Nykarleby Pedagogi

Matrikel

1743—1858

[gossar]

 

 

 Nykarleby Pedagogi

Matrikel

1743—1841

[flickor]

 

Goss- och flickmatriklarna sammanställda för bättre överblick. Den vänstra matrikeln är till en början skriven på latin. Reservation för att det kan förekomma misstolkning av de varierande handstilarna. Nedan finns ett försök till översättning av vissa av orden. Korrigeringar och kompletteringar mottages med glädje.
 
 
     
...ensis från ...  
Actoris Skådespelare?  
Adetui/Aditui    
Aditui Cortanensii Från Kuortane?  
Annorum år  
Apparitoris Stadsbetjänt?  
Artifiris    
Assessoris judicii inseriosis    
Civis borgare  
Consulis borgmästare?  
Custodis Curiae stadsbetjänten  
Custodis Templi kyrkvärd?  
Die den  
Economii Templi kyrkoekonom?  
Eedici/Edici Civilatis    
Eodem/edem samma?  
ex frater ejus. hans broder  
Fabrilignani hantverkare  
Fabriararci    
Fabri Lignarii timmerman/snickare?  
Filius son till  
Fratereius broder...  
Frater Superioris storebror?  
Geometrae lantmätare  
Gemelli tvilling  
Gubernatoris Navis Mercatoriae kapten på handelsfartyg  
Holmiensis från Stockholm  
Inditus/Indictus inskriven?  
Insertus inskriven?  
Inscriptus inskriven  
 
     
Inspectorij    
Intervallo autumnali höstterminen  
Intervalli Brumali vinterterminen  
Intervallo vernali vårterminen  
Itenatoris    
Kustici    
Mensis månad  
Mercatories handelsman  
Militis militär  
Molitoris mjölnare  
Natus född  
Nautae sjöman  
(o) (a)    
Opisicis Ferrarii smed?  
Orbus fader o moderlös  
Pedagogie lärare  
Piscatoris fiskare?  
Practoris    
Restio repslagare  
Rustici bonde  
Sackerdotis präst  
Sacellani präst  
Sartoris/Santoris skräddare  
Secretarii    
Senatoris borgmästare  
Sutoris skomakare (suutari på finska!)  
Svedus Svensk?  
Ustionis Beckbrännare?  
Vistici    
Anno 1743
 
 

Ericus Forseen. Filius (o) (a) mercatories. Nycarlebyensis inscriptus die 27 Auguste.

Johan Collin. Filius Pastoris in Ruowesi. Inscriptus die 6 Septembr.

Johannes Krook. Nucarlebyensis. Inscriptus die 6 Septembr.

Mathias Häggstroem. Nycarlebyensis. Inscript. die 11 Septembr.

 Chatarina Essenberg
. Inscripta die 26 Augusti.

Helena Essenbeg. Inscripta die 26 Augusti.

Catharina Marg. Lithovia. Inscripta die 9 Septembr.

Christina Wessler. Inscripta die 11 Septembr.

Elisabeta Kempe. Inscript die 13 Septembr.

Margaretha Wijkman. Inscript die 13 Septembr.

Susanna Calamnia. Inscript die 13 Septembr.

Catharina Larsdotter. Inscript die 16 Septembr.

Birgitta Back. Inscript die 15 Septembr.

Catharina Aspengren. Inscript die 17 Septembr.
Anno 1744
 
 

Johannes Bergstroem. Munsalensis. Inskript. die 17 Februar.

Johannes Limatius. Nycarlebyensis. Inscript. die 21 Februar.

Daniel Rundt. Nycarlebyensis. Inscriptus die 23 Februar.

Reinhold Bong. Filius Mercatoris. In Nycarleby inscriptus die 18 Septembr.

Hennricus Aulin. Filius Senatoris in Nycarleby inscriptus die 18 Septembr.

Samuel Lööf. Nycarlebyensis inscript. die 21 Septembr. 
 


Anno 1745
 
 

Johannes Stubb. Härflaxensis. Inscript. die 9 Februar.

Gustavus Samuelis. Wöroensis. Inscript. die 14 Septembr.

Daniel Forsberg. Nycarlebyensis. Inscript. die 16 Septembr.

Carolus Paulin. Nycarlebyensis. Inscript. die 16 Septembr.

  
 


Anno 1746
 
 

Michael Aulin. Nycarlebyensis. Inscript. die 11 Februar.

Carl Janhoinen. Filius Militis. Nycarlebyensis. Inscript. die 17 Februar. Natus 1734 die 2 Martii.

Martinus Holm. Nycarlebyensis. Inscriptus die 18 Februar. Natus 1736 die 27 Octobr.

Olaus Backstroem. Nycarlebyensis. Inscriptus die 19 Augusti. Natus die 12 Septembr 1735.

Elias Mathias Snoras. Soklotensis. Inscriptus die 8 Septembr. Natus die 19 Septembr 1735.

Johannes Ahlqvist. Soklotensis. Inscriptus die 14 Septembr. Natus die 19 Septembr 1735.

  

Anno 1747
 
 

Ericus Rundelin. Jäpoensis. Natus die 1 Aprilis 1735. Inscriptus die 13 Februar.

Ericus Blåman. Filius Militis. Nycarlebyensis. Natus die 9 Maii 1737. Inscriptus die 13 Februar.

Johannes Gran. Holmiensis. Inscriptus die 13 Februar.

Gustavus Söderman. Nycarlebyensis. Natus die 31 Decembr 1737. Inscriptus die 9 Septembr.

Jacobus Back. Nycarlebyensis. Natus die 5 Junii 1737. Inscriptus die 10 Septembr.

Andreas Sundman. Nycarlebyensis. Natus die 29 Septembr 1738. Inscriptus die 13 Septembr.

Jacobus Mathiea. Jäpoensis. Natus die 22 Maii 1735. Inscriptus die 15 decembr.

Johannes Forsberg. Nycarlebyensis. Natus die 6 Maii 1739. Inscriptus die 18 Septembr.

Gabriel Fader. Nycarlebyensis. Natus die 16 decembr 1739. Inscriptus die 22 Septembr.

Jacobus Broman. Nycarlebyensis. Natus die 28 Januar 1740. Inscriptus die 22 Septembr.

Petrus Appelberg. Nycarlebyensis. Natus die 1 Martii 1740. Inscriptus die 23 Septembr.

Hennricus Nygreen. Nycarlebyensis. Natus die 16 Januar 1740. Inscriptus die 26 Septembr.

 

Anna Holm. Inscripta die 18 Februarii.

Catharina Thilgren. Inscripta die 18 Februarii.

Maria Limatia. Inscript die 20 Februarii.

Margaretha Calamnia. Inscript die 24 Februarii.

Susanna Eliadotter. Inscript die 24 Februarii.

Catharina Nyman. Inscript die 2 Septembr.

Elisabetha Turdin. Inscript die 2 Septembr.

Anna Marg. Nordin. Inscript die 11 Septembr.

Anna Marg. Söderman. Inscript die 14 Septembr.

 


Anno 1748
 
 

Andreas Olin. Soklotensis. Natus die 29 Octobr 1736. Inscriptus die 5 Februar.

Johannes Sundman. Nycarlebyensis. Natus die [icke ifyllt]. Inscriptus die 13 Februarii.

Hennrich Sund. Nycarlebyensis. Natus die [icke ifyllt]. Inscriptus die 29 August.

Laurentius Mathiea. Nycarlebyensis. Natus die [icke ifyllt]. Inscriptus die 21 Septembr.

 

Birgitta Holm. Inscripta die 9 Februarii.

Catharina Sundman. Inscripta die 12 Februarii.

Catharina Schytten. Inscripta die 12 Februarii.

Catharina Turdin. Inscripta die 16 Februarii.

Margaretha Turdin. Inscripta die 16 Februarii.

Anna Turdin. Inscripta die 29 Februarii.

 


Anno 1749
 
 

Jacobus Backstroem. Nycarlebyensis. Natus die 3 August 1739. Inscript. die 8 Februarii.

Ericus Aulin. Filius Senatories. Nycarlebyensis. Natus die 11 Maii 1742. Inscript. die 26 Februar.

Adolph Lithovius. Filius Senatoris Nycarlebyensis. Natus die 30 April. Inscript. die 8 Junii.

Johannes Sund. Nycarlebyensis. Inscriptus die 9 Septembr.

Andreas Erici. Jäpoensis. Natus die 11 Octobr anno 1738. Inscriptus die 9 Septembr.

Gustavus Holm. Nycarlebyensis. Natus die 16 Septembr 1740. Inscriptus die 12 Septembr.

Martinus Forsseen. Filius Mercatories. Nycarlebyensis. Natus die 23 Januar 1742. Inscript die 12 Septembr.

Jacobus Lundberg. Nycarlebyensis. Natus die 29 Sept. 1739. Inscriptus die 13 Septembr.

Fredricus Forsberg. Nycarlebyensis. Natus die 29 Decembr 1742. Inscriptus die 13 Septembr.

Gustavus Mathiea. Kyrckobyensis. Natus die 13 Augusti 1736. Inscriptus die 21 Octobr.

Ericus Juvelius. Nycarlebyensis. Natus die 19 Decembr 1741. Inscriptus die 5 Februar 1750.

 

Maria Söderman. Inscripta die 14 Februarii.

Anna Sund. Inscripta die 14 Februarii.

Anna Neuman. Inscripta die 8 Septembr.

Anna Cristina Forssén. Inscripta die 12 Septembr.

 


Anno 1750
 
 

Jacobus Siöberg. Munsalensis. Natus die 4 Januar 1741. Inscriptus die 9 Februar.

Christianus Mathiea Cantlaxensis. Natus die [icke ifyllt]. Inscriptus die 9 Februar.

Thomas Andrea. Munsalensis. Natus die [icke ifyllt]. Inscriptus die 9 Februar.

Johannes Wijk. Nykarlebyensis. Natus die 30 Januar 1742. Inscriptus die 30 Auguste.

Andreas Erici. Kyrkobyensis. Natus die 11 Oktobr 1738. Inscriptus die 2 Septembr.

Andreas Kickovius. Filius Pedagogie Nykarlebyensis. Natus die 14 Julii 1743. Inscriptus die 6 Februarii.

Jöns Monsoni. Holmiensis. Inscriptus die 8 Septembr.

 

Maria Andersdotter. Inscripta die 9 Septembr. 


Anno 1751
 


Andreas Rolin. Nykarlebyensis. Natus die 27 Novembr 1743. Inscriptus die 1 Februar.

Johannes Mathiea Kärr. Kyrckiobyensis. Natus die 1740. Inscriptus die 3 Februar.

Andreas Eklundh. Svedus. Natus die 21 April 1735. Inscriptus die 13 Februar.

Georgius Georgii. Pedersöensis. Natus die 1 Novembr. Inscriptus die 16 Februar.

Carolus Stroem. Nycarlebyensis. Natus die 28 Septembr. Inscriptus die 24 Februar.

Petrus Wezyntius. Filius Sackerdotis. Inscriptus die 25 Martii.

Johannes Holm. Nycarlebyensis. Natus die 11 Octobr 1743. Inscriptus die 26 Martii.

Ericus Holm. Nycarlebyensis. Natus die 30 Novembr 1744. Inscriptus die 26 Martii.

Andreas Mathia. Jäpoensis. Inscriptus die 12 Martii.

Gustavus Salin. Nycarlebyensis. Inscriptus die 14 Augusti 1752.

 

Helena Aspegren. Inscripta die 12 Februarii.

Anna Calamnia. Inscripta die 17 Februarii.

 


Anno 1752
 
 
  

Elsa Lööfqvist. Inscripta die 16 Februarii.

Magdalena Lindbohm. Inscripta die 17 Februarii.

Maria Lindbohm. Inscripta die 17 Februarii.

 


Anno 1753
 
 

Andreas Forsseen. Nycarlebyensis. Filius Mercatoris. Inscriptus die 30 August. Natus annor 7.

Johannes Berg. Nycarlebyensis. Filius Fabrilignani. Eodem die nat 8 annor.

Andreas Faeder. Nycarlebyensis. Filius Actoris. 8 annor.

[Inf. 2007-06-17.]

  


 


Anno 1754
 
 Josephus Rolin
. Nycarlebyensis. Natus 1744 in Januario. Inscriptus die 7 Februarii.

Hans Siuhman. Nycarlebyensis. Natus 1744 in Septembr. Inscriptus die 7 Februarii.

Canutus Rörvik. Nycarlebyensis. Natus annor 16. Inscriptus die 7 febr.

Casparus Lebell. Christinensis. Filus Mercantoris. 7 annorum. Inscriptus die 7 Februarii.

Andreas Jurvelius. Nycarlebyensis. Filus Mercantoris. Natus 1745 in Decembr. Inscriptus die 8 Februar.

Johannes Andreae. Kofjokensis. Filus Rustici. 7 annor. Inscriptus die 11 Februarii.

Johannes Gabrielis. Lappoensis. 15 annor. Inscriptus die 23 Martii.


Intervallo autumnali

Johannes Matthiae. Filius Militis. Nycarlebyensis. Natus 8 annorum. Inscriptus die 1 Septembr.

Petrus Tengdahl. Nycarlebyensis. Natus 8 annor. Inscriptus die 3 Septembr.

Johannes Turdin. Nycarlebyensis. Inscriptus die 8 Octobr. 8 annor Nat.

Ericus Magn. Fillmer. Filius Geometrae. 7 annor. Inscriptus die 14 Octobris.

 

    Intervallo Vernali.

Maria Öman. NyCarleb: Filia Civis. Nata An. 1745 in Junio. Inscripta die 7 Februarii.

Anna Andersdotter. Ifrån Kofjoki, 15 annor. Inscripta die 11 Februarii.

Catharina Holm. Filia Civis. Nata 7 annorum. Inscripta die 15 Februarii.

Margaretha Weurgreen. Inscripta die 18 Februarii.

Elisabetha Turdin. Inscript. die 8 Oct. 10 annor.

Catharina Forssman. Inscripta die 22 Octobr. 11annor.
Anno 1755
 
 

Intervallo vernali

Johannes Friman. Filius Militis. Nycarlebyensis. Natus 9 annorum. Inscriptus die 6 Febr.

Henricus Johannis. Filus Rustici. Nycarlebyensis. Inscriptus die 6 Febr. 8 annorum.

Jacobus Isaaci. Filus Rustici. Nycarlebyensis. Inscriptus die 7 Febr. 9 annorum.

Andreas Joannis. Filus Rustici. Nycarlebyensis. 9 ann. Inscriptus die 8 Februarii.

Carolus Matthiae. Filus Rustici. Nycarlebyensis. 7 annor. Codem die infortus.

Johannes Kullman. Nycarlebyensis. 12 annor. Inscriptus die 12 Februarii.

Isaac Raii. Filius Sartoris Nycarlebyensis. 8 annor. Insertus die 8 Aprilis.


Intervallo autumnali

Friedricus Hedberg. Filius Paedagogi Nycarlebyensis. Natus die 25 Maii 1748. Inscript die 2 Septembr.

Carolus Holm. Filius Mercatories Nycarlebyensis. Natus 1748 die Octobr. Inscript. die 2 Septembr.

Samuel Forsseen. Filius Senatoris Nycarlebyensis. 6 annor natus. Inscriptus die 2 Octobr.

Michael Hedberg. Filius Paedagogi Nycarlebyensis. Natus anno 1749 die 9 Novembr. Inscriptus die 2 Octobris.

 

Intervallo Vernali

Susanna Isaacsdotter. Inscripta die 6 Februarii.

Susanna Jacobsdotter. Inscripta die 7 Februarii.

Anna Haeggblad. Inscripta die 19 Martii.


Intervallo Autumnali.

Maria Öhman. Inscript die 2 Sept. 7 annorum.

Catharina Turdin. Inscripta die 2 sept. 9 annorum.

 


1756
 
 

Intervallo vernali

Isaacus Back. Filius Adetui Härmensis. Natus 1741 die 12 Novembr. Inscriptus die 6 Febr.

Elias Back. Filius Adetui Härmensis. Natus 1743 die 18 Maii. Inscriptus die 6 Februarii.

Aaron Basilier. Natus 1748 in Augusto. Inscriptus die 25 Februarii.


Intervalli Brumali

Petrus Ahlström. Filius Ciris NeoCarolina. Inscriptus die 6 Septembr. Natus IX annorum.

 

Intervallo Vernali.

Ulrica Hentzigh. Nata 1748. Inscripta die 6 Februarii.

Margaretha Skrifvar. Inscripta die 6 Febr. Nata 1747 die 4 Decembr.

Anna Elisbetha Faeder. Nata 1747 die 29 Sept.


Intervallo Autumnali

Birgitta Elisabeth Calamnia. Inscripta die 19 Octobr.

 


1757
 


Intervallo Wernali

Johannes Lindbom. Filius Aditui Nycarlebyensis. Natus 1748. Inscriptus die 8 Februarii.

Nicolaus Högberg. Filius Sutoris. Natus die 18 Octobr 1747. Inscriptus die 8 Febr.

Carolus Holmlund. Filius Civis. Natus 1748. Inscriptus die 8 Febr.

Petrus Lund. Filus Mercatoris. Natus 1745. Inskriptus die 17 Februarii.

Johannes Högberg. Filius Sutoris. 6 annorum. Inscriptus die 8 Febr.


Intervallo autumnali.

Johannes Nordberg. Nycarlebyensis. 9 annorum. Inscriptus die 5 Septembr.

Simon Matthiae. Wöroensis. 14 annorum. Inskriptus die 10 Novembris.

 

Intervallo Vernali

Maria Reen. Filia Civis. Nata 1748 die 28 Juni. Indita die 8 Febr.

Maria Neuman. Filia Confiliani. Nata 1749. Inscripta die 8 Febr.

Helena Catharina Neuman. Filia Senatoris. Nata 1750. Inserta die 8 Febr.

Margareta Degerman. Filia Pastoris Leg. Nata 8 annor. Indita die 4 Martii.

Juliana Bergström. Filia Sartoris NeoCarol. Nata 1749. Inscripta die 2 Septembr.

Catharina Maria Fillmer. Filia Geometrae. 8 annorum. Inscripta die 5 Septembr.


1758
 
 

Intervalle Vernali

Johannes Westerberg. Filius Nautae Nycarlebyensis. Natus die 1750 die 3 Aprilis. Inscriptus die 9 Februarii.

Samuel Berg. Filius Civis. Natus 1750. Inscriptus die 9 Februarii.

Ericus Munstrin. Filius Nautae Holmiensis. 7 anonum. Inditus die 9 Februarii.

Johannes Ahlqvist. Orbus. 7 annorum. Inscriptus die 9 Februarii.

Johannes Högbacka. 8 annor. Insertus die 9 Februarii. Filius Rustici.

Samuel Rolin. Filius Rustici Nycarlebyensis. 9 annor. Insertus die 9 Februarii.

Johannes Serifuar. Filius Civis Nycarlebyensis. 7 annor. Insertis die 14 Februarii.


Intervalle Autumnali.

Johannes Rönqvist. Filius Civis NeoCaroliensis. 7 annor. Inscriptus die 5 Septembris.

Johannes Andreae. Filius Rustici. 13 annor. Inscriptus die 7 Novembr.

 

Intervallo Vernali

Birgitta Öhman. NyCarlebyensis. 9 annorum. Inscripta die 9 Februarii.

Catharina Juthe. Filia Mercatoris NyCarlebyensis. 8 annor. Inscripta die 14 Frbr.

Anna Christina Lebell. Filia Conseliani Christinensis. 9 annor. Inscripta die 6 Aprilis.


Intervallo Brumali

Anna Elisabeth Brennander. Filia Notarii Ciuitatis. 10 annor. Inscripta die 5 Septembr.


Anno 1759
 
 

Intervallo Vernali

Matthias Malm. Filius Mercatoris Jakobstadiensis. 8 annor. Insertus die 13 Febr.

 

Intervallo Vernali.

Catharina Holm. Filia Mercatoris NeoCarleburgensis. 8 annor. Inscripta die 15 Febr.
[Inf. 2007-10-02.]

 


1760
 
 

Intervallo Vernali

Petrus Nicolaus Bergström. Filius Santoris. 9 annor. Inscriptus die 5 Februarii.

Andreas Beck. Filius Civis. Natus 12 ann. Inditus die 5 Febr.

Petrus Beck. Fratereius. 8 annor. Insertus eod. Die.

Carolus Forbus. Filius Mercatoris Uloensis. 9 an. Inscriptus die 7 Februarii.

Petrus Nyström. Filius Civis. 8 ann. Insertus die 12 Februarii.

Johannes Nyström. Frater Superioris. 6 ann. Inscriptus eod. die.

Jacobus Lund. Filius Mercatoris. 7 annor. Inscriptus die 12 Febr.

Gustavus Gronovius. Filius Civis. 8 annorum. Inscriptus die 5 Maii.

 

Intervallo autumnali

Johannes Sund. Filius Civis. 8 annor. Inscriptus die 28 aug.

Johannes Fäder. Filius Eedici. 9 annor. Inscript die 29 august.

Anders Broman. Filius Civis. 7 annorum. Inscriptus die 29 augusti.

Mathias Hedman. Filius Civis. 10 annor. Inscriptus eod. die.

Petrus Simonis. Filius Vistici. 10 annor. Inscriptus die 29 Augusti.

 

Intervallo Vernali

Anna Rönqvist. Filia Civis. 7 annor. Inserta die 5 Februarii.

