Presentationen här följer inte strikt ordningen i boken utan jag har plockat ut företag i landskommunen och minkfarmer.

Hör gärna av dig om du vet vilka personer som döljer sig bakom ”anställda”!

  

Förstoring.

    [På en förstoring ser man tydligare den gamla stadens långsträckta form. Landskommunens gränser är ej utritade. (Och Lillby tycker jag att alltid ligger för långt söderut när jag ser det inritat på en karta. I min värld borde det finnas någonstans mellan Purmo och Esse.)]

 

 


UUSIKAARLEPYY — NYKARLEBY

Nykarleby stad grundades år 1620 av Gustav II Adolf. Församlingen hade grundats redan tidigare av delar av Jakobstads [skall vara Pedersöre och år 1607] och Vörå församlingar. l Nykarleby grundades Österbottens första trivialskola. Under segelfartygens tidsperiod var Nykarleby en livlig sjöfartsstad.
     Nykarleby stad är belägen i mynningen av Lappo älv 76 km norr om Vasa och 20 km söder om Jakobstad. Avståndet till Lappo är 72 km. Från staden utgår stamväg 67, som leder till Lappo och riksväg 8 går från söder norrut några km öster om staden. Stadens innerhamn och uthamn är Torsöfjärd. Staden har en järnvägsstation, men den sköter dock inte om persontrafik. Nykarlebys areal är 21,3 km².
     Invånarantalet i Nykarleby var i början av -71 1 452 personer, av vilka ca 90 % var svenskspråkiga. Av den yrkesarbetande befolkningen får 25 % sin utkomst av industri och byggnadsverksamhet, 24 % av handel och trafik samt 10 % av jord- och skogsbruk.
     Till intressesfären för stadens detaljhandel hör i sin helhet Jeppo, Munsala och Nykarleby landskommun samt delvis Alahärmä och Oravais.
Skattörets utveckling har under de senaste åren varit följande: år -67 11 penni, år -69 12 penni och år -70 12,5 penni.
     Staden har ett läroverk, som leder till universitet samt ett svenskspråkigt seminarium för män. Staden har även ett kommunalt sjukhus.
     Till stadsfullmäktige i Nykarleby hör 15 ledamöter med följande partifördelning. Svenska folkpartiet 12, socialdemokraterna 2 och folkdemokraterna 1.


UUDENKAARLEPYYN MAALAISKUNTA —
NYKARLEBY LANDSKOMMUN

Nykarleby landskommun är belägen vid mynningen av Lappo älv och omger Nykarleby stad. Församlingen, som fortfarande är gemensam med stadens, grundades år 1607.
     Kommunens markareal är med holmar 263,6 km², varav 43,7 km² är åker och den växtliga skogsmarken 30—60 %, främst i kommunens norra och östra delar.
Genom kommunen går riksväg 8. Närmaste järnvägsstation finns i Nykarleby stad.
Invånarantalet i kommunen var i början av -70 2 026 personer, av vilka ca 90 % var svenskspråkiga. Av befolkningen bor ca 32 % i tätorter. Den största tätorten är kyrkbyn, i vilken det bor nära 300 personer.
     Av den yrkesarbetande befolkningen får 59 % sin utkomst av jord- och skogsbruk, 16 % av industri och byggnadsverksamhet samt 25 % av andra yrken. Medelstorleken av jordegendomarna är 33,4 ha och medelstorleken av åkerarealen 10,1 ha. Av skogsarealen är 91 % i privat ägo. En numera mycket betydelsefull näringsgren är pälsfarmarna.
     Utvecklingen av skattöret har under de senaste åren varit följande: år -67 12 penni, år -69 12,5 penni och år -70 13 penni.
     Kommunalfullmäktige i Nykarleby landskommun har 17 ledamöter, av vilka 14 tillhör svenska folkpartiet, 2 folkdemokraterna och 1 socialdemokratiska oppositionen.

[Fler stadsbeskrivningar.]


AFFÄRSVERKSAMHET

Staden
xxx Finns år 2012
xxx Efterträdare finns år 2012

Fma A. Björk [Nedlagd 2011.]
Cykelaffär B. A. Blomqvist
Fma A. J. Blomström
Damfrisering Bojan
Café Brostugan
Fma Bror Ceder
Kemikalia och handarbeten Cosmetika
Farm Frys Ab
Bjarne Forss verkstad
Gleisner köttaffär
Salon Gunne-Maj
Haglunds kolonial
Hanséns café & matservering
Kavander & Sundqvist Esso-service
Damfrisering G. Kronqvist
Entreprenör Kronqvist & son [K-J Kronqvist]]

Källargrillen
Lindskogs snickeri
Sport S. Markkula
Nykarleby Båtvarv [Botnia Marin]
Nykarleby elektriska affär
Nykarleby modeaffär
Nykarleby såg & snickeri [Westwood]
Ab Nyko-Frys Oy
Fma A. Pihlainen skoaffär
Ritas stuvbitar
Service-TB-Huolto H. Sund
Gulf-service Sven Sundholm
Sundholms Bar
Sy-Tex
R. Westerlunds el-affär
Gunnar Willmans transport

   
Socklot
Soklot boden
Kovjoki
Bloms cementgjuteri
Kovjoki resår
   

Dessutom ett antal minkfarmer i Nykarleby, Kovjoki, Socklot och Ytterjeppo.

 

 

[Tyvärr är inte samtliga företag med i boken. Vid tiden (eller kort innan) fanns även dessa:

Affärer, livsmedel
- Andelsringen
- Bergfeldts
- Fiskboden
- Hägglunds
- Arne Markkula
- Willmans kolonial

Affärer, ej livsmedel
- Alko
- Asta blomsteraffär
- Nykarleby apotek
- Halpa Halli?
- Herlers bokhandel
- Häggbloms ur och guld
- Kemikalia
- Slotte skoaffär
- Udd ram & husgeråd
- Uno Rinne?

Bagerier
- Backmans bageri
- Haglunds bageri [Lillkungs bageri]]

Banker
- Andelsbanken
- Helsingfors aktiebank [Nordea]
- Nordiska föreningsbanken [Nordea]
- Sparbanken [Aktia]

Formän
- Erkki Hietanen
- Valfrid Kling

Frisörer
- Herrfrisering Saga
- Frisör Boris Nygård

Handelsträdgårdar
- Asplunds trädgård
- Backlunds trädgård

Hotell och Restauranger
- Juthbacka turistcentrum
- Restaurang von Döbeln
- Hotell Eden

Industrier
- Bröderna Eng
- Jakobstads Byggnadstjänst
- Karlon
- Niklaamo
- Nylanders verkstad
- Prevex
- Ströms gjuteri
- Nykarleby kraftverk

Lastbilstrafikanter
- Bengt Ahlström?
- Birger Blomström
- Johannes Liljeström
- Gunnar Sund

Livsmedelsindustri
- Nykarleby centralandelsmejeri
- Valioravinto?

