Ett 250 års jubileum
Kyrkobyggaren
Jacob Rijf 1753 — 1808[Jacob Rijf. Porträttmedaljong i gips av Erik Cainberg, 1799. Konstmuseet i Ateneum, Helsingfors.
Svenska Österbottens historia V, sid 330.]

I år har det gått 250 år sedan Jacob Rijf föddes. Han var född i Lepplax, Pedesöre 17.07 1753, men flyttade med sin far murmästaren Thomas Rijf och hela hans familj till Socklot i Nykarleby där de år 1777 köpte Tågs och Ahlnäs hemman.
Thomas Rijf (1726-1803) var en betrodd och känd byggmästare, bl.a. genom Pedesöre kyrkas klockstapel åren 1774—75 och Musala kyrka, som han byggde tillsammans med David Olander.

Rijfarna bosatte sig på Tågs senare på Ahlnäs. De var engagerade i många kyrkobyggen. Far Thomas, brodern Carl, sönerna Jacob och Carl och senare Jacobs son Carl. Gamla gården på Ahlnäs samt loftet i uthusbyggnaden kom att utgöra ”slöjdverkstad” där predikstolar till bland annat Munsala och Vörå kyrkor tillverkades.

Jacob Rijf kom som första finländare att genomgå konstakademiens civilarkitekturlinje i Stockholm 1783—84. Betyget därifrån är undertecknat av överintendenten C.F. Adelcrantz, konstakademiens direktör C.G. Pilo och konduktör Olof Tempelman. Adelcrantz utfärdade även ett intyg där det sägs att ”Rijf kunde uppgöra ritningar till både kyrkor och andra byggnader, och detta ordentligt såväl med hänsyn till fasthet och varaktighet som till skönhet”. Den 28 juni utnämndes Jacob Rijf av kung Gustav III till länsbyggmästare i Västerbotten. Arbetsintensiteten nådde nu sin höjd, och kulminerade under 1790-talet med de förnäma nyantika skapelserna Pedersöre, Nedertorneå och Skellefteå landsförsamlings kyrkor. Dessa tre medeltida kyrkor skulle ombyggas och uppgiften var krävande. Jacob Rijf löste problemen på ett lysande sätt, dessa kyrkor står kvar och kan beundras ännu idag.

Två gånger fick J. Rijf i uppdrag att förverkliga ritningar utförda på Kung Gustaf III personliga order. Jacob Rijfs korrespondens med Gustaf III angående Luleå kyrkas bygge finns också bevarad.

Ett av Jacob Rijfs större byggen i Finland var uppförandet av Kuopio stenkyrka1806—07, numera domkyrkan. Ett märkligt byggnadsverk är den tolvsidiga träkyrkan i Vindala (Vimpeli) som Jacob Rijf byggde åren 1806—08. Ritningen är daterad i ”Nykarleby den 28 Martti 1806 Jacob Rijf”. Originalet finns i Riksarkivet i Helsingfors. Om kyrkan i Vindala står att läsa följande i boken Kyrkor af Träd Kyrkobyggare under 1600—1700-talen i Finland, Sverige och Norge (utgiven 2000). ”Väggtimrets längd är ca 7 meter, ytter och innertaket utfördes som en kupol. Över rummets mittpunkt reste Rijf en lanternin. Kupolen spänner över ett rum med 24 meter, från vägg till vägg utan några synliga dragjärn eller andra förstyvningar. Kyrkan i Vindala måste vara ett av Nordens mest säregna teknikhistoriska monument.”

Vid sekelskiftet 1700—1800 talet uppförde Jacob Rijf en stor bostadsbyggnad på Ahlnäs dit han flyttade med sin stora familj. Enligt släkttraditionen kallades huset för ”Rijfas rundeln”. Fasaden mot söder hade i halvcirkel placerade pelare som bar upp den runda överdelen. ”Rundeln” förstördes genom en brand ca 1830. Nya bostadshus byggdes av ättlingar på Ahlnäs.

Jacob Rijf dog endast 55 år gammal juldagen den 25.12.1808 på Kungsholmen i Stockholm, där han tillsammans med sin son Carl och sitt arbetslag uppförde ett torn på Kungsholmens kyrka. Sonen Carl f. 1783 i Socklot, gift och hade barn, dog två dagar efter sin far den 27.12. När dödsbudet nådde Socklot begav sig Jacobs dotter Margaretha, gift med en av Jacobs främsta medarbetare, munsalasnickaren Johan Kantlin, till Stockholm där också hon avled den 3 april 1809.

De är alla troligen jordade i samma grav ”norr om kyrkan”, på Kungsholmen. Jacob Rijfs yngre bror byggmästaren Carl f. 1756 dog också i Stockholm 2 maj 1801.

Jacob Rijf var gift två gånger. Första gången med Karin Johansdotter Finne f. 1751 i Lepplax d. i Socklot 1796. I Socklot föddes fyra barn, en son och tre döttrar. Jacob Rijf gifte om sig 1807 med prästdottern Magdalena Frosterus f. 1754—1824 i Socklot.

En utställning ”Kyrkobyggarsläkten Rijf” sammanställd av Finlands Arkitekturmuseum 1977, visades under junimånad i Tobaksmagasinet i Jakobstad.


Håkan EG Ahlnäs
Socklot
Rijfättling i sjätte led.


I Nykarleby Din sommarstad 2003.

*     *     *


Kuopio domkyrka, Rijf Jacob och Rijfas Håkan! Sjätte generationen.
Foto: Görel Ahlnäs, publicerat på facebook.
(Inf. 2018-07-29.)


Läs mer:
Jacob Rijf i Uppslagsverket Finland.