FREDRIKSHAMN BRINNER

Nitton år hava ännu icke förflutit, då denna stad blev genom vådeld, som ännu lever hos mången i livligt minne, till största delen förstörd. Genom en dylik olycka äro nu åter stadens flesta gårdar förvandlade till aska. Staden liknar en begravningsplats, där de kvarstående brända ugnarna utgöra hemska gravvårdar. Flera hava förlorat hela sin egendom och ännu flera hava blivit husvilla. Elden utbröt tidigt på morgonen den 22 maj 1840 i ett privat, nära finska kyrkan beläget hus och spridde sig snart med våldsamhet åt flera riktningar. En stark nordanvind gynnade branden, som oaktat alla möjliga försök icke kunde släckas. Lyckligtvis äro stadens båda kyrkor och kadettkårens byggnader räddade tillika med 18 mindre gårdar. De uppbrända och förstörda gårdarnas antal utgöra 61, kasernerna inberäknade. Elden uppkom på grund av en pigas slarv.
Efter 1809 (1981), sid 1839—40.


Läs mer:
Branden i Nykarleby av Erik Birck.
Branden i Nykarleby av Woldemar Backman.
Tog med detta eftersom Topelius omnämnde branden i sin dagbok.
(Inf. 2004-11-20.)