En resenärs upplevelser


Edward Daniel Clarke (1769–1822) var en outtröttlig resenär. Under många år reste han i Europa, Mellanöstern och Asien, förde oupphörligt dagbok och publicerade senare sina reseberättelser i Travels in Various Countries of Europe, Asia and Africa (sex band 1810–1823, varav de två sista omfattar Skandinavien och Finland), Sommaren 1799 inledde han en resa som skulle ta fyra år och som två gånger förde honom till Finland. 

— — —


”Vår resa denna dag gick genom den rikaste delen av Sverige. Arbetet och verksamheten vi såg överallt vittnade om befolkningens
flit. Skördearbete, beckkokning, tjärfrakter till kusten, lastningsklara fartyg liggande för ankar, kärltillverkare – ett arbetsfyllt liv mötte oss överallt då vi närmade oss Nykarleby, som verkade charmigare och mera pittoresk än någon annan stad i Sverige eller Finland.”


Sällskapet anländer till staden genom en triumfbåge som uppförts ovanför tullhuset. Övre delen av triumfbågen är försedd med inskriptionen G III för att påminna om den kung till vars ära bågen uppförts. Gatorna är dock smala och dåligt stenlagda.


”Våra små kärror hade aldrig utsatts för så hård prövning som under den gungande och skramlande färden till värdshuset. Husen, eller åtminstone en stor del av dem, var målade med gulmylla på det sätt som var typiskt i städerna i Sverige.”


Clarke, som är nyfiken på böcker, letar noggrant i Nykarlebys affärer och apotek och hittar slutligen några som används som makulatur vid förpackning av läkemedel och stearinljus. Det är fråga om teologiska doktorsavhandlingar avfattade på latin, ”oanvändbara för något annat ändamål”.

Glatt begravningståg Följande dag, den 25 augusti, på vägen från Nykarleby till Munsala möter sällskapet ett begravningståg.


”Förutom att de närmast sörjande var gladare än vanligt under den röriga och odisciplinerade processionens färd framåt, såg allting till det yttre ut precis på samma sätt som i England. Söndag som det var såg vi femtio familjer skynda iväg till kyrkan i sina schäsar.”

— — —


Svenolof Karlsson, Katternö nr 3/2013, sid 36, 3839. Fotnot:

Denna berättelse bygger på Edward Daniel Clarkes bok Travels in Various Countries of Europe Asia and Africa. Part the Third. Scandinavia, tryckt 1824. Boken finns i finsk översättning av Jorma Ojala från 2000, Napapiirin takaa alas Pohjanmaalle 1799, däremot inte i svensk version. Citaten i artikeln är i huvudsak översatta av Torbjörn Berg.


Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Hela tidningen. På sidorn 2633 finns även en artikel om Saga Österlund.
Fler stadsbeskrivningar.
(Inf. 2014-01-18, rev. 2014-01-18 .)