På-
började
2024 3
2023 3
2022 1
2021 -
2020 2
2017 2
2016 -
2015 3
2014 4
2013 6
2012 3
2011 5
2010 6
2009 6
2008 9
2007 12
2006 15
2005 22
2004 14
2003 10
2002 2
S:a 115


Följetonger

Förteckning över böcker (och annat) som går och gått som följetong. De senast påbörjade överst. 
Fet = Pågår.

 

               2024

Foton från Johannes Nylunds seminarieår 1924–1928.
    Mars–.

Flygbildsserie 2225.
    Februari–mars.

Nykarleby i backspegeln av Anita Wikman.
      Januari–februari.


               2023

Andelsbanken informerar i Nykarleby.
      Oktober–november.

Linnéa Backmans seminarieår.
      Augusti–oktober.

Seminariets matrikel.
       Februari–maj.
 

               2022

Smeds-bladet.
       November–januari 2023.


               2020

Nykarleby båtbyggeri och dess efterföljare.
       Oktober–december.

Företagen på Kampen.
       November–.

               2017

Jag minns min sköna stad av Börje Wilkman.
       November–mars 2018.

Juthbacka Teaters föreställningar.
       
Oktober–november.


               2015

Självstyrelsen inom byalagen i Nykarleby och Munsala efter 1742 av Alfred Huldén.
       26 Februari.

Fynd från Nesslers vind.
       Februari–.

Artiklar om Lepu Vattenledning.
     Januari–.

               2014

Gamble Leutinanten och hans släkt: 400 år med släkten Dyhr-Hèrnod: en släktkrönika av Ingeborg Dyhr Sylvin och Eva Hèrnod.
     Oktober–november.

Veljekset Karhumäkis flygbilder.
     Mars–september.

NyCarleby Regale Bränneri.
     Februari–september i huvudsak. Visualiseringar av hela området återstår.

Anakronistiska fotomontage av Johan Pensar.
     Februari–mars.

               2013

Så fostras en folkskollärare. Ett filmreportage från Nykarleby seminarium.
     Oktober–december.

Notiser ur Österbottniska Posten 1884.
     Augusti–december.

Zacharias Schalins skolgång i Nykarleby elementarskola 1863—67.
     Augusti–september.

S.S. Ägir i Frisk Bris.
     Maj.

Mormor berättar av Linn Nystedt.
     Mars–maj.

Brott mot annans liv i Syd-Österbotten under 1800-talet av Lars-Otto Backman påbörjades 2006 och går som icke schemalagd följetong.
     Mars–maj.               2012

Nykarleby Sparbank 1874–1934 av Wald. Bergman.
     Maj–juni.

Vingklippt av Anita Wikman.
     April–augusti.


Kråkögat av Anita Wikman.
     Januari–april.


               2011

Ekonomisk brist, litterär nödvändighet. R. R. Eklund och arvet av Robert Åsbacka.
     November–januari 2012.

Tema Brunnsholmarna.
     September–december.

Emigrationen från Nykarleby stad 1880–1914 till länder bortom haven av Bengt Kummel.
     Augusti–oktober.

Kråkvals av Anita Wikman.
     Maj–november.

Min utbildning till lärare och min första lärartjänst av Gunnar Nybond.
     Mars–april.               2010

Erik Ågren av Anna-Lisa Sahlström i Två berättare.
     November–januari 2011.

Minnen från Andrasjön av Karl Wenelius och Andra sjön av Lars Pensar.
     Maj–.

Hans Kejserliga Majestäts i Nåder fastställda Bygnads-Ordning för Ny Carleby stad. Gifven i Helsingfors den 4 Augusti 1859.
     Mars–april.

Årets femtioåringar av Stefan Fors.
    Icke schemalagd februari–december.

I gröna björkens skugga. Med Topelius på Kuddnäs och i Nykarleby av Ull-Britt Gustafsson-Pensar.
     Januari–november.

Gunnel utmanar ödet av Bertel Eklund.
     Januari–i november.               2009

Sommaren 1946.
    Icke schemalagd november–juli 2010.


V. K. E. Wichmann – Gånge Rolf av K. V. Åkerblom.
     Oktober–november.

Där forsen sjunger. Barndomsminnen 1893–1907 av Gertrud Wichmann.
     September 2009–februari 2010.


Händelser ur minnets dagbok
av Karl Sjöstrand.
     Maj–september .

Juthbacka- och Lillstuguminnen av Gunn Pipping.
     Mars–augusti.

