Nykarleby Landskommuns skyddskår

Nykarleby landskommuns skyddskår bildades redan på vintern 1917. Övningarna, som höllos i hemlighet, voro talrikt besökta. I stället för riktiga gevär användes hemmagjorda sådana av trä. Först strax före ryssarnas avväpning erhöll kåren ett tiotal gevär, i övrigt kommo hagelgevär och gamla revolvrar till användning. Efter ryssarnas avväpning i Soklot, deltog kåren i avväpningen i Nykarleby. I frihetskriget deltogo skyddskåristerna talrikt, bl.a. 24 soklotbor i Vasa grenadierbataljon.Soklot-lottor och skyddskårister.
Soklot-lottor och skyddskårister.
[Dålig bild från dålig kopia. Har någon originalbilden?][14 år senare dök en bättre variant upp i Svenska skyddskåristen, 05.01.1922, nr 1, s. 7 i Nationalbibliotekets digitala samlingar.]


Kåren reorganiserades 1919 och de olika byakårerna sammanfördes till en enda kår. Medlemsantalet inom kåren är inte så särdeles stort, men däremot förfinnes ett gott intresse.
     Ekonomiskt sett är kåren däremot mindre väl lottad. Den dåliga ekonomin har städse ingivit bekymmer, men man har inte fällt modet för det. Kåren har genom att anordna fester försökt stärka sin kassa och få utrustning åt manskapet, vilket icke skulle ha lyckats helt och hållet, om icke kommunen trätt emellan och anslagit en ganska nätt summa för beklädnadsändamål. Heder och tack för den vackra gåvan!

     Skyddskåren stödes i sitt arbete av en lokal Lotta-Svärdförening, som bildades 1920. Lottorna ha bl.a. sytt och överlämnat åt kåren en vacker fana, till vilken fru Järnström i Nykarleby uppgjort ritningen. Faninvigningen ägde rum under stora högtidligheter.
     Kåren har utöver de vanliga övningarna samlats till minnesfester, parader och till avtäckning av frihetsmonumentet över de i frihetskriget stupade. Frihetsmonumentet är gemensamt för Nykarleby stad och landskommun och avtäcktes under anslutning från kårerna i den kringliggande bygden.
     Lokalstaben har förlagts till Soklot by, enär de flesta skyddskårister finnas här. Lokalchefer ha under olika perioder varit H. Vik, J. Sundquist och nu E. V. Segerström.

Soklot-lottor och skyddskårister.
Skyddskårstillbehör
s. s. Pistoler, Patroner, Benbindor
Hölster, Gevärsfodral m.m., m.m.


Svenska Skyddskåristen N:o 1 sidan 7. Ingen underskrift.
Årtal och datum saknas. 14 år senare visade det sig att det var från 1922.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

På samma kopia finns också Jeppo Skyddskår presenterad av E. –in och Munsala Skyddskårs tillkomst skrivet av –d.*              *              *

Socklot skyddskår. Fotot togs efter hemförlovningen från frihetskriget sedan den fått sina nya uniformer.
Socklot skyddskår. Fotot togs efter hemförlovningen från frihetskriget sedan den fått sina nya uniformer. Förstoring.
     Stående från vänster:
Edvin V. Segerström, August Sandberg, Joel Strandén, Evert  Eriksson Ahlnäs, Axel Sigfrids, Oskar Gleisner, Emil Frost, Verner Vesterlund, Johannes Backman, Arvid Andersson Granvik, Emil Lillqvist.
     Sittande från vänster:
Wilhelm Lindström, Joel Wik, Axel Nylund, August Ceder, Gustav Wik, Evert Smeds, Villiam Sandberg.
     Sittande på golvet:
Verner Wiklund, Henrik Harald, Johannes Jakobsson.
     Saknas
Emil Harald som var sjukskriven vid tillfället.

Stupade i frihetskriget:
Johan Villiam Wikblom i Tammerfors.
Emil Evert Ahlström i Tammerfors.
Verner Johannes Haglund i Lempäälä.


*              *              *


Socklot skyddskår och lottor.
Socklot skyddskår och lottor. Förstoring.

Leif Sjöholm tillhandahöll.


Läs mer:
Nykarleby landskommuns skyddskår höll årsmöte. 1939
Fler artiklar ur samma nummer.
Skyddskår i Uppslagsverket Finland.
Innehållsförteckning till kapitlet Frihetskriget.
(Inf. 2008-10-11, rev. 2023-01-03 .)