Hemskt rånmord i
finska skärgården.

Tre personer ohyggligt marterade.


För någon tid sedan anträffade en fiskare i Nykarleby skärgård i Finland framstammen av en motorbåt, som förstörts genom eldsvåda. Det ansågs antagligt att de ombordvarande omkommit.

Ett par veckor innan nämnda fynd gjordes hade tre personer från Larsmo skärgård i Finland med en däckad 30 fot lång motorbåt avrest till Umeå där de hämtade ett parti kaffe och sedan återvände till hemorten. Då de emellertid efter flera dagar inte inträffade där, antog man att de omkommit, och fyndet av båtens framstam bekräftade dessa farhågor. Såväl finländska polisen som polismyndigheten Umeå och Skellefteå underrättades om det passerade, och spaningar igångsattes omedelbart.

En under gårdagen till Umeå anländ finne, vars hemort är belägen i Larsmo skärgård, har — enligt vad Umebladet — inhämtat, lämnat en nog så uppseendeväckande skildring av de resultat den finländska polisen nått vid sina undersökningar. Efter att från början ha haft ett svårt arbete vid följandet av alla de spår, som helt naturligt vimla i en affär av den här föreliggande omfattning, lyckades man till slut finna ett uppslag, som när det följdes, visade sig leda till målet och lyfta på den slöja, som hittills vilat över tragedien.

På en liten lotsplats, belägen i skärgården utanför Larsmo [borde vara Mässkär], lyckades man nämligen uppspåra en person, som en natt — vad tiden beträffar överensstämmande med den, då de tre från Umeå kommande resenärerna borde ha anlänt hem — sett ett eldsken ett stycke ut till havs.

Vid de undersökningar, som omedelbart igångsattes på denna plats, belägen i omedelbar närhet av det ställe, där den brända framstammen av motorbåten anträffades, gjorde man vid företagna draggningar ett hemskt fynd, som till fullo ådagalägger att man här har att räkna med ett brott av den allra ruskigaste karaktär. Fastbundna vid motorn hittades nämligen de döda kropparna av de tre resenärerna. Hur de bringats om livet eller vem som begått våldshandlingen har man ännu ej lyckats utröna, men troligt är, att de närmaste dagarna komma att bringa ljus över dessa för närvarande dunkla punkter.


Aftonbladet den 10 december 1922, sid 9.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.Läs mer:
Blodig drabbning vid Torsö i Österbottniska Posten.
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-06-22, rev. 2020-06-22 .)