Ostrobotnia Päls

Ett företags uppgång och fall

Jakobstadsvägen 36
Nygårdsvägen
Frillmossavägen 1


Innehåll

Några milstolpar
Minnen från 1981–89
ArtiklarNågra milstolpar

 • 1949 grundades Ostrobotnia Päls Ab - Ostrobotnia Turkis Oy med huvudkontor i Vasa.
 • 1967 öppnades ”butiken” i Nyko-Frys’ källare med de anställda Kurt Backman och Yngve Wikblom.
 • 1968 fanns planer på en foderblandningscentral.
 • 1973 hyrdes utrymmen i f.d. Joupers.
 • 1979 började man bygga på Kampen. Det fanns medel, för enligt Vasa Andelsbankshistoriken Liten blev stor var Ostrobotnia Finlands mest lönsamma företag. Hur man nu definierar det? Vinst per anställd?
 • 1980 flyttade man till nya anläggningen.
 • 1981 byggdes fiskmjölsterminalen.
 • 1987 började man med truckservice och installera Forelco-automatbevattningsanordningar.
       Polisanmält av Finlands Apotekarförening för medicinförsäljning.
 • 1988 inleddes nedskärningar. JK gav order om brottsutredning av medicinförsäljningen.
 • 1989 stängdes butiken. Kurt Backman var med till slutet.
 • 1990 likvidation först och sen konkurs. Olika köparalternativ, bl.a. Ostrobotnias ledning i Vasa och staden. Nyko köpte.
  OstroCenter etablerades.
  Jeppo Food hyrde spannmålssilona.
  1990? Fiskmjölsterminalen såldes till Teirbolagen.
 • 1991 fälldes konkursdomen. Fordringar om 40 miljoner mark och 48 fordringsägare.
 • 1999-12-13 raderat ur Handelsregistret.

Anställda sammanställt av Kurt Backman, med reservation att någon kan vara glömd:

Kurt och Marjatta Backman
Yngve Wikblom
Anders Fors
Anita Kronqvist
Anki Sampert
Bo Lillqvist
Erik Hallbäck
Ilmari Saarela
Jan-Erik Nybyggar
Kalevi Paananen
Kari Helala
Kenneth Löfdahl
Lars Forsbacka
Leif Andersson
Leif Pelander
Mayvor Ek
Nils-Erik Tonberg
Paul Wallander
Roger Ludén
Stanley Granvik
Sven Kallträsk
Sven Nord

plus alla som har sommarjobbat.


Minnen från 1981–89

Ytterligare några anställda:

Gunilla Saari
Jan-Ole Stråka †
Johan Nordling †
Petteri Marjamäki
Kalle Nyberg †
Steve Sunabacka
Tapio Rautio
Timo Saari
Ulf Lundberg


Monteringsteam för Forelco året runt dricksvatten för pälsdjur: Steve Sunabacka och Tapio Rautio. Sommarjobbare: Andreas Backlund, Glenn Åhman, Kenneth Björkholm och Mats von Essen.

Några minnen jag ler åt:

 • Johan ”Jukka” Nordling var den mest humoristiska i hela gänget. Före han började på OP körde han Bobcat-lastare åt pälsningscentralen som var granne med OP. Han önskade en bilradio till Bobcaten för att körandet inte skulle vara så tråkigt. Det fick han lov att köpa, men när han skulle fästa radion bakom ryggstödet så borrade han i Bobcatens hydraultank.

 • Stanley Granvik spelade kontrabas i Jeppo Bygdespelmän. Den brukade han frakta på takställningen på sin Saab 99. En kväll efter en spelning körde han in Saaben i sitt låga garage med kontrabasen på biltaket. Han sa att han bara ruskade om påsen och förde den till soptippen.

 • När Kalevi Paananen byttet arbetsgivare från OP till Wiklund och Krokvik, ”det enda raka”, så kände Stanley till att det fanns en handskfabrik i Esse som hade en specialhandske i produktion som hade tummen mitt i handen. Ett par sådana köpte Stanley åt Kalevi som avskedsgåva. Och inte ett öga torrt.

 • Och så var det en av de många firmaresorna vi gjorde om hösten till Ruka. Med glädje minns jag när Timo Saari testade Sven Kallträsks löständer. Han såg inte klok ut. [Ett annat minne med löständer.]

 • Varje höst var det ju den brådaste tiden på OP inför pälsningssäsongen och efter det blev det dötid på lagret. Nån skaffade en piltavla som vi hade hårda tävlingar med i gallerlagret. Vid ett morgonkaffe berättade Kari Helala att han föregående natt drömt att han kastade resultatet 48 med fem pilar. Spjuvern Ulf Lundberg svarade. ”No ere fan me tokode som tar arbeiti me se heim.”


Tapio Rautio

(Inf. 2021-10-03.)

Artiklar

 
   
Bröderna Sundqvists hönshus 1958
Skinndemonstration 1967
Nykarleby erbjuder tomtmark för foderblandningscentralen 1968

Päls flyttar in i Joupers

1973
Chaufför anställes 1974

Pälsföretag bygger nya storhallar i Nykarleby

1979
Pälsnäringen byggs ut med tre miljonprojekt

Farmarnas eget företag öppnade storbutik i Nkby

1980
Annons för OPR-885 Profilplåt
Allmän annons
Ostrobotnia Päls söker nya kunder 1983
Annons för 20-årsjubileum 1987
Ostrobotnia Päls 20 år i Nykarleby
Utnämning av Anders Fors

Ostrobotnia Päls skär ned

1988
Filialer stängs, Nykarleby kvar 1989

Ostrobotnia Päls stänger butikerna

Nykarleby teg ihjäl hyresanbud från OP

Också Nyko ville köpa OP:s tradingbolag
Ostrobotnia Trading till ny behandling
Chefernas köp står fast

Inget Ostrobotnia-köp — ja till Katternöaktier

1990
Ostrobotnia Päls i likvidation
Ackord i likvidation av Ostrobotnia Päls
Bra bud på OP
Farmarna blöder i OP likvidation
Granlunds tar över efter Ostrobotnia
OP på fallrepet
Andelsbanken tar nettot
Foderköket Nyko köpte Ostrobotnia
OP försatt i konkurs
17 miljoner realistiskt minus
Fordringarna närmare 40 Mmk 1991
SÖP förlorar miljoner i Ostrobotnia Päls konkurs

*     *     *

M I N K F A R M A R E !