Taxi
- Birger Fredriksson
- Maj-Britt Palokangas
- Einar Sund

Övrigt
- Fotograf Rafael Sjöblom
- Ekstrands begravningsbyrå]


 

FMA A. BJÖRK, Sollefteågatan 3, 66 900 Nykarleby

Affären grundades år 1934 av handlande Evert Höglund men övergick år -60 till handlande Alef Björk, f. 27.5.-26, och hans maka Elsa Björk, f. Höglund. Den är belägen i egen fastighet med försäljning, lager och kontor på ca 140 m² vid Sollefteågatan 3 i Nykarleby.
     Affären säljer dam-, herr- och barnkläder som kappor, kostymer, klänningar, trikåvaror, fritids-kläder, hattar, mössor m.m. Inredningen är fullt modern och verksamheten sköts av ägarparet, 2 anställda samt tillfällig arbetskraft.
     Hr Björk är medlem av Finlands Svenska Köpmannaförbund samt aktiv i Nykarleby avdelning av Röda Korset och ansvarig för dess ambulans.

 CYKELAFFÄR B. A. BLOMQVIST
, Jakobstadsvägen 7, 66 900 Nykarleby

Affären grundades år 1943. Ägare B. A. Blomqvist, f. 29.3.-15. Maka Signe, f. Nylund.
     Affären omfattar verkstad, försäljning och lager på 150 m² i egen fastighet. Butiken säljer mopeder och cyklar samt reservdelar. Dessutom utförs service för cyklar, mopeder, utombordsmotorer och motorsågar samt skärpning av filar för industrin. Personalen omfattar ägaren och en anställd.

[På 1960-talet jobbade ”Lill-Lasse” Hillberg som filskärpare. Lasse for till Sverig och har inte hörts av sedan dess. Själv besökte jag Blomqvists cyckelverkstad några gånger då jakten på reservdelar inte lyckades på tippen vid Kovjokivägen. En guldgruva för oss ungar. Minns mycket väl när Lasse badade filar i ett avklipt oljefat innehållande stinkande vätska. Även Alf Blomqvists luftgevär hade en stark magnetisk inverkan på mig.]

 FMA A. J. BLOMSTRÖM
, Sollefteågatan 13, 66 900 Nykarleby

Affären grundades år 1891 [1892 enl. Erik Birck] av Isak Blomström och övergick sedermera till A. J. Blomström. Nuvarande ägare är Lennart Blomström, f. 5.12.-01, maka Ester, f. Forsblom. Affären med butik och verkstad på ca 40 m² är belägen i egen fastighet vid Sollefteågatan 13 i Nykarleby.
     Affären säljer ur, silver- och guldföremål, smycken och optiska artiklar samt utför urmakeriarbeten. Till förfogande finns till branschen hörande verktyg och maskiner. Verksamheten sköts av ägaren.
     Hr Blomström är medlem av Finlands Urmakarförbund.

 
DAMFRISERING BOJAN, Östra Esplanadgatan 11, 66 900 Nykarleby

Damfriseringen är grundad år 1962 och ägare sedan år -69 är fröken Gun-Britt Härtén. Den är på 28 m² och belägen vid Östra Esplanadgatan 11 i Nykarleby.
     Salongen utför alla till branschen hörande arbeten som permanentning och färgning samt har även service för peruker. Den har 3 kundplatser, 1 tvättplats och 2 torkaggregat. Verksamheten sköts av ägaren.
     Fröken Gun-Britt Härtén har fått sin utbildning i Sverige och har genomgått flere specialkurser i branschen. Hon är medlem av Jakobstads avdelning av Finlands Frisörarbetsgivarförbund. [Finns kvar, nuvarande ägare Gun-Britt Öhman.]
CAFÉ BROSTUGAN, 66 900 Nykarleby

Caféet är grundat år 1900 [skall vara 1926] av Josef Herler och ägare sedan år -66 är fru Gunnel Björklund, make Martin Björklund, f. 28.3.1900. Det är på 75 m² med kaffebar och kök och beläget vid bron i Nykarleby.
     Brostugan serverar kaffe, läskdrycker, smörgåsar och öl samt kan även hyras för sammanträden. På beställning fås även matportioner. Caféet har behövliga kylaggregat och det sköts av ägaren samt tillfällig hjälp.

 
FMA BROR CEDER, Östra Esplanadgatan 3, 66 900 Nykarleby

Fasaden av Fma Bror Ceder.
Fasaden av Fma Bror Ceder.

 

  Bror Ceder.
Bror Ceder

Affären är grundad år 1961 [skall vara övertagen] av ägaren Bror Ceder, f. 23.7.-32, maka Gun, f. Nylund.
     Den är belägen i egen fastighet med butik och lager på 75 m² och kallt lager på 250 m² vid Östra Esplanadgatan 3 i Nykarleby
     Affären säljer allt i livsmedel, husgeråd, textilier, kemikalie- och pappersvaror, prydnadsföremål, souvenirer, byggnadsmaterial, skivor, järnvaror, konstgödsel, kraftfoder, motorsågar, lantbruksmaskiner samt flytande bränsle och oljor. Affären, som är K-ansluten, har frysutrustning och 1 farmarbil för varudistribution. Den sköts av ägarparet och 1 anställd.
     Hr Ceder är ordförande för Nykarlebynejdens Affärsmannaförening och medlem i Finlands Svenska Köpmannaförbund.


KEMIKALIA OCH HANDARBETEN COSMETIKA
, Sollefteågatan 3. 66 900 Nykarleby

Affären är grundad år 1961 av ägarna fru Berit Nylund och fru Aili Renvall. Den är belägen i egen fastighet med butik och lager på sammanlagt 75 m² vid Sollefteågatan 3 i Nykarleby.
     I affären, som är en specialaffär för handarbetsmaterial, säljs bl.a. garn, handarbetsmaterial, borddukar, vävmaterial samt kemikalie- och pappersvaror. Inredningen är fullt modern. Verksamheten sköts av ägarna och tillfällig arbetskraft.
     Ägarna är medlemmar av Finlands Svenska Köpmannaförbund.
FARM FRYS AB, Nålörn, 66 900 Nykarleby

Företaget grundades år 1965. Disponent M. Riska, f. -37. Till styrelsen hör John Nyqvist, ordförande, Bo Sjöholm, Karl Sundholm, Börje Kåll, Verner Antell, Ulf Sjöholm och Karl Ahlvik. Företaget är beläget i Nålörn i egen fastighet, som består av fryslager, foderkök, kontor och sociala utrymmen. Bolaget tillverkar minkfoder för egna aktionärers farmar. Frysutrymmen finns för 2 000 000 kg. Företaget äger även en minkfarm med ca 10000 burar och 5000 avelsdjur. I bolagets tjänst står 26.

 
BJARNE FORS VERKSTAD, Sollefteågatan 10 B, 66 900

  Bjarne Fors.
Bjarne Fors

Företaget grundades år 1929 av nuvarande ägarens far Erik Fors och övertogs år -57 av sonen Bjarne Fors, f. 8.5.-34, maka Barbro, f. Olson. Det är beläget i egen fastighet vid Sollefteågatan 10 B i Nykarleby med verkstad, lager och kontor på sammanlagt 380 m².
     Firman utför alla slag av reparationsarbete på bilar, traktorer och jordbruksmaskiner, bilmålning och svetsningsarbeten. Till inventarierna hör 1 metallsvarv, luftkompressor, vertikalslipmaskin, hjulbalanseringsmaskin, el- och gassvetsaggregat, hydrauliska pressverktyg och sprutmålningsaggregat. Verksamheten sköts av ägaren och 5 anställda.
     Hr Forss är medlem av Finlands Småindustriförbund.

