Nykarleby Aktiebank

Nykarleby Aktiebank grundades 1898 som avläggare till Maanviljelys Pankki. Avsikten var att i de rika svenska kustsocknarna i trakten av Vasa uppsamla allmogens sparkapital för att genom förmedling av huvudbanken göra det fruktbärande i södra Finland. Maanviljelyspankkis saga var dock snart all, ty redan år 1900 inställde den sina betalningar. Medan Nykarleby Bank fortsatte sin verksamhet under alltmer ökat förtroende hos den svenska allmogen i Österbotten. Lättsinnig kreditgivning och huvudlös skötsel i övrigt bragte dock banken på fall. I slutet av år 1913 inställde den nämligen sina betalningar under förhållanden, som väckte allmän sensation i landet. 

Bankens aktiekapital var då 700.000 mk, medan dess imaginära reserver uppgingo till några hundratal tusen, och insättarnas behållning uppgick till drygt 6 miljoner mk. Förfalskningar för över 600.000 mk uppdagades och bankens verkställande direktör [Lönneström] tog sitt liv. Enbart på Rosengrenska läderfabriken i Vörå förlorade banken c:a 450.000 mk och det var den olyckliga affären, som påskyndade kraschen. 

Sju i bankstyrelsen dömdes till varierande fängelsestraff, en normalskollärare, en borgmästare, en handlande, en lektor, en rådman, en f.d. domhavande samt en häradsdomare och föreståndare för filialkontoret i Vasa fick 8 månaders fängelse. De stackars insättarna råkade också illa ut, ty konkursmassan kunde endast utdela 68½ % av insatta medel; resten gick förlorat.


Efter 1809 (1981).


Läs mer:
Nykarleby Aktiebank, bondfångeri i sino prydno av Erik Birck.
År 1908 var Lönneström i sitt esse och försökte få till stånd en staty över Zacharias Topelius.
Detta är inte Spoon River av Leo Ågren.
(Rev. 2014-08-14 .)