       Skinndemonstration anordnas på följande platser:
                  21. 2 Gamlakarleby, Jungsborg
                  22. 2 Kållby, Kållby Samlingshus
                  23. 2 Nykarleby Ostrobotnia Päls Ab:s […]
Utställningarna hålles öppna kl 13—20.
Studera det utskickade cirkuläret och programmet på
förhand. Tag med det till utställningen!

Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening r.f.


Jakobstads Tidning den 18 februari 1967.
(Inf. 2020-11-15.)


*     *     *

Nykarleby erbjuder tomtmark
        för foderblandningscentralen
                ”Tomter från Kstad till Gkby”

STADSSTYRELSEN I NYKARLEBY beslöt vid sitt möte på onsdagskvällen att erbjuda tomtmark för den planerade foderblandningscentralen. Som JT tidigare omtalat planerar de österbottniska minkfarmarna att uppföra, eventuellt ensamma eller i samarbete med någon storkvarn, en foderblandningscentral, även om något beslut tillsvidare inte fattats


Efter JT-reportaget för en tid sedan har kommunerna mycket intensivt diskuterat planerna och dir. Lars Näs på Ostrobotnia Päls säger att det i dag finns tomtmark från Kristinestad i söder till Gamlakarleby i norr.

Han betonar dock att tomtfrågan är en andra handsfråga — det viktigaste är att få ett beslut att bygga. Just nu är det parningstid i minkfarmerna, vilket betyder att inga möten hålls. Tidigast i april kan man räkna med att det skall börja röra på sig.

Kommunerna erbjuder som sagt tomtmark, ofta till ett nominellt arrende av 1 mk/ha och år, som i Nykarleby. För Nykarlebys del är det aktuellt med ett område mellan järnvägen och Jakobstadsvägen. Stadssekr. Bror Åström i Nykarleby säger att man tillsvidare inte sammanställt skrivelsen, men att staden är villig att dra vatten-, avlopps- och elledningar till området. Anslutningsavgifterna är alltjämt öppna.

Som bekant har byggnadsverksamheten i Nykarleby varit livlig under en följd av år och staden kan — i motsats till många landskommuner — erbjuda moderna bostäder. Man räknar dock inte med att centralen skall sysselsätta särskilt många personer, utom under byggnadstiden. Någon brist på byggnadsarbetare räknar man inte heller med om beslut om foderblandningscentalen fattas och om den skulle förläggas till Nykarleby.


Jakobstads Tidning den 7 mars 1968.
(Inf. 2020-11-15.)


*     *     *

Päls flyttar in i JoupersOSTROBOTNIA PÄLS Ab hyr för fem år framåt stora utrymmen i f.d. Joupers anläggningar i Nykarleby. Hyreskontraktet undertecknades igår i Vasa. Hyresvärd är Oy Nymek Ab, ett aktiebolag med direktör Gunnar Skog som största intressent. Ostrobotnia Päls skall flytta även sitt lager från Nyko Frys till Joupers. Till de utrymmen som inte hyrs ut hör bl.a. gjuteriet, som skall moderniseras.


Ostrobotnia Päls försäljningskontor och lager i Nykarleby sysselsätter fyra personer. Kontorsföreståndare är Kurt Backman. Fjolårets omsättning uppgick till c. 2 miljoner mk.

Dir. Lars Näs på Ostrobotnia Päls omtalar att kontoret betjänar farmarna i området mellan Gamlakarleby och Oravais. Kontoret marknadsför utfodringsmaskiner, farmförnödenheter och dylikt.

Det var 1970 som Skog — då ännu verkställande direktör och största aktieägare i Purmo Produkt — för ett under bildning varande aktiebolags räkning inköpte anläggningarna i Nykarleby. Säljare var då Oy Fiskars Ab.

Skog omtalar att Oy Nymek Ab för drygt ett år sedan planerade att inköpa aktiemajoriteten i ett rikssvenskt företag var produktion av vissa delar skulle ha överförts till Nykarleby — omkring 100 personer skulle fått anställning — men de företagsekonomiska undersökningar som gjordes av tillkallade konsulter visade att Nkby och anläggningen inte nådde upp till det poängtal som satts upp för lönsam drift och planerna avfördes från dagordningen.

— I dag lönar det sig inte att planera in en produktion i omoderna lokaliteter, säger han. Tvärtom drar man först upp produktionsvägarna och bygger väggar och tak därefter.

— De uppgifter om möbeltillverkning och uthyrning som publicerats i pressen under det senaste halvåret vill jag på det bestämdaste dementera, säger han. Det var uppgifter som inte kom från mig och som saknade grund.


Gjuteriet skall
moderniseras

De utrymmen som Ostrobotnia Päls Ab inte hyr är rätt stora, här finns hela gjuteriet, en mängd lagerutrymmen, ritkontoret osv.

— Gjuteriet skall sättas i skick, sannolikt påbörjas arbetet ännu detta år, säger Skog, som emellertid inte vill uttala sig om vilken typ av rörelse han skall planera in i de utrymmen som alltjämt står Oy Nymek Ab till buds.


Jakobstads Tidning den 24 mars 1973.
(Inf. 2020-11-15.)


*     *     *

      På  vårt  lager i Nykarleby anställer vi en
C H A U F F Ö R
      Genast eller enligt överenskommelse.
      Svar före den 23. 1. till
Ostrobotnia Päls Ab
      Tel. 20 488


Jakobstads Tidning den 18 januari 1974. Sven Kallträsk var chaufför kring 1980. Kanske det var han som anställdes.
(Inf. 2020-11-15.)


*     *     *

Bröderna Sundqvists hönshus


Bröderna Bo, Erland och Ingmar Sundqvists sedermera röda hönshus med spröjsade fönster under uppförande. Troligen 1958, för det året erhälls bygglov.. Den fem år gamla Jakobstadsvägen i bakgrunden. Hönshuset stod längs med och norr om den senare byggda Frillmossavägen ungefär vid infarten närmast Jakobstadsvägen. Revs förmodligen i samband med att Ostrobotnia Päls skulle bygga sin hall. Förstoring.
Foto: Troligen Helmi eller Bo Sundqvist.


Jan Sundqvist tillhandahöll.
(Inf. 2020-11-15.)