Hedvig Holmlund. Indita die 7 Februarii.


1761
 
 

Intervallo autumnali

Carolus Skyten. Civis filius. 8 annor. Inscriptus die 10 Februarii.

Hennricus Löfqvist. Civis filius. 9 annor. Inscriptus eod. die.

Johannes Prockman. Filius Civis. 8 annor. Inscriptus die 13 Februarii.

 

Intervallo autumnali

Margaretha Broman. Filia Sutoris. 10 annor. Inserta die 29 Augusti.

Anna Turdin. Filia Mercatoris. 9 Annor.

Anna Elisabeth Lund. Filia Mercatoris. 9 annor. Inscripta die 29 Augusti

Elisabeth Salin. Filia Apparitoris. 9 annor. Inscripta eod. die.

Lovisa Holm. Filia Mercatoris. 8 annor. Inscripta eod. Die.


Intervallo Vernali

Maria Helena Schioman. Filia Civis. 9 annor. Inscripta die 10 Februarii.


1762
 
 

Intervallo Vernali

Carolus Häggroth. Filius Civis. 8 annor. Inscriptus die 10 febr.

Andreas Sund. Filius Civis. 8 annor. Inscriptus die 12 febr.

Mathias Jacobi. Filius Rustici. 11 annor. Inscriptus die 14 febr.

Ericus Johannis. Filius Rustici. 10 annor. Inscriptus die 15 februarii. ex frater ejus. Johannes. 17 annor.

Carolus Petrus Schioman. Filius Sutory. 9 annor. Inscriptus die 16 Februarii.


Intervallo autumnali

Laurentius Mathiea. Filius Militis. 13 annor. Inscriptus die 15 Septembris.

Ericus Ulander. Filius civis. 7 annor. Inscriptus die 16 Septembris. 

Intervallo Autumnali

Birgitta Krok. Filia Aditui. 8 annor. Inscripta die 29 Augusti.

Birgitta Christina Bäck. Filia Apparitoris. 9 annor. Inscripta die 30 Septembris.


Intervallo Vernali

Margaretha Ulander. Murorin astifilis filiannon. Inscripta die 9 Februarii.

Catharina Kärrman. Filia Civis. 8 annor. Inscripta die 10 Februarii.

Birgitta Turdin. Filia Civis. 10 annor. Inscripta die 10 Februarii.

Catharina Rai. Filia Tornatoris. 10 annor. Inscripta die 11 Februarii

Catharina Lund. Filia Mercatoris. 8 annor. Inscripta die 11 Februarii.Intervallo Autumnali

Anna Holmlund. Filia Civis. 8 annor. Inscripta die 15 Septembr.

1763
 
 

Intervallo Vernali

Olaus Lund. Filius Mercatories. 7 annor. Inscriptus die 10 februarii.

Jonas Margaretha. 8 annor. Inscriptus die 2 Martii.

Laurentsius Basilier. Nautus 1753 in Septembri. Inscriptus die 11 Maji.

Ericus Mickelsbacka. Filius Rustici. 9 annorum. Inscriptus die 30 maji.


Interwallo autumnali

Isaacus Andreae Weurgren. Filius Inspectorij. 9 annorum. Indictus die 1 septembris.

Andreas Holm. 8 annorum. Insertus die 5 septemb.

Gabriel Rislachius. Filius Sacellani in Härmä. Natus 1734. Inscriptus die 25 Septembris.

Hennrich Rislachius. Filius Sacellani Härmäensis. 7 annorum. Insertus die 8 Octobris.

Henricus Petri Knuts. Filius Rustici. Natus 1734. Inscriptus die 11 Octobris.

[Inf. 2007-06-19.]

 

Intervallo Vernali

Maria Elisabeth Rolin. Filia Civis. 8 annor. Inscripta die 10 Februarii.


Intervallo Autumnali

(?) Nordman. Filia Civis. Nata 1754. Inscripta die 2 Septembr.

Susanna Högberg. Filia Sutoris. 9 annor. Inscripta die 2 Septembr.

Margareta Brockman. Filia Civis. Nata 1754. Inscripta die 5 Septembr.

Anna Holm. Filia Itenatoris. 8 annorum. Inscripta die 5 Septembris.

Maria Christina Brunberg. Filia Civis. Nata 1755. Inscripta die 13 Septembris.


1764
 
 

Intervalle Vernale

Andreas Schioman. Filius Civis. 9 annorum. Inscriptus die 7 Februarii.

Thomas Gronovius. Filius Civis. Natus 1745 in Decembri. Insertus die 7 Februarii.

Ericus Back. Filius Civis. 8 annorum. Insertus die 7 Februarii.

Aaron Bergström. Filius Sartoris. Natus 1752. Inscriptus die 13 Februarii.

Gustawus Thoma Broo. Filius Rustici. Natus die 8 Maji an: 1753. Inditus die 22 Martii.

Hennricus Mathia Lassander. Filius Rustici. 15 annorum. Inscriptus die 26 Martii.


Intervallo Autumnali

Johannes Sund. Filius Civis. 8 annorum. Inscriptus die 28 Augustii.

Ericus Henrici Petander. Filius Rustici. Natus 1754. Inscriptus die 15 Octobris.

 

Intervalle Vernale

Maria Andrea Ohls. Filia Sutiri in Munsala. Nata 1748. Inscripta die 7 Februarii.

Hedvig Krook. Filia Civis. 10 annorum. Inscripta die 7 Februarii.

Margareta Hällman. Filia Civis. 8 annorum. Inscripta die 9 Februarii.Intervallo Autumnali

Maria Träsk. Filia Rustici. 8 annorum. Inscripta die 3 Septembris.


1765
 
 

Intervallo Vernali

Johannes Johannis Schyten. Filius Civis. 8 annorum. Inditus die 7 Februarii.

Ericus Berg. Filius Civis. Natus 1756. Insertus die 7 Febr.

Daniel Reinholdt Östberg. Filius Militis. 15 annorum. Inditus die 14 Martii.


Intervallo Autumnali

Anders Hellman. Filius Mercatoris. Natus 1756. Insertus die 1 Septembris.

Ericus Swanbäck. Filius Civis. 9 annorum. Insertus die 2 Septembris.

 

Intervallo Vernali

Elisabet Holmlund. Nata 1757. Inscripta die 7 Februarii.

Anna Majalander. 9 annorum. Inscripta die 7 Februarii.

Elisabeta Syrjander. Filia Rustisi. Nata 1749. Inscripta die 1 Marti.


1766
 
 

Intervallo Vernali

Ericus Gustawi Häggrot. Filius Civis. Natus 1757. Insertus die 13 Februarii.

Andreas Caroli Brochman. Filius Civis. 8 annorum. Inditus die 14 Februarii.

Ericus Andrea Blom. Filius Civis. Natus 1757. Insertus die 7 Martii.

Martinus Johannis Högbacka. Filius Rustici. Natus 1754. Insertus die 9 Aprilis.


Intervallo Autumnali.

Ericus Andrea Juthe. Filius Mercatoris. 8 annorum. Inditus die 3 Septembris.

Johannes Andrea Juthe. Filius Mercatoris. Natus 1759. Insertus die 3 Septembris.

 

Intervallo Vernali

Anna Sophia S[c]riwar. Filia Civis. 10 annorum. Inscripta die 6 Februarii.

Birgitta Elisabet Werfving. Filia Civis. Nata 1757. Indita die 20 Februarii


1767
 
 

Intervallo Wernali

Andreas Andrea Marckberg. Filius Rustici. Natus 1755. Inditus die 6 Februarii.

Michael Laurin. Filius Militis. 12 annorum. Inscriptus die 20 Februarii.

Stephanus Zulén. Filius Rustici. Kalajokiensis. Natus 1751. Insertus die 20 Martii.

Ericus Andrea Marckenberg. Filius Rustici. 14 annorum. Indictus die 27 Aprilis.

 

Intervallo Autumnali

Mathias Jona Lillja. Filius Civis. Natus 1758. Insertus die 10 Septembris.

 

Intervallo Vernali

Catharina Maria Lund. Filia Mercatoris. Nata 1758. Inscripta die 11 Februarii.

 


1768
 
 

Intervallo Wernali

Samuel Erici Blom. Filius Civis. Natus 1760. Indictus die 11 Februarii.

Josephus Calamnius. Filius Mercatoris. 8 annorum. Inscriptus die 12 Februarii.

Jacobus Brinck. Filius Consulis. Natus 1759. Insertus die 21 Martii.

Johannes Neuman. Filius Senatoris. 10 annorum. Inscriptus die 30 Martii.

Jacobus Neuman. Filius Senatoris. Natus 1760. Indictus die 30 Martii.


Interwallo Autumnali

Ericus Rolin. Filius Civis. 10 annorum. Inscriptus die 1 Sep.

Carolus Friedricus Krook. Filius Aditui. NeoCarlebyensis. Natus 1759. Inditus die 7 Sept.

Johannes Häggrot. Filius Civis. 9 annorum. Insertus die 7 Sept.

 

Intervallo Wernali

Birgitta Helena Schytén. Filia Civis. 8 annor. Inscripta die 9 Februarii.

Margareta Christina Berg. Filia Civis. Nata 1758. Inscripta die 11 Februarii.


Interwallo Autumnali

Anna Högberg. Filia Civis. Nata 1759. Inscripta die 1 Sept.

Birgitta Helena Swanbäck. Filia Civis. 8 annor. Inscripta die 1 Sept.

 

1769
 
 

Interwallo Autumnali

Johannes Henricus Turdin. Filius Mercatoris. Natus 1759. Insertus die 29 Aug.

Jacobus Rönqvist. Filius Civis. 8 annorum. Insertus die 21 Septembris.

 

Intervallo Wernali

Anna Catharina Brundberg. Filia Civis. Nata 1760. Inscripta die 6 Februarii.


Interwallo Autumnali

Margareta Birgitta Salmenia. Filia Adjuncti et Pedagogi NeoCarlebyensis. Nata 1761. Inscripta die 9 Augusti.

1770
 
 

Intervallo Wernali

Isaacus Lustig. Filius Militis. Natus 1754. Inscriptus die 12 mensis Februarii.

 

 

1771
 
 

Intervallo Autumnali

Johannes Hytter. Filius Fabriararci. Natus 1763. Inditus die mensis Septembri.

Jonas Hytter. Filius Fabriararci. Natus 1764. Inditus die mensis Septembri.

Ericus Erici Rautander. Filius Rustici in Calajoki. 12 annorum. Insertus die mensis Octobri.

 

Interwallo Autumnali

Anna Christina Salmenia. Filia Adjuncti et Pedagogi NeoCarlebyensis. Nata 1765. Indita die 6 Septembr.

1772
 
 

Intervallo Vernali

Gabriel Schjoman. Filius Civis. Natus 1762. Inditus die 13 mensis Februarii.

Israel Hallberg. Filius Civis. 10 annorum. Inscriptus die mensis Februarii.


Intervallo Autumnali

Gabriel Gronewius. Filius Civis. Natus 1763. Inditus die mensis Sept.

Johannes Laurin. Filius Militis. Natus 1757. Insertus die 24 Octobrii.

 

Interwallo Autumnali

Maria Elisabeta Lindqvist. 9 annorum. Filia Artifiris. Inscripta die 18 Novem.

1773
 
 

Intervallo Vernali

Nicolaus Rolin. Filius Civis. Natus 1760. Inditus die 11 Febru.

Johannes Back. Filius Civis. 12 annorum. Inscriptus die 11 Februarii.

Petrus Schytén. Filius Civis. Natus 1763. Inditus die 12 Februarii.

Michael Sund. Filius Civis. Natus 1764. Insertus die 16 Martii.

Petrus Pilckar. Filius Civis. 10 annorum. Inscriptus die 19 Aprilii.

Jacobus Lööf. Filius Vicarii Pratoris et Ordinarii Serisba Territorialis in Korsholmia interiori et Boriali parte. Natus 1761. Insertus die 9 Junii.

[Inf. 2007-06-23.]

 

Intervallo Wernali

Maria Helena Krook. Filia Aoitui. Nata 1764. Inscripta die 11 Februarii.

Birgitta Christina Turdin. Filia Mercatoris. Nata 1764. Inscripta die 15 Februarii.

Maria Sundgren. Filia Civis. 11 annorum. Inserta die 16 Martii.

Margareta Sund. Filia Civis. Nata 1758. Indita die 16 Martii.


Interwallo Autumnali

Valborg Erici Lavast. Filia Rustici in Jepo. Nata 1753. Inserta die 27 Octobris.

Elisabeta Johannis Kaukos. Filia Rustici in Jepo. Nata 1754. Indita die 28 Octobris.

 


1774
 
 

Intervallo Vernale

Josephus Werfving. Filius Civis. 9 annorum. Inscriptus die 14 Febru.

Johannes Häggroth. Filius Civis. Natus 1766. Insertus die 14 Februarii.

Daniel Sund. Filius Civis. 14 annorum. Inditus die 14 Februarii.

Henric Roos. Filius Civis. Natus 1765. Inscriptue die 14 Februarii.

Johan Sandelius. Filius Aditui Cortanensii in Lapo. Natus 1760 in Aprili. Insertus die 25 Februarii.

Gabriel Andelin. Filius Civis. Natus 1762. Inditus die 2 Martii.

Andreas Andelin. Filius Civis. 9 annorum. Inscriptus eodem die.

Abrahamus Limming. Filius Civis. Natus 1761. Insertus die 10 Martii.

Johannes Böös. Filius Rustici in Jepo. Natus 1759. Insertus die 13 Martii.

Ericus Ranck. Filius Civis. Natus 1765. Insertus die 18 Aprili.


Intervallo Autumnali

Johannes Vijk. Filius Civis. 8 annorum. Inscriptus die 5 Septembrii.

 

 

Intervallo Wernali

Margareta Bäck. Filia Rustici in Kyrcoby. Nata 1762. Inscripta die 9 Aprilii.

Catharina Henrici Jungar. Filia Rustici in Jepo. 12 annorum. Indita die 12 martii.

Maria Christina Åberg. Filia Artifiris. Nata 1762. Inscripta die 13 Martii.

Anna Johannis Yenberg. Filia Rustici. 9 annorum. Inserta eodem die.


Intervallo Autumnali

Catharina Viik. Filia Civis. Nata 1767. Indita die 5 Septembris.

 
1775
 
 

Intervallo Vernali

Elias Mirsvell. Filius Rustici. Natus 1763. Insertus die 9 Februarii.

Ericus Aulin. Filius Civis. 8 annorum. Inscriptus die 17 Februarii.

Ericus Åberg. Filius Corie?ii. Natus 1766. Insertus die 18 Februarii.

Johannes Sompell. Filius Rustici in Lapo. Natus 1766. Inditus die 23 Februarii.

Johannes Brax. Filius Civis. 9 annorum. Insertus die 24 Martii.

Johannes Ernestus Brunberg. Filius Opisicis Ferrarii. Natus 1766. Inditus die 24 aprili.

Ericus Brunberg. Filius Opisicis Ferrarii. 7 annorum. Inditus eodem die.

Mathias Johanis Hannelius. Filius Rustici. Natus 1759. Inscriptus die 29 aprilii.

Johannes Hannelius. Filius Rustici. 13 annorum. Insertus eodem die.


Intervallo Autumnali

Andreas Kempe. Filius Senatoris Nycarlebyensis. Inscriptus die 10 Octobris.

Israel Kempe. Filius Senatoris. Natus 1 Januarii 1766. Insertus die 10 Octobri.

Christianus Reinholdus Backman. Filius Secretarii. Natus 10 Maji 1764. Insertus die 10 Octobri.

Samuel Calamnius. Filius Mercatoris. Natus 19 jan. 1767. Insertus die 10 Octobris.

Petrus Juthe. Filius Mercatoris. Natus 28 Martii 1765. Insertus die 20 Octobris.

Jacobus Erici Aulin. Filius Mercatoris. 6 annorum. Inscriptus die 25 Octobris.

Laurentius Johannes Strömmer. Korsholmensis. 12 annorum. Inscriptus die 16 Novembris.

Olaus Strömmer. Korsholmensis. 11 annorum. Edem die Insertus.

Jonas Strömmer. Korsholmensis. 7 annor. Edem die Inditus.

 

Intervallo Wernali

Helena Elisabetha Kempe. Filia Senatoris. Nata 11 Nov. 1767. Inscripta die 10 Octobris.

Anna Catharina Forsberg. Filia Mercatoris. Nata 5 Februari 1768. Inserta die 26 Octobris.

Brita Helena Juthe. Filia Mercatoris. Nata 9 Septembr 1766. Inscripta die 2 Novembris.


Interwallo Autumnali

Anna Maria Sund. Filia Civis. 9 annorum. Indita die 9 Februari.

Birgitta Helena Sund. Filia Civis. Nata 1768. Inserta die 26 Maji.

 

 


1776
 
 

Intervallo Vernali

Andreas Isac Remahl. Filius Studiosi. Natus die 30 Augusti anno 1763. Insertus 7 Febru.

Fredricus Stenman. Filius Sutoris. 13 annorum. Inscriptus 7 Februarii.

Olaus Hellman. Filius Civis. 11 annorum. Inscriptus die 7 Februarii.

Carolus Henricus. 8 annorum. Insertus die 7 Februarii.

Mathias Rönberg. Filius Fabri Lignarii. 8 annorum. Inscriptus die 7 februarii.

Johannes Fredricus Bergman. Filius Militis. 11 annorum. Inscriptus die 19 Martii.

Petrus Johansson. Filius Kustici Nycarlebyensis. 11 annorum. Inscriptus die 9 Septembris.

Carolus Fredricus Nordling. Filius Edici Civilatis Nycarlebyensis. Natus 1767. Insertus die 9 Septembr.

Johannes Jacobi Bäck. Filius Rustici Economii Templi. 11 annorum. Inscriptus die 24 Septembris.

Johannes Michelsson. Filius Rustici Nycarlebyensis. 8 annor. Inscriptus die 24 Septembris.

Andreas Danielis. Filius Rustici Villa Carby. 9 annor. Inscriptus die 13 Novembris.

 

Intervallo Wernali

Barbro Hellman. Filia Piscatoris. 11 annor. Inserta die 7 Februarii.

Helena Maria Liljeroth. Filia Civis. 10 annorum. Albo inscripta die 7 Februarii.

Anna Christina Hellman. Filia Civis. 10 annorum. Inscripta die 7 Februarii.

Catharina Margareta Sundman. Filia Sartoris. 10 annor. Inscripta die 7 Februarii.

Catharina Backman. Filia Piscatoris. 9 annor. Inscripta die 7 Februarii.

Brita Maria Thilgren. Filia Pictoris. 10 annor. Inscripta die 10 Februarii.

Susanna Johanna Forssén. Filia Mercatoris. 12 annor. Inscripta die 13 Februarii.

Anna Susanna Aulin. Filia Mercatoris. Nata 1764 die 29 Julii. Inscripta die 4 Martii.

Maria Elisabetha Vidbom. Filia Civis. 10 annor. Inscripta die 4 Octobris.

 


Anno
1777
 
 

Henricus Ahlström. Filius Nautae. 9 annorum. Inscriptus die 10 Februarii.

Jacobus Hellström. Filius Civis. 8 ann. Inscriptus die 10 Februarii.

Samuel Kempe. Filius Senatoris Nycarlebyensis. Natus 8 Novembr 1771. Insertus die 10 Septembris.

Carolus Fredricus Åhman. Holmiensis. Natus 1761. Insertus die 3 Novembris.

Henricus Grönlund. Filius Civis. 7 annorum. Inscriptus die 18 Novembris.

 

Christina Enckel. Filia Sacellani in Cauhava. Inscripta die 7 Aprilis.

Margaretha Catharina Kempe. Filia Senatoris NyCarlebyensis. Inscripta die 24 Aprilis.

Helena Sundlin. Filia Civis. Inserta die 4 Septembris.

Anna Sophia Backman. Filia Secret. Supr. Jud. Reg. Aulicae. Inscripta die 13 Novembris.

 


Anno 1778
 
 

Jacobus Björckman. Filus Civis. 9 annorum. Inscriptus d. 13 Februarii.

Nicolaus Turdin. Filius Marcatoris. 14 annorum. Inscriptus d. 19 febr.

Johannes Ström. Filius Civis. 10 annorum. Inscriptus d. 19 Febr.

Mathias Reinholdus Friberg. Filius Civis. Inscriptus d. 16 Martii.

Johannes Henricus Forsberg. Filius Mercatoris. 9 annor. Inscriptus d. 3 Septembris.

Nicolaus Verfving. Filius Civis Nycarlebyensis. 8 annor. Inscriptus d. 5 Septembris.

Johannes Roos. Filius Civis Nykarlebyensis. 10 an. Inscriptus d. 14 Septembris.

Andreas Ahlström. Filius Nautae. 8 annorum. Inscriptus die 18 Septembris.

 

Hedvig Ulrica Forsberg. Filia Mercatoris NyCarlebyensis. Nata die 4 Novemb. 1770. Inscripta die 11 Februarii.

Maria Aulin. Filia Senatoris. Nata 10 Julii 1770. Albo indita die 11 Februarii.

Anna Maria Kempe. Filia Senatoris. Inscripta die 12 Februarii.

Maria Hellström. Filia Civis. Nata 1770. Inscripta die 13 Februarii.

Sara Magdalena Hytter. Filia (?) Acrarii. Nata 1770. Inscripta die 19 Februarii.

Anna Helena Lööf. Filia Practoris. Inscripta die 5 Martii.

