En ny ”Rikets sal” har byggts i Nkby

I MORGON, lördag, tas ännu en nybyggd samlingslokal i bruk bland Jehovas vittnen i svenska Österbotten. Den här gången är det vittnena i Nykarleby som står för byggandet av ”Rikets sal” som finns vid Bangatan i nya stadsdelen. Karl Grönfors är den fjärde av sitt slag bland svenskspråkiga vittnen i Österbotten. Närpes var först med sin sal 1969, sedan följde Vasa 1971, Munsala 1974 och nu alltså Nykarleby, som efter kommunsammanslagningen sålunda får två Rikets salar.


Varför bygger då Jehovas vittnen nya samlingslokaler, i synnerhet med tanke på att de väntar ett snart slut för den rådande ”tingens ordning”? Församlingsföreståndaren i Nykarleby, Arthur Liljedahl förklarar vittnenas syn på saken. Den viktigaste verksamheten för de kristna i vår tid är att predika om Guds rike. I detta livsfrälsande verk är en samlingslokal av stor betydelse och om en sådan hjälper till att rädda ett människoliv, ja, då har den varit väl värd ansträngningarna. För nykarlebyvittnenas del har det dessutom varit en praktisk nödvändighet att få en ny sal, tillägger Liljedahl. Den gamla lokalen vid Västra esplanaden togs i bruk i slutet av 50-talet och har på sistone varit alldeles för liten. Dessutom har den på vintern varit kall och dragig.

Allt detta gjorde att man i slutet av augusti 1972 fattade det formella beslutet att bygga en egen Rikets sal. Men från beslut till fullbordat faktum kan vägen vara både lång och krokig. Det har man också fått erfara i Nykarleby. Det har varit en del problem med tomter, byggnadstillstånd, stadsplanering och ett som annat. Dessutom kom ju de enorma prisstegringarna på byggnadsmaterial för ca ett år sedan. Men nu är salen alltså klar. Milstolpar i byggandet var grundgjutningen i oktober 1973 och takläggningen i maj 1974. Liksom vid andra riketssalsbyggen har det mesta arbetet utförts som talkoarbete. Härvid har man fått hjälp av trosfränder från s.g.s. hela Österbotten. Församlingsföreståndare Liljedahl påpekar att man också räknar gudomligt stöd som en realitet eftersom salen byggts för att befrämja tillbedjan av Gud.

Själva byggnaden är uppförd av timmer och utvändigt reveterad med fasadtegel och mineritplattor. Den inrymmer en huvudsal om 8x9 m samt tambur, toaletter och ett bibliotek. Uppvärmningen sker med elektricitet och samma energikälla används också för att driva den inbyggda högtalaranläggningen. Finansieringen har skötts med frivilliga bidrag och lån.

På lördagen sker själva överlämnandet av salen till dess ändamål. Kl. 20.00 håller kretsföreståndare Runo Olofsson överlämningstalet. Bland övriga programinslag märks en tillbakablick på verksamheten i Nykarleby samt musik.

På söndagen håller man sedan det första reguljära mötet på den nya salen. Den kommer dock att utnyttjas flitigt också i fortsättningen då vittnena har 5 ordinarie möten per vecka. Med tanke på den kommande vintern känns det säkert skönt för församlingsföreståndare Liljedahl och de 30-talet medlemmarna i församlingen att kunna hålla till i en ny och ombonad lokal.Två församlingsmedlemmar framför nybyggda salen. Artur Liljedahl t. v. och Levi Nabba t. h. ser fram emot en intensifierad mötes- och predikoverksamhet. Förstoring. [Bertlins kommentar ”Profeterna”.]


Jakobstads Tidning den 11 oktober 1974.
Ur Sigfrid Bertlins klippböcker i Nykarleby släkt- och bygdeforskares arkiv.


*     *     *


Jehovas vittnen säljer lokaler i Österbotten

Jehovas vittnen lägger ut tre av sina möteslokaler till försäljning, den ena som finns i Rejpelt i Vörå har redan sålts. De två andra finns i Malax och Nykarleby.

— — —

Även den 270 kvadratmeter stora lokalen i Nykarleby är till salu. Verksamheten ska flytta till salen i Munsala som är mer centralt belägen för medlemmarna i regionen. En stor del av mötena har redan hållits i Munsalasalen som rymmer 144 sittplatser.

- Det är cirka tio kilometer mellan salen i Nykarleby och salen i Munsala. Det är inte en lång väg för oss att komma till Munsala, säger Bengt Storbjörk från församlingen i Nykarleby. 

— — —

Linn Övergaard, Vasabladets webbupplaga den 28 mars 2017.


Läs mer:
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2017-11-26, rev. 2020-02-07 .)