*     *     *

VÅLDSAM EXPANSION

Pälsföretag bygger
nya storhallar
i Nykarleby

EN NÄRA 100 meter lång hall för lager, butik och industriell produktion planerar Ostrobotnia Päls att bygga på industriområdet strax norr om Nykarleby. Expansionen inom pälsdjursnäringen är enorm och snart bågnar väggarna vid f.d. Joupers industriutrymmen, som företaget nu hyr. Före 15 juni skall byggstarten ske om planerna går i lås.

FRÅN BÖRJAN hade man tänkt sig att bygga för något slag av samarbete med Nykarleby Pälsningscentral som också planerar en hall på området. På grund av säsongsvariationerna hade man mycket väl kunnat hyra ut pälsningsutrymmen till dem och däremellan disponera hallen för lagerhållning, men det nya pälsningsföretaget ville hellre ha eget och tanken förföll.


En nyhet i Ostrobotnia Päls’ produktion blir tillverkning av måttbeställd profilplåt. Liknande tillverkning finns inte nu närmare än i Alajärvi och man köper för fyra–fem miljoner per år enbart för farmarnas behov. På sikt kan det komma in flera produkter, säger Kurt Backman, föreståndare för Nykarleby-kontoret.

Ostrobotnia Päls underhandlar just nu med Nykarleby stad om att få köpa ca tre hektar på industriområdet vid Jakobstadsvägen. En planeringsbyrå är i färd med att göra ritningarna och i april skall förvaltningsrådet ta slutlig ställning till byggnadsplanerna. En arbetsgrupp har förberett frågan och beslöt på onsdagen att fortsätta planeringen i akt och mening att kunna starta bygget i juni och flytta in någon gång på 1980. Företaget har ett hyreskontrakt med ett och ett halvt års uppsägningstid.

Hallen blir mellan 3.000 och 4.000 kvm med en höjd på ca fem meter och beräknas kosta 2—3 miljoner mark. Den industriproduktion som planeras ger möjligheter till u-områdesfinansiering. I dag jobbar åtta personer vid Ostrobotnia Päls i Nykarleby och man räknar med att genom plåttillverkningen kunna anställa två—fem personer till.

Bygga eller inte bygga har diskuterats länge inom företaget, men osäkra konjunkturer har bromsat. Kurt Backman säger att nu måste något göras. Utrymmena vid Joupers börjar bli trånga och dessutom är de inte så praktiska med tanke på den lagerhållning företaget har. I dag sker lastning, lossning och flyttningar med truck, vilket kräver högt till tak och fria utrymmen.

Till Joupers flyttade Ostrobotnia Päls 1973 och redan då diskuterades ett nybygge. Inte minst med tanke på trafiken är en flyttning motiverad, säger Backman. Man har faktiskt bävat för att det skall hända någon olycka längs den smala Nygårdsvägen där det färdas en hel del skolbarn. Långtradartrafiken till Ostrobotnia Päls är tidvis mycket livlig. Gårdsplanen är trång och det har hänt att tradare fått vänta på skolgården vid avtagsvägen på sin tur att lasta och lossa.


Försäljning för 150 Mmk

Ostrobotnia Päls är ett företag med 30 år på nacken. Huvudkontoret finns, som känt, i Vasa. Förutom i Nykarleby har man också ett kontor i Himango. I fjol var företagets försäljningssiffror nära 150 miljoner mark, varav 14 miljoner i Nykarleby. Sedan 1973 när man flyttade till Joupers har ökningen varit mycket stor. Hela företagets omsättning låg då på 33 miljoner.

Ägare till Ostrobotnia Päls är fodertillverkarna i hela landet. De äger aktier i förhållande till sin egen volym och i ledningen sitter många av cheferna för foderköken. Företaget tillhandahåller allt inom näringen, och försäljningen sker över hela landet, berättar Backman. Det är sädfoder, slaktavfall och övriga ingredienser som foderköken behöver samt förnödenheter till farmerna, maskiner och hjälpmedel.

Just nu är expansionen inom branschen enorm. Backman berättar att företaget redan nu sålt största delen av det burgaller man har chans att få in i år. Gallret importeras. [Från det belgiska företaget Bekaert och också från Tammet i Ekenäs.] För att det ska bli lönsamt att tillverka gallret själv bör man också kunna göra tråden.

Tillverkningen i den nya hallen kommer att ligga på metallsidan. Förutom plåttillverkningen, som sker med inhemsk råvara, kommer en del monteringsarbeten att göras där. Företaget har förvärvat skrapmaskinstillverkningen av en fabrik i Helsingfors. Den produktionen är utlagd på underleverantörer och i första hand skulle åtminstone monteringen av maskinerna kunna ske i den nya nykarlebyhallen. Man säljer ca 1000 maskiner per år till ett pris på mellan 2.000 och 3.000 mk per styck. En del går på export.

På försäljningsavdelningen har man också andra varor än rena farmförnödenheter — det är järnvaror av skiftande slag., redskap o.s.v.

Förutom trängseln vid Joupers är också bristen på sociala utrymmen besvärlig och för personalens del kommer nybygget alltså också att innebära en förbättring.

Hur det går med sparvkolonin som har vinterbostad bland fodersäckarna i den gamla fjäderfabriken kan man undra. Antagligen flyttar de med — bättre vinterkvarter kan de knappast få någonstans.


Inger Luoma Jakobstads Tidning den 18 mars 1979.
(Inf. 2020-11-15.)


*     *     *

Farmarnas eget företag
öppnade storbutik i Nkby

KÖPTROHETEN klagar man inte på — numera inte heller på utrymmet. Platschefen Kurt Backman på Ostrobotnia Päls i Nykarleby verkar överlag nöjd där han bland blomsterkorgar och lyckönskningar berättar om nya affärs- och lagerbyggnaden. Den öppnades officiellt på onsdagen och tillströmningen av farmare, företagsrepresentanter och övriga gratulanter var stort.


Ostrobotnia Päls öppnade verksamhetspunkten i Nykarleby år 1967. Två man hade hand om ”butiken” i Nyko-Frys’ källare. Sedan kunde man flytta till gamla Joupers fastighet och då tyckte Kurt Backman att 1.200 kvadratmeter var stort. Men pälsnäringen har växt explosionsartat och de 3.400 kvm man nu har behövs mer än väl.

— Lite växtmån har vi nog, men exempelvis butikssidan kan först nu komma helt till sin rätt. Tidigare saknade vi sgs helt möjlighet att ställa ut varor, nu har vi gott om hyllor, där kunderna kan se vad som finns.

