Föreningen
De Gamlas Hem
i Nykarleby.
1923—1963

Historik
av
J. L. BIRCK

Detalj ur pärmbilden som visar staden från sydväst.

[Historiken publicerades som följetong under februari och mars 2004.]
Innehåll

Inledning: Kringblick på 1800-talets fruntimmersföreningar

Åren 1923—1932:
De Gamlas Hem r.f. i Nykarleby startar som syförening och ärver Gestrinska gården
Åren 1933—1938: Lybeckska gården köpes och inredes till De Gamlas Hem, som öppnas 15. 9. -33 och forcerar föreningens arbete
Åren 1939—1949: Krigsår och inflation, varubrist och ransonering försvårar Hemmets verksamhet och undergräver dess ekonomi
Åren 1950—1954: Tillgång till handarbetsmaterial och äkta kaffe sätter ny fart på syföreningen och arbetet för Hemmet
Åren 1955—1963: De stora nyinredningarnas, renoveringarnas och den ekonomiska saneringens mödosamma år.
De Gamlas Hems pensionärer, ordnade efter intagningsdatum
Föreningens styrelseledamöter, funktionärer, revisorer
Föreningens medlemmar år 1963
Hemmets föreståndarinnor
Balansräkning för De Gamlas Hem r.f. per 31. 12. 1962
Slutord
Källor


”Att ha levat för andras strider,
det är att leva för alla tider,
det lyser långt genom årens snö,
det kan förgätas men kan ej dö”.

Z. TOPELIUS

De Gamlas Hem i Nykarleby, huvudbyggnaden på älvstranden.


J. L. Birck (1964) Föreningen De Gamlas Hem i Nykarleby 1923—1963.


Läs mer:
Lybeckska gården försåld i Österbottniska Posten 1932.
Nittioårig dam från Frankfurt trivs väl i Nordens Betlehem i Österbottniska Posten 1958.
Dubbeljubileet på De gamlas hem präglades av tacksamhet mot pionjärer, artikel i Österbottniska Posten om festligheterna 1963.
Gården 1973.
Byggnaderna från Kyrkogatan 1973.
Stadgar för Föreningen De gamlas hem i Nykarleby stad.
Ordningsregler.
I slutet på Föreningsväsen i Uppslagsverket Finland finns länkar till fler föreningshistoriker.
(Rev. 2023-02-05 .)