I gröna

björkens

skugga

Texter av
Zachris Topelius
redigerade
av
Ull-Britt Gustafsson-Pensar

SCHILDTS

 

 [Delförstoring av
Kuddnäs från älven.
Tuschteckning av
W. Baer efter
J. Lindskogs akvarell.]


[Gick som följetong fr.o.m. januari–november 2010.]

Baksidestext.Innehåll

 

[Det som ingår i boken men är publicerat sedan tidigare är kursiverat.]  
   
Till läsaren 7
Det vita hus, i månens ljus 9
  Den eviga sommaren 18
  Hemmet ur Boken om vårt land 20
  Hemmet ur Blad ur min tänkebok 23
  Ur Till en gosse 26
  Ur Till en flicka 30
  Ur Ynglingens drömmar 32
  Mina aspar 36
  Tändstickan 38
  Ur ”London-brev; Finland vid expositionen 43
  Fotspåret i klippan 44
  Kvarnen och smedjan 47
  Förr och nu 48
  En vindskammare 50
De nära och kära 52
  De två vid älven 64
  Moppe 67
  Ur En trogen tjänarinna 73
  Min moder 76
  Ur Dagboken 1840 78
  Till fru Emelie Topelius född Lindqvist, den 26 augusti 1881 82
  Två änglar 86
  En liten pilt (Illustration) 87
  Om den sommar som aldrig kom 90
  Behåll din krona 93
  På kullen om våren 94
  Den forna flickan 96
  Noli me tangere 98
Min sommarkrona, mitt liv, min glädje!” 99
  Fiskaren sjunger i sin båt om kvällen på havet 106
  Skördefolket dansar om kvällen på ängen 109
  Pehr Matts sten 111
  Vattenspegeln 117
Småstaden vid älven 118
  Valters fjärde äventyr: När man är lat får man akta sin lugg 124
  Ur Dagboken 1835 [Samt söndag.] 129
  Ur Dagboken 1837 [Samt lördag.] 132
  Beckbrännaren som alltid kom överst 134
  Karta över Nykarleby med omgivningar på Topelius tid. Ritad enl. bild i dagboken av Metha Waselius.  
  Ur Runeberg och Almqvist i Resebrev och hågkomster 148
  Marknadsvisa 153
  Ur Dagboken 1835 154
  Lindanserskan 155
  Ur Fältskärns berättelser, Vinter- och vårdagar. 199
  Ur Dagboken 1835 201
  Juleljus 203
  Juldagens evangelium. Ingen Jul utan Jesus ur Evangelium för barnen 205
Hem för mitt hjärtas ro 208
Litteraturförteckning 212

 

Ull-Britt Gustafsson-Pensar (1997) I gröna björkens skugga. Med Topelius på Kuddnäs och i Nykarleby.© författaren och Schildts.


Läs mer:
Topelius i Uppslagsverket Finland.
Kuddnäs i kapitlet Fakta.
Kuddnäs. Skalden Z. Topelius' forna hemgårds historia av Zachris Schalin.
(Inf. 2010-01-17, rev. 2014-06-24 .)