100-årig banbrytare inom simskolan


Folkhälsans byråföreståndare under åren 1931—1958, Nykarlebyfödda gymnastiklärarinnan Gertrud Wichmann firade sin 100 års dag den 24 september 1993 i Helsingfors. Hon uppvaktades bland annat av Folkhälsan, som har mycket att tacka Gertrud Wichmann för.

Det var hon som under närmare tre decennier utvecklade Folkhälsans simskoleverksamhet, en sektor som fortfarande är synnerligen viktig i Svenskfinland. Hon drog också upp riktlinjerna för Folkhälsans simlärarutbildning. Gertrud Wichmann räknas som den finländska gymnastikens och simundervisningens stora banbrytare.

Som byråföreståndare för Folkhälsan kunde hon överblicka finländarnas hälsobehov på ett helhetsmässigt satt. På 20- och 30-talet var gymnastik, idrott och fysisk fostran ännu ganska okända begrepp för många. Simkunnigheten var inte heller lika vanlig som idag. Drunkningsolyckor bland vuxna och barn var synnerligen vanliga speciellt i skärgårdskommunerna.

Gertrud Wichmann insåg långt före mången annan att gymnastikens och simkunnighetens betydelse för människors välbefinnande och hälsa.

Befrämjandet av kvinnogymnastiken hörde också till Gertrud Wichmanns livsverk. Hon har innehaft ordförande och viceordförandeposter i många inhemska och utländska gymnastikorganisationer. Hon har också varit som journalist inom otaliga gymnastiktidskrifter, bland annat som redaktör för tidningen ”Liv och Spänst” under åren 1942—1960.

Ännu som 90-åring gav hon ut två självbiografiska böcker ”Där forsen sjunger” barndomsminnen från tiden 1893—1907 och ”Ungdomsår i moll och dur” minnen från ungdomstiden 1907—1918.

Gertrud Wichmann är född i Nykarleby och blev student från Gamlakarleby Svenska Samskola år 1912. Hon är utbildad medikalgymnast och gymnastiklärare. Hon har bland annat varit gymnastiklärare vid Ritter und Domschule i Estland under åren 1916—1917. Då den ryska revolutionen bröt ut återvände hon till Finland och deltog i skyddskårens verksamhet under inbördeskriget, en insats som hon senare fick tapperhetsmedalj för.

 

Folkhälsan uppvaktade sin pensionerade byråföreståndare Gertrud Wichmann, den finländska simundervisningens banbrytare, på hennes 100 års dag den 24 september 1993. Här är det Folkhälsans VD Per-Erik Isaksson och personalchef Elvi Lindqvist som representerar organisationen.
Folkhälsan uppvaktade sin pensionerade byråföreståndare Gertrud Wichmann, den finländska simundervisningens banbrytare, på hennes 100 års dag den 24 september 1993. Här är det Folkhälsans VD Per-Erik Isaksson och personalchef Elvi Lindqvist som representerar organisationen.


Jakobstads Tidning 1993.


Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2010-06-29. rev. 2023-01-10 .)