Jakobstads Byggnadstjänst

Kovjokivägen 1


Några milstolpar

 • 1949 i slutet på december behandlade Stadsfullmäktige en ansökan om rätt att arrendera industritomt invid Kovjokivägen och järnvägen.
 • I slutet på 1950-talet grundades företaget av Arne Helin och Verner Stenbacka i Jakobstad.
 • 20 maj 1960 infört i Handelsregistret.
 • I början på 1960-talet flyttades produktionen till Nykarleby, men kontoret blev kvar i Jakobstad.
 • 19?? blev Arnes son Stig Helin delägare
 • 1975 ödelade en brand den gamla delen av fabriken.
 • 1976 blev Karl Eklund delägare.
 • I mitten av 1980-talet då företaget opererade mellan Hangö i söder och Rovaniemi i norr var det som flest anställda, omkring 25 personer. Helsingin Sanomats tryckeribyggnad och spritfabriken i Koskenkorva hörde till de stora byggprojekten.
 • 2003 tog Karl Eklunds son Mats över.
 • 2006 i juni donerade man halsen till Stenhuvudgubben.
 • 2020 är Mats Eklund fortfarande ägare.Infarten till Jakobstads Byggnadstjänst i juli 2016. Förstoring.

   
   

Artiklar

 
Våldsam brand ödelade metallverkstad i Nkby 1975
Annons 1981
Tar över ”Björnligan” 2003

 


Våldsam brand ödelade
metallverkstad i Nkby

SKADOR för flera hundra tusen mark — exakt hur mycket vet man ännu inte — vållades vid en häftig brand vid Jakobstads Byggnadstjänsts metallverkstad i Nykarleby på måndagen [den 10 mars]. En gnista från en smärgel har troligen sugits in i ventilationskanalen och antänt fyllningen i mellantaket. Hela gamla delen av fabriken brann ned. Brandmuren mot den nybyggda delen höll och denna ända av verkstaden kunde räddas. Vid branden förstördes också värmecentralen, maskiner och verktyg och en hel del halvfärdiga produkter. Produktionen kommer att fortsätta så gott det går i de begränsade utrymmen man nu har kvar — utrymmen som efter branden varken har el eller värme. Företaget ägs av Stig och Arne Helin från Jakobstad och har femton anställda.


Jobbarna i verkstaden upptäckte branden strax före klockan elva. Då slog eld ut genom mellantaket och inom kort — det var bara frågan om några minuter — störtade en del av mellantaket in. Det enda man hann få ut var ett par gamla gasflaskor och en del maskiner. När brandkåren kom stod gamla verkstadsdelen redan i ljusan låga. Det brann med höga lågor i den äldsta delen och rykte kraftigt. På den mellersta delen av byggnaden höll plåttaket lågorna tillbaka, men också det taket störtade in.

Man antar att elden pyrt i flera timmar innan man överhuvudtaget märkte något. Stadens vattenledningsnät är inte utbyggt till industriområdet vid Kovjokivägen där bl.a. Jakobstads byggnadstjänst och flera andra ”farliga” industrier finns. Att det inte fanns tillgång till vatten gjorde att arbetarna själva inte kunde göra något för att begränsa elden innan brandkåren kom.

Inte heller för brandkåren är det så lätt att få vatten på det här området. Brandchef Rolf Backman berättar att det är 100 meter till närmaste brandpost. Man tog dessutom vatten från båtvarvets brandbrunn. I första hand gälld det för brandmännen att skydda snickeriet som finns alldeles intill och att rädda den nyaste verkstadsbyggnaden som blev klar så sent som till julen. Detta lyckades ju också att någon överhängande fara för snickeriet blev det heller inte.Branden började i södra ändan av verkstadsbyggnaden, den ända som är äldst och väggarna som var murade av tellblock störtade in. Brandmännen levde farligt på plåttaket till den mellersta delen. Taket ramlade ned i södra ändan medan brandmännen sprutade vatten på mellantaket genom hål i yttertaket. Den nyaste delen t.v. kunde räddas.


Att elden spred sig så våldsamt beror, säger Backman, på att fyllningen på mellantaket bestod av kutterspån och att innertaket var beklätt endast med hårda skivor. Takstolarna var av trä. Den gamla verkstadsdelen var ursprungligen byggd för ett cementgjuteri [Nykarleby Taktegel och cementgjuteri?] och fyllde brandtekniskt sett inte fordringarna för en metallverkstad. Vid brandsynen har de här bristerna också påtalats konstaterar brandchefen. Gammalt damm hade naturligtvis också samlats och detta i förening med spånfyllningen var mycket eldfängt. Nykarleby brandkår hade hela styrkan — 22 man — med i släckningen. Eftersläckningen pågick till ungefär kl. 15 och under natten bevakades brandplatsen av företagets eget folk.

