E L Birck

En nykarlebyköpmans affärsförbindelser
med utlandet 1845—55

[Carl Josef Collander]


Förklaringar

Det fanns ytterst lite om stadens sjöfartshistoria på webbplatsen. Försökte råda lite bot på missförhållandet genom att lägga ut Bircks redogörelse som en följetong juni–september 2003. I vanlig ordning presenterar författaren en massa sifferuppgifter.

Kapitelnumrering införd, noterna inlagda i texten och punkter istället för mellanrum införda i förkortningar. Några ordförklaringar och en karta.Innehåll
 
  1. Bakgrunden 111
  2. Handeln under 1845 113
  3. Betalningssättet, bank och växelaffärer 121
  4. Handeln under 1846 125
  5. Kapten Brunnströms besvärligheter 127
  6. Affärer med preussare och engelsmän 132
  7. Klander av leveranserna 134
  8. 1847 års affärer 136
  9. Affärstrassel i Köpenhamn 141
10. Den oroliga våren 1848 144
11. Bencke & Co går i konkurs 148
12. Bättre konjunkturer 1848—50 151
13. Sämre konjunkturer 1851 162
14. Affären med J.P. Wall i Stockholm 165
15. Efterfrågan på trävaror ökar, liksom handeln på Lybeck 168
16. Keppo såg, affären Sieveking 170
17. Krimkriget förstör affärerna med England 178
18. De preussiska affärerna 181
19. Nya motgångar på den tyska marknaden 183
20. Kriget avbryter handelsförbindelserna 187

21. Seglationen på Umeå

190

KÄLLOR

195


Erik Birck (1981) En nykarlebyköpmans affärsförbindelser med utlandet 1845—55. I Historiska och litteraturhistoriska studier 56.


Läs mer:
Ett affärsbrev från Collander.
Tjärhandel och segelsjöfart i Uppslagsverket Finland.
Beckbruket av Erik Birck.
Collander omnämns rätt ofta i Zacharias Topelius dagböcker.
Innehållsförteckning till kapitlet Sjöfart.
(Inf. juni 2003, rev. 2015-01-04 .)