KOVJOKI UNGDOMSFÖRENING

1903—1933.

En minnesskrift

av

EMIL KJELLBERG.

WASA  —  PETHMANS TRYCKERI  —  1933.


[Pärmbilden finns även som vykort.]

[Publicerades som följetong under oktober och november 2005.]


Innehåll
Förord 
Föreningen bildas 

Föreningens första årsberättelse

 
Föreningens lokalfråga  
Ungdomslokalen bygges 
     Ritningar till den nya ungdomslokalen införskaffas  
     Bygget påbörjas 
     Invigningsfesten 
     Byggnadskostnaderna 
Bysamhället tar hand om samlingshuset  
Ungdomshuset överlämnas till ungdomsföreningen  
Föreningsverksamheten 
     Teater 
     Sång och musik 
     Månadsmöten 
     Idrott och gymnastik 
     Nykterhetsarbetet 
     Kurser 
     Läsning, tal m. m. 
    Den sång som sjöngs för oss. Kovjoki Ungdomsförening
    vid dess 30-årsfest tillägnad
 
Helga backens eller Helga bergets historia 
I Frihetskriget stupade medlemmar 
Matrikel 
     Föreningens ordförande 
     Föreningens vice ordförande 
     Föreningens sekreterare 
     Föreningens kassörer 
     Medlemmar i Kovjoki ungdomsförening   
Emil Kjellberg (1933) Kovjoki ungdomsförening 1903—1933. En minnesskrift.
Stig Haglund digitaliserade.


Läs mer:
Kovjoki ungdomsförening i Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 1888—1938.
Fler föreningshistoriker.
Kovjoki av Joel Rundt i Den österbottniska byn.
(Inf. 2005-09-11.)