Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad av Einar Hedström

Carl Grundfeldt


En annan man från sammma period var Carl Grundfeldt. Då jag vid hans frånfälle ej ännu var tre år gammal, har jag intet personligt minne av honom, men hans framgångsrika affärsverksamhet var så ofta omtalad, att hans minne ännu under många år fortlevde. Han var vid sin ankomst till staden år 1852 fattig, men blev dess rikaste man efter att under den korta tiden av omkring 20 år ha samlat en förmögenhet på flere miljoner. Mycket pengar på den tiden! Sin förmögenhet lyckades han i motsats till flere andra behålla genom att i tid nedlägga affärerna då konjunkturerna försämrades. Han bedrev en stor import- och exportrörelse; särskilt givande var hans vin och spirituosaaffär. I foror på flere lass distribuerade han sina varor till kunder borta i Savolax och Karelen. Han var tysk, svensk och norsk vicekonsul samt rådman. Då han på 60-talet tvenne gånger var lantdagsman för staden, arbetade han energiskt ehuru förgäves för Lappo älvs upprensning ända från dess källor, vilket han ansåg utgöra ett livsvillkor för stadens framtid. Hans dröm var att liksom i forna tider få se tjärbåtarna från det inre av landet anlöpa Nykarleby. För seminariets förläggning till staden var han mycket verksam. Han ägde nästan hälften av Nykarleby varvsbolag. Han var ungdomsvän till Topelius och förekommer ofta i dennes dagboksanteckningar. Han dog år 1883.


Einar Hedström (1958) Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad, sid. 132 f.


Läs mer:
Carl Grundfeldt av Erik Birck.