[Vid tiden var Fjalar Lindgren, Stanley Granvik och Olof Wikman anställda. Tidigare också Hemming Blomqvist. Senare Toivo Storskrubb, Bjarne Ågholm och Rune Linqvist.
Anders Fors informerade. Fors verkstad av Stefan Fors.]GLEISNER KÖTTAFFÄR, Bankgatan 10, 66 900 Nykarleby

Affären grundades år 1934 av den nuvarande ägarens far Hugo Gleisner och ägare sedan år -52 är Göran Gleisner, f. 11.12.-27, maka Harriet, f. Holmström. Affären med butik och lager på 100 m² är belägen vid Bankgatan 10 i Nykarleby.
     Affären säljer allt i livsmedel, även kött- och charkuterivaror samt kemikalie- och pappersvaror. Inredningen är fullt modern med bl.a. 2 frysrum, 1 frysbox och 3 kalldiskar. Verksamheten sköts av ägarparet och 2 anställda.
     Hr Gleisner är medlem av Finlands Svenska Köpmannaförbund.

[Lindve Hauta-aho var en av de anställda.]
SALON GUNNE-MAJ, Bankgatan 9, 66 900 Nykarleby

Fru Rönnqvist i kundtjänst.
Fru Rönnqvist i kundtjänst.

  Gunne-Maj Rönnqvist
Gunne-Maj Rönnqvist

Frisersalongen är grundad år 1968 av ägaren, fru Gunne-Maj Rönnqvist, f. Nylund, make Åke Rönnqvist. Den är på 35 m² och belägen vid Bankgatan 9 i Nykarleby.
     Salongen utför allt i modern hårvård för damer som färgning och permanentning samt herrfrisering. Postischer och peruker finns till uthyrning samt försäljning. Salongen har 3 kundplatser, 1 tvättplats och 2 torkaggregat. Verksamheten sköts av ägaren Gunne-Maj Rönnqvist. Fru Gunne-Maj Rönnqvist har genomgått Österbottens centralyrkesskola och avlagt gesällprov år -67. Dessutom har hon genomgått specialkurser. [Gunne-Maj flyttade sedermera verksamheten till TB och flyttade småningom till Kanada.]


HAGLUNDS KOLONIAL
, Sollefteågatan 3, 66 900 Nykarleby

Fru Haglund i sin affär.
Fru Haglund i sin affär.

Affären är grundad år 1958 av ägaren Regina Haglund, f. Kallvik f. 20.2.-29, make Börje Haglund, barn Susan, Stig-Ole, Karin och Ulf. Affären med butik, lager och kontor på 125 m² är belägen i egen fastighet vid Sollefteågatan 3 i Nykarleby.
     Affären som är K-ansluten säljer allt i livsmedel, även kött och charkuteriprodukter, kemikalier och pappersvaror. Inredningen är fullt modern med bl.a. kylrum, frysbox och kalldiskar.
     Verksamheten sköts av ägarparet, dotter [Karin] samt 2 anställda.
HANSÉNS CAFE & MATSERVERING, Gustav Adolfsgatan 4

Företaget är grundat år 1938 och ägare är fröken Gunhild Hansén. Det är beläget i egen fastighet vid Gustav Adolfsgatan 4 i Nykarleby med café i första våningen och matservering i andra.
     Plats finns för 75 gäster.
     Företaget serverar kaffe och läskdrycker samt måltider. Det är känt för sin ”hemmat”.
     Verksamheten sköts av ägaren samt 5—7 anställda.
     Fröken Gunhild Hansén är medlem av Café- och Matserveringsförbundet.
KAVANDER & SUNDQVIST ESSO-SERVICE, Sollefteågatan 5, 66 900 Nykarleby

Servicestationen är grundad år 1959 och den är belägen i egen fastighet med 2 servicehallar, lager, försäljning och kaffebar på ca 300 m² vid Sollefteågatan 5 i Nykarleby.
     Företaget är en fullständig servicestation med försäljning av flytande bränsle och oljor, bilförnödenheter, alla slags bildäck m.m.
     Vid stationen utförs bl.a. hjulbalansering, belysningsjustering, tändstiftsservice och underredesbehandling. Stationen har även en kaffebar. Antalet anställda är 5.
     Stationen är ansluten till Suomen Bensiinikauppiaitten Liitto.


DAMFRISERING G. KRONQVIST
, Östra Esplanadgatan 19, 66 900 Nykarleby

Interiör av Damfrisering G. Kronqvist.
Interiör av Damfrisering G. Kronqvist.

Damfriseringen ägs av fru Gunvor Kronqvist, f. Carlson. Den är på 25 m² och belägen vid östra Esplanadgatan 19 i Nykarleby.
     Salongen utför allt i hårvård för damer som permanentning och färgning m.m. och även hembesök. Salongen har 2 kundplatser, 1 tvättplats och 3 torkaggregat. Verksamheten sköts av ägaren.
     Fru Kronqvist är utbildad vid Damfrisörakademin i Stockholm år -61 och har dessutom genomgått flere specialkurser i branschen.
ENTREPRENÖR KRONQVIST & SON, 66 910 Soklot, Nykarleby lk.

Företaget är grundat år 1949 och ägare är Elmer Kronqvist, f. 5.8.-17, maka Elsa, f. Sundqvist, söner Karl Johan, f. -51 och Ralf, f. -51. Det är beläget i egen fastighet vid riksväg 8 i Soklot by i Nykarleby lk.
     Firman utför all slags beställningstrafik, transporter av byggnadsmaterial, sand och grus samt grävnings- och schaktningsarbeten på entreprenad och räkning. Till inventarierna hör 1 lastbil Ford D 800 med kipp och bärförmåga på 7 050 kg, 1 Bedford-lastbil med bärförmåga på 5 800 kg samt 1 grävmaskin International, typ 2 275 med frontlastare och 3 typer av skopor. Verksamheten sköts av ägarna.
     Företaget är anslutet till Ammattiautoliitto ry.
KÄLLARGRILLEN, Östra Esplanadgatan 11, 66 900 Nykarleby

Fasaden av Källargrillen.
Fasaden av Källargrillen. [Bryggeri Ab Bock fanns i Vasa.] Förstoring.

  Gunne-Maj Rönnqvist
Carita Nygren

Företaget är grundad år 1967 av ägaren fru Carita Nygren, make Dan Nygren, f. 8.11.-45. Det är beläget i egen fastighet med matservering i källaren och cafébar i I våningen på ca 140 m² med sittplatser för 50 personer vid Östra Esplanadgatan 11 i Nykarleby.
     Företaget är en matservering och kaffebar med ölrättigheter och det bedriver även kioskrörelse. Inredningen är fullt modern och till inventarierna hör bl.a. frysbox, kylrum samt andra kylaggregat.
     Verksamheten sköts av ägaren och 5 anställda. [Paret är fortfarande år 2011 verksamt inom kioskbranschen, men nu är det Vilttorpet vid Riksåttan.]

