DESTINATION OBEKANT


Nykarleby, julmånad 1973:

    ”Drömmare, skrivbordsfilosof. Din tid är förbi. Vi måste tänka på människan och dagens krav” (en röst).
    Jag läste ett kåseri om ett samtal mellan farbror Z. och drömmarpilten RRE. (Pilten försöker tränga ut ur sin sten här nedanför min balkong, medan farbror Z. står högt på en piedestal litet längre borta i parken).
    ”Sträng, tigande och tungsint är du, en fånge i din eviga förbidan. Tyst vädjar du till mig med sorgsna ögon”. Ur R R Eklunds dikt ”Slätten”).
    ”Kom ut, kom ut och var fri och ung, ty hoppets dagar de randas” (ur Sylvias visa av Z. Topelius).
    Jag kastar en blick på de trötta popplarna vid älvens brant, ”långt ute, längst ute”:
    ”Oss väntar ingen morgon, oss, som tröttnat att i storm strida”. (Ur nykarlebyfödde Mikael Lybecks ”Trötta träd”).

*

    Nu när solen går ned, mitt på dagen, kastas ett bräckligt skimmer över den grå cementen, den krympande vattenspegeln nedanför kraftverket svartblänker som ett utstjälpt jättefat, vid skogsranden rör sej en lyftkrans stålarm, bygger på principen om balans och jämvikt, ett pekfinger, ett villkor för växandet, rada sten på sten, block på block, resultatet skall i alla fall bli ett hem, ett fäste, en hållpunkt.
    Datumvisarens hoppfullt blå band, röda hjärtans pulserande gyllne siffror flyttar dagarna, sakta, fram mot ljusfestens mörker, när solguden vänder vid Stenbocken för att livet i Norden ska gå vidare: kanske inte mitt liv, kanske inte ditt liv, men kanske Livet …

 
Nykarleby 1958:


Tjäder Tetrao urogallus
Tjäder
Tetrao urogallus
[Ur Fågelkåserier, andra samlingen (1907) av Regulus (Reinhold Winter) sid 112a.]

Marsvår, pärlugglepopplande tö
tjäderknäppar i april
grågåsens vitt rungande majtrumpet.
Och i juni:
gulduniga gässlingsungar på ettusenfyrahundrasjuttimeterlång vandring.
honan visar vägen
hanens stroka hals vaktar tåget
emot havet, havet
där Torsö-örnen seglar på breda vingar,
kacklande smålom sträcker
inåt mot äggen gungflyet tjärnranden.

Tegelröda tornfalkar upphängda på osynligt snöre
fladdrande stillastående
anande spanande
sorken i gräset

 

 

 

Kronoby och Nykarleby år 1968:

Jag vandrar kända stigar. Jag går vill ändå.
Så tyst det är i skogen.
Mossen ligger bred med döda diken.
Kråkor kraxar, trastar skvattrar.
Långt långt en rosenfink visslar.

Det skummar som aldrig förr i älvens vatten
bäcksländor kläcks ej längre i strömstarens fors
grums och smuts
Det luktar svavel på aftonens blodhimmel.

 


Bertel  Klockars, Vasabladet eller Jakobstads Tidning.


Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2005-12-11.)