Försäljningschef Håkan Rönnbäck från huvudkontoret i Vasa instämmer och konstaterar att branschen är sådan att det hela tiden kommer nya maskiner och artiklar och då är det viktigast att man kan visa nyheterna när de kommer.Det är många detaljer som behövs på en pälsfarm idag och Ostrobotnia Päls kan nu bättre än tidigare tillgodose farmarnas behov, konstaterar platschef Kurt Backman (t.v.) och försäljningschef Håkan Rönnbäck.


Ostrobotnia Päls omsatte semarna [här saknas något], i huvudsak via foderköken. Foder- och vitaminhandeln utgör en väsentlig del av bolagets verksamhet, men förnödenheter och maskiner utgör i varje fall 30 procent.

Ostrobotnia Päls omsatte senaste år 200 miljoner mark. Huvudkontoret finns i Vasa, försäljningspunkter i Nykarleby och Himango. I Pälshuset i Vanda finns också en utställningsenhet där maskiner och tillbehör visas.

Nykarleby-enheten hade med tio anställda ca 20 miljoners försäljning senaste år. För närvarande har man 12 anställda, men denna siffra kan variera med konjunkturerna.

Nybygget i Nykarleby har kostat a 3,5 miljoner mark, byggstarten skedde i medlet av juni senaste år. På grund av leveransförseningar framsköts slutgranskningen med ca en månad.

Huset har ett bra läge invid norra infarten, men den fönsterlösa väggen mot landsvägen har fått folk att reagera lite. Inte för intet har bygget i folkmun döpts till ”Kumla” och ”fästningen”.

— Visst diskuterade vi fönster i planeringsskedet, men arkitekter och byggnadssakkunniga stannade i alla fall för denna lösning. Jag tror också att Nykarlebyborna blir nöjda när vi fått yttre området klart med planteringar och gräsmattor, konstaterade Kurt Backman. [En stängselomgärdad stor gräsmatta med ett antal granar på rad mellan Jakobstadsvägen och byggnaden.]

Ostrobotnia Päls indelar affärsverksamheten i fem olika sektorer: byggnadstillbehör, utrustning för bevattning och utfodring, för pälsning, maskiner för fodertillverkning samt foder och vitaminer. När det gäller byggnadstillbehör, arbetskläder och verktyg är sortimentet stort och därvidlag är kundkretsen ingalunda begränsad till pälsfarmarna.


Jakobstads Tidning den 6 mars 1980.
(Inf. 2020-11-15.)


*     *     *

Vi har satt igång en plåtprofileringslinje i våra nya lokaler i Nykarleby. Inkörningen är gjord och vi kan nu erbjuda alla i nejden, som är i behov av tak

OPR-885 PROFILPLÅT

TILLVERKAD AV Rautaruukkis erkänt prima 0,50 mm plåt.
Profilen är 950 och täckbredden 885 mm.
Pris mk 10,85/lm fritt Nykarleby

EFTERHÖR DESSUTOM VÅRA RABATTER

Tillverkning och försäljning
Ostrobotnia Päls Ab
Nykarleby, tel. 967-20 488


Jakobstads Tidning den 5 maj 1980. Kurt Backman berättade: Vi körde plåt en tid under OstroCenter-tiden, men den föll för underbetyg, så maskinen är skrotad. Även många mink- och rävhus som plåten satt på är ”skrotade”.
(Inf. 2020-11-18.)


*     *     *

Vi har äran att få tjäna pälsfarmarna i nejden, men har du tänkt på, att vi också kan erbjuda artiklar passande för envar!

 • Våra priser är rabatterade
 • De är lika för alla

OSTROBOTNIA PÄLS AB
Industriområdet, Nykarleby
tel. 967-20 488


Jakobstads Tidning den 9 december 1980.
(Inf. 2020-11-18.)


*     *     *

Ostrobotnia Päls
söker nya kunder

OSTROBOTNIA PÄLS, farmtillbehörsförsäljare av stora mått, strävar till att bredda sitt kundunderlag. Med försäljningspunkter på fyra ställen, Nykarleby, Vasa, Himango och Kauhava och med en personal på ett 70-tal personer har företaget en kapacitet som det borde hitta en ny kundkrets för nu då pälsdjursnäringen är i en svacka.


— Hittills har vi varit fullt sysselsatta med att serva våra farmarkunder, men nu skulle det finnas ledig kapacitet för också nya kundgrupper, berättar marknadsföringschef Håkan Rönnbäck som fanns i Nykarleby i samband med Ostrobotnia Päls’ marknadsdagar i slutet av veckan.

Den sektor där företaget lyckats bäst i att leverera till kunder utanför farmsektorn är takplåten. Cirka hälften av hela försäljningen från plåtprofileringslinjen säljs till andra kundgrupper, främst jordbrukare.

En produkt från den här linjen som möter en växande efterfrågan är galvaniserad plåt som behandlats med Plastisol, det vill säga en speciell plastfärg.

Hur man lyckats få ut andra produkter till konsumenterna utanför näringen varierar från ort till ort.

— Här i Nykarleby har det visat sig att andra kunder speciellt uppskattat våra rördelar, slangar och slangklämmor, berättar Kurt Backman vid Nykarleby-butiken.

Denna vår har man inom företaget nog känt av de svaga skinnpriserna. Farmarna drar sig för att investera i tillbehör och nybyggnadsidan står så gott som stilla.

Senaste år omsatte företaget närmare 300 miljoner mark och av den omsättningen utgjorde 52 Mmk av Nykarleby-enhetens försäljning.

Jippodagarna i Nykarleby på torsdagen och fredagen var sitt första i sitt slag och lockade en publik på 400—500 personer.

Utställarna var under dagen sju till antalet och av dessa riktade sig fem direkt till farmarna medan de tvåandra ställde ut övriga artiklar.

På plats under dagarna var också SÖP-konsulenterna [Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening r.f.] samt veterinär Erik Smeds.


K-G Olin, Jakobstads Tidning den 17 juni 1983.
(Inf. 2020-11-18.)


*     *     *

OSTROBOTNIA PÄLS AB    I NYKARLEBY

 • Maskinutställning
 • Demonstration
 • AUKTION

20 år

Se närmare söndagens tidning.

Vi har ÖPPET HUS med
temadagar 27-29 april


Jakobstads Tidning den 23 april 1987.
(Inf. 2020-11-18.)