[Fler kiosker. Annons 1968.][Klistermärke från 1970-talet. Japanska tecknen kan bero på att japanen Hiro (hette han väl) som arbetade vid Lindbloms MT-Tehdas då bodde i staden och även startade judoklubb. Kollade med Oliver Turner som studerat japanska och han tyckte att tecknen var lite märkligt skrivna, men tolkade dem som ”Lyckliga gatan”. (Inf. 2022-09-21.)]
LINDSKOGS SNICKERI, Jakobstadsvägen 5, 66 900 Nykarleby

Snickeriet grundades år 1962 av ägaren Fride Lindskog, f. 18.1.-17. Maka Irene, f. Nylund.
     Verksamheten bedrivs i egen fastighet där det för virkestork finns sammanlagt 130 m². Inventarierna snickerimaskin, en kapningscirkel, pressar m.m. I snickeriet utförs snickeriarbeten för byggnader såsom fönster, dörrar, köksinredningar, speciellt för egnahemshus. Personalen består av ägaren och två anställda. Ägaren är medlem i Småindustriföreningen rf.
SPORT S. MARKKULA, Östra Esplanadgatan 13, 66 900 Nykarleby

Sportaffären är grundad år 1960 av ägaren Sven Markkula f. 31. 3. -29, maka Raili, f. Antell. Firman med butik, lager och reparationsverkstad på ca 100 m² är belägen vid Östra Esplanadgatan 13 i Nykarleby.
     Affären säljer sportartiklar som cyklar, mopeder, reservdelar, sportförnödenheter, skidor m.m. samt skjutvapen, ammunition motorsågar och har serviceverkstad för mopeder och cyklar.
     Verksamheten sköts av ägaren och 2 anställda. [Huset brann en kort tid efter att boken kom ut.]

 
NYKARLEBY BÅTVARV, Industriområdet, 66 900 Nykarleby

Maritim 28 eller Mysing 28


Varvet är grundat år 1963 och ägare och verkställande direktör sedan detta år är S. Storbjörk, f. 10. 2.-37, maka Karin f. Sundström.
     Det är beläget på Industriområdet vid Kovjokivägen i Nykarleby i egen fastighet. Varvet har ca 1 000 m² till sitt förfogande. Första delen byggdes år -63 och andra delen år -64.
     Varvet tillverkar med glasfiber armerade motor- och roddbåtar av plast.
     På tillverkningsprogrammet finns en högsjöbåt, som gör 16 knop. Dess data är: längd 8,65 m, bredd 278 cm, största höjd 280 cm och djupgående 70 cm. Den är klinkbyggd av handlaminerad glasfiber, dubbelruffad, ljud- och värmeisolerad och med inredning helt i teak. Högsjöbåten säljs i Sverige under namnet Mysing 28 och i Finland Maritim 28.
     Dessutom finns på programmet 365 Combi, en båt med mångsidig användning. Den kan förses med 2—5 hkrs utombordsmotor även med segel på 5 m². Dess data är längd 365 cm, bredd 151 cm och vikt 65 kg. Varvet, som sköts av ägarparet och 26 anställda har fullt modernt plastgjuteri.
     Företaget är anslutet till Svenska Österbottens Småföretagarförbund rf.

[Båtindustrin av Erik Birck. Nyarleby Båtvarv och dess efterföljare i företagen på Kampen.]
NYKARLEBY ELEKTRISKA AFFÄR, Sollefteågatan 7, 66 900 Nykarleby

Affären grundades år 1947 och ägare sedan år -61 är Evert Holländer och Birger Sundvik. Första ägare var Nils Grahn. Affären med butik och lager på 75 m² och kallt lager på 45 m² är belägen vid Sollefteågatan 7 i Nykarleby.
     Affären säljer hushållsmaskiner, belysningsarmatur, elspisar och fläktar samt eltillbehör och utför på entreprenad och räkning elinstallationer och reparationsarbeten bl.a. för fryserier och pälsdjursfarmer samt lindningar av elmotorer. Affären har B-klass installationsrättigheter och har specialverktyg och mätningsinstrument i branschen. Verksamheten sköts av ägarna, 4 anställda och tillfällig arbetskraft. Affären säljer även radio- och TV-apparater.

[Flyttade 1977 till Grönhuset och hösten 2016 till Ostrocenter, där nu andra och tredje generationen är verksam. Elektrisk apparatur för tre generationer av Monica Enqvist.]
NYKARLEBY MODEAFFÄR, Östra Esplanadgatan 11, 66 900 Nykarleby

Affären är grundad år 1946 och ägare är fru Hjördis Nordling.
     Den är belägen i egen fastighet vid Östra Esplanadgatan 11 i Nykarleby med butik och lager på ca 100 m².
     Affären säljer textilier, garn, gardin- och klänningstyger, kortvaror, hattar, mössor, täcken och filtar m.m. i branschen. Verksamheten sköts av ägaren och 1 anställd.
     Fru Nordling är medlem av Finlands Svenska Köpmannaförbund. [Intervju 1960.]
NYKARLEBY SÅG & SNICKERI, Industriområdet, 66 900 Nykarleby

Företaget är grundat år 1947 och ägare samt direktör är Erik Westerlund, f. 15.7.-23, maka Anita, f. Harald. Det är beläget i egen fastighet med snickeri, lager och kontor på 700 m² på industriområdet vid Kovjokivägen i Nykarleby.
     Firman tillverkar byggnadssnickeriprodukter som dörrar och fönster, husgerådsinredningar samt mink- och rävhus och lyor m.m. samt säljer hyvlade och sågade trävaror, även lister, samt skivor och plattor m.m. byggnadsmaterial. Till inventarierna hör nödiga snickerimaskiner. Verksamheten sköts av ägarparet och 10 anställda. [Industrialiseringsförsök efter kriget av Erik Birck. Westwood i företagen på Kampen.]
AB NYKO-FRYS OY
, 66 910 Soklot, Nykarleby lk.

Ab Nyko-Frys Oy.
Ab Nyko-Frys Oy.
[Förstoring. Notera adressen! Gränsen till landskommunen gick strax söder om anläggningen.]

Centralfoderköket är grundat år 1964 och disponent verkar Dage Fagernäs. Styrelsen består av Gunnar Mäenpää, ordf., Valter Sjöblom, viceordf., Hans Hansén, Erik Saarikoski, Rainer Carlstedt, Bror Segervall och Lars Wikblad. Företaget är beläget i egen fastighet vid Jakobstadsvägen i Nykarleby lk. Foderköket, fryseriet, fryslagret, torrfoderlagret och kontoret är på sammanlagt 4600 m².
     Företaget tillverkar mink- och rävfoder för sina egna aktieägares farmer, importerar fisk och fiskavfall samt köttavfall. Bolaget uppköper även spannmål, potatis och mjölkprodukter.
     Maskinparken är modern med fryslager på 1 500 000 kg. Djupfryseriets kapacitet är 15 000 kg per dygn. För foderdistribution finns 3 tankvagnar och för råvarutransporter 1 lastbil. Verksamheten sköts av disponenten och 7 anställda.
     Bolaget är medlem av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening och aktieägare i Söder Is Ab.

[Mer av Erik Birck. Nyko-Frys i företagen på Kampen.]
FMA A. PIHLAINEN SKOAFFÄR, Östra Esplanadgatan 11, 66 900 Nykarleby

  Armas Pihlainen.
Armas Pihlainen.

Affären är grundad år 1913 och nuvarande ägare är Armas Pihlainen, f. 14.4.-15, maka Aune, f. Lindström. Affären med butik och lager på sammanlagt 200 m² är belägen i egen fastighet vid Östra Esplanadgatan 11 i Nykarleby.
     Affären, som har full modern inredning, säljer bl.a. skodon av alla slag, väskor och handskar. Verksamheten sköts av ägarparet och 2 anställda.
     Hr Pihlainen är medlem av Suomen Kenkäkauppiasliitto.