Den brunna delen av byggnaden var ca 70 meter lång medan den nya delen är 30 meter.

Företaget tillverkar dörrar och fönsterprofiler av metall bl.a. till våningshus.

— Hur stora lager som fanns inomhus vet vi ännu inte säger Karl Eklund  på Jakobstads Byggnadstjänst. Inga förteckningar har gjorts upp, men han uppskattar att halvfärdiga produkter för ca 100.000 mk fanns i den nedbrunna delen. Totalt belöper sig skadorna till flera hundra tusen mark. Försäkringar finns men om det helt täcker skadorna vet man inte innan en förteckning över det som förstörts har uppgjorts.

Företaget har sitt kontor i Jakobstad och endast ett litet kontorsutrymme i fabriken i Nykarleby.  Den delen blev svårt vattenskadad liksom också de sociala utrymmena. En ny byggnad kommer att uppföras i stället för den som brann ned. En hel del röjningsarbete blir det innan det bygget kan påbörjas.


Inger Luoma, Jakobstads Tidning den 11 mars 1975.


Läs mer:
Bränder.
(Inf. 2020-11-08.)


*     *     *

Vi  utför  olika  slags
metallkonstruktioner

JAKOBSTADS BYGGNADSTJÄNST

TEL. 967 20 112 ELLER 11 732


Jakobstads Tidning den 14 mars 1981.
(Inf. 2020-11-08.)


*     *     *

Tar över ”Björnligan”

Säg Björnligan och folk inom byggnadsbranschen hänvisar direkt till metallföretaget Jakobstads Byggnadstjänst i Nykarleby.

Jakobstads Byggnadstjänst är ett metallföretag som grundades i slutet av 50-talet i Jakobstad. Ståldörrar var den ursprungliga produkten. I dag görs fortfarande ståldörrar vid sidan av allehanda stålkonstruktioner. Nejdens bygg och båtföretag utgör de största kunderna.

Sedan september heter ägaren Mats Eklund. Då köpte han nämligen Stig Helins andel i företaget. I folkmun talar man om Björnligan då man avser metallarbetarna i Jakobstads Byggnadstjänst.

— Vi har tagit oss an vilka jobb som helst och också projekt som ansetts vara omöjliga, säger Kalle Eklund, medlem av Björnligan sedan 33 och far till Mats Eklund.

Hemligheten bakom Björnligestämpeln är yrkesstolthet och yrkesskicklighet. Däri ligger också framtidens utmaningar för den nye företagaren Mats Eklund.

— Metallarbete finns det hur mycket som helst. Utmaningen består i att prissätta arbetet och att hitta yrkeskunniga metallarbetare, säger Mats Eklund, som inte räds de nya utmaningarna.Mats Eklund är sedan september majoritetsägare i Jakobstads Byggnadstjänst och därmed fullvärdig medlem av Björnligan, som företaget döpts i folkmun.

 

Ny ägare tar över ”Björnligan”

Mats Eklund skolas in av pappa Kalle och tar över Jakobstads Byggnadstjänst

Jakobstads Byggnadstjänst, som har sin produktion i Nykarleby, har fått en ny ägare i Mats Eklund. I september köpte han Stig Helins majoritetsandel i metallföretaget, som i folkmun döpts till Björnligan.


Vad är det som får en relativt ung metallingenjör, småbarnsfar och fast anställd inom Wärtsilä att bli egen företagare inom metallbranschen.

– Familjen och barnen, svarar Mats Eklund, utan att tveka.

Mats Eklund, som själv vuxit upp i Jakobstad, vill nämligen ge sina bägge barn samma möjlighet. Därför har han och hustrun i dagarna flyttat pick och pack från Vasa till Jakobstad. Att bli egen företagare i Jakobstads Byggnadstjänst ger familjen Eklund det liv som mats önskar för sin familj, som också inbegriper far- och morföräldrar.


Vuxit upp i björnligan

För Mats egen del har mycket av livet, i synnerhet under ungdomsåren, kretsat kring Jakobstads Byggnadstjänst. Mats far, Kalle Eklund, har nämligen verkat inom företaget sedan 1970, då han inledde sin era som medlem av Björnligan. 1976 blev Kalle därtill delägare i Jakobstads Byggnadstjänst. Där Stig Helin hela tiden innehaft aktiemajoriteten.