*     *     *

Ostrobotnia Päls
20 år i Nykarleby

Det har nu gått tjugo år sedan Ostrobotnia Päls startade sin filial i Nykarleby. 1967 började verksamheten i Nyko-Frys källare, dessutom under en tid när man fick 5 mark för varje minkvalp som avlivades och slängdes i en grop i Nyko-skogen.

— Då var vi två anställda, i dag är vi sexton, berättar filialchef Kurt Backman.

— Filialen i Nykarleby betjänar i dag hela Ostrobotnia-firman i Finland bl.a. vad gäller plåtprofilering, fiskmjölsdistribution, Forelco-bevattning och truckservice.


— Om verksamheten i Nykarleby 1967 var jämförbar med en kaffekopp, så är den i dag en stor gallerhög, funderar VD Lars Näs. [Jag förstår inte jämförelsen. Om det varit t.ex. café i st.f. gallerhög hade jag gjort det.]

Filialchefen i Nykarleby, Kurt Backman var tillsammans med Yngve Wikblom arbetskraften 1967 när Ostrobotnia startade upp i Nyko-Frys källare.

— Just då var det lågkonjunktur, beslutet att starta hade fattats året innan när det var högkonjunktur, berättar Backman.

— Och då var farmningen inte så utbredd utöver Socklot och västra Munsala.

I dag finns ca 700 farmare i Nykarleby som betjänas, samt ungefär lika många i nejden utanför Nykarleby.

Fr.o.m. 1973 fanns Ostrobotnias Nykarlebyfilial i Joupers gamla fabrik. 1980 byggdes den 3 500 kvadratmeter stora hall som filialen finns inrymd i.Kurt Backman har hållit i ratten för Ostrobotnia Päls Ab under de 20 år filialen funnits i Nykarleby. (foto: AnCi Holm) [Den 2012 nedbrunna Pälsningscentralen i bakgrunden.]


— Förnödenhetshandeln är det viktigaste, säger Backman.

— Vi vill erbjuda varor av de mest vitt skilda slag som på något sätt kan knytas till pälsdjursfarmning eller farmarnas andra behov. Vi vill också bredda till andra kundgrupper med förnödenhetsvaror.

— Det är något som fungerar på mindre orter typ Nykarleby, anser marknadsföringschef Håkan Rönnbäck.

— På stora orter finns så många specialaffärer, som konkurrerar.

Ostrobotnia har i Nykarleby specialiserat sig på några saker med vilka man betjänar hela firman i Finland. Det gäller bl.a. plåtprofilering. 200-300 kilometer plåt profileras per år, och av det går 25 procent till lantbruket.

1981 byggdes fiskmjölsterminalen. 1987 började man installera Forelco-automatbevattningsanordningar.

— Hittills har ett 10-tal anordningar installerats, berättar Backman.

— Nytt för i år är truckservicen, där inbytta truckar och farmarnas truckar servas.

Ostrobotnia Päls verksamhet bygger helt på konjunktursvängningarna inom pälsdjursnäringen.

— I och med att konjunkturen går upp stiger också trycket på att vi borde öppna nya filialer, främst i södra och östra Finland, berättar Näs.

— Det svänger så hastigt att för det mesta när beslut om exempelvis tillbyggnad skall förverkligas så har pälsdjursnäringen hunnit gå neråt, även om den var på topp när beslutet fattades.

20-årsjubileumet firas i dagarna med bl.a. en auktion. I försäljningshallen finns en utställning där man bl.a. visar farmtillbehör av olika årgångar. Pälsdjursnäringen börjar också skriva historia.


AnCi Holm, Jakobstads Tidning den 28 april 1987.
(Inf. 2020-11-18.)


*     *     *

utnämning

 

Ostrobotnia Päls Ab

Till ansvarig chef för Forelco-avdelningen har valts eltekniker Anders Fors, 31, Nykarleby. Han har tidigare varit anställd hos Jakobstadsnejdens Telefon Ab och sedan 1980 hos El-affär R. Westerlund Kb i Nykarleby. Fors tillträder sin nya befattning i Ostrobotnia Päls Ab den 21 oktober.


Jakobstads Tidning den 9 oktober 1987.
(Inf. 2020-11-18.)


*     *     *

Ostrobotnia Päls skär ned

Ostrobotnia Päls minskar sin personalstyrka med en knapp tredjedel. Tio anställda har redan fått permitteringsvarsel. Totalt minskar man personalen med 20 anställda.


Förutom de tio som permitteras vid årsskiftet blir fyra anställda förtidspensionerade. Dessutom har man skurit ner personalen genom s.k. naturlig avgång det senaste halvåret

I Nykarleby minskar arbetsstyrkan med sex. Genom s.k. naturlig avgång har en arbetsplats försvunnit. Fem anställda permitteras.

I Vasa permitteras tre anställda medan fyra förtidspensioneras. Och i Himango har två anställda fått permitteringsvarsel.

— Det är krisen inom pälsdjursnäringen som tvingat oss till det här beslutet, säger Ostrobotnias vd Lars Näs. Man får rätta munnen efter matsäcken. Den springande punkten är de låga skinnprisen.

Enligt Näs påverkar resultatet från septemberauktionen i Köpenhamn inte beslutet. Nästa omprövning görs efter december- och januariauktionerna.

— Efter auktionerna får vi se om vi kan ta tillbaka folk eller om vi måste permittera ytterligare, säger Näs. Det enda som nu kan rädda är att farmarna får bättre pris för sina skinn.

Det är främst inom butiksförsäljningen och lagren som personalminskningen sker. Det är också på den sidan där arbetsbördan minskat mest i och med att farmarna köpt mindre förnödenheter.

— Här i Nykarleby har försäljningen minskat med 20 procent, säger platschef Kurt Backman. Det betyder att personalen fått mera tid över. Genom att de som lämnar kvar lappar över kan alla funktioner fortsätta som tidigare trots permitteringarna.

— Att fem går och tio lämnar kvar i Nykarleby kan upplevas vara en ganska radikal nedskärning, säger Backman. Men vi har gått igenom behovet och konstaterade att det helt enkelt inte går att fortsätta som förr.

Permitteringarna börjar från och med årsskiftet. På så sätt försöker man bibehålla arbetsplatserna under högsäsongen under pälsningstiden.

— Det kan uppstå problem under högsäsongen ifall alla som fått varsel hittar nytt arbete innan pälsningstiden, säger Backman.

De som nu fått varsel i Nykarleby är personalen som anställts senast. Jan-Erik Nybyggar är en av dem. Han kom för 1,5 år sedan från Waasko i Jeppo.