[Mer av Erik Birck.]RITAS STUVBITAR, Östra Esplanadgatan 13, 66 900 Nykarleby

Affären är grundad år 1966 av ägaren Karl-Erik Fredriksson, f. 15.1. -38, maka Rita, f. Holm. Affären med butik och lager på sammanlagt 65 m² är belägen vid Östra Esplanadgatan 13 i Nykarleby.
     Affären säljer stuvbitar, tyger, textilier, garn, klänningar, kjolar och byxor. Den sköts av ägaren och 1 biträde.
SERVICE-TB-HUOLTO H. SUND, Sollefteågatan 11, 66 900


Holger och Ellen Sund vid servicestationen. Förstoring.
[TEBO-ICC var en typ av bensin.]

Servicestationen är grundad år 1962 av ägaren Holger Sund f. 18.8.-18, maka Ellen, f. Hellund. Stationen med 2 servicehallar, försäljning och kontor på sammanlagt ca 110 m² är belägen vid Sollefteågatan 11 i Nykarleby.
     Företaget omfattar fullständig bilservicestation med tvätt, smörjning, ringservice, underredesbehandling, belysningskontroll m.m. Försäljning av flytande bränsle och oljor samt TB-propangas, bilförnödenheter, ackumulatorer samt bildäck och traktordäck.
     Dessutom mottas utombordsmotorer för vinterförvaring och service. Verksamheten sköts av ägarparet och 2 anställda.
     Hr Sund är kassör för Nykarleby avdelning av Finlands Automobilklubb.

[Föregångaren. Isracingförare. Intervju 1968. Annons 1970. På Juthasvägen. Holger upptäckte branden vid Haralds såg 1939. Hotfullt olyckstillbud. Mormor berättar. Stationens senare öden.]GULF-SERVICE SVEN SUNDHOLM, Östra Esplanadgatan 15, 66 900 Nykarleby

Servicestationen är grundad år 1956 av ägaren Sven Sundholm, f. 31.7.-15, maka Greta, son Sven Torolf, f. -45. Den belägen i egen fastighet vid Östra Esplanadgatan 15 i Nykarleby med försäljning, tvätt- och smörjhallar samt reparationsverkstad på sammanlagt ca 250 m².
     Stationen har fullständig bilservice med hjulbalansering, motorreparationer, svetsningsarbeten, tändningsjustering, underredesbehandling m.m. och försäljning av flytande bränsle och oljor, förnödenheter ackumulator samt bil- och traktordäck.
     Verksamheten sköts av ägaren och hans son samt tillfällig arbetskraft.
     Hr Sundholm är medlem av Suomen Bensiinikauppiaitten Liitto.
SUNDHOLMS BAR, Östra Esplanadgatan 15, 66 900 Nykarleby

Baren är grundad år 1957 och ägare är fru Greta Sundholm.
     Den är på 76 m² och belägen i egen fastighet vid Östra Esplanadgatan 15 i Nykarleby. Baren serverar mat och läskdrycker samt har även ölrättigheter. Den sköts av ägaren och 2 anställda. [Baren kallades i normala fall Glassbaren.]
SY-TEX, Östra Esplanadgatan, 66 900 Nykarleby

Textilaffären är grundad år 1966 av ägaren fru Greta Sundholm. Affären på 40 m² är belägen vid Västra Esplanadgatan i Nykarleby.
     I affären säljs sytillbehör, garner, gardintyger, strumpor m.m.
     Verksamheten sköts av ägaren och 1 anställd [Svea Rönn].
     [Annons 1970.]
R. WESTERLUNDS EL-AFFÄR, Bankgatan 3, 66 900 Nykarleby

Affären grundades år 1943. Ägare Ragnar Westerlund, f. 4.5.-19. Maka Saga, f. Skog. Barn Kerstin och Bjarne.
     Affären verkar i egen fastighet och inrymmer försäljningsutrymme, kontor, lager och verkstad, sammanlagt 320 m². Försäljningen omfattar hushållsmaskiner, TV- och radioapparater, elmaterial, elarmatur, sportartiklar och fotoutrustning. Dessutom utförs elinstallationer (grupp A). Personalen består av ägaren, en el-tekniker samt tio anställda. Ägaren är medlem i Sähköliikkeiden Liitto ry och Nykarleby Köpmannaförening rf.

[Nils Nordling, (osäkra på tidpunkten, Bjarne Westerlund, Jan Widdas, Stig-Ole Haglund, Lars Johnsson, Alf Granvik, tekniker Henry Hellström).
Meddelade Stig Haglund.]
GUNNAR WILLMANS TRANSPORT, Gustaf Adolfsgatan 19, 66 900 Nykarleby

Företaget grundades år 1964 av trafikant Gunnar Willman, f. -10. Transportaffären utför beställningstrafik med 10 långtradare inom- och utomlands. Firman sköts av ägaren och 8 anställda. [Långtradare och anställda. Anläggningen vid Nålön.]
SOCKLOT
SOKLOT BODEN, 66 910 Soklot, Nykarleby lk.

Lanthandeln är grundad år 1966 av ägaren, handlande Ragnar Forss, f. 7.4. -35, maka Mona, f. Granvik. Den är belägen i Soklot by i Nykarleby lk i egen fastighet med butik, lager och kontor på ca 200 m².
     Affären som är K-ansluten, säljer allt i livsmedel, husgeråd, pappers- och kemikalievaror, redskap, färger, järnvaruartiklar, takplåt, byggnadsmaterial, träull, konstgödsel, kraftfoder, lantbruksmaskiner, flytande bränsle, oljor, gas, farmtillbehör som minkfällor och vattenkoppar. Affären har kylaggregat. Verksamheten sköts av ägarparet och 1 anställd.
     Hr Forss är medlem av Finlands Svenska Köpmannaförbund och ledamot i kyrkofullmäktige.
KOVJOKI

BLOMS CEMENTGJUTERI, 66 930 Kovjoki st., Nykarleby lk.

Bloms Cementgjuteri grundades år 1958 av fabrikör Stig Blom, f. 6. 12.-32. Företaget är beläget i närheten av Kovjoki st. Verkstads och lägerområdet omfattar ca 0,5 ha. Till redskap hör en tung lastbil samt branschens specialverktyg. Företaget producerar t. ex. brunn- och bottenringar, brunnslock, trumringar, dikesrör, byggnadspelare m.m. Transport ordnas med firmans redskap.
     Herr Blom är medlem i Finlands Svenska Småföretagarförbund. [Hette Bloms Cementgjuteri Kb 1986, Bloms Cementgjuteri Kb 2005 och lades ne 2001. Verksamheten inleddes i Gunnar Willmans verkstad på Nålön.]
KOVJOKI RESÅR, 66 930 Kovjoki, Nykarleby lk.

Kovjoki Resårs fastighet.
Kovjoki Resårs fastighet.

  Karl Kronqvist.
Karl Kronqvist.