Margaretha Krok. Filis Alditue NyCarlebyensis. Inscripta die 3 Septembr.

Brita Rudtzén. Filia Rustici in Jepo. Superiore. 10 annorum. Inscripta die 19 Octobris.

Anna Catharina Friberg. Filia Civis. 7 annor. Inscripta die 20 Octobris.

Eva Christina Carlberg. Filia Militis. Inscripta die 20 Octobris.

1779
 
 

Isaacus Andersson Broo. Filius Rustici et Assessoris judicii inseriosis Nycarlebyensis. 10 annorum. Inscriptus d. 25 Januarii.

Nicolaus Sund. Filius Sutoris. Inscriptus d. 5 Martii.

Ericus Mattsson Rundt. Filius Rustici Nycarlebyensis. 9 annorum. Inscriptus d. 15 Martii.

Johannes Henricus Gusén. Filus Sutoris. 9 annor. Inscriptus d. 1 Septembris.

Baniel Kempe. Filius Senatoris Nycarlebyensis. 6 annorum. Inscriptus d. 1 Septembr.

Carolus Brådd. Filius Mercatoris in GamlaCarleby. 12 annor. Inscriptus die 10 Novembr.

 

Beata Sophia Brinck. Filia Consulis NyCarlebyensis. 9 annor. Inscripta die 25 Februarii.

Maria Elisabeth Sundlin. Filia Civis. Inscripta die 25 Februarii.

Anna Christina Palmlöf. Filia Cherurgi Legionis. Nata die 26 Maji 1772. Inscripta die 1 Septembris.

Susanna Sophia Hellman. Filia Civis. 6 annor. Inscripta die 4 Septembris.

[Inf. 2007-10-20.]

 


1780
 
 

Abrahamus Michaelis Aulin. Filius Civis. 7 annorum. Inscriptus die 10 Februarii.

Johannes Jacobus Löfman. Filius Custodis Curiae Nycarlebyensis. Natus 1769. Inscriptus d. 14 Februarii.

Jacobus Back. Filius Civis. Natus 19.7.1768. Inscriptus d. 24 Februarii.

Jacobus Bäck. Filius Civis. 12 annor. Inscriptus d. 14 Aprilis.

Carolus Lindqvist. Filius Civis. 8 annor. Inscriptus die 5 Septembris.

Michael Wacklin. Gemelli Filii Civis. Nati 1770 d. 5 Septembris. Inscripti 5 Septembris.

Johannes Wacklin. Gemelli Filii Civis. Nati 1770 d. 5 Septembris. Inscripti 5 Septembris.

Johannes Petrus Ahlström. Filius Civis. 8 annor nat. Inscriptus d. 5 Septembris.

Mathias Kronholm. Filius Civis. 8 annor. Inscriptus d. 6 Septembris.

Ericus Erici Aulin. Filius Mercatoris. 6 annor. Inscriptus d. 19 Septembris.

 Catharina Paulin. Filia Civis. 10 annor. Inscripta die 22 Septembris.

Birgitta Paulin. Filia Civis. 6 annor. Inscripta die 22 Septembris.

 


1781
 
 

Johannes Jacobus Siöberg. Filius Molitoris Civit. 10 annor. Inscriptus d. 16 Februarii.

Samuel Lund. Filius Piscatoris. 13 annor. Inscriptus die 8 Martii.

Samuel Reinhold Turdin. Filius Mercatoris. 8 annor. Inscriptus d. 5 Septembris.

Hennricus Erici Kärr. Filius Rustici Kyrkobyensis. 11 annor. Inscriptus d. 10 Octobris.

Carl Magnus Östergård. Filius Gubernatoris Navis Mercatoriae Nycarlebyensis. 6 annor. Inscriptus d. 23 Octobris.

 Anna Elisabeth Häggroth. Filia Civis. 8 annor. Inscripta die 2 Martii.

Margaretha Enckell. Filia Sacellani in Cauhava. 11 annor. Inscripta die 3 Martii.

Anna Maria Siöberg. Filia Militaris. Inscripta die 18 Septembris.

 


1782
 
 

Kilian Nyberg. Filius Civis. 10 annor. Inscriptus d. 5 Martii.

Henricus Lund. Filius Piscatoris. Inscriptus d. 6 Martii.

Johannes Harberg. Filius Civis. 8 annor. Inscriptus d. 11 Septembris.

 Brita Elisabetha Åman. Filia Civis. 7 annor. Inscripta die 14 Februarii.

Catharina Elisabetha Siöberg. Filia Militaris. 7 annor. Inscripta die 5 Martii.

Maria Sophia Lööf. Filia (Teribal ?) Territorialis. 7 annor. Inscripta die 28 Maji.

Magdalena Malm. Filia Militis. Inscripta die 11 Septembris.

 


1783
 
 

Olaus Malm. Filius Militis. 9 annor. Inscriptus d. 12 Februarii.

[Inf. 2007-06-26.]

  
 


1784
 
 

Petrus Wacklin. Filius Nautae. 9 annor. Inscriptus d. 27 Februarii.

Jacobus Stenman. Filius Adatui in Härmä. Natus d. 12 Decembr 1772. Inscriptus d. 27 Martii.

Andreas Schoman. Filius restionis. 10 annor. Inscriptus die 17 Septembr.

Mathia Schoman. Filius restionis. 8 annor. Inscriptus d. 17 Septembr.

  
 


1785
 
 
  Maria Brita Högberg. Filia Sutoris. 7 annor. Inscripta die 18 Februarii.
 


1786
 
 

Andreas Grönberg. Filius Mercatoris. 13 annor. Inscriptus d. 7 Febru.

Johannes Grönberg. Filius Mercatoris. 10 annor. Inscriptus d. 7 Febru.

Carolus Grönlund. Orbus. 13 annor. Inscriptus d. 7 febru.

Isaacus Grönlund. Orbus. 11 annor. Inscriptus die. 7 febru.

 Helena Elisabetha Löfman. Filia Custodis Civitalis. 8 annor. Inscripta die 2 martii.
 


1787
 
 

Jacobus Johannes Garvolius. Filius Adjuncti Pastoris in Nykarlebyensis. 9 annor. Inscriptus d. 28 Febru.

Isaacus Sundberg. Filius Nauta. 8 annor. Inscriptus d. 13 Martii.

Nicolaus Broman. Filius Sutoris. 10 annor. Inscriptus d. 14 Martii.

Isaacus Granberg. Filius Civis. 10 an. Inscr. d. 15 Martii.

Jacobus Granberg. Filius Civis. 9 annor. Inscriptus die 15 Martii.

Johannes Turdin. Filius Mercatoris. 9 annor. Inscriptus d. 16 April.

Johannes Lindbom. Filius Sutoris. 9 annor. Inscriptus die 5 Septemb.

 Margaretha Christina Pentzin. Filia Piskatoris. 9 annor. Inscript. Die 13 Martii.

Helena Catharina Turdin. Filia Mercatoris. 10 annor. Inscripta die 16 Aprili.

 


1788
 
 

Jacobus Pentzin. Filius Piscatoris. Annor 13. Inscriptus d. 6 Febru.

Johannes Pentzin. Filius Piscatoris. Annor 15. Inscriptus d. 15 Febr.

Ericus Ahlström. Filius Nauta. 12 annor. Inscriptus d. 25 Febr.

Petrus Adolphus Henricsson. Filius Custodis Templi. 9 annor. Inscriptus d. 7 april.

 Margaretha Elisabetha Häggroth. Filia Civis. 9 annor. Inscripta die 6 Februarii.

Catharina Margaretha Lindbom. Filia Sartoris. 13 annor. Inscripta die 7 Februarii.

Margaretha Grönberg. Filia Marcatoris. Inscripta die 13 Octobris.

 


1789
 
 

Mathias Lind. Filius Civis. 11 annorum. Inscriptus d. 16 Febr.

Johannes Cronholm. Filius Civis. 9 annor. Inscriptus d. 26 Octobris.

 Maria Lovisa Gers. Filia Visitatoris. Inscripta die 14 Septembris.

Anna Frilund. Filia Lutoris Paroeica NyCarlebyensis. 12 annor. Inscripta die 26 Octobris.

 


1790
 
 

Anders Bäck. Filius Rustici. 13 annor. Inscriptus d. 10 Februarii.

Anders Ström. Filius Civis. 10 annor. Inscriptus d. 10 Februarii.

Johannes Schoman. Filius Ustionis. 10 annor. Inscriptus d. 11 Februarii.

Thomas Rolin. Filius Nauta. 10 annor. Inscriptus d. 26 Februarii.

Henricus Kempe. Filius Senatoris Nycarlebyensis. 13 annor. Inscriptus d. 12 Aprilis.

Gustavus Salin. Filius Militis.11 annor. Inscriptus d. 26 Aprilis.

Jacobus Lund. Filius Nauta. 12 annor. Inscriptus d. 26 Aprilis.

Fredricus Kempe. Filius Senatoris Civis. 8 annor. Inscriptus d. 18 Octobris.

 Maria Christina Grönberg. Filia Mercatoris. 9 annor. Inscripta die 10 Februarii.

Anna Catharina Höglund. Filia (?). 10 annor. Inscripta die 11 Februarii.

 1791
 
 
 

[Jag tyckte att det var lite märkligt att inga elever skrevs in, så jag kollade med Lars Pensar om han hade någon teori om vad det kunde bero på:

Ända från det att pedagogin grundades 1688 till år 1791 var sacellanen eller sockneadjunkten skyldig att undervisa i skolan i Nykarleby. Detta hindrade dock inte att flera präster efter det undervisade i pedagogin, innan de övergick till prästtjänst. Tydligen infann sig ett interregnum 1791 då skyldigheten att undervisa i pedagogin upphörde och innan man kunde engagera präster på frivillig bas att undervisa där.
     Annan orsak kan jag inte hitta, för att fängslande av de franska kungliga i Varennes kan ju inte ha haft nån inverkan på pedagogin i Nykarleby – skulle man tycka.]

 
 


1792
 
 

Pädagogus Joh. Gabr. Toppelius.
[Notera att matrikeln i och med lärarbytet är skriven både på latin och svenska.]

Ericus Stenbäck. Född d. 19 novemd. 1782. Inscrefs d. 20 Martii. Fadren Capellan I Härmä.

Johannes Hällman. Född d. 9 Januari 1784. Inscrefs d. 20 Martii. Fadren Borgare I Nycarleby.

Isaacus Wilhelm Lassander. Född d. 1 November 1780. Inscrefs d. 20 Martii. Fadren Guldsmed i Nycarleby.

Jacobus Nyberg. Född d. 14 November 1784. Inscrefs d. 20 Martii.

Nicolaus Olaus Sjöström. Född d. 8 Januarii 1782. Inscrefs d. 20 Martii. Fadren Handskmakare I Nycarleby.

Mathias Widlund. Född d. 13 Martii 1780. Inscrefs d. 20 Martii. Fader- och Moderlös. Fadren tidigare varit Tullskrivare.

Johannes Fredericus Gutsén. Fd. 18 September 1778. Inscrefs d. 20 Martii. Fadren Sjöman I Nycarleby.

Carolus Saarman. Född d. 13 December 1781. Inscrefs d. 21 Martii. Fsdren Sjöman I Nycarleby.

Andreas Östman. Född d. 30 December 1780. Inscrefs d. 21 Martii. Fadren Rustmästare.

Stephanus Withberg. Född d. 3 Augusti 1780. Inscrefs d. 22 Martii. Fadren Försvarskarl I Nycarleby.

Carl Fredrik Åberg. Född d. 6 October 1778. Inscrefs d. 26 Mart. Fadren Sjöman I Nycarleby.

Isaac Åberg. Brodren. Född d. 4 December 1781. Inscrefs d. 26 Martii.

Johan Henric Lind. Född d. 4 Januari 1777. Inscrefs d. 26 Mart. Fadren Sjöman I Nycarleby.

Eric Bredström. Född d. 1 Aprill 1782. Faderlös. Inscrefs d. 12 Aprill. Fadren varit Borgare i Nycarleby.

Johan Samuel Forseen. Född d. 18 Junii 1779. Inscrefs d. 12 Aprill. Nothus.

Wilhelm Östman. Född d. 25 December 1783. Inskrefs d. 9 September. Fadren Rustmästare.

Christian Johansson Jussila. Född d. 15 Februarii 1781. Inkrefs d. 16 October. Faderlös Bondeson från Munsala.

Anders Lundström. Född d. 17 Februari 1780. Inskrefs d. 29 October. Fadren varit Vargeringskarl, nu förrymd.

 Susanna Granberg. Född d. 24 Septemb. 1781. Inskrefs d. 20 Martii. Fadren Sjöman i Nykarleby, numera död.

Maria Christina Salin. Född d. 30 Maji 1781. Inskrefs d. 20 Martii. Fadren tillförordnad Tullskrifvare i NyCarleby, nu död.

Catharina Penzin. Född d. 19 Augusti 1793. Inskrefs d. 21 Martii. Fadren Borgare i NyCarleby, död.

Anna Vidbom. Född d. 3 September 1777. Inskrefs d. 21 Martii. Fadren Sjöman.

Anna Maria Lööf. Född d. 6 Martii 1783. Inskrefs d. 4 September. Fadren Varit Häradsskrifvare.

Anna Susanna Sahlbom. Född d. 6 Januari 1784. Inskrefs d. 4 September. Fadren Byggmästare.

Catharina Margaretha Löfman. Född d. 6 Maji 1782. Inskrefs d. 4 September. Fadren varit Stads betjent.

Anna Margaretha Sjöberg. Född d. 30 Julii 1781. Inskrefs d. 4 September. Fadren Borgare.

Maria Amalia Bergbom. Född d. 3 April 1780. Inskrefs d. 9 September. Fadren Cammarförvandt och Krono Behållningsman.

Brita Helena Schjoman. Född d. 20 Julii 1781. Inskrefs d. 3 October. Fadren Styrman.

Maria Elisabeth Juthe. Född d. 13 Januarii 1782. Inskrefs d. 15 October. Fadren Råd- och Handelsman.


 


1793
 
 

Johan Jacob Häggroth. Född d. 27 Junii 1782. Inscrefs d. 26 Februar. Fadren Tullskrifvare I Nykarleby.

Michael Cronholm. Född d. 12 October 1784. Inskrefs d. 26 Februarii. Fadren Fösvarskarl i Nykarleby.

Gustaf Mattsson Rundt. Född d. 21 April 1779. Inscrefs d. 26 Februarii. Fadren Bonde I Ytterjeppo By.

Anders Lööf. Född d. 20. 4. 1786. Inskrefs d. 3 September. Häradsskrifvareson. Fader- och Moderlös.

Jacob Isaacson Bäck. Född d. 23 Augusti 1779. Inscrefs d. 3 September. Fadren Bonde I Kyrkoby.

Carl Fredric Hällman. Född d. 3 Maji 1785. Inscrefs d. 29 September. Fadren Borgare I Nycarleby.

Johan Löfqvist. Född d. 30 October 1773. Inscrefs d. 7 November. Nothus.

 Margaretha Calamnius. Född d. 11 Februarii 1782. Inskrefs d. 26 Februarii. Faderlös.

Anna Christina Hallberg. Född d. 25 augusti 1782. Inskrefs d. 27 Februarii. Faderlös.

Britha Mathsdotter Nygård. Född d. 3 September 1783. Inskrefs d. 27 Februarii. Fadren Bonde.

Catharina Mathsdotter Nygård. Född d. 19 Aug. 1785. Inskrefs d. 27 Februarii.

Anna Margaretha Svahn. Född d. 27 februar. 1781. Inskrefs d. 4 martii. Fadren Slagtare.

Anna Christina Sundberg. Född d. 13 Januar. 1783. Inskrefs d. 11 Martii. Fadren Borgare.

Maria Hägglin. Född d. 28 September 1780. Inskrefs d. 11 Martii. Fadren Sjöman.

Anna Sophia Åman. Född d. 18 Decemb. 1784. Inskrefs d. 20 martii. Faderlös.

Brita Maria Gustafdotter. Född d. 21 Septemb. 1784. Inskrefs d. 10 September. Fadren Dreng.

Christina Sophia Waklin. Född d. 6 Martii 1783. Inskrefs d. 14 October.

Anna Helena Waklin. Född d. 11 April 1786. Inskrefs d. 14 October.

Catharina Michelsdotter Wendelin. Född d. 6 December 1780. Inskrefs d. 14 October. Faderlös.

 


1794
 
 

Carl Eric Harjulin. Född d. 3 Martii 1777. Inskrefs d. 4 Martii. Faderlös.

David Henricsson Harald. Född d. 31 Martii 1786. Inskrefs d. 10 Martii. Fadren Bonde i Kyrkobyn.

Anders Jacobsson Dalabacka. Född d. 11 Maji 1783. Inskrefs d. 17 Martii. Fadren Nybyggare i Kofvijoki.

Carl Gustaf Winstén. Född d. 25 Augustii 1786. Inskrefs d. 2 September. Fadren Styrman.

Carl Gustaf Lasander. Född d. 7 april 1784. Inskrefs d. 2 September. Fadren Guldsmed.

Carl Joha Enegrén. Född d. 7 Mars 1782. Inskrefs d. 4 September. Fadren Magazinsförvaltare.

Gustaf Adolph Enegrén. Brodern. Född d. 10 aug. 1784. Inskrefs d. 4 September.

Carl Johansson Nybom. Född d. 19 November 1780. Inskrefs d. 4 September. Soldatson. Faderlös och utfattig.

Jacob Sjöberg. Född d. 13 Maji 1783. Inskrefs d. 9 September. Fadren Borgare.

Johan Tasanen. Född d. 20 Junii 1783. Inskrefs d. 9 September. Faderlös. Modren Tjänstepiga.

 Brita Catharina Bäck. Född d. 21 October 1788. Inskrefs d. 2 September. Fadren Skräddare I Kimo.

Hedvig Åman. Född d. 12 Junii 1788. Inskrefs d. 20 October. Fadrelös, utfattig.

 


1795
 
 

Hinric Thomasson Saarman. Född d. 29.7.1786. Fadren Sjöman. Inskrefs d. 10 Martii.

Hinric Willman. Född d. 31 Julii 1784. Inskrefs d. 10 Martii. Fadren Soldat i Soklot.

Jacob Isaaci Weurgrén. Född d. 12 Sept. 1785. Inskrefs d. 11 Martii. Fadren Sjöman.

Maths Andersson Knuts. Född d. 29 Dec. 1785. Inskrefs d. 16 Martii. Fadren Bonde i Ytterjepo.

Abraham Ervast. Född d. 19 Aug. 1782. Inskrefs d. 15 April. Fadren afsigkommen handl i Brahestad.

Simon Johansson Bäck. Föd d. 20 April 1783. Inskrefs den 17 September.

Thomas Johansson Bäck. Broder. Född d. 4 April 1786. Inskrefs den 17 September. Fadren varit förr Bonde I Kyrkobyn, men är nu vagabond. Modren i största fattigdom.

[Faderns död.]

Isaac Sigfridsson Wiklin. Född d. 23 Aug. 1786. Inskrefs den 21 September. Fadren Mjölnare.

Fredric Johansson Ahlström. Född den 28 Nov. 1786. Inskrefs den 29 September. Fadren Styrman I Nycarleby.

Abraham Danielsson Gröt. Född d. 19 Jan. 1788. Inskrefs den 12 October. Fadren Bonde i Öfverjepo.

Isaac Johansson Sandås. Född d. 28 April 1782. Inskrefs den 26 October. Fadren Bonde i Pensala.

 Anna Catharina Nordling. Född d. 6 Dec. 1780. Inskrefs d. 10 martii. Fadre och Moderlös, utfattig.

Helena Adami Saarman. Född d. 13 Nov. 1780. Inskrefs d. 10 Martii. Fadrelös, utfattig.

Eva Elisabeth Cederberg. Född d. 8 Sept. 1785. Inskrefs d. 23 Martii. Fadren Färgare.

Catharina Margaretha Cederberg. Född d. 15 Oct 1786. Inskrefs d. 23 Martii.

Maria Christina Lindström. Född d. 6 oct. 1785. Inskrefs d. 15 September. Fadren sjöman, död.

Susanna Elisabeth Schioman. Född d. 12 Apr. 1788. Inskrefs d. 15 September. Fadren Repslagare.

Catharina Törnblom. Född d. 25 Novemb. 1786. Inskrefs d. 15 September. Fadren Borgare.

Anna Elisabeth Hägglin. Född d. 30 November 1787. Inskrefs d. 15 September. Fadren Borgare.

Anna Catharina Juthe. Född d. 24 Mart. 1786. Inskrefs d. 16 September. Fadren Råd- och Handelsman.

Anna Elisabeth Salin. Född d. 18 Junii 1786. Inskrefs d. 16 September. Faderlös, utfattig.

Susanna Elisabeth Lund. Född d. 6 Maji 1786. Inskrefs d. 17 September. Faderlös.

Catharina Mattsdotter Wisst. Född d. 28 Junii 1783. Inskrefs d. 15 October. Fadren Torpare i Kyrkby, fattig.

 


1796
 
 

Eric Johan Hedberg. Född d. 6 April 1781. Inskrefs d. 2 Februarii.

Elias Reinholdt Hedberg. Broder. Född d. 18 Julii 1784. Inskrefs d. 2 Februarii. Fadren [Fredric Hedberg] förr Capellan i Wihandi af Salo Socken, numera död.

