Purilfinnan av Paavo Hauta-aho.Paavo Hauta-aho minns sin ungdomstid bland flottarna vid Nykarleby älv under 1920- och 30-talen. “Purilfinnan“ kallades flottarna, men också finlandssvenskar från Nykarlebybygden arbetade i det stora laget.

“Purilfinnan“ är en klasisk klar, dramatisk levande berättelse. Den handlar om en yrkesgrupp, som tidigare aldrig själv fått komma till tals i litteraturen, men länge omgetts av förljugen romantik. Paavo Hauta-aho spräcker glansbilden.

 

Skrivor
i samarbete med
Folkets Bildningsförbund

 

Paavo Hauta-aho

“PURILFINNAN“
En flottares minnen
från Nykarleby älv

Utgiven med stöd av de medel som Finlands riksdag beviljat för den svenska litteraturens främjande, med hjälp av de anslag, som Konstkommissionen i Vasa län, beviljat Skrivor, samt ett bidrag som Nykarleby stads kulturnämnd vänligen ställt till förfogande.
     
Tack.


Översättning:


Anna-Lisa Sahlström
Skrivor
Box 7, 66 900 Nykarleby
 
 
Copyright: Paavo Hauta-aho 1985
Originalet,“'Purilfinnan'` Lapuanjoen rantajätkän muistoja“, utgavs 1985 av Folkets Bildningsförbund och Kansan Arkisto.
Förord:Anna-Lisa Sahlström
Vägledning:Martti Ahti
Teckningar:Paavo Hauta-aho och Hanne Ahti
Tryckning: Nykoprint, Nykarleby 1987
Övrigt arbete: Salstryckeriet
 ISBN 951-9367-24-1

 

Paavo Hauta-aho (1985) “Purilfinnan“ Lapuanjoen rantajätkän muistoja.
Översättning Anna-Lisa Sahlström (1987) ”Purilfinnan” En flottares minnen från Nykarleby älv.
Stig Haglund digitaliserade.
(Inf. 2007-01-28, rev. 2022-01-05 .)