Ögats bok av Robert Åsbacka.
     Februari–maj.
               2008

Kovjoki skola i Nykarleby 100 år 1886–1986 av Karl Viktor Lundqvist.
     December–mars 2009.

Socklot skola 100 år 1883–1983 av Nils Sundkvist.
     December–januari 2009.

Mordängeln av Carl Edqvist.
     November.


Nykarleby Marthadistriktsförbund r.f. Årberättelse 1975. Historik 1926–1976 av Helen Segerstam.
     Oktober–december.


Nykarlebyförfattare i Åttio år finlandssvensk litteratur av Thomas Warburton.
     September–oktober.


K. J. Hagfors av Margit Åström.
     April–oktober.

Gutta-Kalles två bröder. Grispojkan från Nykaabi av Bror Johansson.
     Februari–september 2008.


Att vara seende. En studie i R. R. Eklunds författarskap av Torsten Pettersson.
      Januari–februari.

Skyddskårens telefondagbok gick som icke schemalagd följetong.
      Januari–juni.               2007


Petter Jacob Falck – Tullförvaltare och personlighet i 1800-talets Nykarleby av Karl Wenelius.
      December–januari 2008.


Jag minns min bror av Vivi Eklund.
      Oktober–mars 2008.

Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 1920–1950.
      Augusti–september.


Flickan från Kahra av Arne Törnudd.
      Augusti–december.


Anläggandet av fjärrvärme.
      Juli–.

Nykarleby Pedagogis matrikel 1743–1858 gick som icke schemalagd följetong.
      Juni–november.


Nykarleby provinsialläkardistrikts årsberättelser 1859–1869.
      Maj–augusti.


Zachris Topelius och Mathilda Christina Lithén av Karl Bruhn.
      April–juni.


Lions Club Nykarleby 1965–2005 av John Strang, Rolf Björkskog och Gustav Hofman.
    Februari–april.


”Purilfinnan” En flottares minnen från Nykarleby älv av Paavo Hauta-aho i översättning Anna-Lisa Sahlström.
    Januari–april.


Burskap i Nykarleby 1641–1723, troligen av Hugo Lagström.
    Januari–februari.


Några befolkningsstatistiska data rörande Nykarleby socken av Woldemar Backman.
    Januari.               2006


Ett försök till släktanalys av Woldemar Backman.
    December.


Byggandet av Bostads Ab Topeliusesplanaden 15.
     November–november 2007.


En man gick genom stormen. Leo Ågrens liv och diktning av Gösta Ågren.
     Oktober–januari 2007.


Allas vår Margit av Mikael Lybeck.
    Oktober–november.


Ett trons äventyr. Anna Nordkvists livsgärning av Arne Herberts.
     September–oktober.


Dagens hjälte av K. J. Hagfors.
     September–oktober.


Keppo gård av Woldemar Backman.
     Augusti–september.


Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1620–1680 och 1680–1750 av K. V. Åkerblom.
     Augusti–september.


En släkt Backman jämte ättlingar på kvinnolinjen av Woldemar Backman.
     Augusti.


Nykarleby-Jeppo försäkringsförening 1881–1981 av Runar Nyholm.
     Juni–augusti.


Lagman Christian Sundius i Munsala. Hans härstamning och efterkommande av Woldemar Backman.
     Maj–juni.


Smeds i Socklot av Woldemar Backman.
     April–maj.


Socklots byrätts protokoll 1751–1761 av Ragna Ahlbäck.
     April–juli.


Nykarleby IK 70 år, 1917–1987 av Erik Stenwall.
     Februari–april.               2005


Nykarlebynejdens sång- och musikförbund 50 år av Karin Ahlstrand m.fl.
     December–februari 2006.


Socklot. Hemman och husbönder 1548–1850
av Rudolf Olson.
     December–april 2006.


Ur Seminariets årsberättelser.
     November.


50 år Samfundet Finland-Sovjetunionen, Nykarleby avdelning r.f. 1944–1974–1994.
     November–december.


Kovjoki ungdomsförening 1903–1933. En minnesskrift av Emil Kjellberg.
    
 Oktober–november.

Anno 1750. En 3D-modell av staden baserad på Wislanders stadsplan av år 1750 är också en form av följetong eftersom jag då och då bygger vidare på den.
      Oktober–.


Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700- och förra hälften av 1800-talet av Woldemar Backman.
     Oktober–december.

Jutbacka. Några anteckningar av Woldemar Backman.
     September.


Nykarleby Skogsvårdsförening r.f. 1936–1986.
      Augusti–oktober.