Företaget är grundat år 1963 och ägare samt verkställande direktör är Karl Kronqvist, f. 11.12.-19, maka Adele, f. Lönnqvist, barn Birger, Rune, Magnus och Erland. Firman är belägen i egen fastighet med verkstad, lager och kontor på ca 850 m² Kovjoki by vid riksväg 8 i Nykarleby
     Företaget tillverkar bladfjädrar för bilar, släpvagnar och järnvägsvagnar i ett 100-tal olika storlekar. Till inventarierna hör bl.a. 3 härdugnar, 1 smidesugn, 5 excenterpressar, 1 metallsvarv, 2 stålsaxar, 2 fräsmaskiner samt el- och gassvetsaggregat. Verksamheten sköts av ägaren med söner och 6 anställda.
     Dir. Kronqvist var tidigare verkmästare vid Oy Jouper Ab.


MINKFARMER


Nykarleby

BRÖDER HANSÉNS MINKFARM, 66 900 Nykarleby

Minkfarmen är grundad år 1961 och ägare är Gustav Hansén, f. 17.5.-30, maka Iris, och Hans Hansén, f. 29.12.-31, maka Ann-Britt. Den är belägen i egen fastighet i Nykarleby lk.
     Farmen har 11 minkhus med sammanlagt 2868 burar och 1200 avelsdjur av typerna standard och safir. Dricksvattensystemet är halvautomatiskt och fodret fås från centralfoderköket Nyko-Frys Ab. Skinnen saluförs av Turkistuottajat Oy och farmen har fodersilos och pälsningsmaskiner. Minkarna har på lokal- och distriktsutställningar fått flere l pris och flere placeringar med platina topas. Farmen sköts av ägarna och 1 anställd.
     Ägarna är medlemmar av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening och aktieägare i Nyko-Frys Ab.

 


Kovjoki

STEN BLOMQVISTS MINKFARM, 66 930 Kovjoki, Nykarleby lk.

Minkfarmen är grundad år 1965 av ägaren Sten Blomqvist, f. 27.1.-46. Den är belägen i hans föräldrars fastighet i Soklot by i Nykarleby lk.
     Farmen har 4 minkhus med sammanlagt 984 burar och 325 avelsdjur av typerna standard, safir och pearl. Dricksvattensystemet är halvautomatiskt och fodret fås från centralfoderköket Nyko- Frys Ab. Skinnen saluförs av Turkistuottajat Oy och farmen har fodersilon och pälsningsmaskiner. Minkar av typen pearl har fått l pris på lokal- och distriktsutställningar och typen standard l pris och placering på utställning i Monäs. Farmen sköts av ägaren och hans föräldrar.
     Hr Blomqvist är medlem av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening och aktieägare i Nyko-Frys Ab samt styrelsemedlem i Svensk ungdom och Nufs ungdomsförening.

 Socklot

HENRY CEDERHOLMS MINKFARM, 66 910 Soklot, Nykarleby lk.

Minkfarmen är grundad år 1961 av ägaren Henry Cederholm, f. 11.11.-48. Den är belägen i egen fastighet i Soklot by i Nykarleby lk.
     Farmen har 8 minkhus med sammanlagt 1 300 burar och 500 avelsdjur av typerna pearl, standard och safir. Dricksvattensystemet är halvautomatiskt och fodret fås från centralfoderköket Nyko-Frys Ab. Skinnen saluförs av Turkistuottajat Oy och pälsningen utförs på farmen med egna pälsningsmaskiner. Farmen sköts av ägaren.
     Hr Cederholm är medlem av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening samt aktieägare i Nyko-Frys Ab och Farm Frys Ab.

MINKFARM BRÖDERNA EKMAN, 66 910 Soklot, Nykarleby lk.

Minkfarmen är grundad år 1963 och ägare är Håkan Ekman, f. 10.6.-43, maka Maja, f. Pienimäki, och Osvald Ekman, f. 19.6. -47. Den är belägen i egen fastighet i Soklot by i Nykarleby lk.
Farmen har 13 minkhus med sammanlagt 2600 burar och 600 avelsdjur bl.a. av typerna standard, dawn-pastell och pastell.
     Dricksvattensystemet är helautomatiskt och fodret fås från centralfoderköket Nyko-Frys. Skinnen saluförs av Turkistuottajat Oy och Hudson Bay Co. Farmen, som sköts av ägarna, har fodersilon och pälsningsmaskiner. Minkar av typerna dawn-pastell och black cross har på lokalutställningar fått flere I och II pris samt placering.
     Ägarna är medlemmar av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening samt aktieägare i Nyko-Frys Ab och Farm Frys Ab. Håkan Ekman är suppleant i styrelsen för Farm Frys Ab.

 

EINAR ERIKSSONS MINKFARM, 66 910 Soklot, Nykarleby lk.

Minkfarmen är grundad år 1942 av ägaren Einar Eriksson, f. 4.3. -28. Den är belägen i egen fastighet i Soklot by i Nykarleby lk.
     Farmen har 7 minkhus med sammanlagt 900 burar och 380 avelsdjur av typerna standard och safir. Dricksvattensystemet är halvautomatiskt och fodret fås från centralfoderköket Nyko-Frys Ab. Skinnen saluförs av Turkistuottajat Oy, Anning och Hudson Bay Co. Farmen, som sköts av ägaren, har fodersilon och pälsningsmaskiner.
     Hr Eriksson är medlem av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening och aktieägare i Nyko-Frys Ab.

 

STIG & STEN HAGLUND, 66 910 Soklot, Nykarleby lk.

Minkfarmen ägs sedan år 1954 av Stig Haglund, f. 20.7. -43, Sten Haglund, f. 20.7. -43. Den är belägen i egen fastighet i Soklot by i Nykarleby lk.
     Farmen har 8 minkhus med sammanlagt 800 burar och 350 avelsdjur av typerna standard, safir och black cross. Dricksvattensystemet är manuellt och fodret fås från centralfoderköket Nyko-Frys Ab. Skinnen saluförs av Turkistuottajat Oy.
     Pälsningen utförs på farmen med egna pälsningsmaskiner. Farmens minkar har deltagit i distriktsutställningar. Farmen sköts av ägarna.
     Ägarna är medlemmar av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening och aktieägare i Nyko-Frys Ab.

 

BIRGER HARALDS MINKFARM, 66 910 Soklot, Nykarleby lk.

Minkfarmen är grundad år 1945 av ägaren Birger Harald, f. 23.10.-16, maka Jenny, f. Wingren, son Gösta. Den är belägen i egen fastighet i Soklot by i Nykarleby lk.
     Farmen har 8 minkhus med sammanlagt 800 burar och 400 avelsdjur av typerna standard, topas och safir. Fodret fås från centralfoderköket Nyko-Frys Ab och skinnen saluförs av Turkistuottajat Oy. Farmen har 1 fodersilo och pälsningsmaskiner. Minkar av typen standard har fått l pris på lokalutställningar. Farmen sköts av ägaren och hans son.
     Hr Harald är medlem av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening och aktieägare i Nyko-Frys Ab.

NILS LUNDQVISTS MINKFARM, 66 920 Forsby, Nykarleby


Nils Lundqvists minkfarm i Forsby

  Nils Lundqvist.
Nils Lundqvist

Minkfarmen är grundad år 1963 av ägaren Nils Lundqvist f. 18.4.-36, maka Judith f. Rönnholm. Den är belägen i egen fastighet i Forsby i Nykarleby lk.
     Farmen har 5 minkhus med sammanlagt 700 burar och 300 avelsdjur av typerna standard, safir och pearl. Dricksvattensystemet är halvautomatiskt och fodret fås från centralfoderköket Nyko-Frys Ab. Skinnen saluförs genom Turkistuottajat Oy och farmen har fodersilon och pälsningsmaskiner. Minkar av typen standard har fått I, II och III pris på lokalutställningar. Farmen sköts av ägarfamiljen.
     Hr Lundqvist är medlem av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening, aktieägare i Nyko-Frys Ab samt ledamot i kommunens byggnadsnämnd.

