är oklart, men det är möjligt. Vägen ser dock lite bred ut för att vara Socklotvägen. Om årsmodellen på bilen identifieras kan man antingen bli lite säkrare eller avfärda.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(inf. 2023-06-25.)

 


Ahlströms bil slank ner i diket trots att den hade rejäla kedjor på bakhjulen.
Ahlströms bil slank ner i diket trots att den hade rejäla kedjor på bakhjulen.


Bilen hade registreringsnummer VA 25.Samuel Arvid Stoor-Ehrola f. 2.7.1897, d. 8.9.1954 och Alarik Vilhelm Engberg f. 17.5.1883, d. 1.4.1954 vid busstationsperrongen vid korsningen esplanaden-Borgaregatan.
Bilen, här rättvänd, hade registreringsnummer VA 25.

Stefan Ågholm tillhandahöll.
(Bilder inf. 2006-04-17.)


Läs mer:
Kanske det var denna olycka som omtalas här.
Fler av Ahlströms bilar.
Nykarleby chaufför sålde hästar som 13 åring, ägde taxibil nr l, om Verner Blomström av Bert.
En av Verners bilar.
Småtryck med taxianknytning från Nesslers vind.
Taxi av Börje Wilkman.
(Rev. 2023-06-25 .)