– Företaget är betydligt äldre än så. Det var nämligen Stig Helins far, Arne Helin, som tillsammans med Verner Stenbacka grundade företaget i Jakobstad i slutet av 50-talet, berättar Kalle.

Ståldörrar var då som nu en av de större produkterna. Företaget fanns där ishallen i dag står. När företaget i Jakobstad blev husvill, flyttades produktionen till Nykarleby, medan kontoret blev kvar i Jakobstad.

Kalle Eklund är efter 33 år inom företaget still going strong och nu skall han dessutom skola in sin son i företaget – mest i uppdraget att räkna offerter.

— Det här var under många år mina sommarjobb, säger Mats, som lärt sig känna metallarbetet från barnsben.Kalle Eklund, som i 33 år varit med i Björnligan, skolar som bäst in sonen och företagsägaren Mats Eklund i uppdraget att räkna offerter. [De flesta bilderna är dåliga och vissa är ännu sämre ...]


Valde metallyrket

Metallbranschen blev även hans yrkesval – först på metallavdelningen i Yrkesskolan och senare i Tekniska i Vasa med såväl tekniker- som ingenjörsexamen. Åtta år hann Mats arbeta på kraftverkssidan inom Wärtsilä.

– För fyra år sedan försökte jag köpa ut Stig Helin. Men då var han ännu ovillig att sälja, säger Mats, som länge närt ett köpintresse för metallföretaget i Nykarleby.

Enligt Mats har det också funnit köpintresse från annat håll. Metallföretaget i Nykarleby har nämligen ett gott anseende bland branschfolk.

Alla känner inte till att företaget heter Jakobstads Byggnadstjänst. Säg Björnliga eller Karhukopla, så vet betydligt fler vem och vad man talar om. Björnligan var också länge företagets emblem på de arbetshalare som de råbarkade och våghalsiga metallarbetarna bar under sina många gånger vådliga uppdrag, som inte sällan utfördes på mycket hög höjd.

– Vi tog på oss svåra och ibland också helt omöjliga jobb, som snabbt klarade av till kundernas belåtenhet, ger Kalle en förklaring till björnligestämpeln.


Yrkesstolthet

Hemligheten bakom allt heter yrkesstolthet. Det är yrkesstoltheten som medlemmarna i Björnligan levat och lever högt på.

– Den bästa reklamen är ett väl utfört arbete, säger Kalle. Berömmer för ett skickligt utfört jobb fungerar därtill som grädde på moset för den yrkesstolte.

Det är också däri en stor del av framtidens utmaning för den nye företagaren ligger – att rekrytera yrkesskickliga och yrkesstolta metallarbetare. I dag räknar Jakobstads Byggnadstjänst sju anställda.

– Många av dem närmar sig pensionen och det måste till en föryngring, vet både Mats och Kalle.

Problemet är att jobbet långt handlar om självständigt och färdigt prissatt arbete, som kräver både yrkeskunskap och erfarenhet.

– Ingen nyutbildad metallarbetare besitter sådana kvalifikationer, säger Kalle.

Kalle föreslår därför att ett system, där staten skulle träda till och under en lärlingstid dela lönekostnaderna med arbetsgivaren.

– Jag är övertygad om att många företag, med ett statligt lönestöd, snabbt skulle anställa fler ungdomar, säger Kalle.


Byggföretag viktigast

Som mest var de anställda i Jakobstads Byggnadstjänst kring 25 personer i mitten av 1980-talet, då företaget opererade mellan Hangö i söder och Rovaniemi i norr. Helsingin Sanomats tryckeribyggnad och spritfabriken i Koskenkorva hörde till de stora byggprojekten.

Idag finns de största kunderna bland regionens byggföretag och båtföretag, som den sju man starka Björnligan servar med stålkonstruktioner.

Vid sidan av att rekrytera nya metallarbetare väntar också nyinvesteringar i både produktionshallar och utrustning, säger Mats Eklund.

Någon brist på metallarbete och jobbuppdrag är det däremot inte i Finland.

– Jobb finns hur mycket som helst, utmaningen ligger i prissättningen och att få folk som kan utföra det självständiga handarbetet som det oftast handlar om, säger Mats Eklund.

Själv tvekar han inte en sekund att anta utmaningen.


Britt Sund, Jakobstads Tidning den 11 oktober 2003.
Margite Enlund tillhandahöll.
(Inf. 2020-11-08.)Läs mer:
Företaget donerade halsen till Stenhuvudgubben.
Företagen på Kampen.
Alla sidor där Jakobstads Byggnadstjänst nämns.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2020-11-08, rev. 2022-01-23 .)