Toddy

Toddy, eng., en dryck af varmt vatten, socker och något starkt sprithaltigt fluidum. Benämningen är egentligen hindostansk. I Goa kallas nemligen den saft, som man erhåller genom inskärning i kokospalmens bast och något in i veden, Totty eller Totti (af târî, tappa, tömma). Denna saft förädlas sedermera, genom destillation, till Arak (se d. o.).


Främmande ord och namn (1878).
(Inf. 2004-11-20.)