Några äldre, ännu i staden levande Nykarlebysläkter. III. Björklund (Danielsson) av Woldemar Backman.
      Augusti–september.


Solvarv av Gunnar Nylund.
      Augusti–februari 2006.


Nykarleby manskör r.f. 1934–1984 av Lars Edman.
      Juni–augusti.


En släkt Björklunds stamtavla jämte sidogrenar av Woldemar Backman.
      Juni–augusti.


Bäck i Forsby by av Nykarleby socken. Hemman och släkt 1549–1934 av Woldemar Backman.
      Maj–juni.


Olika aspekter på musiken i Nykarleby av Mats Björkstrand:
Musiken i Nykarleby stad 1858–1897,
Musiken vid Nykarleby seminarium 1873–1897 och
Klockare och organister i Nykarleby församling 1809–1899.
      Maj–juni.


Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun. Hemman och släkt 1618–1933 av Woldemar Backman.
      April–maj.


Klockars i Nykarleby landskommuns kyrkoby. Hemman och släkt 1565–1935 av Woldemar Backman.
      Mars–april.


Hemman och husbönder i byn Kovjoki och Strömmen 1550–1850 omfattande byarna Kovjoki och Markby i Nykarleby samt Karby i Pedersöre av Rudolf Olson.
     Mars–april.


Ur seminariets dagbok i Nykarleby folkskolseminarium av Hans von Schantz.
      Februari–mars.


Nykarleby seminarium 1873–1923 av Karl Johan Hagfors.
      Januari–mars.               2004


Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721–1857 av Woldemar Backman.
      December–februari 2005.


Örnen och lejonet, manuskript till Zacharias Topelius sista påbörjade novell.
      Oktober–januari 2005.


Nykarleby provinsialläkardistrikt. En 50-års berättelse 1870–1920 (1924) av Woldemar Backman.
      Oktober–januari 2005.


Nykarlebynejden I och II av Woldemar Backman gick som icke schemalagd följetong.
     
Oktober–januari 2006.


Hemmanen i Forsby i Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548–1950 av Rudolf Olson.
     September–november.


Bidrag till studiet av släkten Rijfs kyrkobyggarverksamhet av William Wik.
      Augusti–september.


Soldattorp, soldater jämte deras efterkommande i Nykarleby landskommun av Woldemar Backman.
      Augusti .


Några blad ur Carleborgs grefskaps historia 1652–59 av E. W. Bergman.
      Augusti–september.


Hågkomster från min Nykarleby-tid 1883–1916 av V. K. E. Wichmann.
      Maj–juni.


Kungsådern av Leo Ågren.
      April–juni.


Skalden Z. Topelius forna hemgårds historia av Zachris Schalin.
     Mars–juni.


Minnen från barnaåren i Nykarleby av Hilda Olson.
     Februari–april.


Föreningen De Gamlas Hem i Nykarleby 1923–1963. Historik av J. L. Birck.
     Februari–mars.


Industri och hantverk i Nkbynejden på 1800-talet av Erik Åström.
      Januari–februari.               2003


Hunger i skördetid av Leo Ågren.
      December–april 2004.


Zacharias Topelius dagböcker
      November–december 2004.

Blad ur Nykarleby stads historia av P. W. Lybeck.
      September–december.


Minnen från min barndom och skoltid av Ivar A. Heikel.
      September–november.


Liten drömmarpilt av R. R. Eklund.
      September–november.


Juthbacka av Ragnar Mannil. På grund av att trycket var av så dålig kvalitet att texten inte kunde skannas, knackade jag då och då in ett kapitel.
      Augusti–februari 2004.


En nykarlebyköpmans affärsförbindelser med utlandet 1845–55 av Erik Birck.
      Juni–september.


Erik Falander av Ernst V. Knape.
      Maj–september.


Om betydelsen av Zachris Topelius' barndomshem för hans utveckling under uppväxtåren av Zachris Schalin.
      Mars–april.


Den siste majgreven ur Den siste majgreven och andra österbottningar av P. W. Lybeck.
      Januari–mars.               2002


Nykarleby stads historia del III av Erik Birck gick som icke schemalagd följetong. Kapitel fördes in vartefter de aktualiserades av annat material.
      Mars–januari 2009.

Nykarleby stads historia del II av Erik Birck gick som icke schemalagd följetong. Kapitel fördes in vartefter de aktualiserades av annat material.
      Mars–maj 2009.

 


(Rev. 2024-03-10 .)