KOPPARSLAGARE I NYKARLEBYI gamla urkunder från Nykarleby nämnes flere kopparslagare.

Georg Petter (kallad Göran) Hytter kom från Hudiksvall i Sverige till Nykarleby år 1762. Han var född i Gävle 1735 och gift med Kristina Berg. Familjen återvände till Hudiksvall år 1781.

Michel Tast var född i Gamlakarleby 5. 4. 1750. Han inflyttade till Nykarleby 1781. Han gifte sig 4. 7. 1783 med Greta Eriksdotter Finne, född i Kovjoki 1752. Han dog 14. 11. 1798 i ”bröstsjuka”. Änkan gifte sig med kopparslagaren Mikael Vikman i Nykarleby.

Henrik Björkman inflyttade 1789 från Gamlakarleby, där han föddes 31. 12. 1750. Han fick burskap i Nykarleby 23. 11. l 789. — Han ägde gården n:o 72. Han gifte sig i Gamlakarleby med Maria Vije, född där 15. 11. 1766. Henrik Björkman dog 2. 6. 796 av tärande ”bröstsjukdom”. Änkan gifte sig med kopparslagaren Gustaf Goldbach i Nykarleby.

Mikael Vikman var född i Åbo 1761. Han gifte sig i Nykarleby 25.2. 1808 med Greta Eriksdotter Finne, änka efter Michel Tast. Han dog i Nykarleby 24. 6. 1809 av feber. Änkan dog i Nykarleby 7. 8. 1835 av ålderdom.

Carl Gustaf Goldbach var född i Uppsala 3. 5. 1773. Han blev kopparslagargesäll i Stockholm 15. 8. 1795. Han arbetade som kopparslagargesäll i Uleåborg och Kristinestad. Goldbach anhöll 2. 5. 1798 om burskap i Nykarleby, som dock beviljades först 20. 11. 1800. Han uppsade sitt burskap 27 11. 1812 och flyttade till Gamlakarleby. Goldbach gifte sig i Nykarleby 5. 5. 1798 med Maria Vije, som var änka efter kopparslagaren Henrik Björkman. Hon dog i Nykarleby 24. 1. 1809 i feber.

Anders Hammarbeck var född 1769 i Fernebo i Sverige. Han var kopparslagargesäll i Stockholm 18. 5. 1792. Han arbetade som gesäll i Stockholm och Västerås samt i Nykarleby hos Carl Gustaf Goldbach. Han erhöll burskap i Nykarleby 14. 11. 1803. Han gifte sig i Nykarleby 23. 6.1805 med Stina Vidbom, född i Nykarleby 27. 2. 1770 och död där 4. 6. 1819 i blodstörtning. Hon var dotter till sjömannen och tunnbindaren Anders Vidbom och Maria Öhman. Anders Hammarbeck dog sex år före henne 19. 5. 1813, också han i blodstörtning. Makarnas son Anders Johan, född 1810, dog ogift i Nykarleby 1837 som kopparslagargesäll.

Jakob Häggman var född i Gamlakarleby 19. 7. 1779. Han blev gesäll 31. 8. 1799 och erhöll burskap som kopparslagare i Nykarleby 25. 11. 1803. Han ägde gården n:o 64. Han dog 20. 9. 1817 i slag. Jakob Häggman var gift i Nykarleby 9. 5. 1802 med Lena Maja Liljerot, änka efter ”unge borgaren” i Kaskö Johan Tallgren. Hon var född i Nykarleby 19. 11. 1766 och dog där 26. 3. 1838 i slag. Hennes föräldrar var borgaren och timmermannen Jöran Liljerot och Helena Esenberg.

 

Mässingsspänne från Nykarleby från
mitten av 1800-talet.


Jonas Friborg var född i Söderhamn i Sverige 2. 9. 1784. Han kom till Nykarleby 1819 från Vasa som gesäll. Han fick burskap som kopparslagare i Nykarleby 6. 6.1825 och ägde gården n:o 76 i staden. Han dog 10. 1. 1857 i kramp. Jonas Friborg hade gift sig i Maxmo 23. 7.1828 med bondedottern Kajsa Henriksdotter Damskata, född i Munsala 29. 9. 1794 och död i Nykarleby 16. 2. 1862 i ”vattusot”.

Johan Erik Silverklot var född i Uleåborg 1796. Han kom till Nykarleby 1820 från Kristinestad med hustru och ett barn. Hustrun Maja Lisa Rislund var född 7. 10. 1797 i Gävle. Han arbetade i Nykarleby som kopparslagare och flyttade 1824 tillbaka till Kristinestad med hustrun och sina tre barn.

Jonas Sjöström var född i Umeå 1795. Han inflyttade till Nykarleby 1818 som kopparslagargesäll. Han ägde gårdarna 93 och 94 i staden. Sjöström dog 4. 10. 1838 i ”håll och stygn”. Han var gift i Nykarleby 30. l. 1820 med Anna Lisa Hägglin. Hon var född i Nykarleby 30. 11.1787 och dog där 1. 9.1881, 43 år efter mannen, av ålderdom. Hon var dotter till sjömannen Thomas Hägglin och Anna Holmlund.

Makarnas son Jonas Vilhelm Sjöström var född i Nykarleby 16. 8.1829. Liksom fadern arbetade han som kopparslagare i Nykarleby. Han dog där 26.  7. 1860 i slag. Jonas Vilhelm Sjöström gifte sig 19. 6.1857 med Katarina Albertina Eklund, född i Nykarleby 19. 8. 1829 och död av ålderdom 3. 8. 1901 i Orivesi, där hon vistades hos sonen apotekaren Vilhelm Alexander Sjöström. Hon var dotter till skepparen Georg Abraham Eklund och Anna Sanna Forsberg.


Maria de Lisitzin (1968) Koppar, mässing, brons, sid. 237–240.
Lars Pensar tillhandahöll. Efter att jag fört in texten kontaterade jag att den i stort sett var en avskrivning av kapitlet Kopparslagare i Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857 av Woldemar Backman.


Läs mer:
Bältessöljor och spännen av Maria de Lisitzin.
(Inf. 2006-09-05.)