— Jag trodde att det här var en säkrare arbetsplats, säger han. Tydligen satsade jag fel.

— Det är klart att stämningen är nedåt, säger Nybyggar. Det här är inte det intressantaste beskedet man kan få. Men samtidigt förstår jag företagets läge.

Som någon överraskning kommer permitteringsvarslen inte. Nybyggar säger att man väntat något sådant en längre tid.

— Sedan i våras har vi väntat något dylikt, säger han. Att vi dessutom klarade sommarmånaderna utan semestervikarier gav inte någon bättre bild av läget.

— Nu gäller det bara att börja söka något nytt, säger Nybyggar. Så här på rak arm har jag inget nytt.Jag trodde den här branschen var säkrare. Det var den inte, säger försäljare Jan-Erik Nybyggar. Han kom till Ostrobotnia från Waasko och hör nu till dem som fått permitteringsvarsel. Foto: Johan Sandberg


Också bland personalen som lämnar kvar i företaget var stämningen dålig på fredagen. Permitteringarna skapar ytterligare osäkerhet. Efter personalnedskärningarna har Ostrobotnia tio anställda i Nykarleby, åtta på lagret i Vasa och tre i Himango.


Johan Sandberg, Jakobstads Tidning den 24 september 1988.
(Inf. 2020-11-18.)


*     *     *

Ostrobotnias personal minskar med hälften

Filialer stängs,
Nykarleby kvar

Ostrobotnia Päls stänger filialerna i Himango och Kauhava samt upphör med förnödenhetsförsäljning i Vasa. 14 anställda sägs upp eller permitteras


Förnödenhetsförsäljningen koncentreras nu till Nykarleby där samtliga tio anställda blir kvar.

Det här beslutet fattade förvaltningsrådet för Ostrobotnia Päls på onsdagen. Det betyder att företaget har minskat sin personal med hälften sedan januari 1988.

Nedskärningarna drabbar främst försäljnings- och lagerpersonalen. Från den sektorn går tre personer i Himango, tre i Kauhava och sex i Vasa. Dessutom minskar man inköpspersonalen med två.

— Det är drastiska beslut, säger vd Lars Näs. Anledningen är ju krisen inom näringen. Vi får hoppas att de här nedskärningarna är tillräckliga och att läget skall ljusna så småningom.Lars Näs, vd för Ostrobotnia Päls vågar ännu inte säga hur enheten i Nykarleby kommer att utvecklas. Nykarleby berörs inte av de saneringsbeslut som förvaltningsrådet fattade på onsdagen. Foto: JT-arkiv


— Beslutet är en följd av den svåra situationen, säger förvaltningsrådets ordförande Gunnar Mäenpää. Beslutet siktar på att skapa en framtid för Ostrobotnia Päls och trygga servicen för farmare och foderkök.

Nykarleby överlever tack vare sitt centrala läge. Inom en radie på 60 km finns 55 procent av landets farmare. För Nykarleby talar dessutom att fiskmjölslagret och plåtprofileringsanläggningen finns här.

— Fastigheten i Nykarleby är dessutom svår att sälja eller hyra ut, säger Mäenpää.[Inom en 60-kilometers radie ryms Kelviå, Kaustby, Evijärvi, Kauhava, Storkyro, Lillkyro och Kvevlax. Vetil och Korsholm är strax utanför.]


Det är nu meningen att Nykarleby skall serva farmkunderna i hela landet. Platschef Kurt Backman räknar med att arbetsbördan kommer att öka men att man nog skall klara upp situationen med den personal som finns.

— Jag vågar ännu inte säga hur Nykarleby kommer att utvecklas, säger Näs.

I Vasa kvarstår endast företagets administration, foderhandeln och Ostrobotnia Trading.

Nedskärningarna skall vara genomförda före den 1 maj i år. Det betyder att företaget då har 39 anställda mot 79 i januari 1988. Från årsskiftet permitterades 20 anställda, däribland fem i Nykarleby.

Företagets ledning skall nu utarbeta en ny organisationsmodell. I februari möts förvaltningsrådet på nytt för att ta stålning till denna. Vad den nya organisationen innebär vill Mäenpää inte uttala sig om i detta skede.

— Men detta betyder inte ytterligare inskränkningar i personalen, säger Mäenpää. Åtgärderna avser enbart att göra organisationen smidigare.

Vi har tre alternativ som vi går igenom. Det kan också bli en kombination av dessa.

— Avsikten är fortsättningsvis att farmarna skall få köpa förnödenheter av oss till lägsta möjliga omkostnader.

Mäenpää räknar med att näringen inte kommit över lågkonjunkturen inom de närmaste åren.

Butikslokalen i Vasa finns i Pälshuset. Ostrobotnia Päls skall försöka hitta andra användningsändamål för den. Företaget äger butikslokalen i Himango. Den skall man nu försöka sälja eller hyra ut. I Kauhava har man hyrt lokal.


Jakobstads Tidning den 19 januari 1989.
(Inf. 2020-11-18.)


*     *     *

Fastigheterna säljs

Ostrobotnia Päls
stänger butikerna

Förvaltningsrådet för Ostrobotnia Päls beslöt igår att upphöra med butiksförsäljningen i Vasa, Nykarleby, Himango och Kauhava.


Verksamheten är olönsam och därför avslutas den. De anställda, som i dag är mellan 35 och 38 till antalet, skall under 1990 minskas till 12. Ingen har ännu sagts upp, men igår informerades personalen om saneringsprogrammet.

Beslutet fattades enhälligt av ett adertonmanna starkt förvaltningsråd, som därmed godkände det program som styrelsen lade fram.

Foderhandeln, som utgör den stora biten, eller 90 procent, sortsätter som förut, I dag sysselsätter foderhandeln fyra personer och dessa kommer även att fortsätta.

Förvaltningsrådet beslöt även att sälja alla de fastigheter, där butikerna finns. Pälshuset i Vasa, på 8 000 kvadratmeter, är den största fastigheten och enligt vd Lars Näs finns det redan spekulanter på Pälshuset. Värdet ligger omkring 40 miljoner mark.

I Nykarleby förfogar Ostrobotnia över 3 700 kvadratmeter och ytan på himangofastigheten utgör 1 000 kvadratmeter. I Kauhava är Ostrobotnia hyresgäst och hyreskontraktet utgår 1991 och nu försöker bolaget i stället hitta en ny hyresgäst.Fram till igår var adressaten på Frillmossavägen i Nykarleby Ostrobotnia Päls. Nu upphör butiken.