Johan Liljeroth. Född d. 29 December 1786. Inskrefs den 2 Februarii. Faderlös.

Johan Backlin. Född d. 7 November 1784. Inskrefs d. 2 Februarii.

Eric Backlin. Broder. Född d. 19 April 1787. Inskrefs d. 2 Februarii. Fadren Sjöman.

Gustaf Backman. Född d. 17 Aug. 1787. Inskrefs den 2 Februarii. Fadren Mårten Högbacka Dreng i Kyrkoby.

Joseph Cuhlberg. Född d. [ej antecknat]. Inskrefs den 11 Februarii. Fadren förr Cap. i Åravais, nu mera död.

Anders Hytter. Född d. 12 Martii 1788. Inskrfs d. 15 Februarii. Fadren Bagare.

Lars Kihlgren. Född d. 27 Aug. 1789. Inskrefs d. 15 Februarii. Fadren Apothekare.

Jöran Gabriel Mathesius. Född d. 24 April 1788. Inskrefs d. 19 Februarii. Fadren Capellan i Pedersöre.

Anders Ahlqvist. Född d. 24 December 1786. Inskrefs d. 2 Februarii. Fadren förr Besökare, nu mera död.

Carl Gustaf Juthe. Född d. 5 Junii 1789. Inskrefs d. 6 September. Fadren Råd- och Handelsman.

Johan Petter Svahn. Född d. 14 October 1786. Inskrefs d. 7 September. Fadren Slagtare.

Johan Samuel Erici Aulin. Född d. 6 Mart. 1790. Inskrefs d. 8 September. Fadren blind och af sig kommen Handelsman.

Jonas Johansson Nybom. Född d. 31 mart. 1786. Inskrefs d. 22 September. Faderlös, utfattig.

 Maria Margaretha Hällman. Född d. 21 Augusti 1787. Inskrefs d. 2 Februarii. Fadren Styrman.

Anna Johanna Gadd. Född d. 4 Maji 1787. Inskrefs d. 15 februarii. Fadren Häradshövding i Etseri.

Maria Christina Johansdotter Ruotsinkoski. Född d. 8 October 1787. Inskrefs d. 7 November. Fadren Bonde i Öfverjepo by.

Maria Johansdotter Jungar. Född d. 1 November 1781. Inskrefs d. 14 November. Faderlös och utfattig ifrån Öfverjepo.

 


1797
 
 

Carl Gustaf Sundell. Född d. [ej antecknat]. Inskrefs d. 28 Februarii. Fadren Färgare i Kaskön.

Philip Anton Boevie. Född d. 17 November 1786. Inskrefs d. 10 martii. Fadren Brännmästare i Brahestad.

[Brännmästare: person som förestår bränningen vid tegelbruk l. dyl., föreståndare för brännvinsbränneri, brännvinsbrännare eller person som är anställd för att utföra brännmärkning af boskapsdjur vid premieringsmöten o. d. enl. SAOB]

Jacob Andersson Knuts. Född d. 24 Julii 1782. Inskrfs d. 17 Martii. Fadren Bonde i Ytterjepo By.

Johan Petter Pehrsson Styrman. Född d. 22 September 1783. Inskrefs d. 20 Martii. Fadren Bonde I Karby.

Johan Åberg. Född d. 22 Junii 1785. Inskrefs d. 24 April. Sjömansson.

Johan Eric Glansk. Född d. 21 Aug. 1791. Inskrefs d. 5 September. Fadren Handlande.

Isaac Lindqvist. Född d. 8 Febr. 1788. Inskrefs 5 September. Fadren Handlande.

Jacob Gustafsson Höglin. Född d. 4 Junii 1788. Inskrefs d. 11 September. Modren fattig Soldate Enka i Kofvijoki By.

Johan Walgrén. Född d. 7 April 1788. Inskrefs den 18 October. Faderlös och utfattig.

Johan Salinius. Född d. 10 Augusti 1788. Inskrefs den 10 October. Fadren Trumslagare.

Johan Lund. Född d. [ej antecknat]. Inskrefs den 6 November. Fadren död, modren Barnmorska.

 Christina Brita Sarman. Född d. 19 November 1789. Inskrefs d. 28 Februarii. Fadren Sjöman.

Anna Christina Weurgren. Född d. 31 Januari 1789. Inskrefs d. 7 Martii. Fadren Sjöman.

Brita Helena Hällman. Född d. 4 Februari 1890. Inskrefs d. 29 Martii. Fadren död.

Anna Brita Åberg. Född d. 9 Maji 1788. Inskrefs d. 24 April. Fadren död.

Anna Magdalena Kihlgren. Född d. 15 April 1792. Inskrefs d. 7 September. Fadren Apothekare I Nykarleby.

Christina Elisabeth Hällström. Född d. 11 November 1783. Inskrefs d. 25 October. Fadren Sjöman, bor i Safvolax.

Christina Elisabeth Backman. Född d. 24 Junii 1792. Inskrefs d. 30 October. Fadren Handlande.

 


1798
 
 

Anders Caroli Schytén. Född d. 23 Sept. 1790. Inskrefs d. 13 Februarii. Fadren Borgare.

Johan Eric Sarlin. Född d. 15 Junii 1790. Inskrefs d. 13 Februarii. Fadren Sjöman.

Johan Petter Björkman. Född d. 3 Aug. 1787. Inskrefs d. 13 Februarii. Fadren Skomakare, utfattig.

Joseph Calamnius. Född d. 8 Julii 1792. Inskrefs d. 13 Februarii. Fadren Råd- och Handelsman, död.

Nils Mathia Sund. Född d. 22 December 1789. Inskrefs d. 13 Februarii. Fadren Sjöman.

Gabriel Wilhelm Aspegren. Född d. 31 Januarii 1793. Inskrefs d. 13 Februarii. Fadren Fendrik.

Anders Mattsson Nybacka. Född d. 7 Mart. 1789. Inskrefs d. 14 Februarii. Fadren Landbonde.

Jacob Reinhold Löfman. Född d. 14 Aug. 1789. Inskrefs d. 27 Februarii. Fadren Stadsbetjent.

Nils Sahlbom. Född d. 1 Maji 1788. Inskrefs d. 20 Martii. Fadren Entrepreneur vid Trollhätte Slussbygge.

Magnus Gustaf Marin. Född d. 19 Sept. 1790. Inskrefs d. 4 September. Fadren Capitain.

Gustaf Adolph Lindqvist. Född d. 18 Mart. 1792. Inskrefs d. 4 Sept. Fadren Handlande.

Henric Sjöberg. Född d. 23 October 1791. Inskrefs d. 4 Sept. Fadren Joseph Sjöberg, Besökare.

Eric Johan Bäck. Född d. 15 Novemb. 1792. Inskrefs d. 5 September. Fadren Skräddare.

Gustaf Blomqvist. Född d. 19 Julii 1786. Inskrefs d. 4 October. Fadren värfd. Soldat i Sveaborg.

Utom desse äro på detta året 19 flickor inskrefne af hvilka 3 äro utfattige och 16 betalt den vanlga afgiften till Scholans Bibliotheq med 1 sh 6 rst hvardera. Som gör tillsammans 24 sh.

 Christina Hägglin. Född d. 12 Sept. 1790. Inskrefs d. 13 Februarii. Fadren Sjöman.

Susanna Elisabeth Nyström. Född d. 3 Maji 1786.

Anna Helena Nyström. Född d. 4 October 1789. Inskrefvos d. 13 Februarii. Fadren Borgare.

Brita Helena Johannis Schytén. Född d. 1790. Inskrefs d. 13 Februarii. Fadren Styrman.

Anna Christina Cederberg. Född d. 17 October 1790. Inskrefs d. 13 Februarii. Fadren Färgare, Handlande.

Margaretha Christina Calamnius. Född d. 9 Febr. 1790.

Catharina Sophia Calamnius. Född d. 3 Febr. Inskrefvos d. 13 Feruarii. Fadren Råd- och Handelsman, död.

Anna Maria Schioman. Född d. 13 April 1791. Inskrefs d. 13 Februarii. Fadren Repslagare.

Maria Elisabeth Roos. Född d. 31 December 1789. Inskrefs d. 13 Februarii. Fadren Sjöman.

Margaretha Elisabeth Björklund. Född d. 29 Maji 1792. Inskrefs d. 13 Februarii. Fadren Gullsmed.

Maria Elisabeth Hällman. Född d. 25 Mart. 1792. Inskrefs d. 13 Februarii. Fadren And. Hällman, Borgare.

Susanna Brita Häggroth. Född d. 10 December 1786. Unskrefs d. 15 Februarii. Fadren Tullskrifvare.

Elisabeth Regina Strömmer. Född i Dec. 1789. Inskrefs d. 18 Februarii. Fadren död, såsom Corpral.

Elisabeth Isaacsdotter Snåre. Född d. 13 Sept. 1786. Inskrefs d. 21 Februarii. Fadren Bonde i Storsocklot.

Margaretha Carolina Lindqvist. Född d. 6 Jan. 1790. Inskrefs d. 26 Februarii. Fadren Handelsman.

Anna Christina Paulin. Född d. 3 December 1789. Inskrefs d. 13 April. Stjuf Fadren C. Krook, Råd- och Handelsman.

Anna Maria Jöransdotter Frill. Född d. 3 Febr. 1789. Inskrefs d. 4 September. Fadren Torpare I Kyrkoby, fattig.

Catharina Margar. Lindström. Född d. 6 Sept. 1790. Inskrefs d. 4 Sept. Modren Sjömans Enka, fattig.

Anna Bredström. Född d. 3 Januarii 1791. Inskrefs d. 4 Sept. Modren Enka, utfattig.

 


1799
 
 

Johan Törnblom. Född d. 12 April 1791. Inskrefs d. 6 Martii. Fadren Krögare.

Johan Johansson Forsbom. Född d. 2 Aug. 1787. Inskrefs d. 6 Martii. Fadren Bond i Kyrkobyn.

Henric Carlsson Bäck. Född d. 15 Octob. 1787. Inskrefs d. 6 Martii. Fadren Landbonde på Scholmästare Hemmanet i Kyrkobyn.

Jacob Ericsson Mickelsbacka. Född d. 14 Jan. 1791. Inskrefs d. 6 Martii. Fadren Bonde i Kyrkobyn.

Abraham Björkman. Född d. 15 Dec. 1784. Inskrefs d. 8 Martii. Modren Enka efter Sjöman Abraham Björkman, utfattig.

Carl Gustaf Winqvist. Född d. 5 Dec. 1786. Inskrefs d. 9 Martii. Modren Anna Chatarina Brunberg, ogift. Utfattig.

Johan Fredric Sandström. Född d. 20 Aug. 1790. Inskrefs d. 11 Martii. Fadren Landbonde på Nygårds Hemman i Kyrkobyn.

Jacob Ahl. Född d. 14 Januarii 1786. Inskrefs d. 5 April. Modren Enka efter Trossdrengen Eric Ahl, utfattig.

Maths Larsson Pelkos. Född d. 13 Julii 1790. Inskrefs d. 26 April. Fadren Bonde i Kyrkobyn.

Johan Samuel Stenbäck. Född den 21 Augusti 1794. Inskrefs den 4 September. Fadren Sokneadjungt i NyCarleby.

Anders Gabriel Paulin. Född d. 16 Januarii 1792. Inskrefs d. 9 September. Fadren Johan Paulin sjöman.

Lars Anders Gustaf Söderhjelm. Född den 3 November 1790. Inskrefs den 7 October. Fadren Johan Otto Söderhjelm, Capitain vid Kongl. Österbottens Regemente, bor i Wasa.

Tillkommer för 7 flickor, af hvilka 2:ne äro utfattige och fem betalt den vanliga afgiften.

[Inf. 2007-08-12.]

 Christina Mathsdotter Hannula. Född d. 2 Nov. 1791. Inskrefs d. 6 Martii. Fadren Maths Eriksson, bebor nu en del af Frill hemman i Kyrkobyn.

Anna Margaretha Lind. Född d. 16 December 1791. Inskrefs d. 6 Martii. Fadren Krögare.

Brita Elisabeth Björkman. Född d. 13 Junii 1790. Inskrefs d. 6 Martii. Modren Skomakare Enka, utfattig.

Maria Jacobsdotter Fri. Född d. (?) 1785. Inskrefs d. 6 Martii. Fadren Soldat i Öfverjepo, utfattig och ledig.

Brita Maria Björkman. Född d. 2 Aug. 1789. Inskrefs d. 14 Martii. Fadren Kopparslagare.

Maria Christina Svan. Född d. 2 Mart. 1791. Inskrefs d. 4 September. Fadren Slagtare.

Helena Elisabeth Weurgrén. Född d. 12 Sept. 1791. Inskrefs d. 4 September. Modren Styrman Enka.

[Inf. 2007-10-23.]

 

 


1800
 

 

Johan Israel Hallberg. Född den 19 Julii 1789. Inskrefs den 12 Februarii. Fadren Sjöman.

Maths Mathsson Nygård. Född d. 5 Nov. 1791. Inskrefs den. 12 Februarii. Fadren Bonde i Kyrkobyn.

Eric Mickelsson Böös. Född d. 22 Martii 1790. Inskrefs den 22 Februarii. Modren Sytn Enka i Överjepo.

Anders Christian Gadd. Född 1792. Inskrefs d. 10 Martii. Fadren Häradshöfdinge i Östra Häradet af Wasa län.

Johan Dahlgren. Född d. 23 April 1789. Inskrefs d. 10 September. Fadren Johan Krigsman, afskedad Soldat och Brandvagt i NyCarleby.

Tillkommer för 3 flickor, af hvilka en utfattig befriats och Tvänne betalt den valiga afgiften.

 Anna Helena Sund. Född d. 20 Februarii 1792. Inskrefs d. 12 Februarii. Fadren Matts Sund, Sjöman.

Anna Beata Marin. Född d. 25 Nov. 1792. Inskrefs d. 3 Martii. Fadren Styrman, fattig.

Catharina Elisabeth Wijk. Född d. 3 Jan. 1792. Inskrefs d. 10 September. Fadren Sjöman.Inskrefne Gossar År 1801

Maths Mathsson Nybacka. Född d. 19 Julii 1791. Inskrefs den 19 Februarii. Fadren Landbonde i Kyrkobyn.

Jonas Högström. Född d. 4 Aug. 1792. Inskrefs d. 17 Mart. Fadren Bonde på Mäenpää Hemman i Lappo Sokn och Härmä Capell.

Anders Johannis Liljeros. Född d. 1 Januarii 1792. Inskrefs d. 30 Mart. Fadren Bokbindare Gesäll, död i Petersburg. Modren utfattig.

Carl Johan Dahn. Född d. 3 Maji 1790. Inskrefs den 28 Maji. Landtmätare son. Modren gift med Länsman Yrman i Kronoby.

Samuel Henric Sahlbom. Född d. 15 Januarii 1795. Inskrefs den 28 Maji. Modren Trollhätte Slussbyggmästare Enka.

Fredric Schön. Född d. 12 Augusti 1792. Inskrefs d. 28 Maji. Modren Tjenstepiga, fattig.

Gustaf Gustafsson Nygård. Född d. 16 Junii 1793. Inskrefs den 9 Septemb. Fadren Bonde i Kyrkobyn.

Eric Brunberg. Född d. 18 Augusti 1793. Inskrefs den 9 Septemb. Fadren Sjöman.

Petter Herman Bäck. Född d. 5 Aug. 1794. Inskrefs den 9 September. Fadren Skräddare.

Nils Lind. Född den 12 Martii 1793. Inskrefs den 9 September. Fadren Sjöman.

Anders Svan. Född den 26 April 1794. Inskrefs den 9 September. Fadren Slagtare.

Daniel Mathsson Rundt. Född d. 22 Nov. 1793. Inskrefs den 28 September. Fadren Bonde i Ytterjepo.

Eric Isaacsson Skrifvar. Född den 29 Jan. 1793. Inskrefs den 16 November. Fadren Bonde i Wexala.

Tillkommer för 12 flickor, af hvilka en utfattig befriats och 11 betalt den valiga afgiften.

 

 

Inskrefne Flickor 1801

Maria Mattsdotter Nybacka. Född d. 19 Nov. 1792. Inskrefs d. 13 Februarii. Fadren Landbonde.

Christina Elisabeth Enberg. Född d. 19 April 1793. Inskrefs d. 4 Mart. Fadren Skomakare.

Brita Maria Backlin. Född d. 15 Octob. 1791. Inskrefs d. 19 Februarii. Fadren Arbetskarl.

Catharina Margaretha Kihlgren. Född d. 27 Octob. 1794. Inskrefs d. 26 Martii. Modren Apothekare Enka.

Helena Sophia Juthe. Född d. 18 Junii 1794. Inskrefs d. 14 April. Modren Rådmans Enka.

Anna Elisabeth Ericsdotter. Född d. 15 April 1794. Inskrefs d. 20 Maji. Stjuf Fadren vice Kyrkvärden Eric Mickelsbacka i Kyrkobyn.

Maria Catharina Björklund. Född d. 12 Sept. 1794. Inskrefs d. 9 Sept. Fadren Guldsmed.

Susanna Elisabeth Mattsdotter Mickelsbacka. Född d. 6 Sept. 1793. Inskrefs d. 9 Sept. Fadren Bonde i Kyrkobyn.

Sara Christina Marin. Född d. 23 October 1794. Inskrefs d. 9 September. Fadren Styrman, fattig.

Maria Catharina Garvolius. Född d. 8 Februarii 1790. Inskrefs d. 24 September. Modren Caplans Enka I Alavo.

Maria Catharina Häggström. Född d. 31 Augusti 1793.

Anna Magdalena Häggström. Född d. 18 Nov. 1794. Inskrefvos d. 8 October. Fadren Garfvare.

 

 


1802

 


Johan Mathsson Isakas
. Född d. 11 Junii 1791. Inskrefs den 17 Februarii. Fadren Bonde i Kyrkobyn.

Johan Petter Broman. Född d. 20 Januar. 1793. Inskrefs den 17 Februarii. Fadren Sjöman.

Henric Sund. Född d. 9 October 1794. Inskrefs den 17 Februarii. Fadren Sjöman.

Anders Mathsson Nygård. Född d. 23 Dec. 1793. Inskrefs den 17 Januarii. Fadren Bonde i Kyrkobyn.

Jacob Jacobsson Harald. Född d. 19 October 1789. Inskrefs den 22 Februarii. Fadren Bonde i StorSoklot.

Carl Jacobsson Harald. Född d. 6 October 1793. Inskrefs den 22 Februarii. Fadren Bonde i StorSoklot.

Johan mathsson Nybacka. Född d. 10 maj 1794. Inskrefs den 8 September. Fadren Landbonde i Kyrkobyn.

Jacob Mathsson Mickelsbacka. Född d. 24.9.1795. Inskrefs den 8 September. Fadren Bonde i Kyrkobyn.

Tillkommer för 6 flickor, af hvilka en utfattig befriats och 5 betalt den vanliga afgiften.

 


Catharina Christina Gustafsdotter Nygård. Född d. 13 Mart. 1791. Inskrefs d. 17 Februarii. Fadren Bonde i Kyrkbyn.

Anna Christina Backlin. Född d. 24 Nov. 1793. Inskrefs d. 17 Februarii. Fadren Arbetskarl.

Maria Elisabeth Sundström. Född d. 10 Octob. 1794. Inskrefs d. 17 Februarii. Fadren Försvarskarl.

Anna Margareta Fri. Född d. (?) 1788. Inskrefs d. 17 Februarii. Fadren Soldat i Öfverjepo, utfattig.

Maria Margaretha Wijk. Född d. 27 Sept. 1794. Inskrefs d. 8 September. Fadren Sjöman i Nykarleby.

Anna Christina Stenman. Född d. 18 Sept. 1795. Inskrefs d. 8 September. Fadren Sjöman i Nykarleby.

Christina Brita Holmberg. Född 1794. Inskrefs d. 8 September. Modren Sjömans Enka, fattig.

 

 


1803

 

Mathias Sarlin. Född d. 20 Juni 1794. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren Sjöman.

Lars Cederberg. Född d. 21 September 1792. Inskrefs d. 31 Augusti. Fadren Färgare och Handelsman.

Carl Jakob Aspegren. Född d. 16 September 1796. Inskrefs d. 31 Augusti. Fadren afsk. Fänrik och Landsfiskal.

Johan Blidman. Född d. 11 Augusti 1797. Inskrefs d. 12 September. Fader- och Moderlös.

Tillkommer för 4 flickor som detta år blifvit inskrifna.

 


Maria Calamnius. Född d. 10 Sept. 1794. Inskrefs d. 17 Februari. Fadren död, varit Råd- och Handelsman i Nykarleby, Stjuffadren Joh. Turdin, Handlande.

Maria Helena Cederberg. Född d. 16 Julii 1795. Inskrefs d. 31 Augusti. Fadren Färgare och Handelsman.

Maria Catharina Willman. Född d. 3 Dec. 1794. Inskrefs d. 31 Augusti. Fadren Arbetskarl.

Helena Sophia Broman. Född d. 5 November 1795. Inskrefs d. 24 October. Fadren Borgare.

 

 


1804

 


Wilhelm Backman
. Född d. 10 Mars 1797. Inskrefs d. 16 Februari. Fadren f.d. Handlande.

Mathias Sund. Född d. 14 November 1797. Inskrefs d. 16 Februari. Fadren Sjöman.

Johan Petter Winstén. Född d. 24 Aug. 1794. Inskrefs d. 29 Augusti. Farden Kofferdi Styrman.

