Nykarleby seminarium 1873—1923

MINNESSKRIFT

UTGIVEN TILL
SEMINARIETS 50-ÅRSFEST
DEN 8 OCH 9 JUNI 1923

av

K. J. Hagfors


[Boken gick som följetong januari–mars 2005.]

INNEHÅLL.

Sid.
  Förord  
I. Nykarleby seminarium grundlägges och inviges 9
II. Seminariets elever 14
III. Hospitanter 24
IV. Elevernas hälsotillstånd 25
V. Elevernas uppförande 26
VI. Lärare, verkmästare m. fl 27
VII. Seminariets övningsskola 51
VIII. Seminariets läroplan 55
IX. Seminariets arbetsordning 60
X. Byggnader 60
XI. Seminariets utgifter och elevernas studiekostnader 73
XII. Donationer 74
XIII. Ur seminariets inre liv 79
XIV. Tidens vindar 84
XV. Slutord 88
XVI. Biografiska uppgifter angående lärarpersonalen 90
XVII. Ur seminariets matrikel 104Karl Johan Hagfors (1923) Nykarleby seminarium 1873—1923.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.

Första kapitlet: Förord.


Läs mer:
Om boken av Margit Åström.
Nykarleby folkskolseminarium. Matrikel 1873—1957 av Hans von Schantz.
Seminariet i kapitlet Fakta.
(Inf. 2005-01-04, rev. 2023-01-24.)