Nykarleby


Välkommen till den lyckliga staden, Zacharias Topelius barndomsstad! Småstaden Nykarleby, med ca 7500 invånare, är lätt att känna sig hemma. Vi kan bl.a. erbjuda en fin natur med en underbar skärgård, en vacker stadskärna, ett mångsidigt näringsliv och en välfungerande service. I motsats till storstäderna där man lätt rycks med i det snabba tempot hoppas vi att småstadens lugn smittar av sig på våra besökare. På en parkbänk vid älvstranden eller på en klippa vid havet finner Du lugnet och harmonin i Nykarleby.

Nykarleby kännetecknas av ett mångsidigt näringsliv med såväl framgångsrik storindustri som många kreativa privatföretagare. Pälsdjursnäringen samt jord- och skogsbruk har länge haft en framträdande roll i vår stad och är fortsättningsvis viktiga näringar i Nykarleby. Möjligheterna till en aktiv fritid är många i Nykarleby. Stjärnhallen är ett av de modernaste allaktivitetsutrymmena i regionen. Här finns även ishall, sportplaner, ridmaneger, skid- och motionsspår och en vacker natur. Vår stad erbjuder ett rikt kulturliv med koppling till både historia och nutid.

Det finns många museer från Nykarleby. Skådespelaren och bokhandlaren Josef Herler började redan vid sekelskiftet tillsammans med några andra stadsbor samla in föremål för ett museum i staden. 1951 bildades en museiförening och Norra Tullhuset (delar av byggnaden är från 1600-talet) inköptes. Skolbarnens eget museum har tagit till vara intressanta saker från Svedbergs tid och även från senare tider. Museet visar hur skolan har förändrats under 140 år. Skolan härstammar från år 1862 och har ritats av dåvarande länsarkitekt C.A. Setterberg. Övriga museer: Jeppo hembygdsmuseum, Munsala hembygdsmuseum, Dock- och tomtemuseum i Pensala, Emigranthuset Elvira i Vexala, Smeds gårdsmuseum i Socklot, SÖP:s farmmuseum, KWH företagsmuseum. Årliga händelser i Nykarleby är med andra Juthbackamarknaden, Finlands största lådbilsrally, Kulturveckan och Monäs Rodden. Välkommen för en kortare eller längre tid.

 

Nykarleby Jernväg, museijärväg

Kovjoki hembygds- och museiförening rf. beslöt år 1986 återuppliva en del av den smalspåriga järnvägen på en sträcka av ca 2 km med början vid Kovjoki station för att på den gamla banvallen fortsätta ut till riksväg 8. I stationshuset finns café Emma, som är öppet på trafikdagar sommartid.

 

G.C. Von Döbelns Monument

G.C. von Döbelns monument restes till minnet av generalmajor Georg Carl von Döbeln, som ledde slaget vid Jutas den 13 september 1808 då den ryska hären slogs tillbaka. Slaget är vida känt genom J.L Runebergs dikt “Döbeln vid Jutas” i “Fänrik Ståls sägner”. Monumentet finns vid slagfältet ca. 3 km utanför staden invid Ytterjeppovägen.

 

Café Panorama (Vattentornet), Café Brostugan, Cafe Tullmagasinet

Vattentornet i Nykarleby byggdes år 1964 och är 69 meter över havet. Uppe i tornet finns ett nyrenoverat sommarcafé med en vidsträckt utsikt över Nykarleby med omnejd. Brostugan byggdes i samband med att en bro byggdes över älven 1817. Brostugan är speciellt känd för sina väggmålningar, målade av Gunnar Clément år 1941, med motiv ur stadens historia. Brostugan är en av stadens kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Nykarleby stad ansvarar för innehållet i framställningen.Webbplatsen Strandvägen: Hämtat den 10 maj 2014.


Läs mer:
Fler stadsbeskrivningar.
(Inf. 2014-05-12, rev. 2020-09-09 .)