Johan Jacob Rönning. Född d. 21 Juli 1796. Inskrefs d. 29 Augusti. Fadren Sjöman.

Carl Johan Berger. Född d. 12 Juli 1796. Inskrefs d. 30 Augusti. Fadren död, varit Kaptén vid Armens Flotta.

Johan Henrik Svanström. Född d. 23 November 1784. Inskrefs d. 30 Augusti. Fadren Sjöman.

Carl Gustaf Cederman. Född d. 30 September 1797. Inskrefs d. 5 Sept. Fadren Exped. Befallningsman och Länsman.

Jacob Paulin. Född d. 9 Dec. 1796. Inskrefs d. 6 September. Fadren Borgare.

Carl Fredrik Petreji. Född d. 16 Januari 1795. Inskrefs d. 10 Sept. Nothus. Modren piga.

Carl Johan Bärlund. Född d. 17 November 1797. Inskrefs d. 1 October. Fadren Stadsnotarie.

Tillkommer för 5 flickor som detta år blifvit inskrifna.

 


Anna Catharina Lindbäck
. Född d. 20 Januari 1796. Inskrefs d. 16 Februari. Stjuffadren Arbetskarl.

Helena Elisabeth Hedman. Född d. 12 December 1795. Inskrefs d. 16 Februari. Fadren Sjöman.

Margaterha Helena Schytén. Född d. 12 Augusti 1794. Inskrefs d. 29 Augusti. Fadren Lots.

Anna Sophia Bäck. Född d. 5 Maji 1797. Inskrefs d. 29 Augusti. Fadren Skräddare.

Christina Elisabet Bärlund. Född d. 4 October 1796. Inskrefs d. 30 Augusti. Fadren Stads Notarie.

 

 


1805

 


Jakob Reinhold Backman
. Född d. 3 Mars 1796. Inskrefs d. 3 Mars. Fadren Arbetskarl.

Erik Willman. Född d. 26 April 1796. Inskrefs d. 6 Mars. Fadren Kyrkoväktare.

Herman Gabriel Astrén. Född d. 3 Augusti 1798. Inskrefs d. 28 Augusti. Fadren Kofferdi Skeppare.

Erik Johan Blom. Född d. 13 September 1797. Inskrefs d. 28 Augusti. Fadren Sjöman.

  
 

 


1806

 


Michael Sandström
. Född d. 28 October 1796. Inskrefs d. 12 Februari. Fadren Arbetskarl.

Johan Paulin. Född d. 28 Augusti 1798. Inskrefs d. 12 Februari. Fadren Sjöman.

Hans Henrik Garbén. Född d. 9 September 1798. Inskrefs d. 12 Februari. Fadren död, varit Sjöman.

Anders Häggström. Född d. 22 Juni 1798. Inskrefs d. 12 Februari. Fadren Garfvare.

Josef Lindqvist. Född d. 16 Augusti 1798. Inskrefs d. 20 Februari. Fadren af sig kommen handlande.

Anders Reinhold Liljeroth. Född d. 19 Augusti 1794. Inskrefs d. 28 Augusti. Fadren Magazins Förvaltare.

Gustaf Pettersson. Född d. [ej antecknat]. Inskrefs d. 18 September. Fadren [ingen anteckning].

 


Helena Elisabet Asplund. Född d. 10 November 1797. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren Sjöman.

Maria Christina Sarin. Född d. 18 September 1797. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren Arbetskarl.

Susanna Elisabet Broman. Född d. 21 Januari 1798. Inskrefs d. 7 Februari. Fadren Sjöman.

Anna Christina Hedman. Född d. 28 April 1798. Inskrefs d. 7 Februari. Fadren Sjöman.

Maria Catharina Harberg. Född d. 3 September 1795. Inskrefs d. 17 Februari. Fadren Sjöman.

Anna Helena Harberg. Född d. 30 Juli 1797. Inskrefs d. 17 Februari. Fadren Sjöman.

Maria Elisabet Limming. Född d. 29 Juni 1794, Inskrefs d. 3 September. Fadren Sjöman.

Susanna Sofia Paulin. Född d. 6 Februari 1799. Inskrefs d. 17 September. Fadren Borgare och Fiskare.

 


Nykarleby Pedagogi 1807—1858

 

 


1807

 


Carl Jakob Krook
. Född d. 20 Augusti 1797. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Råd- och Handelsman.

Mathias Sandström. Född d. 8 October 1798. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Arbetskarl.

Jakob Kaitfors. Född d. 13 November 1796. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Klockare.

Carl Lundqvist. Född 1795. Inskrefs d. 2 April. Fadren Sytningsman.

Carl Walin. Född d. 22 October 1799. Inskrefs d. 31 Augusti. Fadren Stads Betjent.

Jakob Svan. Född d. 12 December 1798. Inskrefs d. 31 Augusti. Fadren död, varit Slaktare.

Erik Gustaf Ljungeld. Född d. 14 November 1800. Inskrefs d. 31 Augusti. Fadren Sjöman.

Adolf Leonard Berger. Född d. 2 November 1799. Inskrefs d. 31 Augusti. Fadren död, varit Kaptén vid Armens Flotta.

Jakob Nybacka. Född d. 27 Mars 1796. Inskrefs d. 31 Augusti. Fadren Landbonde.

Erik Gustaf Nylund. Född d. 25 Juli 1801. Inskrefs d. 7 September. Fadren Sjöman.

Johan Henrik Boman. Född d. 9 September 1801. Inskrefs d. 9 September. Fadren Landbonde.

 


Anna Maria Backman
. Född d. 1 Augusti 1798. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Arbetskarl.

Anna Maria Broman. Född d. 27 Februari 1799. Inskrefs d. 23 Februari. Fadren Sjöman.

Maria Elisabet Blom. Född d. 9 Augusti 1799. Inskrefs d. 31 Augusti. Fadren Sjöman.

 

 


1808

 


Jakob Cederberg
. Född d. 20 Dec. 1797. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Färgare.

Johan Erik Enberg. Född d. 4 Juni 1799. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Skomakare.

Carl Ferdinand Lybeck. Född d. 30 Nov. 1797. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Stads Invånare.

Gustaf Henrik Goldback. Född d. 14 Dec. 1798. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Kopparslagare.

Mathias Mickelsbacka. Född d. 29 Juli 1799. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Bonde.

Carl Gustaf Cederberg. Född d. 17 Januari 1800. Inskrefs d. ?? Augusti. Fadren Färgare.

Johan Fredrik Astrén. Född d. 29 Mars 1801. Inskrefs d. ?? Augusti. Fadren Kofferdi Styrman.

 


Maria Helena Salin. Född d. 28 Jan. 1800. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Skomakare.

Brita Christina Sundström. Född d. 3 September 1797. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren Brandvakt.

Maria Margareta Eklund. Född d. 5 Mars 1800. Inskrefs d. 31 Augusti. Fadren Sjöman.

 

 


1809

 


Herman Anders Juthe. Född d. 18 Januari 1797. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren Råd- och Handelsman.

Hans Nybacka. Född d. 13 Mars 1799. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren död, varit Landbonde.

Carl Jakob Molander. Född d. 14 Januari 1801. Inskrefs d. 23 Februari. Fadren död, varit Organist.

Carl Gustaf Hällström. Född d. 4 October 1799. Inskrefs d. 6 April. Fadren Skomakare.

Anders Gustaf Rönning. Född d. 14 Juli 1799. Inskrefs d. 10 Augusti. Fadren Stads Invånare.

Lars Johan Åman. Född d. 6 April 1798. Inskrefs d. 7 September. Fadren död, varit Soldat.

Jonas Danielsson. Född d. 8 Mars 1801. Inskrefs d. 2 October. Fadren död, varit Länsman.

[Inf. 2007-08-23.]

 
Susanna Elisabet Garbén
. Född d. 24 Januari 1801. Inskrefs d. 30 Augusti. Fadren död, varit Sjöman.
 

 


1810

 


Mathias Elenius
. Född d. 28 April 1799. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren död, varit Kapellan i Nykarleby.

Josef Herkepeus. Född d. 9 November 1797. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren död, varit Landtmätare.

Nikolaus Herkepeus. Född d. 8 Maj 1800. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren död, varit Landtmätare.

Matthias Liljeroth. Född d. 25 Juni 1801. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren Kronobokhållare.

Daniel Bolin. Född d. 31 Oktober 1800. Inskrefs d. (?) Mars. Fadren död, varit Färgare.

Isac Elenius. Född d. 7 Juni 1801. Inskrefs d. 8 Mars. Fadren död, varit Kapellan i Nykarleby.

Johan Samuel Berg. Född d. 22 Dec. 1801. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren Glasmästare.

Nils Werfving. Född d. 2 Nov. 1803. Inskrefs d. 30 Augusti. Fadren Borgare.

Gustaf Elenius. Född d. 27 Augusti 1803. Inskrefs d. 3 September. Fadren död, varit Kapellan I Nykarleby.

Anders Sandström. Född d. 4 Nov. 1798 Inskrefs d. 4 September. Fadren Arbetskarl.

Carl Danielsson. Född d. 14 December 1802. Inskrefs d. 4 September. Fadren död, varit Länsman.

Georg Abram Eklund. Född d. 18 September 1802. Inskrefs d. 17 September. Fadren Sjöman.

Gustaf Wilhelm Sinman. Född d. 4 November 1802. Inskrefs d. 4 October. Fadren död, varit Sjöman.

 


Catharina Sofia Hällström. Född d. 11 September 1799. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren Skomakare.

Clara Fredrica Hällström. Född d. 16 Maj 1802. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren Skomakare.

Brita Christina Klift. Född d. 21 Augusti 1802. Inskrefs d. (?). Modren Piga.

 

 


1811

 


Henrik Nybacka
. Född d. 7 Mars 1802. Inskrefs d. (?) Februari. Fadren död, varit Landbonde.

Jakob Broo. Född d. 9 October 1800. Inskrefs d. 24 Augusti. Fadren Bonde.

Joha Jakob Fortell. Född d. 21 April 1798. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Bonde.

Johan Kärr. Född d. 17 Augusti 1798. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Bonde.

Carl Jakob Lindqvist. Född d. 9 April 1805. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Sjöman.

Petter Fredrik Krook. Född d. 22 September 1802. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren af sig kommen Handlande.

Hans Holmström. Född d. 29 September 1803. Inskrefs d. 4 September. Fadren Sjöman.

Petter Johan Klockars. Född d. 24 Januari 1799. Inskrefs d. 22 October. Fadren Bonde.

 


Anna Helena Kempe. Född d. 28 April 1803. Inskrefs d. 21 Februari. Fadren Råd- och Handelsman.

Anna Helena Backman. Född d. 27 September 1801. Inskrefs d. 10 October. Fadren af sig kommen Handlande.

 

 


1812

 


Johan Marcison
. Född d. 24 Marti 1801. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Torpare.

Gustaf Juselius. Född d. 28 December 1800. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren f.d. Brofogde

Gabriel Carlsson Nybacka. Född d. 26 Februari 1799. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Landbonde.

Fredrik Gollback. Född d. 1 Februari 1801. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Kopparslagare.

Johan Eric Sund. Född d. 2 October 1803 Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Sjöman.

Eric Staffansson. Född d. 28 December 1803. Inskrefs d. 3 Februari. Modren Piga.

Matts Hällman. Född d. 25 Juni 1802. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren f.d. Sjöman.

Johan Petter Långberg. Född d. 16 Marti 1803. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Skomakare.

Johan Sjöberg. Född d. 2 Maji 1803. Inskrefs d. 5 Februari. Modren Piga.

Johan Brunberg. Född d. 18 Januari 1801. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Fiskare.

Johan Fredrik Frill. Född d. 22 December 1799. Inskrefs d. 10 Februari. Fadren Bonde.

Jakob Johansson Wijk. Född d. 21 Juni 1801. Inskrefs d. 10 Februari. Fadren Bonde.

Matts Harald. Född d. 19 April 1801. Inskrefs d. 10 Februari. Fadren Bonde.

Johan Harberg. Född d. 29 Juli 1803. Inskrefs d. 10 Februari. Fadren f.d. Sjöman.

Matts Nybacka. Född d. 13 October 1800. Inskrefs d. 10 Februari. Fadren f.d. Bonde.

Johan Jakob Frill. Född d. 10 October 1801. Inskrefs d. 3 Marti. Fadren Bonde.

Matts Olof Salin. Född d. 20 Februari 1806. Inskrefs d. 20 Augusti. Fadren Skomakare.

Carl Eric Wahlberg. Född d. 27 October 1804. Inskrefs d. 1 September. Fadren f.d. Hattmakare.

Adolf Fredric Schytén. Född d. 25 Marti 1800. Inskrefs d. 5 September. Modren Piga.

Isaak Een. Född d. 26 December 1804. Inskrefs d. 5 September. Fadren f.d. Bonde.

 


Anna Maria Blomqvist. Född d. 20 Mars 1801. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren f.d. Sjöman.

Anna Sanna Schoman. Född d. 4 September 1803. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Repslagare.

Brita Christina Damlin. Född d. 14 Januari 1804. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Borgare.

Maria Catharina Walin. Född d. 12 December 1801. Inskrefs d. 7 September. Fadren Tapetmålare.

Brita Sofia Molander. Född d. 5 April 1804. Inskrefs d. 7 September. Fadren f.d. Organist.

Brita Sofia Forsén. Född d. 14 Juli 1804. Inskrefs d. 7 September. Fadren Stads Betjent.

Sofia Elisabet Forsbeg. Född d. 11 December 1803. Inskrefs d, 9 September. Fadren f.d. Borgare.

 

 


1813

 


Johan Samuel Blomste
r. Född d. 21 Juli 1803. Inskrefs d. 10 Februari. Fadren f.d. Sjöman.

Josef Nygård. Född d. 19 Februari 1804. Inskrefs d. 10 Februari. Fadren f.d. Bonde.

Johan Samuel Asplund. Född d. 2 Augusti 1804. Inskrefs d. 13 Februari. Fadren f.d. Officer.

Otto Nyström. Född d. 1 Februari 1805. Inskrefs d. 16 Februari. Fadren Borgare.

Eric Mickelsbacka. Född d. 14 Juni 1804. Inskrefs d. 17 Februari. Fadren Bonde.

Eric Grötas. Född d. 17 November 1800. Inskrefs d. 3 April. Fadren Bonde.

Anders Nors. Född d. 21 October 1801. Inskrefs d. 4 April. Fadren Bonde.

Gustaf Wilhelm Turdin. Född d. 17 October 1805. Inskrefs d. 5 April. Fadren Rådman.

Johan Petter Högdahl. Född d. 20 November 1803. Inskrefs d. 9 September. Fadren Wacktmästare.

Anders Gustaf Högdahl. Född d. 3 Juli 1807. Inskrefs d. 9 September. Fadren Wacktmästare.

Henrik Bergh. Född d. 7 October 1803. Inskrefs d. 9 September. Fadren Glasmästare.

Johan Fredrik Cederqvist. Född d. 20 September 1800. Inskrefs d. 20 September. Modren Piga.

Hans Henrik Lingonblad. Född d. 11 December (?). Inskrefs d. 20 September. Fadren Skomakare.

 


Brita Caisa Långberg. Född d. 15 Maj 1801. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Skomakare.

Anna Helena Blom. Född d. 12 November 1803. Inskrefs d. 13 Februari. Fadren Sjöman.

Maria Catharina Juthe. Född d. 27 April 1805. Inskrefs d. 13 Februari. Fadren f.d. Handlande.

Greta Caisa Rönning. Född d. 20 April 1804. Inskrefs d. 6 Marti. Fadren Borgare.

Maria Sophia Eklund. Född d. 4 October 1803. Inskrefs d. 6 Marti. Fadren Sjöman.

Catharina Högbacka. Född d. 19 Januari 1802. Inskrefs d. 9 Marti. Fadren Bonde och Körkvärd.

Lena Sofia Wijk. Född d. 14 Juli 1803. Inskrefs d. 14 Marti. Fadren Fiskare.

Catharina Mickelsbacka. Född d. 20 April 1802. Inskrefs d. 10 Marti. Fadren Bonde.

Carolina Christina Hjelt. Född d. 29 Maji 1805. Inskrefs d. 10 Marti. Fadren Skräddare.

Gustafva Nordman. Född d. 23 Maji 1804. Inskrefs d. 10 Marti. Fadren f.d. Sjöman.

Christina Sofia Juthe. Född d. 25 September 1806. Inskrefs d. 6 September. Fadren f.d. Handlande.

Brita Sofia Lybäck. Född d. 13 April 1803. Inskrefs d. 6 September. Fadren f.d Stads Invånare.

 

 


1814

 


Johan Johnsson
. Född d. 5 November 1803. Inskrefs d. 14 Februari. Fadren Bonde.

Johan Nelson. Född d. 5 October 1798. Inskrefs d. 7 Marti. Fadren Bonde.

Erik Eriksson. Född d. 6 April 1802. Inskrefs d. 7 Marti. Fadren Bonde.

Henrik Löf. Född d. 11 Juni 1804. Inskrefs d. 7 Marti. Modren Piga.

Anders Carlberg. Född 1806. Inskrefs d. 7 September. Modren Piga.

Johan Wilhelm Forsberg. Född d. 13 Januari 1806. Inskrefs d. 27 September. Fadren f.d. Borgare.

Carl Gustaf Brunberg. Född d. 20 April 1803. Inskrefs d. 7 October. Fadren Sjöman.

Johan Backlund. Född d. 30 Juli 1801. Inskrefs d. 7 October. Fadren Brandvakt.

Gustaf Backlund. Född d. 30 September 1804. Inskrefs d. 7 October. Fadren Brandvakt.

Gustaf Broman. Född d. 12 December 1804. Inskrefs d. 7 October. Fadren f.d. Sjöman.

 


Catharina Helena Häggman. Född d. 18 Marti 1803. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren Kopparslagare.

Sofia Granberg. Född d. 13 Marti 1803. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren Borgare.

Catharina Werfving. Född d. 4 Januari 1807. Inskrefs d. 19 September. Fadren Borgare.

 

 


1815

 


Johan Henrik Forsén
. Född d. 24 September 1806. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren Stads Betjent.

Johan Henrik Nyberg. Född d. 24 October 1806. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren Sjöman.

Johan Isaksson Snåre. Född d. 18 October 1803. Inskrefs d. 5 Martii. Fadren Bonde.

Anders Andersson Juth. Född d. 30 Juni 1801. Inskrefs d. 5 Martii. Fadren f.d. Bonde.

Gustaf Dahllund. Född d. 26 November 1804. Inskrefs d. 5 Martii. Fadren f.d. Soldat.

Nils Isaksson Helsing. Född d. 16 September 1802. Inskrefs d. 16 Martii.Fadren Bonde.

Johan Isaksson Böös. Född d. 9 Augusti 1802. Inskrefs d. 17 Martii. Fadren Bonde.

Jakob Johansson Nyman. Född d. 18 September 1802. Inskrefs d. 15 Augusti. Fadren Mjölnare.

Johan Samuel Häggström. Född d. 9 September 1806. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Garfvare.

Carl Henelius. Född d. 26 December 1805. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Hattmakare.

Anders Eriksson Grötas. Född d. 3 Januari 1805. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Bonde.

Isak Johan Åberg. Född d. 9 Februari 1808. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Sjömsn.

Petter Olof Wahlberg. Född d. 31 Juli 1808. Inskrefs d. 23 September. Fadren Hattmakare.

 


Maria Sofia Pentzin. Född d. 27 Juli 1807. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren Styrman.

Anna Walin. Född d. 5 October 1804. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren f.d. Stads Betjent.

Lena Lisa Walin. Född d. 5 October 1804. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren f.d. Stads Betjent.

Anna Sanna Granberg. Född d. 24 Januari 1806. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren Sjöman.

Greta Christina Plym. Född d. 22 Juli 1805. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren f.d. Soldat.

Brita Maria Kjällman. Född d. 20 October 1804. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren f.d. Sjöman.

Brita Sofia Cederberg. Född d. 19 Januari 1804. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren f.d. Färgare.

Anna Gustava Långberg. Född d. 16 April 1805. Inskrefs d. 13 Februari. Fadren Skomakare.

Brita Svahnbäck. Född d. 27 November 1806. Inskrefs d. 13 Februari. Fadren Sjöman.

Helena Catharina Limming. Född d. 27 September 1800. Inskrefs d. 13 Februari. Fadren f.d. Sjöman.

Greta Sofia Hägglund. Född d. 19 October 1807. Inskrefs d. 13 Februari. Fadren Sjöman.

Maja Lovisa Häggman. Född d. 21 Januari 1806. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Kopparslagare.

 

 


1816

 


Anders Holmström
. Född d. (?). Inskrefs d. 17 April. Fadren Dräng.

Matts Björklund. Född d. 18 Maji 1808. Inskrefs d. 17 April. Fadren Landbonde.

Gustaf Johansson Högbacka. Född d. 30 Mars 1807. Inskrefs d. 11 Mars. Fadren Bonde.

Matts Boman. Född d. 28 September 1808. Inskrefs d. 17 April. Fadren Landbonde.

Eric Bro. Född d. 17 Maji 1804. Inskrefs d. 1 Maji. Fadren Bonde.

Matts Bergelin. Född 1803. Inskrefs d. 13 April. Fadren Landbonde, nu mera död.

