L
IONS CLUB NYKARLEBY

1965 – 2005

 

Juthbacka.


[Gick som följetong februari–april 2007.]


Innehåll
Förord 
De fem första åren 
     Förord 
     Mötesplatser 
     Aktiviteter 
     Damerna och klubben 
Sammandrag av de 15 första åren  
     Styrelse- och månadsmöten 
     Kontakter och besök 
     Hur insamlade medel använts 
     Ladies och LC Nykarleby 
     Omdöme 
Lions Club Nykarleby 30 år 1965–1995  
     Aktiviteter gamla och nya  
     Roparsand-bodan 
     Som statister i Nykarlebyfilm 
     Lionshjälp till Nykarleby Sjukhem 
Lions Club Nykarleby 40 år 1965–2005  
     Aktivitet plogmarkering 
     Brödrahjälp 
     Lejonen i skrothopen 
     Reklamtavlor 
     Klubbens fonder 
     Klubbens tredje fond 
     40-årsbetyg 
Klubbfunktionärer för tiden 1965–2005  
Plock ur årsberättelserna 
Wäinö A. Kivinen klubbens första distriktsguvernör
 
Paavo Tyni klubbens andra distriktsguvernör  
Lady Lions  
     Lions Damer 1996–2005  
Internationellt ungdomsbyte  
     Australien – en blandning av brittisk
     konservatism och amerikansk kommersialism
 
     Min resa till USA, sommaren 2005 
Jubileumsårets klubbmedlemmar  
Klubbens medlemmar under åren 1965–2005 
Tjärrodden  
Gruppfoto av medlemmar 2005  


John Strang, Rolf Björkskog och Gustav Hofman (2005) Lions Club Nykarleby 1965–2005.
Leif Sjöholm tillhandahöll och Stig Haglund digitaliserade.

Läs mer:
Fest för unga från 0 till 100 i Österbottniska Posten 1969.
Fler föreningshistoriker.
Alla sidor där Lions nämns.

Föreningens webbplats.
Lions Club Nykarleby 1965–2015.
(Inf. 2007-02-13, rev. 2020-12-05.)