”Det beror på vad man
ska ha vädret till”

Det beror på vad man ska ha vädret till. Det menade i tiden Nykarlebybon Håkan Wenelius som, vid sidan om ekonomi, gärna pratade väder under sina möten i Jakobstad med skattedirektör Kurt Solvin [också Nykarlebybo].


Wenelius skrev länge dagböcker under maj–september då han bodde ute på Laxön i Vexala. Han brukade ge vädret vitsord enligt traditionell skolskala. Ett dygn med strålande sommarsol fick en tia, men blåste ett moln in över himlen blev det förstås sänkt vitsord, minst med ett minus.

Håkan var känd för många segelfärder över havet till bland annat Umeå, men kunde också njuta av att skogsvandra upp till Kackurdunten nordväst om Nykarleby stamstad. Han påminde om att stampande kryss i motvind ute till havs kunde kännas kylig, samtidigt som man under en skogspromenad kunde uppleva samma väder som rent av mycket skönt.

Håkan Wenelius (1923–1992), hemma från Vörå, blev studentmerkonom från handelsinstitutet i Åbo och specialutbildades 1946–47 i Vasa till omsättningsskatteinspektör. Han startade 1958 tillsammans med hustrun Maj-Lis egen bokföringsbyrå i Nykarleby och höll i Arbis i Nykarleby och Jakobstad kurser om hälsokost och hälsoenlig levnad.

Håkan Wenelius var nudist/naturalist. Han uppgjorde en karta över sitt potatisland [som fanns ungefär där Prevex bortersta hall nu finns], där han hade satt potatis av olika sort och odlade enligt skilda naturenliga metoder, bland annat med hemmamalt stendamm.

Hans far kriminalkommissarie Sigurd W. förevigade många naturscenerier bland annat i akvareller [ett av dem]. Sonen Håkan fotograferade natur.

Wenelius hade två folkbåtsliknande segelbåtar, den första med en ofta krånglande Fäbo-frans motor och under slutet av 1980-talet en ny träbåt, försedd med en BMW-diesel. Han tillhörde inte någon segelförening med flagg och rätt att fritt passera riksgränser. Han valde i stället att alltid segla från Nykarleby till Jakobstad där han enligt konstens alla regler hos tullen klarerade ut för sina färder i svenska vatten.

Under en seglats kom Wenelius med bröderna Fagerholm till Valsörarna när sjörapporten varnade för hård storm. Enligt sjölagens bestämmelser om krisläge höll man då sjöråd ombord som beslöt att avbryta färden och segla hem. Händelsen kan man hitta i Gösta Fagerholms bok ”Livets debet och kredit”.


Cay Sandelin, Österbottens Tidning.den 9 december 2013.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Intervju med Wenelius.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2014-08-27, rev. 2014-08-27 .)