Österbotten

Ett Nykarleby i smått. På konstutställningen i seminariet i Nykarleby var bl. a. utställt ett säreget arbete, som förtjänar ett hedersomnämnande och bör räddas undan glömskan och förstörelsen, säger Ö. P. Vi avse det Nykarleby i smått, som av herr Joel Nilsson utarbetats i papp och trä i en låda på omkring 1 m. i fyrkant. Man kan ej nog förundra sig över detta omsorgsfulla, tidsödande arbete, som förevigat staden sådan den såg ut 1913 med sina gator, tomter, offentliga byggnader, boningshus och uthus; ja, t. o. m. esplanadernas och parkernas träd äro utsatta med små ljungkvistar. Fönsternas antal och även skorstenarnas stämma precis, och kyrktuppen tronar högst uppe liksom i verkligheten.

När herr Nilsson därtill — enligt vad vi ha oss bekant — har för avsikt att förfullständiga det enastående arbetet med anteckningar över de enskilda byggnadernas nuvarande och forna ägare och uppförare samt innevånare 1913, så inses utan vidare, vilket stort historiskt och personhistoriskt värde herr Nilssons arbete får åtminstone för eftervärlden, förutsatt att framtiden förstode taga vara på vad en enskild persons hembygdskärlek har åstadkommit.


Kaskö Tidning, 5 augusti 1914, nr 11, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Modellen.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2018-10-15, rev. 2018-10-15 .)