Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad av Einar Hedström

Herlerska gården


Bryggmästare Josef Herlers gård är belägen på östra älvstranden, i närheten av den gamla stadskvarnen.

Gården med tillhörande jord var en del av det ursprungliga stora Nygårds hemman, omnämnt redan i slutet av 1600-talet, men många gånger skiftat. Denna del tillhörde vid tiden för stadens brand rådman J.A. Lybeck. Då hans stadsgård vid torget vid stadens brand nedbrann, flyttade familjen för några år till byggnaden på Nygård, tills hans nya gård i staden (nuvarande De gamlas hem) blivit uppbyggd, och det var på denna tid de två yngsta sönerna författarna Paul Werner och Mikael Lybeck föddes här, den förra 1861 och den senare 1864. Byggnaden har sedan 80-talet varit i släkten Herlers ägo [och är det fortfarande].

Nedanför denna gård, vid backen och stranden och med stenfoten sköljd av vattnet, låg den rödmålade bryggeribyggnaden, Nygårds bryggeri. Det är senare tillbyggt. Det var grundlagt år 1864 och hade ägts av handlanden konsul Alfred Häggblom, kapten Jakob Kerrman d.y. och kapten Blomberg samt inköptes omkring 1880 av ovannämnda, från Bayern härstammande Josef Herler d.ä. Han inrättade där år 1896 även en läskedrycksfabrik.


Herlers bryggeri
Herlers bryggeri


Det hade tidigare funnits ett annat bryggeri, nämligen Koski bryggeri. Det låg på den motsatta sidan om älven nedanför det nuvarande Vernamo. När det grundats, vet jag inte, men det var i verksamhet till inpå 70-talet, och byggnaderna köptes av Herler omkring 1880. Dess bryggerikällare finns ännu kvar i åbranten vid Vernamo. Bostadsbyggnaden, som förr låg på älvstranden bredvid bryggeriet, är den nuvarande Nordlundska gården uppe i tallbacken på samma sida om älven ett gott stycke söderom Storbron.


Einar Hedström (1958) Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad, sid. 31 f.

Fortsättning på kapitlet: Stadskvarnen.*       *       *


Ungefär samma vy som ovan målad av Josef Herler i hans sommarstuga Pelikanen. Målningen finns numera i Smeds museum i Socklot. Förstoring.
Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2014-06-01.)

 *       *       *

Herlerska gården februari 2019


Förstoring.Förstoring.Förstoring.Förstoring.Förstoring.Förstoring.Förstoring.Förstoring.


Foto: Leif Sjöholm den 25 februari 2019.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2014-06-01.)


Läs mer:
Kultur- och byggnadshistoriskt värdefulla objekt i Nykarleby.
I februari 2019 beviljades rivningslov för gården.
I mars 2019 ansökte Nykarleby museiförening om tillstånd att överklaga.
Bryggeriet i kapitlet Fakta.
J. L. Birck om Herlerska gården.
Nykarleby i konsten.
Bryggeriet i kapitlet Fakta.
(Rev. 2023-09-17 .)