Lars Drakabacka. Född d. 27 Augusti 1802. Inskrefs d. 13 April. Fadren Bonde.

Carl Bergelin. Född d. 20 Juli 1806. Inskrefs d. 13 April. Fadren Landbonde, nu mera död.

Petter Ekblad. Född d. 8 mars 1808. Inskrefs d. 7 Augusti. Fadren Arbetskarl.

Carl Gustaf Sundberg. Född d. 27 Augusti 1808. Inskrefs d. 3 October. Fadren Sjöman.

 


Anna Lisa Gullsten. Född d. 13 Januari 1807. Inskrefs d. 13 Februari. Fadren Murmästare.

Anna Högbacka. Född d. 13 Mars 1806. Inskrefs d. 11 Mars. Fadren Bonde.

Maria Forsberg. Född d. 7 Mars 1808. Inskrefs d. 7 April. Fadren Borgare, död.

Maja Greta Schythén. Född d. 9 Mars 1809. Inskrefs d. 28 Augusti. Fadren Sjöman.

Anna Maria Sand. Född d. 10 Februari 1804. Inskrefs d. 2 September. Fadren Arbetskarl.

Christina Fiken Kaitfors. Född d. 19 November 1804. Inskrefs d. 16 October. Fadren (?)
[I Hiski är hon antecknad som Stina Sophia och Fadren nämns som Klockare.]

 

 


1817

 


Anders Jacob Ahlqvist
. Född d. 7 Maji 1809. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Sjötulls Waktmästare, död.

Matts Mickelsson Alatalo. Född d. 11 Mars 1803. Inskrefs d. 7 Februari. Fadren Bonde.

Gustaf Stock. Född d. 30 Juni 1804. Inskrefs d. 10 Februari. Fadren Soldat, död.

Gabriel Österblad. Född d. 3 December 1808. Inskrefs d. 10 Februari. Fadren Sjöman.

Eric Gustaf Ållila. Född d. (?) 1806. Inskrefs d. 10 Februari. Fadren Bonde, död.

Anders Johan Hammarbäck. Född d. 31 Juli 1810. Inskrefs d. 24 April. Fadren Kopparslagare, död.

Carl Gustaf Svanström. Född d. 2 October 1809. Inskrefs d. 1 September. Fadren Lots.

Johan Svanström. Född d. 15 December 1810. Inskrefs d. 7 September. Fadren Lots.

Gustaf Björklund. Född d. 25 November 1805. Inskrefs d. 1 September. Fadren död.

Erik Johansson Puss fr. Munsala. Född d. 5 November 1808. Inskrefs d. 10 November. Fadren Bonde, död och Begrafven.

 


Lovisa Carolina Österlund. Född d. 5 Maji 1806. Inskrefs d. 5 Februari. Modren Piga.

Caisa Greta Sandström. Född d. 11 Februari 1809. Inskrefs d. 10 Februari. Fadren Sjöman.

Lena Sophia Rönning. Född d. 13 November 1809. Inskrefs d. 29 April. Fadren Sjöman.

Maria Helena Werfving. Född d. 30 October 1809. Inskrefs d. 1 September. Fadren Borgare.

Maria Wilhelmina Sjöman. Född d. 14 December 1809. Inskrefs d. 1 September. Fadren Repslagare.

Maria Amalia Wiklund. Född d. 13 Juli 1810. Inskrefs d. 1 September. Fadren Bagare.

Sophia Österblad. Född d. 14 Maji 1810. Inskrefs d. 1 September. Fadren Sjöman.

 

 


1818

 


(?) Lönn
. Född d. 13 Januari 1811. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren f.d. Brandvakt.

Carl Efraim Broman. Född d. 4 Mars 1805. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren f.d. Sjöman.

(?) Brunberg. Född d. 25 September 1810. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren f.d. Sjöman.

(?) Nyman. Född d. 21 April 1807. Inskrefs d. 12 Februari. Fadren Bonde.

(?) Bärkman. Född d. 16 September 1804. Inskrefs d. 12 Februari. Fadren Sjöman, död.

Carl Gustaf Schytén. Född d. 7 Januari 1811. Inskrefs d. 23 Februari. Fadren Sjöman.

Fredrik Mattsson Styrman. Född d. 21 September 1804. Inskrefs d. 28 Februari. Fadren Bonde, död.

Henrik Eriksson Bäck. Född d. 12 Maj 1806. Inskrefs d. 2 Mars. Fadren Bonde.

Jakob Mickelsson Björnila. Fr. Lillkyrå. Född d. 14 Juni 1807. Inskrefs d. 9 Mars. Fadren Bonde.

Carl Nöjman. Född d. 10 December 1803. Inskrefs d. 2 Maj.

 


Caisa Greta Asplund. Född d. 29 September 1810. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Sjöman.

Maja Caisa Eklund. Född d. 2 Februari 1809. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Sjöman.

Caisa Löf. Född d. 10 Juni 1806. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Inhysing, död.

Maja Caisa Ekblad. Född d. 6 Maji 1805. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Sjöman.

Greta Mickelsbacka. Född d. 20 Julii 1810. Inskrefs d. 15 Maji. Fadren är Bonde.

Brita Sophia Häggman. Född d. 24 Januari 1810. Inskrefs d. 1 September. Fadren fore detta Kopparslagare.

 

 

1819

 


Anders Svanbäck
. Född d. 26 October 1810. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren Arbetskarl.

Niklas Mathesius. Född d. 28 Maji 1810. Inskrefs d. 19 Februari. Fadren Präst.

[Inf. 2007-08-29.]

 


Anna Maria Nyberg
. Född d. 26 September 1810. Inskrefs d. 1 Mars. Fadren Sjöman.

Maria Longberg. Född d. 4 Mars 1809. Inskrefs d. 2 Martii. Fadren Skomakare.

Stina Lybeck. Född d. 26 September 1806. Inskrefs d. 3 Mars. Fadren Stads Innevånare.

[Inf. 2007-11-05.]

 


1820

 


Matts Österblad
. Född d. 9 Augusti 1812. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Sjöman.

Jakob Granberg. Född d. 12 April 1810. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren Mätare.

Erik Ersson Runt. Född d. 4 Januari 1806. Inskrefs d. 21 Februari. Fadren Bonde.

(?) Ersson Runt. Född d. 11 November 1810. Inskrefs d. 21 Februari. Fadren Bonde.

Henric Joseph Engström. Född d. 31 Januari 1812. Inskrefs d. 24 Februari. Fadren Tullförvaltare i Nykarleby.

Gustaf Erik Henelius. Född d. 24 Maj 1810. Inskrefs d. 23 April. Fadren Hattmakare

Mats Willman. Född d. 5 Februari 1811. Inskrefs d. 28 Augusti. Fadren Arbetskarl.

Matts Johansson Rundel. Född d. 24 Juli 1810. Inskrefs d. 30 Augusti. Fadren före detta Bonde.

Anders Gustafsson Runnt. Född d. 19 November 1810. Inskrefs d. 3 September. Fadren Bonde.

Per Jakobsson Måtar. Född d. 8 September 1808. Inskrefs d. 28 October. Fadren Bonde.

Jakob Simonsson Öfverlavast. Född d. 22 Juli 1807. Inskrefs d. 28 October. Fadren f.d. Bonde

 


(?) Gustafva Vörlin. Född d. 17 Augusti 1811. Inskrefs d. 24 Februari. Fadren Arbetskarl.

Christina Willman. Född d. 20 Augusti 1811. Inskrefs d. 26 Februari. Fadren Borgare.

Anna Elisabet Schythén. Född d. 8 October 1812. Inskrefs d. 28 Augusti. Fadren Borgare.

Gustafva Rönqvist. Född d. 11 Martii 1812. Inskrefs d. 28 Augusti. Fadren f.d. Organist.

Christina Albertina Schoman. Född d. 3 September 1812. Inskrefs d. 11 September. Fadren Repslagare.

 

 


1821

 


Fredrik Fredriksson
. Född d. 4 Martii 1813. Inskrefs d. 5 Februari.

Leander Carlsson Drakabacka. Född d. 24 October 1810. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Bonde.

Simon Erik Simonsson Walle. Född d. (?). Inskrefs d. 5 Februari. Fadren f.d. Bonde.

Anders Andersson Romar. Född d. (?) Inskrefs d. 11 Februari. Fadren Bonde.

Mats Christophersson. Född d. 6 Januari 1814. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Sjöman.

Fredrik Brenhålm. Född d. 14 December 1813. Inskrefs d. 24 Augusti. Fadren Färgare.

Robert Hjelt. Född d. 1 Augusti 1813. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Skräddare.

Johan Oskar Sjoman. Född d. 9 October 1813. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Sjökapten.

Johan Mattsson Mickelsbacka. Född d. 9 Maji 1814. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren f.d. Bonde.

Johan Fredrik Alström. Född d. 29 December 1813. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Sjöman.

Matts Mattsson Bro (Senior). Född d. 24 Augusti 1812. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Bonde.

Matts Mattsson Bro (Junior). Född d. 18 April 1813. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Bonde.

Magnus Walberg. Född d. 9 September 1813. Inskrefs d. 28 Augusti. Fadren Hattmakare.

Joseph Werving. Född d. 5 Maji 1814. Inskrefs d. 30 Augusti. Fadren Snickare.

 


Anna Elisabet Sundberg
. Född d. 11 Augusti 1809. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Sjöman.

Anna Lisa Långberg. Född d. 19 November 1811. Inskrefs d. 3 September. Fadren Skomakare

 

 


1822

 

Matts Gustafsson Broo. Född d. 16 Augusti 1811. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Bonde.

Gustaf Gustafsson Broo. Född d. 21 October 1813. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Bonde.

Carl Ernphrid Ahlqvist. Född d. 11 November 1811. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Skomakare.

Matts Backlund. Född d. 20 September 1812. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Sjöman.

Matts Nilsson Yrjäs. Född d. 22 Julii 1810. Inskrefs d. 11 Februari. Fadren Bonde.

Carl Gustaf Hildebrandt. Född d. 26 Juni 1812. Inskrefs d. 11 Februari. Fadren Påstmästare.

Fredrik Leonhard Hildebrandt. Född d. 24 Januari 1814. Inskrefs d. 11 Februari. Fadren Påstmästare.

Carl Ersson Bonäs. Född d. 3 October 1808. Inskrefs d. 11 Februari. Fadren död, varit Bondemåg.

Erik Ersson Ols. Född d. 12 Maji 1811. Inskrefs d. 11 Februari. Fadren Bonde.

Johan Jakob Eriksson Biggas. Född d. 3 September 1812. Inskrefs d. 4 Martii. Fadren Bonde.

Anders Jakobsson Pelkos. Född d. 8 Augusti 1813. Inskrefs d. 4 Martii. Fadren Bonde.

(?) Henriksson Päät. Född d. 13 Juli 1812. Inskrefs d. 18 Martii. Fadren Bonde.

(?) Israelsson Jutas. Född d. 23 Marti 1810. Inskrefs d. 26 Augusti. Fadren Bonde.

Gustaf Österblad. Född d. 29 September 1816. Inskrefs d. 26 Augusti. Fadren Sjöman.

Gustaf Bäck. Född d. 2 September 1814. Inskrefs d. 26 Augusti. Fadren Handlande.

Johan Abraham Björkman. Född d. 11 Januari 1814. Inskrefs d. 26 Augusti. Fadren f.d. Borgare.

 


Anna Lisa Carlsdotter Drakabacka. Född d. 11 October 1813. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Bonde.

Anna Mattsdotter Broo. Född d. 10 Augusti 1809. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Bonde.

 

 


1823

 


Carl Wilhelm Juthe
. Född d. 23 November 1811. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren f.d. Handlande.

Niklas Broman. Född d. 13 November 1806. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Borgare.

Jakob Jakobsson Bonäs. Född d. 25 October 1813. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Bonde.

Mats Johansson Ållant. Född d. 4 Septembre 184. Inskrefs d. 25 Februari. Fadren Bonde.

Erik Johansson Ållant. Född d. 30 October 1812. Inskrefs d. 25 Februari. Fadren Bonde.

Frans Julius Cederman. Född d. 12 April 1815. Inskrefs d. 11 April. Fadren Ländsman.

Carl Jakob Ahlström. Född d. 10 Januari 1815. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Sjöman.

Carl Gustaf Strömbäck. Född d. 12 Januari 1815. Inskrefs d. 25 Augusti. Oägta.

Johan Jakob Höglund. Född d. 4 September 1814. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Sjöman.

Johan Petter Winsten. Född d. (?) 1813. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Sjöman.

Johan Jakob Jakobsson. Född d. 16 Juni 1815. Inskrefs d. 1 September. Fadren Snickare.

Johan Kerrman. Född d. (?) 1816. Inskrefs d. 10 November. Fadren Kapten på Tulljakten.

 


Greta Sophia Willman
. Född d. 31 December 1815. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Sjöman.

Maria Caisa Svanström. Född d. 29 Januari 1816. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Bäckbrännare.

Anna Sophia Hjelt. Född d. 30 September 1815. Inskrefs d. 26 Augusti. Fadren Skräddare.

Matilda Elisabet Sjoman. Född d. 5 April 1816. Inskrefs d. 1 September. Fadren Repslagare.

 

 


1824

 


Erik Kojonen
. Född d. 1 Januari 1813. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren f.d. Bonde.

Johan Fredrik Eklund. Född d. 24 Augusti 1811. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren f.d. Sjöman.

Johan Fredrik Kempe. Född d. 13 Augusti 1815. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren Sjö Tulls Waktmästare

Leander Kempe. Född d. 30 April 1817. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren Sjö Tulls Waktmästare.

Joseph Backlin. Född d. 22 December 1815. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren f.d. Sjöman.

Isac Sundberg. Född d. 11 December 1810. Inskrefs d. 10 Februari. Fadren Sjöman.

Ernfred Nyberg. Född d. 15 Martii 1811. Inskrefs d. 10 Februari. Fadren Sjöman.

Daniel Höglund. Född d. 15 October 1813. Inskrefs d. 29 Martii. Fadren Bonde.

Robert Hedström. Född d. 12 December 1814. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Sjötullsvaktmästare.

Carl Renholdt Damlin. Född d. 12 December 1814. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Borgare.

Johan Nyman. Född d. 24 Juli 1812. Inskrefs d. 6 September. Fadren Mjölnare.

 


Matilda Christina Brenholm
. Född d. 10 Januari 1815. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren Färgare.

Maria Sophia Rönqvist. Född d. 22 April 1815. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren f.d. Organist.

Carolina Uldrika Sederberg. Född d. 24 Aprill 1815. Inskrefs d. 16 Februari. Fadren Färgare gesäll.

Anna Lovisa Nyström. Född d. (?) September 1814. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Borgare.

Albertina Nyström. Född d. (?). Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren f.d. Borgare.

(?) Beata Åkerblad. Född (?). Inskrefs d. 26 Augusti. Fadren Sjöman.

Albertina Långberg. Född d. 5 Juni 1814. Inskrefs d. 8 September. Fadren Skomakare.

 

 


1825

 


Johan Jantell
. Född d. 14 October 1815. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren f.d. Klockare.

Carl August Schioman. Född d. 12 April 1818. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Skeppare.

Johan Broman. Född d. 4 September 1815. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren Sjöman.

Carl Jakob Forsén. Född d. 14 Maji 1817. Inskrefs d. 14 Februari. Fadren före detta Stadsbetjänt.

(?) Hedman. Född d. (?). Inskrefs d. 14 Februari. Fadren f.d. Auskultand.

Jakob Andersson Yrjäs. Född d. 2 Januari 1814. Inskrefs d. 8 Martii. Fadren Bonde.

Axel Salin. Född d. 24 December 1816. Inskrefs d. 14 Aprill. Oägta.

Johan Gabriel Paulin. Född d. 7 Augusti 1817. Inskrefs d. 29 Augusti. Fadren Sjöman.

 


Christ. Amalia Schioman
. Född d. 9 Februari 1816. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Skeppare.

Christ. Johanna Rönqvist. Född d. 9 Jullii 1816. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren f.d. Orgellnist.

Cathar. Margareta Lasander. Född d. 14 April 1816. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Sjöman.

Anna Fredrika Svanström. Född d. 20 Augusti 1817. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Bäckbrännare.

Anna Charlotta Lind. Född d. 17 October 1817. Inskrefs d. 29 Augusti.

Anna Caisa Österblad. Född d. 5 December 1817. Inskrefs d. 30 Augusti. Fadren Sjöman.

 

 


1826

 


Matts Mattsson Björkman. Född d. 21 December 1812. Inskrefs d. 2 Februari. Fadren Inhysing i Kovjoki.

Erik Eriksson Hellsing. Född d. 10 April 1816. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Bonde.

Johan Andersson Isakas. Född d. 13 October 1815. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Bonde.

Matts Henelius. Född d. 6 Januari 1813. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren f.d. Hattmakare.

Johannes Hansson Drakabacka. Född d. (8 November 1815) 1814. Inskrefs d. 21 Februari. Fadren Inhysing.

Jakob Jakobsson Forsbacka. Född d. (?). Inskrefs d. 26 Augusti. Fadren Bonde.

Anders Smedslund. Född d. 11 Augusti 1815. Inskrefs d. 28 Augusti. Fadren Inhysing.

(?) Ersson Wist. Född d. (?). Inskrefs d. 28 Augusti. Fadren f.d. Torpare.

Matts Nybacka. Född d. (4 October 1817). Inskrefs d. 28 Augusti. Fadren Torpare.

Anders Johan Smedsbacka. Född d. (15 Martii 1816), Inskrefs d. 28 Augusti. Fadren Bonde.

Matias Rundel. Född d. 22 Augusti 1818. Inskrefs d. 29 Augusti. Fadren Sjöman.

Matts Wörlin. Född d. (13 April 1813.). Inskrefs d. 28 Augusti. Fadren Torpare.

Axel Holmström. Född d. 15 Juni 1818. Inskrefs d. 12 September. Fadren Borgare.

 


Anna Stenman
. Född d. 2 Julii 1817. Inskrefs d. 6 Februarii. Fadren f.d. Stadsbetjent.

Anna Brita Häggblom. Född d. 10 Februari 1819. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren Sjöman.

Mathilda Charlotta Hjelt. Född d. 6 Junii 1817. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren Skräddare.

Helena Elisabet Rönning. Född d. 23 Julii 1817. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren Sjöman.

Maria Lasander. Född d. 20 April 1818. Inskrefs d. 28 Augusti. Fadren Sjöman.

Helena Lovisa Salin. Född d. 4 Maii 1817. Inskrefs d. 28 Augusti. Fadren Skomakare.

 

 


1827

 


Isac Isacsson Lillrunt.
Född d. (?). Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Bonde.

Johan Andersson Harjux. Född d. 4 Februari 1816. Inskrefs d. 5 februari. Fadren Bonde.

Carl Jakob Nyberg. Född d. 4 Januari 1816. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Sjöman.

Anders Bäck. Född d. 1 Januari 1820. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren f.d. Handlande.

Matts Mattsson Broo. Född d. 8 Maji 1815. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Bonde.

(?) Mattsson Broo. Född d. 18 Maji 1816. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Bonde.

Johan Henrik Mattsson Stenbacka. Född d. 28 Martii 1815. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Brovakt.

Matts Carlsson Björkbacka. Född d. 3 November 1817. Inskrefs d. 27 Martii. Fadren Bonde i Munsala Kapell.

Johan Johansson Eklund. Född d. (?). Inskrefs d. 30 April. Fadren Sjöman.

Anders Eriksson Mickelsbacka. Född d. (?). Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Bonde

Carl Wilhelm Juslin. Född d. 23 November 1815. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Skomakare.

Nils August Bergsten. Född d. 4 December 1817. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Smed.

Carl Johan Nyström. Född d. 13 December 1818, Inskrefs d. 24 September. Fadren Höckare.

 


Brita Caisa Pettersson. Född d. 24 juli 1819. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Sjöman.

Anna Helena Holmström. Inskrefs d. 3 September. Fadren Sjöman.

 

 


1828

 

Johan Johansson Nylund. Född d. 25 September 1819. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Arbetskarl.

Carl Reinhold Kempe. Född d. 5 October 1819. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Waktmästare.

(?) Asplund. Född d. 13 October 1821. Inskrefs d. 4 Februari. Oägta.

Lars Johan Sederberg. Född d. 28 December 1818. Inskrefs d. 12 Februari. Fadren Färgare Gesäll.

Georg Anton Böös. Född d. 15 December 1815. Inskrefs d. 20 Februari. Fadren Bonde.

Axel Broman. Född d. 29 Juli 1820. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Sjöman.

Mats Dahlström. Född d. 30 October 1816. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Sågställare.

Matts Mårtensson Högbacka. Född d. 18 Februari 1819. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Bonde.

Johan Björklund. Född d. 8 April 1818. Inskrefs d. 26 Augusti. Fadren Arbetskarl.

Anders Johan Österblad. Född d. 19 October 1819. Inskrefs d. 1 September. Fadren Sjöman.

Petter Alexander Pettersson. Född d. 23 December 1819. Inskrefs d. 1 September. Fadren Sjöman.

  
 

 

1829

 


Ernst August Henelius
. Född d. 17 Januari 1820, Inskrefs d. 9 Februari. Fadren Borgare.

Henrik Henriksson Högbacka. Född d. 28 Maji 1820. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren Bonde.

Carl Winsten. Född d. 30 November 1816. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren Sjöman.

