Stadsbastun får el-uppvärmning
Tvättinrättningen för husbehov


Byggmästare Nils Levlin demonstrerar en av de nya el-bastuugnarna.


BASTUN OCH TV
ÄTTINRÄTTNINGEN i Nykarleby får en genomgående ansiktslyftning i vinter. Tvättinrättningen, som varit uthyrd för industritvätt, blir härefter mest för hushållstvätt. Bastun får en grundlig renovering; ny värmeisolering, nytt värmesystem osv.

Bastun har varit i ett sådant skick att staden helt enkelt är tvungen att göra något, säger stadens byggmästare Nils Levlin som är ansvarig för arbetet. Och då har tvättinrättningen fått följa med av bara farten.

Bastun disponeras som tidigare med en allmän sida och en privat sida. På den privata sidan finns två basturum och fyra omklädningsrum.

Uppvärmningen för hela byggnaden göres ny, med det vanliga varmvattensystemet och oljeeldning. Tidigare har man eldat med ved.

Bastuugnarna som vi sätter in är 30 kwt. [udda förkortningsvariant på kW] elugnar. De är termostatreglerade, varför det framför allt blir bekvämare, säger Levlin.

Tvättinrättningen skall utrustas med två helautomatiska tvättmaskiner, centrifug- och torkstänkare. Man skall inte behöva hänga ut kläderna på tork. Mangel finns redan tidigare att tillgå.

Det är meningen att den skall vara för husbehovstvätt, d.v.s. de som vill komma hit med sin tvätt och sköta om det själv skall få göra det mot en liten avgift, säger Levlin. Staden kommer att driva både den och bastun i egen regi härefter.

Byggmästare Levlin har gjort ritningarna och kostnadsberäkningar för omändringsarbetena.

Kostnadsförslaget går lös på 95.000 mk.

I mitten av januari inleddes arbetena. Närmare tiotalet arbetare har tidvis varit sysselsatta där. Och till första maj är det meningen att allt skall vara klart. — Kanske att man då kan få kläderna tvättade och torkade i nedre våningen så länge man själv badar i den övre ...


Cander, Jakobstads Tidning våren 1968.
Susanne Öst f. Levlin tillhandahöll.


Läs mer:
Mer om renoveringen.
Om tvättinrättningen av Erik Birck.
Fler artiklar ur Tidningen.
(Inf. 2019-10-02, rev. 2019-10-08 .)