NYKARLEBY - UUSIKAARLEPYY

Grundat: 1620

Invånare: 1.200

  


      Nykarleby är Finlands minsta stad. Främst är det helt svenskspråkiga Nykarleby känt för sitt seminarium. Staden är också en handelsplats för den omgivande trakten. Seminariet, som utbildar manliga svenska folkskollärare, är stadens framträdande och nästan enda stenbyggnad [skall vara Normalskolan]. Sevärdheter: Trivialskolans hus från 1600-talet [skall vara Lägre elementarskolan från 1729], numera rådhus och stadsbibliotek, skalden och sagoboksförfattaren Zachris Topelius födelsehem Kuddnäs gård med Topeliusmuseet. Stadsmuseet, som bl.a. berättar om Nykarlebys tid som sjöfartsstad, är inrymt i en [möjligen] 400 år gammal byggnad. Sevärda är också de gamla hamnbyggnaderna och fiskestationen [vad avser författaren?] samt kaffestugan Brostugan med originella målningar. Stadens träkyrka är mycket vacker.
      C. 5 km från staden ligger Jutas slagfält, bekant från 1808—09 års krig, med ett minnesmärke över general von Döbeln. På vägen dit passerar man Klockars gård, som påminner oss om en bonde som under tsarväldets sista tid framgångsrikt motsatte sig att ryskan skulle bli landets officiella språk. I utkanten av staden ligger Juthbacka semesterhem. Här finns också en campingplats.

Hotell:

      Döbeln. [Egentligen restaurang von Döbeln och Hotel Eden.]

 


Resehandbok Finland utgiven av Finska Gummifabriksaktiebolaget (1961).


Läs mer:
Fler stadsbeskrivningar.
(Inf. 2006-08-19.)