För den fortsatta verksamheten planerar bolaget att hyra in sig i Pälshuset i Vasa, såvida en ny ägare uppbringas. Redan i dag hyr Ostrobotnia ut större delen av Pälshuset. Utöver Kalottspedition är Pälsdjursuppfödarnas förbund, med laboratorium, konsulenter och pensionskassa hyresgäster i Pälshuset.

— Med facit i hand kan vi bara konstatera att de tidigare minskningarna inte var tillräckliga, sade Lars Näs som en kommentar till den fortsatta saneringen.

— Men under tiden har åtminstone värdet på fastigheterna stigit, tillade han.

För drygt ett och ett halvt år sedan uppgick de anställda till omkring 80 personer.

Butikslagret skall säljas ut till hugade handelsmän. När det gäller pälsdjursförnödenheterna kommer Ostrobotnia att fortsätta partihandeln och leverera varorna till detaljhandlarna.

— Ett lagom passligt jubileum, kommenterade en ironisk Leif Andersson, försäljare på Ostrobotnia i Nykarleby, förvaltningsrådets beslut.

Leif firar den 24 september 10-årsjubileum som anställd hos Ostrobotnia. För ett och ett halvt år sedan arbetade 16 personer vid Nykarlebyenheten. Sex permitterades vid årsskiftet, några har själva slutat och i deras ställe har inga nyanställningar gjorts. I dag uppgår personalen i Nykarleby till sju personer, vilket enligt förvaltningsrådet är sju för många.


Britt Sund, Jakobstads Tidning den 5 september 1989.
(Inf. 2020-11-18.)


*     *     *

KPO riktar blickar på Ostrobotnia Päls

Nykarleby teg ihjäl
hyresanbud från OP

Den överhettade situationen på byggfronten i Nykarleby kunde ha lindrats betydligt om staden tagit hyreserbjudandet från Ostrobotnia Päls i beaktande.


Det hävdar nu en besviken Gunnar Mäenpää, över att OP:s erbjudande förseglats redan på tjänstemannanivå i staden.

Ostrobotnia Päls är angeläget om att hitta nya användningar för den stora fastigheten. Enligt vad JT erfar har Keskipohjanmaan Osuuskauppa också riktat blickarna på OP:s hall. Mäenpää bekräftar att KPO fört diskussioner med OP om att göra fastigheten till affärshus.

Genom att hyra OP:s fastighet i Nykarleby skulle staden fått förmånligt alternativ till elverkets och byggnadskontorets gemensamma lager och kontorsbyggnad.

Det säger Gunnar Mäenpää, som är både förvånad och besviken över att man från stadens sida inte ens visat någon vilja att diskutera hyresalternativet, trots att Ostrobotnia Päls vid två tillfällen kastat fram erbjudandet.

— Det minsta vi kunnat begära är att staden åtminstone skulle visat någon vilja att diskutera med oss, säger Gunnar Mäenpää. Jag framförde förslaget åt stadsdirektör Börje Nygård före stadsfullmäktige skulle besluta om byggstarten. I det läget skulle de haft alla möjligheter att bordlägga ärendet och ta vårt erbjudande i beaktande.

Erbjudandet kom visserligen bara några dagar före stadsfullmäktige skulle besluta om byggstarten. Enligt vad JT erfar visste ingen i stadsfullmäktige om hyresalternativet när beslutet om nybygge togs. Av någon anledning fastnade erbjudandet i en skrivbordslåda på tjänstemannanivå och kom aldrig så långt som till de förtroendevalda. Men nu är det definitivt för sent att återkalla beslutet. Byggnadsarbetena av 3,3 miljonersbygget har redan kommit igång på Kvarnvägen.

Gunnar Mäenpää, som för OP:s räkning först gick upp till ämbetshuset med hyreserbjudandet, är förvånad över att staden kan förbise ett sådant alternativ. Visserligen hade förslaget om nybygget redan gått rätt långt i beslutsprocessen. Men nu när byggsektorn i Nykarleby befinner sig i en synnerligen överhettad situation borde man, enligt Mäenpää, ta alla alternativ i beaktande och åtminstone ge lite tid för underhandlingar.

— Ett hyresalternativ skulle ha gagnat både staden och Ostrobotnia Päls, anser Mäenpää. Genom att hyra hallarna något år för elverkets och byggnadskontorets räkning hade Nykarleby fått lite andrum tills situationen på byggfronten lugnat ner sig. OP:S möjligheter att stanna kvar på orten skulle också öka genom att hyra ut en del av hallarna och ta undan ett hörn för egen verksamhet.

Stadssekreterare Michael Djupsjöbacka säger att det dagligen kommer in muntliga förslag av allehanda slag till staden och att man i fallet Ostrobotnia inte heller fått något riktigt erbjudande.

— Jag bedömer det som att Ostrobotnia Päls endast hört sig för hos stadsdirektören.

Men när staden nu ger tummen ner för projektet söker Ostrobotnia Päls andra utvägar. Keskipohjanmaan Osuuskauppa var för en dryg vecka sedan och inspekterade OP:s hall i Nykarleby. Enligt vad JT erfar hyser KPO vissa planer på att eventuellt affärscentrum i Nykarleby. I synnerhet vad lantbrukshandeln beträffar skulle OP-hallen vara ett bra alternativ.


Pälsvägen erbjöd

Även Ab Pälsvägen (f.d. Pälsningscentralen) hade tidigare i sommar erbjudit sina hallar till uthyrning när man fick höra om byggplanerna för elverket och byggnadskontorets lager och kontor. Den gången ansågs hallarna som helt olämpliga för ändamålet.


Leif Sjöholm, Jakobstads Tidning den 12 oktober 1989.


Läs mer:
Gemensamt lager byggs för byggkontor och elverk.
(Inf. 2020-11-22.)


*     *     *

Också Nyko ville köpa OP:s tradingbolag

Såldes till chefer
förbi högre anbud?

När Ostrobotnia Päls nyligen såldes dotterbolaget Ostrobotnia Trading fick bolagets egna chefer köpa hela aktiestocken trots att det fanns ett högre anbud. Det högre anbudet kom inte till styrelsens kännedom när mötet skulle besluta om försäljningen.

