Lappo å eller Nykarleby älv: Lappo å eller Nykarleby älv: Det gamla svenska å- och ortnamnet Lappo i en nu rent finsk socken återfinnes under en dialektisk form i Lappo by, ett gammalt lokalt namn för Nykarleby rent svenska kyrkoby vid älvens nutida mynning. Ett liknande fall var det germansk-finska å- och sockennamnet Teuva vid övre delen av en å, som vid sin mynning bär samma namn i dess nysvenska form: Tjöck.
     — By- och gårdnamn gemensamma för olika delar av Lappo å: Över- och Ytterjeppo byar. Hilli i Alahärmä och Jeppo (Lassila), Gunnar (Kunnari) i Alahärmä och Jeppo (Jungar), Markkola i Alahärmä: Markby i Nkb. socken, Sorvisto i Alahärmä: Sorvist i Nkb. Forsby, Kauppi i Alahärmä: Kaup i Övre Jeppo, Harald hemman i Nkb. Forsby och Soklot byar.
     — Lappo å mottager från höger Kauhavanjoki biflod. Här finnes Kamppinen hemman, som även möter i Övre Jeppo. Ett flertal hemman i Lappo älvdal med omgivning återfinnas vid närmaste å i Neder Purmo å, Filppula i Lappo kyrkoby: Filpus i Neder Purmo, Frändi i Kauhava och Kortesjärvi, Kamppinen Kauhava, Övre Jeppo: Storkamp Över Purmo, Lill och Storpass Kauhava: Pass Neder Purmo, Härmälä hemman i Alahärmä och Över Purmo, Naarasluoma by = Alahärmä: Nars i Över Purmo, Stråka hemman i Alahärmä, Över Esse och Kronoby.


T. E. Karsten (1923) Svensk bygd i Österbotten nu och fordom II. Kulturnamn.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.

 

 Texter med många förkortningar är tunglästa, så därför är de utskrivna:
Je.Jeppo
kkbykyrkoby
Krb.Kronoby
N. Pu.Neder Purmo
o.och
Ö. EsseÖver Esse
Ö. Je.Över Jeppo
Ö. Pu.Över Purmo
Nkb.har jag dock låtit stå kvar eftersom det passar i Neo Carolina.


Läs mer:
Lappo å i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2005-08-14.)