 

KOVJOKI MINK, 66 930 Kovjoki, Nykarleby lk.

Minkfarmen är grundad år 1964 och ägare är Stig Högdahl, Jean Eriksson och Birger Grägg. Den är belägen i egen fastighet i Kovjoki by i Nykarleby lk.
     Farmen har 10 minkhus med sammanlagt 2400 burar och 950 avelsdjur av typerna standard, safir, topas och pearl. Dricksvattensystemet är halvautomatiskt och fodret fås från centralfoderköket Nyko-Frys Ab. Skinnen saluförs av Turkistuottajat Oy och farmen har fodersilo och fodertruck. Minkar av typerna topas och dawn har fått flere l pris och placeringar samt blivit klassvinnare på utställningar. Farmen sköts av ägarna, 1 anställd och tillfällig arbetskraft.
     Farmen är medlem av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening och aktieägare i Nyko-Frys Ab. Stig Högdahl är revisor i Nyko-Frys Ab, ledamot i ÖSPs skattesektion samt kommunal revisor.

W. E. SANDVIK & CO
, 66 910 Soklot, Nykarleby lk.

Företaget är grundat år 1936 och ägare är Wilmer E. Sandvik, Karl Erik Sandvik och Torsten Björklund. Det är beläget i egen fastighet i Soklot by i Nykarleby lk med minkfarm med eget foderkök, fryseri, pälsningscentral m.m. Komplexets golvyta är på 1 500 m². Fryslagret är 400 000 kg och infrysningskapaciteten 5 000 kg per dygn. Firman importerar fisk och fiskavfall samt tillverkar burar för den egna farmens behov.
     Minkfarmen har 82 minkhus med sammanlagt 20 000 burar. Avelsdjuren är 5 900 honor och 1000 hanar av typen pearl. Dricksvattensystemet är helautomatiskt och fodret fås från eget foderkök. Skinnen saluförs av Turkistuottajat Oy och pälsningen utförs på farmen, som har fullständiga pälsningsmaskiner. Pälsning utförs även för andra farmers räkning. Farmen har 2 fodersilos samt fodertankvagn. Verksamheten sköts av ägarna, 9 anställda och tillfällig arbetskraft.
     Karl Erik Sandvik har studerat pälsuppfödning vid Wisconsin universitet i USA och 2 av minkskötarna har genomgått Korsholms skolas minkskötarkurs.
     Företaget är anslutet till Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening och Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund och är aktieägare i Särkimo Frys Ab, Farm Frys Ab, Iskalotten Ab och Söder Is Ab. Karl Erik Sandvik är viceordförande i Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening.

 

MINKFARM BROR SEGERVALL, 66 910 Soklot, Nykarleby

  Bror Segervall.
Bror Segervall

Minkfarmen är grundad år 1950 av ägaren Bror Segervall, f. 5. 6.-32, maka Anna f. Ljung. Den är belägen i egen fastighet i Soklot by i Nykarleby lk.
     Farmen har 25 minkhus med sammanlagt 2500 burar och ca 1000 avelsdjur bl.a. av typerna pastell, standard och safir. Dricksvattensystemet är hel- och halvautomatiskt och fodret fås från centralfoderköket Nyko-Frys Ab. Farmen har 1 fodersilo och fodertruck. Pälsningen utförs på farmen med egna pälsningsmaskiner. Minkar av typen pastell har fått flere l pris och placeringar på distriktsutställningar. Farmen sköts av ägarfamiljen, 1 anställd och tillfällig arbetskraft.
     Hr Segervall är medlem av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening samt aktieägare och styrelsemedlem i Nyko-Frys Ab.
MINKFARM ROLF SEGERVALL
, 66 910 Soklot, Nykarleby lk.

Minkfarmen är grundad år 1937 av ägaren Rolf Segervall, f. 28.4.-11, maka Göta, f. Vingren. Den är belägen i egen fastighet i Soklot by i Nykarleby lk.
     Farmen har 7 minkhus med sammanlagt ca 750 burar och 350 avelsdjur bl.a. av typerna pastell, standard och safir. Dricksvattensystemet är halvautomatiskt och fodret fås från centralfoderköket Nyko-Frys Ab. Skinnen saluförs av Turkistuottajat Oy och pälsningen utförs på farmen med egna pälsningsmaskiner. Farmen sköts av ägarfamiljen och tillfällig arbetskraft.
     Hr Segervall är medlem av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening och aktieägare i Nyko-Frys Ab.

 

SVEN SEGERVALLS MINKFARM, 66 910 Soklot, Nykarleby lk.

Minkfarmen är grundad år 1940 och ägare sedan år -59 är Sven Segervall, f. 5.1.-30, maka Gerda, f. Perus. Den är belägen i egen fastighet i Soklot by i Nykarleby lk.
     Farmen har 7 minkhus med sammanlagt 1000 burar och 400 avelsdjur av typerna standard, safir och pastell. Fodret fås från centralfoderköket Nyko-Frys Ab och skinnen saluförs av Turkistuottajat Oy. Farmen har fodersilon och pälsningsmaskiner. Den sköts av ägarfamiljen.
     Hr Segervall är medlem av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening och aktieägare i Nyko-Frys Ab.

 

ELIS THELS MINKFARM, 66 910 Soklot, Nykarleby lk.
Minkfarmen är grundad år 1957 av ägaren Elis Thel, f. 25.7.-15, maka Martta, f. Wingren, son Mikael. Den är belägen i egen fastighet i Soklot by i Nykarleby lk.
     Farmen har 9 minkhus med sammanlagt 1000 burar och 300 avelsdjur av typerna standard, safir och pearl. Fodret fås från centralfoderköket Wingren & Son och skinnen saluförs av Turkistuottajat Oy och Hudson Bay Co. Farmen, som har pälsningsmaskiner, sköts av ägaren och hans son.
     Hr Thel är aktieägare i centralfoderköket Wingren & Son.

 

BROR WIIKS MINKFARM, 66 910 Soklot, Nykarleby lk.

Minkfarmen är grundad år 1950 av ägaren Bror Wiik, f. 20. 8.-33, maka Enid, f. Bro. Den är belägen i egen fastighet i Soklot by i Nykarleby lk.
     Farmen har 4 minkhus med sammanlagt 420 burar och 140 avelsdjur av typen standard. Fodret fås från centralfoderköket Nyko-Frys Ab och skinnen saluförs av Turkistuottajat Oy. Farmen har pälsningsmaskiner. Minkar av typen standard har fått l och II pris på distriktsutställningar. Farmen sköts av ägarfamiljen.
     Hr Wiik är medlem av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening och aktieägare i Nyko-Frys Ab.

 

MINKFARM RUNAR & INGMAR WIIK, 66 910 Soklot, Nykarleby lk.