Enligt de uppgifter som en av OP:s egna styrelsemedlemmar gett till JT hade Nyko Frys lämnat ett skriftligt anbud i tron att det skulle behandlas i styrelsen samtidigt som man behandlade chefernas anbud. Men Nykos anbud ”glömdes” av allt att döma i skrivbordslådan. Styrelsen var därför ovetande om att det fanns flere anbud.

VD Jan Fors på Nyko Frys vill inte alls kommentera saken.

Hela aktiestocken såldes till tradingbolagets VD Bengt Gillberg och moderbolagets VD Ingmar Ehrs. De fick köpa aktiestocken trots att Nyko Frys, enligt uppgift, bjöd ett högre pris för aktiepotten.

En av köparna, OP:s ekonomidirektör Ingmar Ehrs, var närvarande på styrelsemötet där ärendet behandlades.

— När ärendet kom upp måste jag naturligtvis gå ut, så jag vet inte vad som sades, men nu efteråt har jag hört att det fanns ett anbud till, men någon summa fanns väl inte angiven, säger Ingmar Ehrs.

VD Lars Näs på OP vill inte kommentera saken men förnekar heller inte att man förbisåg Nykos anbud. Han hänvisar för övrigt till tradingbolagets VD Bengt Gillberg.

Gillberg kunde inte nås för en kommentar. Hans telefon var, enligt en automatisk telefonröst, utsatt för tillfälliga störningar.

Ostrobotnia Trading har uppgetts vara den verkliga godbiten bland OP:s dotterbolag. Dotterbolaget har ansetts fungera som en lönsam räddningsplanka genom pälskrisen för moderbolaget OP.

Den oundvikliga frågan är nu varför OP:s styrelse börjar sälja bort de bästa och lönsammaste bitarna ur Ostrobotnia Päls.

Ostrobotnia Trading har sysslat med förmedling av matvaror samt olika safter från utlandet. Övriga bitar är handel med frysta fiskprodukter samt textilier från Fjärran Östern, Danmark och Italien. Bolagets verksamhet har alltså inte varit knuten till pälsnäringen och har därför inte drabbats av pälskrisen lika hårt som moderbolaget Ostrobotnia Päls.

För närvarande förmedlar Ostrobotnia Trading varor för omkring 30 miljoner mark.


Leif Sjöholm, Jakobstads Tidning den 21 oktober 1989.
(Inf. 2020-11-22.)


*     *     *

Ostrobotnia Trading
till ny behandling

Försäljningen av Ostrobotnia Trading kommer att tas upp till ny behandling i styrelsen för Ostrobotnia Päls. Styrelseordförande Helge Haukilehto vill inte säga att försäljningsbeslutet tas tillbaka.


— Det beror helt på styrelsens inställning till frågan, säger Haukilehto. Men frågan kommer i vilket fall som helst upp på nytt.

Hela styrelsen i OP var omedveten om att Nyko Frys inlämnat ett högre anbud på Ostrobotnia Trading än Bengt Gillberg och Ingmar Ehrs. Inte ens Haukilehto kände till saken.

Styrelsen består fortfarande till största delen av foderköksdisponenterna. När styrelsen beslöt sälja dotterbolaget Ostrobotnia Trading till Gillberg och Ehrs var Nykochefen Jan Fors inte närvarande.

Ingmar Ehrs är med på styrelsemötena i egenskap av sekreterare. Han gick ut då frågan behandlades. Enligt egen utsago (i JT 21.10) fick han höra om att det fanns ett annat anbud först efter styrelsemötet.


Jakobstads Tidning den 24 oktober 1989.
(Inf. 2020-11-22.)


*     *     *

Ostrobotnia Trading


Chefernas köp står fast

Ostrobotnia Päls försäljning av dotterbolaget Ostrobotnia Trading får inget efterspel. Styrelsen beslöt på måndagen att affären står fast.

För en tid sedan sålde OP sitt dotterbolag Ostrobotnia Trading till OP:s ekonomidirektör Ingmar Ehrs och tradingbolagets VD Ingmar Ehrs. JT avslöjade den 21 oktober att ett köpanbud från Nyko Frys hade förbigåtts när man beslöt att sälja tradingbolaget. Styrelsen var nämligen helt ovetande om att det också fanns ett anbud från Nyko Frys. Nykos VD Jan Fors, som också sitter i OP:s styrelse, var inte närvarande på det möte när man beslöt om försäljningen. Därför hade han heller ingen möjlighet att påpeka att Nykos anbud förbisågs.

På måndagens styrelsemöte var ärendet åter uppe till behandling. Enligt Markku Koski som är ordförande i OP:s förvaltningsråd kommer försäljningen inte att få något efterspel. Det gamla beslutet om försäljning till bolagets egna chefer ändrades inte. Ingen i OP:S ledning kommer heller att prickas för att anbudet från Nyko Frys ”glömdes” bort.


Leif Sjöholm, Jakobstads Tidning den 31 oktober 1989.
(Inf. 2020-11-22.)


*     *     *

Inget Ostrobotnia-köp
— ja till Katternöaktier

Nykarleby stad saknar ekonomiska möjligheter att överta Ostrobotnia Päls’ fastighet i Nykarleby. Fastigheten har bjudits ut till staden, som skulle överta den mot skulderna på cirka sex miljoner mark.

Stadsstyrelsen tackade nej till erbjudandet. Stadskamrer Johnny Gädda anser att staden inte har några som helst möjligheter att öka sina utgifter med obudgeterade sex miljoner mark.

Stadsdirektör Börje Nygård hänvisar också till kassabristen, som blir allt mera påtaglig för var dag som går. Redan nu, drygt en månad på det nya året, har staden varit tvungen att uppta tillfälliga krediter för att klara ekonomin.

Däremot beslöt stadsstyrelsen att köpa 8.662 Katternöaktier för 433.000 mark.

— — —

Boris Sundell föreslås för fullmäktige bli ny skoldirektör i Nykarleby.

— — —

Föreningen Diktens Dag får numera titulera sig som ägare till flygeln, som i fjol införskaffades med Svenska kulturfonden och staden som sponsorer. Upplöses föreningen tillfaller dock flygeln staden.

— — —

En ”tung grej” inhandlar staden av Jakobstads Wapen och understöder därmed projektet med 2.000 mark.

— — —


Britt Sund, Jakobstads Tidning den 7 februari 1990.
(Inf. 2020-11-22.)Margite Enlund tillhandahöll.


Läs mer:
Företagen på Kampen.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2020-11-0, rev. 2023-11-05 .)