Nykarleby
Min barndoms
och
min ungdoms stad

av

Einar HedströmDelförstoring.

 


Allmänt

Se tillhörande meny om den inte redan finns här ovanför.

I menyn ovanför är kapitlen alfabetiskt ordnade och nedan i den ordning de kommer i boken.

Som ett förarbete till boken publicerade Hedström några artiklar i ÖP. Hittills är Platsen vid Nybron och Del III av Något om gravgårdarna i Nykarleby införda.

Någar sidor ur manuskriptet.

Sedan 2003 spårar jag boken. Hittills känner jag till följande.Innehållsförteckning
 
Förord

Nykarleby blir stad

7
En återblick på den gamla staden 10
Stadens äldsta del 16
     Infartsvägarna 16
     Kyrkan 21
     Trivialskolan 27
     Södra tullstugan — ”Döbelns gård” 29
     Heikelska gården 31
     Herlerska gården 31
     Stadskvarnen 33
     Gråstenskällaren 37
     Sockenstugberget 37
     Storbron 38
     Nystaden 41
Den nya staden 42
     Bebyggelsens utsträckning på 80-talet 45
     Stenhustomten 47
Gravgårdarna 50
Nykarleby älv 59
     Färgargrundet 64
     Tullstranden 64
     Ragnörn 65
     Lybeckska stranden och Nålörn 67
     Gamla hamn 69
     Åminne  
     Rågårdshällan  
     Beckbruket 73
     Skatan 75
     Lillodjupet 75
     Läppogubben 76
     Kanalen 76
     Djupsten 77
Alörn 81
Brunnsholmarna 93
Seminariet 118
Stadsbor  130
Sång och musik i Nykarleby fordomdags 144
Föreningar och sammanslutningar 156
     Nykarleby djurskyddsförening 156
     Hantverksföreningen 159
     Nykterhetsföreningen 160
     Friförsamlingen 161
     Segelsällskapet Ägir 162
     Skalder och konstnärer 165
     Torsdagssällskapet 169
     Nykarleby frivilliga brandkår 170
Varifrån vi kom 176
I skolan 181
Idrott och lekar 191
Kloka gummor och gubbar 205
Original 210
Plankarta och förteckning över stadens gårdar 217

(Rev. 2020-10-23 .)