Henrik Winsten. Född d. 2 Juli 1819. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren Sjöman.

Johan Jakob Rönning. Född d. 6 Julii 1820. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren Sjöman.

Gustaf Häggblom. Född d. 24 November 1821. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren Borgare.

Engelbert Bränholm. Född d. 5 October 1819. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren Färgare.

Isaac Högbacka. Född d. 9 December 1819. Inskrefs d. 23 Februari. Oägta.

Anders Johan Johansson Lill Jungar. Född d. 18 October 1815. Inskrefs d. 25 Februari. Fadren Bonde.

Johan Henriksson Högbacka. Född d. 13 September 1821. Inskrefs d. 26 Augusti. Fadren Bonde.

Edvard Finnström. Född d. 26 October 1819. Inskrefs d. 26 Augusti. Fadren Klåckare.

Johan Danielsson Frill. Född d. 16 Februari 1818. Inskrefs d. 26 Augusti. Fadren Landbonde.

Johan Gabriel Fellman. Född d. 20 September 1820. Inskrefs d. 28 Augusti. Fadren Urmakare.

[Inf. 2007-09-07.]

 


Anna Elisabet Sjöström. Född d. 19 Marti 1820. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren Kopparslagare.

Greta Heggblom. Född d. 10 Januari 1820. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren Borgare.

 

 


1830

 


Jakob Björklund
. Född d. 15 Januari 1821. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren Arbetskarl.

Johan Jakob Svahn. Född d. 3 Januari 1822. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren Slaktare.

Johannes Henelius. Född d. 2 Januari 1822. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren Kärovrekare.

Oskar Olsson. Född d. 4 Januari 1822. Inskrefs d. 30 Augusti. Fadren Skeppare.

Frans Ferdinadt Olsson. Född d. 4 October 1823. Inskrefs d. 30 Augusti. Fadren Skeppare.

Anders Gustaf Ahlström. Född d. 26 Juli 1823. Inskrefs d. 30 Augusti. Fadren Sjöman.

Carl Fredrik Fellman. Född d. 29 Juni 1822. Inskrefs d. 30 Augusti. Fadren Urmakare.

Carl Johan Pettersson. Född d. 12 October. Inskrefs d. 31 Augusti. Fadren Sjöman.

 
Maria Sophia Olsson. Född d. 2 Augusti 1819. Inskrefs d. 30 Augusti. Fadren Skeppare.
 

 


1831

 


Carl Gustaf Långberg
. Född d. 11 September 1821. Inskrefs d. 21 Februari. Fadren Skomakare.

Johan Häggblom. Född d. 24 October 1823. Inskrefs d. 29 Augusti. Fadren Borgare.

Johan Mattsson Nybacka. Född d. (?). Inskrefs d. 29 Augusti. Fadren Torpare.

Johan Wilhelm Lasander. Föd d. 2 Januari 1822. Inskrefs d. 19 Augusti. Fadren Sjöman.

Elis Finström. Född d. 22 April 1822. Inskrefs d. 29 Augusti. Fadren Cantor.

Emil Ferdinand Finström. Född d. 28 Mars 1824. Inskrefs d. 29 Augusti. Fadren Cantor.

Willehard Wetterhall. Född d. 7 Februari 1824. Inskrefs d. 29 Augusti. Fadren Orgelnist.

Robert Sundström. Född d. 6 Juni 1823. Inskrefs d. 5 Augusti. Oägta, modern Majalisa Sundström.

Jakob Syrjä. Född d. (?). Inskrefs d. 6 September. Oägta.

Gustaf Lindqvist. Född d. 19 Januari 1823. Inskrefs d. 22 October. Fadren f.d. Borgare.

  
 

 


1832

 


Mats Simonsson
. Född d. 1 November 1819. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Bondemåg.

Johan Leopold Brunnström. Född d. 12 September 1823. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Coopv. Capitain.

Otto Brunnström. Född d. 28 Februari 1825. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Copv. Capitain.

Johan Henrik Johansson Bäckas. Född d. 29 November 1822. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Torpare.

Mats Boman. Född d. 17 October 1822. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren Fiskare.

Johan Fredrik Källström. Född d. 4 Mars 1821. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren död, varit Sjöman.

Lars Leonard Lybeck. Född d. 26 Mars 1824. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren Victualie Handlande.

Wilhelm Walfrid Wetterhall. Född d. 18 September 1825. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren Organist.

Johan Petter Svan. Född d. 20 Januari 1824. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren död, varit Slagtare.

Carl Emil Holm. Född d. 26 Januari 1821. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren vice Pedagog i NyCarleby.

Nils August Lind. Född d. 16 Januari 1824. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren Sjöman.

Carl Gustaf Engman. Född d. 5 Januari 1822. Inskrefs d. 13 Februari. Fadren Gullsmed.

Engelbert Brännholm. Född d. 5 October 1819. Inskrefs d. 13 Februari. Fadren Färgare.

Johan Erik Sarin. Född d. 18 Januari 1824. Inskrefs d. 13 Februari. Fadren Sjöman.

Johan Alfred Friborg. Född d. 23 April 1824. Inskrefs d. 13 Februari. Fadren Kopparslagare.

Erik Eriksson Bäck. Född d. (?) 1818. Inskrefs d. 19 Februari. Fadren Bonde.

Johan Samuel Kaitfors. Född d. (?) 1816. Inskrefs d. 20 Februari. Fadren död, varit Klockare i NyCarleby

Anders Gustaf Pettersson. Född d. 24 Augusti 1825. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren död, varit Sjöman.

(?) Nylund. Född d. 16 September 1821. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Arbetskarl.

Jakob Albert Grönqvist. Född d. 15 November 1823. Inskrefs d. 3 October. Fadren död, varit Organist.

 


Anna Maria Sjöström
. Född d. 8 Juli 1822. Inskrefs d. 10 Februari. Fadren Kopparslagare.

Maria Elisabet Nyström. Född d. 24 Augusti 1824. Inskrefs d. 7 Februari. Fadren död, varit Bonde, Lars Grötas.

Albertina Brunberg. Född d. 21 Juni 1823. Inskrefs d. 7 Februarii. Oägta. Modren utfattig.

Charlotta Herkepus. Född d. 14 November 1823. Inskrefs d. 13 Februarii. Fadren död, varit Sjökapten.

Catharina Gustava Bergsten. Född d. 3 Julii 1821. Inskrefs d. 13 Februari. Fadren Smed.

Kathrina Christina Eklund. Född d. 16 December 1821. Inskrefs d. 27 Februari. Fadren Sjöman.

Johanna Sofia Sjöberg. Född d. 24 Juni 1823. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Sjöman.

 

 


1833

 


Johan Jakob Rundel
. Född d. 3 Februari 1821. Inskrefs d. 12 Februari. Fadren Sjöman.

Nils Backlund. Född 1821. Inskrefs d. 14 Februari. Fadren Sjöman.

  
 

 


1834

 


Johan Jakobsson
. Född d. 14 October 1822. Inskrefs d. 5 September. Fadren fore detta Landbonde.

Johan Johansson. Född d. 10 Februari 1819. Inskrefs d. 15 September. Fadren död, varit Bonde.

Carl Adolf Svanström. Född d. 4 Augusti 1826. Inskrefs d. 24 September. Fadren Sjöman.

Mats Syrjä. Född 1825. Inskrefs d. 25 September. Fadren Sjöman.

(?) Löf. Född d. 28 November 1823. Inskrefs d. (?). Fadren Bonde.

 


Charlotta Salin. Född 1824. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Sjöman.

Maria Backlund. Född 1822. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Sjöman.

 

 


1835

 


Johan Jakob Wärn
. Född d. 16 Martii 1825. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren Tullväktare.

Jakob Kierman. Född d. 13 Augusti 1821. Inskrefs d. 9 Februari. Styffadren Kierman — Oägta. Fadren död, varit Sjöman.

Petter Isac Lindqvist. Född d. 15 April 1826. Inskrefs d. 10 Februari. Fadren död. Varit Landbonde.

Gustavus Nyberg. Född d. 1 Januari 1824. Inskrefs d. 10 Februari. Fadren död, varit Sjöman.

Erik Dahlström. Född d. 3 Maji 1821. Inskrefs d. 10 Februari. Fadren död, varit Sågställare åt Råd- och Handelsman Lithén — Utfattig.

Johan Betsmark. Född d. 10 September 1824. Inskrefs d. 11 Februari. Fadren okänd — Modren Sanna Betsbuk — Innvånare i NyCarleby stad — Fattig.

Gustaw Rundel. Född 1825, Inskrefs d. 15 Februari. Fadren Sjöman — Fttig.

Johan Högwäg. Född 1823. Inskrefs d. 5 September. Fadren död, varit Bonde — Fattig.

Carl Lundqwist. Född 1825. Inskrefs d. 5 September. Fadren okänd — Modren Handskmakare Doter — Fattig.

Johan Brunberg. Född 1821. Inskrefs d. 8 September. Fadren död, varit Sjöman — Fattig.

  
 

 


1836

 


Gustaw Hjerpe
. Född 1820. Inskrefs d. 1 Februari. Fadren Torpare i Jeppo by — nu mera med hustru orten frånrest — Fattig

Carl Herman Haapoja. Född d. 26 September 1821. Inskrefs d. 2 Februari. Fadren Torpare i Yli Härmä—Behållen.

Carl Jakob Bäckman. Född 1826. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Tulljakts Styrman.

Carl Constantin Hammarlund. Född d. 8 Augusti 1823. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren f.d. Postillon — Behållen.

Johan Jakob Nylund. Född d. 18 Augusti 1826. Inskrefs d. 7 Martii. — Fattig.

Johan Pistol. Född d. 25 October 1824. Inskrefs d. 15 Maji. Fadren död, varit Soldat.

Johan Nybacka. (Kallar sig numera Nyholm) Född 1825. Inskrefs d. 26 Augusti. Fadren Sjöman.

Ernst Olof Bergsten. Född d. 10 Februari 1826. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Klensmed.

Alexander Höglund. Född 1827. Inskrefs d. 4 September. Fadren Sjöman.

(?) Gustaw Åkerblad. Född d. 12 April (?). Inskrefs d. 5 September. Fadren Sjöman.

Johan Mattsson Styrmans. Född d. 5 Juni 1825. Inskrefs d. 5 September. Fadren Sjöman.

Jakob Gustaw Styrmans. Född 1824. Inskrefs d. 20 September. Fadren Bonde I Karby.

Jakob Andersson Pesonen. Född 1822. Inskrefs d. 22 November. Fadren Arbetskarl.

 


Catrina Wahlgren. Född 1826. Inskrefs d. 6 Augusti. Modren död. Fadren ökänd. Fattig.

Catrina Elisabet Åkerblad. Född d. 2 Januari 1826. Inskrefs d. 5 September. Fadren Sjöman.

 

 


1837

 


Anders Gustav Winsten. Född d.14 Juli. 1827. Inskrefs d. 1 Februari. Fadren Sjöman.

Johan Ölund. Född d. 24 Maji 1827. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Torpar å Prestbohlet i NuCarleby.

Jakob Mickelsson Falk. Född 1827. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren Slagtare.

Erik Örlund. Född 1820. Inskrefs d. 5 Februari. Fadren okänd.

Anders Gustav Swan. Född 1826. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren varit Slagtare — Är nu mera död.

Fredrik Swan. Född 1828, Inskrefs d. 6 Februari. Fadren varit Slagtare — Är nu mera död.

Edvard Lind. Född 1826. Inskrefs d. 9 Februari. Fadren Sjöman. Varit länge borta.

Gustaw Nylund. Född 1827. Inskrefs d. 30 Mars. Fadren Styrman.

Anders Gustav Björkman. Född d. 24 November 1825. Inskrefs d. 25 April. Fadren Borgare i NyCarleby — Död.

Johan Häggblom. Född d. 7 October 1823. Inskrefs d. 28 Augusti. Fadren Fohrman. — Behållen.

Erik Eriksson Kärr. Född d. 15 Maji 1826. Inskrefs d. 16 September. Fadren död, varit Bonde — Behållen.

 


Christina Backlund. Född 1829. Inskrefs d. 28 Augusti. Föräldrarna döda, fattig.

 


 

 


1838

 


Substilutus Pedagogi Nils Ferd. Kurtén.

Christian August Aspegren. Född d. 3 December 1830. Inskrefs d. 29 Februari. Fadren Sjökapten.

Anders Gustaf Olson. Född d. 19 April 1826. Inskrefs d. 19 Februari. Fadren Sjökapten.

Wilhelm Constantin Olson. Född d. 25 December 1828. Inskrefs d. 19 Februari. Fadren Sjökapten.

Jakob Albert Grönqvist. Född d. 4 November 1823. Inskrefs (ånyo) d. 19 Februari. Fadren Skräddare.

Johan Robert Sundström. Född d. 6 Junii 1823. Ånyo inskr. d. 19 Februari. Spurius. Modren Majalisa Sundström.

Johan Wilhelm Rundström. Född d. 6 September 1827. Inskrefs d. 19 Februari. Fadren Sjökapten.

Otto Brunström. Född d. 28 Februari 1824. Inskrefs d. 19 Februari. Fadren Sjökapten.

Edvard Wennerholm. Född d. 28 Augusti 1825. Inskrefs d. 19 Februari. Fadren Sjökapten.

Jakob Silvast. Född d. 7 Martii 1827. Inskrefs d. 19 Februari. Fadren Sjöman.

Gustaf Erik Brander. Född d. 21 April 1826. Inskrefs d. 19 Februari. Fadren Cantor.

Johan Bäck. Född d. 9 September 1824. Inskrefs å nyo d. 19 Februari. Modren Sanna Bäck.

Carl Swahn. Född d. 4 Februari 1824. Inskrefs å nyo d. 19 Februari. Fadren Slaktare, numera död.

Johan Henric Filén. Född d. 2 Maji 1828. Inskrefs d. 19 Februari. Fadren Sjöman (död)

Johan Henric Lingonblad. Född d. 28 November 1828. Inskrefs d. 19 Februari. Fadren Kärovräkare.

Gustaf Henric Lundqvist. Född d. 12 Maji 1827. Inskrefs d. 19 Februari. Fadren Sjöman, afliden.

Adrian Alfrid Aspegren. Född d. 7 Augusti 1827. Inskrefs d. 19 Februari. Fadren Sjökapten.

Johan Eklund. Född d. 14 Maji 1828. Inskrefs d. 19 Februari. Fadren Sjöman.

Matts Johansson Mickelsbacka. Ifrån Forsby by. Född d. 2 Maji 1825. Inskrefs d. 12 Martii. Fadren Bonde.

Jonas Wilhelm Sjöström. Född d. 11 Augusti 1829. Inskrefs d. 24 April. Fadren Kopparslagare.

Johan Blomqvist. Född d. 3 October 1826. Inskrefs d. 3 Maji. Fadren Sjöman.

Johan Herpman. Född d. 20 Julii 1828. Inskrefs d. 11 Maji. Fadren Lands Fiskal.

Carl Johan Liljeqvist. Född d. 21 Junii 1831. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Guldsmed.

Petter August Lybäck. Född d. 24 Februari 1830. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Råd- och Handelsman, afliden.

Fredric Samuel Forsén. Född d. 31 Martii 1831. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Stads Fiskal.

Gabriel Wilhelm Aspegren. Född d. 6 Augusti 1826. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Sjökapten.

Johan Frithiof Aspegren. Född d. 28 October 1830. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Sjökapten.

Johan Petter Löfroth. Född d. 4 martii 1831. Inskrefs d. 17 Augusti. Fadren Stads Fiskal.

Sven August Jernström. Född d. 19 Februari 1830. Inskrefs d. 29 Augusti. Fadren okänd.

 


Substitutus Pädagogi Nils Fred. Kurtén.

Catharina Grönlund. Född d. 25 Februari 1825. Inskrefs d. 19 Februari. Fadren Sjöman.

Maria Lovisa Pettersson. Född d. 22 Juni 1830. Inskrefs d. 19 Februari. Fadren Sjöman.

Carolina Rosalin Sjöström. Född d. 5 Martii 1828, Inskrefs d. 5 Martii. Fadren Kopparslagare.

Christina Lovisa Lalin. Född d. 10 April 1828. Inskrefs d. 17 Martii. Fadren Arbetskarl.

Maria Catharina Forsberg. Född d. 1 Februari 1828. Inskrefs d. 28 Augusti. Fadren Skomakare.

Maria Lovisa Friberg. Född d. 28 Augusti 1827. Inskrefs d. 8 October. Fadren Kopparslagare.

Sanna Brita Carlsdotter Forsbacka. Född d. 22 April 1826. Inskrefs d. 1 October.

 

 

År 1839

 


Ander Nylund
. Född d. 9 Julii 1826. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Arbetskarl.

Johan Henric Juvelius. Född d. 12 October 1827. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Sockneskomakare.

Natanael Renvagtar. Född d. 4 Februarii 1825. Inskrefs d. 3 April. Fadren Bonde.

Matts Nygren. Född 1824. Inskrefs d. 3 April. Fadren okänd.

Johan Leonard Engman. Född d. 10 Juni 1828. Inskrefs d. 26 Augusti. Fadren okänd.

Jacob Jacobsson. Född d. 12 Januari 1826. Inskrefs d. 2 September. Fadren Brandvakt.

Anders Andersson. Född d. 16 September 1831. Inskrefs d. 21 October. Fadren Landbonde.

Carl Bogislaus von Platen. Född d. 24 Augusti 1831. Inskrefs d. 21 October. Fadren Capitaine och Postmästare.

[Inf. 2007-09-14.]

 


Albertina Gustava Friborg. Född d. 24 Martii 1832. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Kopparslagare.

Justina Nygren. Född 1823. Inskrefs d. 4 April. Fadren okänd.

Sophia Carlsdotter Forsbacka. Född d. 14 Martii 1829. Inskrefs d.14 November. Fadren Arbetskarl.

 

 


1840

 


Gustaf Adolph Törnblom
. Född d. 2 April 1826. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren Sjöman.

Jakob Granroth. Född d. 20 September 1831. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren Bonde från Nikunen hemman i Socklot by.

Frans Willehard Bränholm. Född d. 22 April 1830. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren Färgare.

Carl Johan Carlberg. Född d. 5 December 1831. Inskrefs d. 6 Februari. Fadren Sjöman.

Matts Nyholm. Född d. 2 October 1830. Inskrefs d. 28 Martii. Fadren Sjöman.


Johan Anton Nordgren
, Ped. Subst. d. 1 April.


Johan Fredric Bäckman. Född d. 6 November 1828. Inskrefs d. 6 April. Fadren Sjöman.

Georg Alexander Eklund. Född d. 18 October 1832. Inskrefs d. 6 April. Fadren Cofferdi Skeppare.

Johan Fleen. Född d. (?). Inskrefs d. 6 April. Fadren Sjöman.

Ernst Olof Bergstén. Född d. 10 Februarii. Inskrefs d. 2 Maj. Fadren Smed.

Matts Östman. Född d. 30 April 1829. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Sjöman.

Georg Alexander Åberg. Född d. 10 Maji 1833. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Sjöman.

Johan Syrjer. Född d. 4 April. Inskrefs d. 27 Augusti. Fadren Sjöman.

Frans Julius Forsén. Född d. 14 Februari 1834. Inskrefs d. 5 October. Fadren Stads Fiskal, afgått.

  
 

 

1841

 


Carl Theodor Wahlberg
. Född d. 9 November 1833. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren Färgare, afgått.

Matts Edvard Sarlin. Född d. 7 December 1829. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren Sjöman, afgått.

Alexander Magnus Wahlström. Född d. 30 Martii 1835. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren f.d. Fändrik. Afgått 15.6.1847 till sjöss.

Carl Johan Björker. Född d. 19 September 1832. Inskrefs d. 25 Augusti. Fadren Sjöman — död.

Vilhelm Leonard Forsberg. Född d. 8 December 1833. Inskrefs d. 26 augusti. Fadren Färgare.

Jacob Edvard Henelius. Född d. 4 Januari 1832. Inskrefs d. 26 Augusti. Fadren Borgare, död.

Gustaf Eliasson Motar. Född d. 29 Junii 1827. Inskrefs d. 26 Augusti. Fadren Bonde i Öfver Jeppo

Jacob Gustaf Fredricsson. Född d. 18 November 1831. Inskrefs d. 26 Augusti. Fadren okänd.

 


Henriette Albertina Schytén. Född d. 18 Augusti 1832. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Lots.

Lena Lovisa Rank. Född d. 8 November 1830. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren Sjöman.

Carolina Elisabeth Grönqvist. Född d. 12 Maj 1832. Inskrefs d. 8 Februari. Fadren Skräddare.

 

 


1842

 


Carl Robert Winterbäck. Född d. 20 Maj 1834. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Sadelmakare.

Olof Constantin Salin. Född d. 19 Mars 1835. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Skomakare.

Matts Mattsson Juthas. Född d. 15 Juni 1827. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Landbonde.

Johan Theodor Häggblom. Född d. 28 Maj 1830. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Sockne Adjunct.

Edvard Aspegren. Född d. 18 Augusti 1834. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Skeppare.

Matts Edvard Rank. Född d. 1 Maj 1833. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Sjöman.


