V. NYKARLEBY SOM SKOLSTAD

Westerstråhles skola


Rådmansänkan Maria Sofia Westerstråhle f. Roos 39) och hennes svägerska, skeppardottern mamsell Charlotta Westerstråhle, 40) båda från Jakobstad, höll från 1862 efter det att Poppiuska skolan upphört, en skola i sedermera skomakarmästare Johan Fredrik Kjällströms gård vid Gustaf Adolfsgatan. Där bodde då mamsellerna Emelie och Mina Backman, som bakade vetebröd. Från gården kom man in i farstun. Därifrån till vänster låg skolrummet och till höger bodde mamsellerna Backman. Agnes Forssén, vars föräldrar bodde på Koskibryggeriet, brukade hämta jäst till tanterna Backman, och fick alltid något gott för besväret. De bakade Wiborgskringlor, avlånga små kringlor av finare deg och mjuka bruna pepparkakor. De runda kringlorna frestade skolflickorna mest. Somliga köpte och snaskade, andra delade med sig.

Sofie och Charlotte Westerstråhle skildras som snälla och aktningsvärda människor, alltid intresserade av sina forna elever. Bland dem som besökte skolan nämnes Emmi Schalin, Maria v. Essen, Marie Sandström (g. Forsberg), Betty Sundström, Inga Ekholm, Olga Häggblom (g. Hedström), Agnes Forssén, Olga Kjellman, Maria Bäck (g. Sjöblom), Emelie Wallin, Sofie Löfberg och Marie Löfberg.

Tre gossar fick också del av undervisningen här, nämligen Axel Hedström (f. 1857, d. 1899 i Kemi), Uno Westlin (f. 1856, d. 1879 i Australien) och Joh. Sundström (f. 1852, d. i Vasa).

Skolämnena var katekes och biblisk historia, geografi, räkning, innantilläsning, stilskrivning, diktamensskrivning och handarbete. Undervisningen pågick kl. 9—12 och 14—17. Onsdag och lördag eftermiddag var man ledig som i andra skolor. Skolan var treklassig.

Dagens arbete började med bön. Först sjöngs en eller flera psalmverser, som en av flickorna måste börja, emedan lärarinnorna hade svårt för att sjunga. Därefter läste fru Westerstråhle ur någon andaktsbok. Mamsell Charlotte hade hand om historieundervisningen. Under handarbetstimmarna övades eleverna i huvudräkning. Handarbetet omfattade bl.a. övningar i att knyta borddukar av tråd och fylla dem efter mönster i båge, den tidens tapisseri. Flickorna arbetade vid små bord och av läromedel fanns just ingenting. Betty Sundström, som var handelsmansdotter, delade ut synålar och annat smått åt kamraterna.

Flickorna tyckte överhuvudtaget mycket om sin skola och sina lärarinnor. ”Man hade ej så stora anspråk på den tiden”, menar en av de forna eleverna.

Fru Westerstråhles dotter Mathilda vistades mest i Wasa hos sin faster Albertina och hjälpte henne i hennes skola. Däremellan biträdde hon modern vid undervisningen i Nykarleby. 41) Hon fortsatte skolan på 1870-talet, tills hon gifte sig med kantor J. W. Nessler. Därefter leddes skolan av fröknarna Helena Salin och Irene Wahlberg (f. 1858) och övertogs 1884 av fröken Ida Sundström 42).

Bland privatlärare i Nykarleby bör ytterligare nämnas frk Maria Josefina Bergh 43), kallad ”Magermamsell”. Hon utbildade sig i sin ungdom i Stockholm i pianospel och teckning och verkade sedan privat som musiklärarinna i Nykarleby till sitt 85:te levnadsår. Hon drev även blomster- och fruktodling samt fröhandel i sin gård vid Borgaregatan.

Fosterfadern, sjökapten Jakob Kerrman gav även på äldre dagar privatlektioner i engelska i sin dåvarande bostad på Skrivars hemman i Vexala. 44)


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid 114 f.


Nästa kapitel: Guvernanterna Emma Nyberg och Kitty Åberg.


Läs mer:
Janne Thurman gick i skolan.
(Inf. 2004-05-17, rev. 2024-02-23 .)