Källor


Bref Copie Bok, Herlers Museum, Nykarleby.

Nykarleby magistrats protokoll 1845, 1847, Vasa landsarkiv.

Schalinska samlingen, Helsingfors universitetsbibliotek.

E. L. Birck, Nykarleby stads historia II, 1810—1875. Jakobstad 1980.

W. Backman, Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857, Vasa 1938.

A. Bergholm. Sukukirja Suomen aatelittomia sukuja I—II, Kuopio 1901.

(E. Kojonen), Genealogia Sursilliana, täydentänyt ja toimittanut Eero Kojonen, Tapiola 1971, efter E.R. Alcenius. Genealogia Sursilliana, Helsingfors 1850.

Zacharias Topelius, Dagböcker, utgifna af Paul Nyberg, I—IV. Helsingfors 1918—1922.

Wasabladet 1858.
Erik Birck (1981) En nykarlebyköpmans affärsförbindelser med utlandet 1845—55. Ur Historiska och litteraturhistoriska studier 56, sid 195.