Minkfarmen är grundad år 1958 och ägare är Runar Wiik, f. 15.5.-22, maka Anne-Maj, f. Riska, och sonen Ingmar Wiik, f. 21.7.-49. Den är belägen i egen fastighet i Soklot by i Nykarleby lk.
     Farmen har 5 minkhus med sammanlagt 900 burar och 300 avelsdjur av typerna standard, safir och black cross. Fodret fås från centralfoderköket Farm Frys Ab och skinnen saluförs av Turkistuottajat Oy. Farmen, som har pälsningsmaskiner, sköts av ägarna.
     Ägarna är medlemmar av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening och aktieägare i Farm Frys Ab.

 

HERBERT WIKS MINKFARM, 66 910 Soklot, Nykarleby lk.

Minkfarmen är grundad år 1941 av ägaren Herbert Wik, f. 6.5.-13, maka Anna, f. Söderlund, dotter Lena, f. -53. Den är belägen i egen fastighet i Soklot by i Nykarleby lk.
     Farmen har 12 minkhus med sammanlagt 1000 burar och 400 avelsdjur av typerna standard och safir. Fodret fås från centralfoderköket Nyko-Frys Ab och skinnen saluförs av Turkistuottajat Oy. Farmen, som sköts av ägarfamiljen, har pälsningsmaskiner.
     Hr Wik är medlem av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening och aktieägare i Nyko-Frys Ab.

 

EINAR WIKBLADS MINKFARM, 66 910 Soklot, Nykarleby lk.

Minkfarmen är grundad år 1954 av ägaren Einar Wikblad, f. 7.11.-25, maka Gunborg, f. Finne. Den är belägen i egen fastighet i Soklot by i Nykarleby lk.
     Farmen har 4 minkhus med sammanlagt 690 burar och 180 avelsdjur av typerna standard, pastell och safir. Fodret fås från centralfoderköket Nyko-Frys Ab och skinnen saluförs av Turkistuottajat Oy. Farmen har pälsningsmaskiner. Minkar av typerna dawn och safir har fått l pris på lokalutställningar. Farmen sköts av ägarfamiljen.
     Hr Wikblad är medlem av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening och aktieägare i Nyko-Frys Ab.

 

YNGVE & JOHN WIKBLOMS MINKFARM, 66 910 Soklot, Nykarleby lk.

Minkfarmen är grundad år 1964 och ägare är Yngve Wikblom, f. 19.6.-44, maka Marjan, f. Hagström, och John Wikblom, f. 17.11.-45, maka Merita, f. Mellsor. Den är belägen i egen fastighet i Soklot by i Nykarleby lk.
     Farmen har 5 minkhus med sammanlagt 700 burar och 300 avelsdjur av typerna standard, safir och pastell. Dricksvattensystemet är helautomatiskt och fodret fås från centralfoderköket Nyko- Frys Ab. Skinnen saluförs av Turkistuottajat Oy och Anning. Farmen, som sköts av John Wikblom, har fodersilo och pälsningsmaskiner.
     Ägarna är medlemmar av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening och aktieägare i Nyko-Frys Ab.


WINGREN & SON,
66 910 Soklot, Nykarleby lk.

Företaget är grundat år 1964 och verkställande direktör sedan detta år är Svante Wingren, f. 19.8.-41, maka Ruth, f. Nybacka. Firman har 1 minkfarm och foderkök i Nykarleby stad och 1 minkfarm i Soklot by i Nykarleby lk. Fryslagret är på ca 500 m³ och fryskapaciteten är ca 4 000 kg per dygn.
     Farmerna i Nykarleby och Soklot har tillsammans 38 minkhus med sammanlagt 6000 burar och 2100 avelsdjur av typerna standard, safir, pearl och dawn. Dricksvattensystemet är halvautomatiskt och fodret fås från eget centralfoderkök i Nykarleby. Farmen i Soklot har fodersilon och fodertruck. Pälsningen utförs på farmen i Soklot med egna pälsningsmaskiner. Farmernas minkar har fått flere l pris och placeringar samt blivit klassvinnare på lokal- och distriktsutställningar.      Företaget sköts av dir. Wingren, som har genomgått flere kurser i branschen, 6 anställda och tillfällig arbetskraft.
     Företaget är medlem av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening samt aktieägare i Iskalotten Ab och Söder Is Ab. [Foderköket såldes 1970 till Farm-Frys.]

 


Ytterjeppo

MINKKITARHA SEPPO ASIKAINEN, Ala-Jepua, 66 900 Uusikaarlepyy, Uudenkaarlepyyn mlk.

Yritys perustettiin v. 1965. Omistaja turkistarhaaja Seppo Asikainen, s. 5.11. -44. Puoliso Maj-Gret, o.s. Entbacka.
     Yritys toimii Ala-Jepuan kylässä sijaitsevassa omassa kiinteistössä, missa sillä on kaksi minkkitaloa. Turkistarhalla on 170 siitoseläintä standard, dawn ja safir minkkilajeja. Turkiksien myynti tapahtuu Turkistuottajat Oy:n kautta. Kalustosta mainittakoon puoliautomaattiset juomavesilaitteet sekä tarvittavat koneet. Omistaja hoitaa yritystoiminnan yksin.
     Turkistarhaaja Asikainen on Farm Frys Ab:n osakas.

 

FJALAR BJÖRKROTHS MINKFARM, 66 940 Ytterjeppo, Nykarleby lk.

Minkfarmen är grundad år 1964 av ägaren Fjalar Björkroth, f. 27. 8.-38, maka Saga, f. Stenbäck. Den är belägen i egen fastighet i Ytterjeppo by i Nykarleby lk.
     Farmen har 4 minkhus med sammanlagt 864 burar och 330 avelsdjur av typerna standard, safir och dawn. Dricksvattensystemet är halvautomatiskt och fodret fås från centralfoderköket Nyko-Frys Ab. Skinnen saluför av Turkistuottajat Oy och farmen har fodersilo och pälsningsmaskiner. Minkarna har deltagit i lokal- och distriktsutställningar och fått flera l pris i alla färgtyper samt placering med topal. Farmen sköts av ägarfamiljen.
     Hr Björkroth är medlem av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening, aktieägare i Nyko-Frys Ab, medlem av kommunalfullmäktige samt ledamot i ett flertal kommittéer.

 

BRÖDERNA TOR & TORSTEN KRONQVIST, 66 940 Ytterjeppo, Nykarleby lk.

Minkfarmen är grundad år 1965 och ägare är bröderna Tor Kronqvist, f. 8.7.-37, maka Helena, f. Snårbacka, och Torsten Kronqvist, f. 28.2. -42, maka Inger, f. Östberg. Den är belägen i egen fastighet i Ytterjeppo by i Nykarleby lk.
     Farmen har 2 minkhus med sammanlagt 600 burar och 240 avelsdjur av typerna standard, finnvit, topas och safir. Fodret fås från centralfoderköket Farm Frys Ab och skinnen saluförs av Turkistuottajat Oy. Farmen, som har pälsningsmaskiner, sköts av ägarfamiljerna.
     Ägarna är medlemmar av Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening och aktieägare i Farm Frys Ab. Tor Kronqvist är ledamot i brandnämnden.

 

Finlands handel och industri i bild IV (1971).
Carl-Johan Eriksson såg till att både Stig Haglund (som digitaliserade) och jag fick boken.


Läs mer:
Affärslivet från 1930-talet till vår tid av Erik Birck.
Företag och företagare i Nykarleby år 1970 av Lars Pensar.
(Inf. 2009-08-30, rev. 2024-03-05 .)