Forsby - Ytterjeppo hembygdsförening
Publikation nr 5


Innehållsförteckning

 
Inledning 4
     

Sockenstugan och Sockenstuguberget

6
 

Historik av Rudolf Olsson

11
 

Magasinet gav trygghet i missväxtår; artikel i JT av Sten Westerholm

14
 

Kungörelser

16
     
Petter Klockars 21
 

Bouppteckning efter Susanna Klåckars

33
     

Folkkirurgerna Bäck

39
 

Håkan Hellbergs invigningstal

46
     

Döbeln och annat i Jutas

48
 

På det sista goda slädföret” av Lars Pensar

53
 

Hängbron i Jutas

57
 

Starke prästen Freytags sten

60
 

Balladen om den väldige prästen av Gunnar Nylund

61
     

Intervju med Sigfrid Bertlin

64
     

Skolgång och lärare

 
 

Barnaläraren Jakob Gustav Sandlin

69
 

Den första ordnade skolgången i församlingens södra distrikt av Pehr Tonberg

69
 

Skolgång i Bonäs

75
 

 

 

I fädrens spår

 
 

Första resan — Forsby, Sorvist, Dalas

77
  Anders Bur en odalman som ville jobba hårt; artikel i JT av Walde Lillqvist 80
 

Minnen från Dalas av Leena Hermansson

82
 

Munken i Karleby av K. E. Wichmann; förkortad av Lars Pensar

84
     
 

Andra resan Juthbacka, Forsbacka, Jutas, Gasängs, Harald, Ytterjeppo

87
 

Mordet på Jutas gästgiveri; sammandrag av Kurt Holm

90
 

Minnen från ”Gasängs-Kvänen” av Ragnar Fors

91
     
 

Tredje resan Bådan, Andra sjön, Bonäs

95
     
  Fjärde resan — Åvist 127


Anita Strandberg, red. (2012) Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening, Publikation nr 5.
Länkarna leder till liknande eller motsvarande artiklar som de i publikationen.
Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Presentation.
(Inf. 2012-09-09, rev. 2012-09-09 .)