År 1842 den 24 Augusti tillträdde Carl August Cajan Pädagogs tjensten i NyCarleby, enligt fullmagt af den 9 Januari 1841. 1842 den 28 Maji ändrades benämningen Pädagog till Elementarlärare, enligt särskild fullmagt. Hans Kejserliga Majestäts nådiga Gymnasii och Skol Ordning blef Höst Termin 1844 tagen till underdånig efterrättelse.

 


Maja Lisa Wärn. Född d. 15 September 1833. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Sjöman.

Maja Lovisa Östman. Född d. 20 Maj 1833. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Sjöman — förrymd.

Henriette Löf. Född d. 28 November 1831. Inskrefs d. 3 Februari. Fadren Stadsbetjent.

Christina Lovisa Björkman. Född d. 17 September 1834. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Styrman.

Catharina Margaretha Wärn. Född d. 7 Januari 1828. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Brandvakt.

Maria Falck. Född d. 25 Maj 1830. Inskrefs d. 4 Februari. Fadren Slagtare.

[Inf. 2007-11-08.]Så här såg det ut när Stig läste mikrofilmerna med den urmodiga läsapparaten och knackade in 92 069 tecken.
Så här såg det ut när Stig Haglund läste mikrofilmerna med den urmodiga läsapparaten och knackade in 92 069 tecken.

Foto: F. L., juli 2007.[I samband med omorganisationen började matrikeln föras på ett mer strukturerat sätt.]


Nykarleby Pedagogi 1842 — 1858


Elevens namn Födelsetid Hemort Fadrens stånd Inskrivning Afgång Hvart afgått
Carl Johan Sjöberg 8.6.1834 Nycarleby f.d. Styrman 25.8.1842 15.6.1847 Till sjöss
Nils Petter Wisst 4.6.1829 Dito Bonde 25.8.1842 14.6.1844 Hem till sina Föräldrar
Johan Casén 1.7.1833 Dito Okändt 25.8.1842 14.6.1844 Hem till sin Moder
Johan Henrik Paasila 1.9.1828 Dito Arbetskarl 25.8.1842 14.6.1844 Till sina Föräldrar
Olof Constantin Salin 19.3.1835 Dito Skomakare 25.8.1842 13.12.1843 Dito
Erik Hemming Forsblom 5.5.1832 Dito Okändt 25.8.1842 13.6.1845 Dito
 
Carl Theodor Wahlberg 9.11.1833 Dito Färgare 3.2.1843 15.6.1847 Dito
Anders Johan Draka   Dito Bonde 3.2.1843 24.6.1843 Till arbets förtjänst
Jacob Wilhelm Sundius 10.10.1831 Dito Bonde 3.2.1843 13.12.1844 Till sina Föräldrar
Johan Wilhelm Lundqvist 2.5.1834 Dito Sjöman 3.2.1843 15.8.1846 Till sin Moder
Anders Löfgrèn 27.3.1836 Dito Krukomakare 3.2.1843 15.6.1847 Till sina Föräldrar
Johan Jacob Grönlund 16.6.1834 Dito Sjöman 3.2.1843 22.8.1846 Till sina Föräldrar
Alfred Gabriel Häggblom 9.3.1835 Dito Sockne Adjunct 3.2.1843 17.8.1847 Till Wasa Elementar Skola
Conrad Olof Olson 21.6.1836 Dito Skeppare 3.2.1843 14.6.1847 Till evigheten
Isak Theodor Rundström 23.10.1836 Dito Skeppare 3.2.1843 15.6.1847 Privat Information
Anton Julius Brunström 20.12.1835 Dito Skeppare 3.2.1843 13.6.1845 Till privat Skola hemma
Carl Johan Liljeqvist 21.6.1831 Dito Guldsmed 3.2.1843 13.12.1843 Uti Handels lära
Maurits Alfrid Nordqvist 2.9.1836 Dito Krono Länsman 1.6.1843 13.6.1845 Till privat Skola hemma
Alexander Mattsson Harald 2.12.1831 Dito Bonde 28.8.1843 14.6.1844 På arbets förtjenst
Jakob Gustaf Fredriksson 18.11.1831 Dito Sjöman 29.8.1843 13.6.1845 På arbets förtjenst
Fredrik Flén 15.7.1833 Dito Sjöman 29.8.1843 14.8.1846 På arbets förtjenst
Gustaf Edvin Lingonblad 12.10.1835 Dito Sjöman 30.8.1843 15.6.1847 Till sina Föräldrar
Gustaf Nilsson Wisst 20.5.1835 Dito Bonde 14.91843 13.12.1844 Till sina Föräldrar
 
Erik Edvard Engman 27.8.1831 Dito Guldsmed 3.2.1844 21.8.1846 Till sina Föräldrar
Petter Dahlström 26.12.1828 Dito Bonde 3.2.1844 13.12.1844 På arbets förtjenst
Edvard Bäckman 1.10.1834 Dito Sjöman 3.2.1844 15.12.1847 På arbets förtjenst
Gustaf Henriksson Högbacka   4.12.1833 Dito Bonde 3.2.1844 14.6.1844 Till sina Föräldrar
Carl Gustaf Carlsson Hille     15.12.1829 Dito Bonde 3.2.1844 14.6.1844 Till sina Föräldrar
Anders Gustaf Renvaktar 3.12.1831 Dito Bonde 3.2.1844 14.6.1844 På arbets förtjenst
Carl Löf 6.1.1836 Dito Stads Tjenare 3.2.1844 14.6.1844 Till sin Mormor
Isaac Jansson Silvast 5.6.1830 Dito Bonde 3.2.1844 14.6.1844 Till sina Föräldrar
Erik Fågellund 12.3.1835 Dito Sjöman 3.2.1844 14.6.1844 Till sina Föräldrar
Johan Petter Petts. Klockars 17.9.1834 Dito Bonde 6.2.1844 13.12.1844 Till sina Föräldrar
Johan Svanbäck 20.4.1836 Dito Sjöman 19.2.1844 15.12.1847 På arbets förtjenst
Carl Johan Tulin 3.10.1836 Dito Skomakare 11.4.1844 24.8.1850 Till sina Föräldrar
Jacob Theodor Nyman 17.12.1835 Dito f.d. Häradsskrivare 24.8.1844 3.2.1846 Under Privat handledning
Erik Edvard Pettersson 6.9.1836 Dito Sjöman 24.8.1844 24.8.1850 På handel
Enders Edvard Hennriksson 13.3.1835 Dito Sjöman 24.8.1844 24.8.1849 Till J:stad, Uti Kopparslagare lära
Alfrid Salin 2.12.1836 Dito Skomakare 24.8.1844 15.12.1847 Till sina Föräldrar
             
Johan Wilhelm Blom 3.6.1836 Dito Sjöman 3.2.1845 15.6.1847 Till sina Föräldrar
Edvard Josef Engström 11.2.1834 Dito Skeppare 25.8.1845 7.6.1847 Med föräldrar till Wasa
Johan Jacob Jacobsson 11.5.1837 Dito Sjöman 25.8.1845   Till sina Föräldrar
Jacob Julius Rank 8.12.1836 Dito Sjöman 25.8.1845   Till sina Föräldrar
Frans Julius Aspegren 20.10.1836 Dito Skeppare 25.8.1845 15.6.1847 Till sina Föräldrar
Matts Falk 19.2.1835 Dito Slagtare 25.8.1845 16.6.1847 Till sina Föräldrar
 
Jacob Theodor Nyman 17.12.1835 Dito f.d. Häradsdomare 23.8.1846 15.6.1847 Till Wasa Trivial Skola
Anders Grenman 12.7.1835 Munsala Klockare 24.8.1846 29.1.1849 Till Privat Undervisning
Carl Nylund 7.8.1838 Nycarleby Skeppare 24.8.1846 24.8.1850 Till sina Föräldrar
Abraham Westlin 6.10.1829 Evijärvi Bonde 24.8.1846 6.5.1847 Till sina Föräldrar
Mathias Wilhelm Liljeqvist 23.11.1837 Storkyro Sjöman 24.8.1846 24.8.1850 Till Högre Elem. Skola i Wasa
Gustaf Livelius 28.11.1838 Nycarleby Sjöman 24.8.1846 21.9.1850 Till sjöss
Isaak Edvard Brander 27.10.1832 Qveflax Klockare 24.8.1846 15.6.1847 Till Modern
Carl Rundell 11.12.1835 Nycarleby Sjöman 24.8.1846 15.6.1847 Till sina Föräldrar
Jacob Nyholm 21.5.1835 Nycarleby Sjöman 10.9.1846 15.6.1847 Till Modern
 
Jacob Lillqvist 23.11.1837 Jeppo Sjöman 23.8.1847 24.8.1850 Till Skräddare lära
Carl August Holstius 22.11.1838 Nycarleby Skomakare 27.8.1847 15.6.1848 Till sjöss
             
Anders Gustaf Hellman 5.5.1836 Pedersöre Okänd 24.8.1848 17.6.1851 Till sina Föräldrar
Matts Julius Axelson 15.6.1840 Nycarleby Sjöman 24.8.1848 17.6.1851 Till sina Föräldrar
Johan Henrik Sund 24.2.1838 Nycarleby Styrman, Borgare 24.8.1848 17.6.1851 Varit någon tid hos Prosten Borg i Pyhäjoki, ånyo inskriven 1.2.1850. Skiljd 17.6.1851
Carl Johan Brander 17.1.1837 Qveflax Klockare 24.8.1848 24.8.1852 Till sina Föräldrar
Johan Wilhelm Bergendahl 15.5.1839 Nycarleby Sjötullsvaktmästare 25.9.1848 1.5.1851 Ånyo inskr. 24.8.1851, 24.8.1852 till sjöss
Thure Levelius 4.7.1841 Nycarleby Sjöman 25.9.1848 24.8.1853 Till sina Föräldrar
Fredric Anders Cajan 14.9.1836 Nycarleby Elementar lärare 24.8.1848   Skiljd
 
Axel Saladin Salon 1.3.1842 Nycarleby Sjötull uppsyningsman 22.8.1849 16.6.1851 Till Högre Elem. Skola
Herman Backman 25.9.1840 Nycarleby Okändt 24.8.1849 16.6.1851 Till sjöss
Johan Katajanmäki 22.12.1839 Alahärme Bonde 24.8.1849   Skiljd
Carl Gustaf Kjellman 15.1.1840 Nycarleby Häradsskrivare 24.8.1849 12.10.1852 Till Högre Elem. Skola
Carl Henric Logrèn 17.6.1839 Alahärme Landtmätare 24.8.1849 24.8.1852 Till Handel
Johan Emil Forsèn 14.7.1839 Nycarleby Stads Fiskal 24.8.1849 24.8.1852 Till sjöss
Matts Edvin Salin 18.2.1840 Nycarleby Skomakare 24.8.1849 16.6.1851 Till sina Föräldrar
Jacob Eriksson 3.2.1840 Nycarleby Arbetskarl 24.8.1849   Skiljd
 
Petter Anton Lindvall 10.1.1841 Nycarleby Garfvare 1.2.1850 1.2.1855 Landtmätare elef
Johan Julius Järnstedt 21.2.1838 Nycarleby Vaccinateur 1.2.1850   Skiljd
Victor Alfred Knape 6.11.1840 GamlaCarleby Skeppare 1.2.1850 16.6.1851 Till sina Föräldrar
Victor Sebastian Österlund 8.10.1841 Åravais Tobaks Fabriqueur 1.2.1850 24.8.1853 Till Högre Elem. Skola
August Wilhelm Winterbäck 22.12.1841 Nycarleby Sadelmakare 1.2.1850 24.8.1852 Landtmätare elef
Gustaf Herman Löfgren 11.3.1841 Nycarleby Kakelugnsmakare 1.2.1850 15.12.1850 Till Högre Elem. Skola
Frans Julius Lööf 20.12.1836 Nycarleby f.d.Stadsbetjent 1.2.1850 15.12.1850 Till sjöss
Israel Lassila 17.5.1839 Nycarleby Bonde 24.8.1850 24.8.1852 Till sina Föräldrar
 
Frans Fredrik Frilund 18.7.1842 Nycarleby Sjöman 1.2.1851 24.8.1852 Till sina Föräldrar
Johan Rickhard Österlund 16.11.1839 Åravais Tobaks Fabriqueur 1.2.1851 24.8.1853 Till sina Föräldrar
Erik Johansson 8.9.1835 Munsala Bonde 1.2.1851 16.6.1851 Till sina Föräldrar
Erik Edvard Davidsson 15.9.1842 Nycarleby Sjöman 1.2.1851 24.8.1853 Till Högre Elem. Skola
Johan Rank 3.7.1842 Nycarleby Sjöman 1.2.1851 1.2.1854 Till sina Föräldrar
Anders Wilhelm Gästrin 25.9.1842 Nycarleby Organist 7.3.1851 24.8.1853 Till Högre Elem. Skola
Johan Axel Östman 25.2.1843 Nycarleby Skeppare 25.2.1851 1.2.1853 Till Högre Elem, Skola
Petter Elias Wahlberg 17.4.1843 Nycarleby Hattmakare 7.4.1851 26.5.1851 Död
Carl Johan Nyberg 3.9.1840 Nycarleby Styrman 28.4.1851 24.8.1852 Till sina Föräldrar
Anders Gustaf Löfstèn 27.9.1842 Nykarleby Sjöman 24.8.1851 1.2.1854 Till sina Föräldrar
Matts Julius Jacobsson 5.9.1843 Nykarleby Sjöman 24.8.1851 1.2.1857  
Gustaf Jungar 20.1.1838 Nykarleby Bonde 6.10.1851 24.8.1852 Till sina Föräldrar
Eric Gustaf Elenius 9.10.1839 Nycarleby Bonde 24.8.1851 1.2.1855  
Carl Eric Bäck 8.3.1843 Nycarleby Sjöman 24.8.1851 24.8.1852 Till Modern
 
Gustaf Emil Marklund 21.1.1843 Tössala Orgelnist 2.2.1852 1.2.1853 Till sina Föräldrar
Matts Edvard Jacobsson 15.3.1843 Nycarleby Krono Lots 2.2.1852 1.2.1854 Till sina Föräldrar
Axel Axelsson 3.4.1843 Nycarleby Sjöman 2.2.1852 1.2.1857  
Magnus Kjellman 3.1.1843 Nycarleby Häradsskrivare 2.2.1852 12.10.1853 Till Högre Elem. Skola
Elias Forss 9.1.1841 Nycarleby Bonde 2.2.1852 1.2.1854 Till sina Föräldrar
Johan Henric Backlund 21.4.1841 Wiborg Skeppare 21.5.1852 24.8.1852 Till sjöss
Johan Danielsson 16.6.1843 Nykarleby Skeppsbyggmästare 24.8.1852 1.5.1853 Till Brahestad
Daniel Danielsson 8.2.1843 Nykarleby Murare 24.8.1852 24.8.1854  
Carl Julius Björkman 8.12.1842 Nykarleby Okänd 24.8.1852 15.1.1856  
Carl Gustaf Wahlström 6.11.1843 Nykarleby Tulljakts Uppsyningsman 24.8.1852 24.8.1853 Till Högre Elem. Skola
Carl Jacob Henriksson 23.10.1844 Nykarleby Sjöman 24.8.1852 1857  
 
Johan Reinhold Åberg 8.7.181844 Nykarleby Smed 1.2.1853 1.2.1857 Till Real Skolan
Gustaf Axel Jacobsson 8.12.1844 Nykarleby Krono Lots 1.2.1853 1.2.1854 Till sina Föräldrar
Anders Slangar 4.10.1839 Nykarleby Backstugukarl 1.2.1853 1.2.1854 Till Real Skolan
Magnus Allgodt Wahlberg 19.2.1845 Nykarleby Färgare 19.2.1853 24.8.1855  
Jacob Julius Fleen 4.1.1844 Nykarleby Sjöman 1.2.1853 1857  
Carl Reinhold Kempe 21.11844 Nykarleby Sjötullsvaktmästare 1.2.1853 1.2.1855 Till Real Skolan
Constantin Aspegrèn 12.11.1844 Nykarleby Skeppare 1.2.1853 24.8.1853 Till Högre Elem. Skolan
Johan August Danielsson 11.5.1845 Nykarleby Sjöman 24.8.1853 24.8.1855  
Carl Asplund 21.7.1841 Nykarleby Sjöman 24.8.1853 24.8.1854  
 
Johan Adolf Johansson 8.10.1843 Nykarleby Sjöman 1.2.1854 1857  
Isaac Edvard Eriksson 7.7.1845 Nykarleby Arbetskarl 1.2.1854    
Carl August Schytèn 2.1.1844 Nykarleby Okändt 1.2.1854 15.1.1856  
August Anshelm Grönqvist 16.4.1843 Wasa Elem. Lärare 1.2.1854 1857  
Victor Alexander Östman 22.3.1846 Nykarleby Skeppare 1.2.1854 24.8.1854 Till Högre Elem. Skolan
Johan Danielsson 16.6.1843 Nykarleby Skeppsbyggmästare 1.2.1854 1.2.1857
Anders Bro 7.2.1842 Nykarleby Bonde 1.2.1854 1.2.1855
Frans Robert Gästrin 12.12.1844 Nykarleby Organist 6.9.1854  
Carl Drakabacka 17.4.1842 Nykarleby Bonde 15.9.1854 1.2.1855
 
Johan Erik Mickelsson 19.1.1844 Nykarleby Sjöman 1.2.1855 1.2.1857
Henrik Robert Österlund 8.2.1844 Åravais Tobaksfabrikör 1.2.1855 1857
Henrik Leo Lööf 11.4.1846 Nykarleby Tjärovräkare 1.2.1855 1857
Johan Ingevall Jacobsson 28.6.1845 Nykarleby Styrman 24.8.1855 1857
Carl Gustaf Pettersson 21.41847 Nykarleby Skeppare 24.8.1855  
Jonas Wilhelm Pettersson 1.12.1845 Nykarleby Arbetskarl 24.8.1855 1857
Frans August Hannula 4.10.1844 Nykarleby Sjöman 24.8.1855 1.2.1857
Matts Edvard Hjelte 18.2.1844 Nykarleby Skräddare 24.8.1855 1857
Matts Wik 18.6.1844 Nykarleby Arbetskarl 24.8.1855 15.1.1856
Gustaf Emil Danielsson 26.9.1847 Nykarleby Byggmästare 17.10.1855  
 
Anders Kronlund 2.3.1842 Nykarleby Bonde 15.1.1856 15.1.1857
Gustaf Levelius 18.5.1841 Alahärmä Bonde 15.1.1856 1.2.1857
Carl Wilhelm Jacobsson 26.5.1847 Nykarleby Sjöman 25.8.1856  
Carl Johan Wahlberg 27.12.1847 Nykarleby Hattmakare 25.8.1856  
Carl Emil Wahlberg 3.8.1847 Nykarleby Färgare 25.8.1856  
Olof Brander 22.4.1849 Nykarleby Okändt 25.8.1856  
Johan Gustaf Häggblom 22.1.1848 Nykarleby Victualie Handl. 25.8.1856  
Josef Grönqvist 2.5.1846 Nykarleby Skräddare 25.8.1856  
Matts Tyni 28.6.1845 Alahärmä Bonde 27.10.1856 1857
 
Victor Alexander Östman 22.3.1846 Nykarleby Skeppare 2.2.1857  
Carl Albert Östman 13.11.1847 Nykarleby Skeppare 2.2.1857  
Johannes Jansson 1.1.1849 Nykarleby Smed 2.2.1857 1857
Johan Jansson 8.10.1847 Nykarleby Sjöman 2.2.1857 1857
Jacob Julius Jacobsson 18.4.1847 Nykarleby Styrman 2.2.1857 1857
Matts William Michelsson 23.10.1848 Nykarleby Sjöman 2.2.1857 1857
Johan Henric Forssèn 17.6.1846 Nykarleby Stads Fiskal 1.9.1857  
Carl Wilhelm Sundström 19.11.1846 Nykarleby Råd- och Handelsman 1.9.1857
Joseph Sundström 28.3.1848 Nykarleby Råd- och Handelsman 1.9.1857
William Wahlfrid Wahlberg 28.7.1849 Nykarleby Färgare 1.9.1857
August Alfred Aspegrèn 19.11.1846 Nykarleby Okändt 1.9.1857
         
Karl Reinhold Kempe 21.1.1844 Nykarleby Sjötull Vaktmästare 1.3.1858
Fredrik Konstantin Kempe 7.5.1848 Nykarleby Sjötull Vaktmästare 1.3.1858
Carl Jacob Forssèn 11.12.1849 Nykarleby Stads Fiskal 1.3.1858
Christian Erland Ekholm 11.8.1849 Nykarleby Handlande 1.3.1858
Carl Elis Ekholm 12.9.1850 Nykarleby Handlande 1.3.1858
Johan Johansson Wik 13.8.1847 Socklot by Arbetskarl 1.3.1858
Frans Julius Lundqvist 14.6.1845 Nykarleby Sjöman 1.3.1858
Anders Johan Engman 21.8.1847 Nykarleby Sjötull uppsyningsman     1.3.1858
Frans Albert Winterbäck 28.4.1847 Nykarleby Sadelmakare 1.3.1858
Henric Julius Winqvist 22.4.1844 Nykarleby Sjöman 1.3.1858

[Inf. 2007-09-20.]Mikrofilm i Erik Bircks material, Nykarleby stads arkiv.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Nykarleby pedagogi efter 1809 av Erik Birck.
Elever i Wasa Trivialskola med anknytning till Nykarleby.

Cavallins svensk-latinska ordbok från 1875—76.
(Rev. 2010-12-30.)